KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tuomas Rantanen, Vihreät, 80

Oma esittely

Mediakustantaja (mm. Voima-lehti), toimittaja, kansalaisaktivisti, neljännen kauden vihreä kaupunginvaltuutettu Itä-Helsingin Roihuvuoresta, kunnallispoliitikko (erityisesti kaupunkisuunnittelu, kiinteistö- & asuntopolitiikka ja kulttuuripolitiikka)

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tuomas Rantanen:

Talouden pitää olla pitemmän päälle tasapainossa, mutta näin aseteltuna kysymys asettaa mitkä tahansa palvelut ja etuudet velan vastavaihtoehdoksi. Oikea näkökulma on miettiä kansantalouden kestävyyden ohella sitä, mitkä yhteiskunnan menot pitää asettaa etusijalle ja mistä voi tinkiä. Palvelujen ja sosiaalisesti perusteltujen tulonsiirtojen sijaan huomio pitää kohdistaa vähemmän tärkeisiin tukiin sekä sellaisiin etuisuuksiin ja tulonsiirtoihin, joilla ei ole sosiaalisesti perusteltua tehtävää.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tuomas Rantanen:

Kannatan progressiota lähtökohtana, toki pitää huolehtia siitäkin, että työ kannattaa kaikissa tuloluokissa. Parhaiten tienaavien asema ei kuitenkaan ole viime vuosina ollut heikentymässä, toisin kuin perusturvan varassa olevien.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tuomas Rantanen:

Ydinvoima sitoo Suomen teollisen rakenteen keskitettyyn tuotantoon ja nyt myös epäedulliseen riippuvuussuhteeseen Venäjän kanssa. Ydinvoiman riskit ja koko elinkaaren (kaivosteollisuudesta loppusijoitukseen ja voimaloiden alasajoon) ympäristövaikutukset ovat vakavia ongelmia, joiden suhteen riskit kaatuvat tulevien sukupolvien hoidettavaksi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tuomas Rantanen:

Ei ole realistista, siksi Vihreiden tavoite on 2050. Kysymys mittaa samaan aikaan ristiin ympäristösuojelun tahtoa ja poliittisen realismin tajua. Itse vastasin ympäristönsuojelutahdon mukaan, koska oletan yleisön sen ymmärtävän niin . Pointti on fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisessä. Se tapahtuu parantamalla tuotantoprosessien hyötysuhdetta, lämmön ja sähkön yhteistuotannolla, uusiutuvila energialähteillä,, valotekniikkaa uusimalla jne. Ylipäänsä tuhlaamisesta tinkimisellä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tuomas Rantanen:

Totta kai on kohtia joissa on tinkimisen varaa mutta pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusidea ei ole vanhentunut. Peruspalvelujen laajaan yksityistämiseen ei ole erityistä syytä, mitä tässä varmaan yritetään selvittää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tuomas Rantanen:

Kysymys ei ole vain koulupolitiikasta, vaan siitä, että jos tästä luovutaan, koko kaksikielisyysjärjestelmämme on mietittävä uudestaan. Siihen savottaan en olisi nyt lähtemässä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tuomas Rantanen:

Siltä osin kun esimerkiksi - mistä viime aikoina on ollut puhetta - vaadittaisi ottamaan vastaan työpaikka joka on hyvin kaukana perheen asuinalueelta, pidän kiristämistä kohtuuttomana ja kokonaisuuden kannalta tehottomana.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tuomas Rantanen:

Tämä on vaikeasti muotoiltu. Jos ihminen on varakas, on kai normaalia että hän käyttää vanhana varojaan omaan hyvinvointiinsa (kuten silloinkin kun ei ollut vanha). Kyllä kai ne varat ovat edelleen ensi sijassa vanhuksen eivätkä perillisten? Jos kysymyksellä tarkoitetaan sitä, että pitäisikö kunnan laskuttaa varakkaalta palvelusta eri lailla kuin köyhemmältä, on tässä ongelmallinen palvelun universaliteettiperiaatteen muutos, jota en suoralta kädeltä kannata.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tuomas Rantanen:

Mielestäni täysi vapaus ei ole ehkä siunauksellista, mutta ymmärtääkseni kriteereissä on väljentämisen varaa ravintoloiden sijainnin ja luonteen suhteen. En ymmärrä miksi yökerho saa olla aikaan pitempään kuin keskusteluravintola.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tuomas Rantanen:

Kuntien pitää olla hallinnollisesti ja taloudellisesti toimintakykyisiä. Kuntien yhdistämisessä on katsottava myös maankäytön ja palvelujen tuottamisen synergiaetujen perään. Kuntiin liittyy paljon tunnesiteitä ja siksi päätökset ovat joskus vaikeita vaikka se tuottaa aitoa kärsimystä katoavien palvelujen takia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tuomas Rantanen:

Työehtosopimusten yleissitovuudesta yleinen luopuminen johtaisi työmarkkinoiden sellaiseen kuumenemiseen, joka ei olisi yritystenkään etu. Sen sijaan työehtosopimuksiin pitäisi saada työmarkkinaosapuolten hyväksymiä joustoja tilanteisiin, missä yrityksen talous kriisiytyy (eikä osinkoja jaeta jne.) ja pienten yritysten kohdalla, joiden suhteen suhdannekriisit, rahoitusongelmat tai pienetkin vastoinkäymiset voivat olla fataaleita vaikka yrityksellä olisi selviytymisen edellytyksiä

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tuomas Rantanen:

Miksi se olisi itseisarvo? Aluepolitiikalla on tietenkin tehtävänsä, mutta ei idea saa olla se että kaikkialla nimenomaan pitää asua. Ihmiset asuvat siellä missä haluavat ja uskovat tulevansa toimeen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tuomas Rantanen:

Ykistyiset palvelut ovat käyttäjien oma valinta. Julkisten terveyspalvelujen säällinen taso liittyy univeraaliperiaatteeseen. Taso romahtaa jos yhteiskunta tukisi samalla osuudella yksityisiä palveluita ja antaisi niiden, joilla on enemmän varoja, valita tuetulla osuudellaan laadukkaampia lisäpalveluja. Ykistyisissä palveluissa ei ole sinänsä mitään pahaa, mutta niitä ei pidä sekoittaa julkiseen palveluun. Tämän pyrkimyksen takana kummittelee luokkayhteiskunnan idea.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tuomas Rantanen:

Sote-uudistuksen suurin vaara on se, että ihmisten kannalta tärkeimmistä peruspalveluista päättämisen valta on katoamassa vaaleilla valituilta edustajilta teknokraattisille rakenteille. Lekkaaminen on helppoa kun päätös on kaukana arjesta ja sitä puuttuu kansalaisten poliittinen kontrolli. Jos kunta ei saisi edes paikata puutteita omalla päätöksenteollaan, tilanne on entistä vaikeampi.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tuomas Rantanen:

En ole koskaan ymmärtänyt miksi kaikista elinkeinotoiminnoista juuri taksialan pitää olla sellainen missä voiton tekemisen turvaamiseksi allalle tulo on näin voimakkasti rajattu. Totta kai palvelutuotteelle ja maksimihinnoille voidaan säätää normeja, mutta kilpailun lisääminen on tässä vain tervettä markkinataloutta ja kuluttajien etu.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tuomas Rantanen:

Vaikea sanoa. Vielä toistaiseksi kannattaa globaalin talouden kentällä satsata Euroopan talousalueen vahvistamiseen EU:n kautta. Toisaalta EU on Suomelle tärkeä poliittisten turvatakuiden kannalta. Mutta EU ei ole itsesarvo ja Suomen tulee arvioida tilannetta sen mukaan miten maailma kehittyy.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tuomas Rantanen:

Rahoitusmarkkinavero on tarkoitettu finanssikeinottelun hillitsemiseen. Toisaalta se vahviostaisi osaltaan julkista taloutta ilman että se rasittaisi tavallisten ihmisten verotaakkaa. Se leikkaisi vain voittoja, jotka syntyvät rahoitusmarkkinoiden heilahtelun hyväksikäytön kautta,.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tuomas Rantanen:

En ole kategorisen nato-jäsenyyskielteinen Venäjän huolestuttavan kehityksen takia, mutta juuri samasta syystä suhtautuisin varovaisesti ajatukseen että Suomen kannattaa käynnistää omalta kohdaltaan etupiirikiistaa, jonka mittakaavaa on vaikea tässä tilanteessa ennustaa. Naton laajentuminen ei myöskään yleisesti ole lisännyt rauhaa ja tasapainoa, vaan osaltaan aktivoinut Venäjän poukkoilevaa ulkopolitiikkaa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tuomas Rantanen:

Puolustusvoimia tarvitaan tässä epävakaisessa maailmassa, mutta sen hankinoihin ja ylläpitoon käytettävää rahan kohdentamista pitäisi miettiä entistä tarkemmin. Hyväksyn kyllä hyvin perustellut lisähankinnat ja perustason ylläpidon.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tuomas Rantanen:

On huolehdittava siitä että ulkomailta tuleville maksetaan samaa palkkaa kuin suomalaisille ettei synny usean kerroksen työmarkkioita joissa jotkut ovat perusnormiston ulkopuolella riiston mahdollistavalla tavalla. Suomalaiset haluavat mennä eurooppaa kauemmas ulkomaille töihin ja on vaikea ajatella miksi nimenomaan haluaisimme estää muita tulemasta tänne. Suomi on vaikea kieli ja kulttuuri vieras ja vieraspelkoinen. Siirtolaisuuden sijaan Suomen uhka on työikäisten väheneminen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tuomas Rantanen:

Miksei olisi? Puheet avioliiton murenemisesta ovat absureja koska avioliittoa murentaa se jos jengi ei halua avioiliittoon eikä se että haluavat. Homous ei tee vanhemmista yhtään huonompia vanhempia. Jos maailmassa on orpoja lapsia ja vastuulliseksi todettuja vanhemmaksi haluavia, en näe mitään järjellistä syytä estää heitä kohtaamasta. On myös selvää että ns. heteroavioliittojen sisällä on hyvin erilaisia seksuaalisia identiteettejä kuin jotkut haluavat itselleen ja muille uskotella.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tuomas Rantanen:

Helsingille oman osuuden (ja ylikin) hoitamisessa ei ole mitään ongelmaa. Pienemmille kunnille siitä on myös taloudellista etua.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tuomas Rantanen:

Koko yhteiskunta on rakentunut erilaiselle arvopohjalle kuin joskus aiemmin. Karkean kurinpidon lisääminen lisäisi vain konflikteja. Koulu pystyy hyvin rajallisesti korjaamaan kotien aiheuttaman turvattomuuden tai oman elämän hallinnan puutteita. Tietenkin kouluja pitää tukea niissä pyrkimyksissä mitä näillä alueilla ollaan tekemässä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tuomas Rantanen:

Koti on kaikille tärkeä mutta liika nationalismi sekä uskonnon ja politiikan sotkeminen ovat varsin usein osoittauneet huonoiksi valinnoiksi. On myös vaikea kritisoida poliittien islamin kontorlloimia yhteiskuntia sanan- ja osallistumisvapauden puutteista jos katsoo että Suomessa pitäisi itselle lähin uskonto nostaa politiikan keskeiselle paikalle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tuomas Rantanen:

En näe palvelujen ykistyistämistä järkevänä tavoitteena. Se voi silti olla jossain yksittäisissä tilanteissa persuteltua (esimerkiksi jos kuntaan ei saada työntekijöitä muuten). Voi olla myös toimintoja jotka eivät ole peruspalveluja eikä niillä ole erityistä julkista tehtävää, sellaisissa tapauksissa pitää olla kunnalla harkintaa miten se toiminnot järjestää julkisten peruspavelujen kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tuomas Rantanen:

Kysymys on jälleen johdatteleva. On olemassa sosiaalietuuksia, joita säätämällä voidaan parantaa eri etuuksien epäedullista suhdetta. Esimerkiksi ansiosidonnaisten eläkkeiden suhde peruseläkkeeseen tai ansisidonnaisen työttömyysturvan suhde perusturvaan. Verojen puolella taas yleisen verojen korottamisen ohella on oleellista korotusten kohdentaminen.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tuomas Rantanen:

Hyväksyn tuloerot sinänsä, mutta suuret tuloerot ja etenkin rajusti kasvavat tuloerot ovat omiaan murentamaan pohjoismaisen hyvinvointivaltion yhteisvastuuseen nojaavaa perustaa. Tuloerojen kasvu ei myöskään näytä heijastavan erityisen vahvasti tai suoraan eroja ihmsten lahjakkuudessa ja ahkeruudessam vaan usein joissain muussa ja tavalla joka ei ole yhteiskuntaa vahvistavaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tuomas Rantanen:

Kysymys johdattelee. Kyllä eläkejärjestelmä ovat liian raskas ikärakenteeseen ja huoltosuhteesen nähden. Samoin ansiosidonnaisen työttömyysturvan kustannukset eivät istu nykyiseen työmarkkinakehitykseen missä korkea työttömyys on pysyvä piirre. Näitä on säädettävä. Silti kysymys nyt näyttää mittaavan enemmän polittista tahtoa puolusta yleensä palveluja ja sosialietuuksia, joten valitsin vastaukseni sen mukaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tuomas Rantanen:

Tapauskohtaista harkintaa pitää tietenkin harjoittaa. Mittakaava on huomioitava. Mutta laajemmassa kuvassa oleellisten ympäristöasioiden asettaminen etusijalle on koko sivilisaation tulevaisuuden kannalta välttämätöntä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tuomas Rantanen:

Sama kuin edellä. Tapauskohtaista harkintaa on pakko soveltaa. Esimerkiksi kaikesta rakentamisesta tai liikkumisesta on yleensä jotain haittaa ympäristölle. Etenkin kun haitta on oleellista, hanke on sovitettava sen välttämämiseen.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset