KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Marjatta Rasi, Kokoomus, 58

Oma esittely

Olen toiminut ulkomailla Suomen suurlähettiläänä New Delhissä, New Yorkissa YK:n edustustossa ja Wienissä sekä kotimaassa mm. YK-toimiston päällikkönä, kehitysyhteistyöosaston osastopäällikkönä ja kehityspolitiikasta vastaavana alivaltiosihteerinä. Vapaa-ajalla nautin kulttuurista - käyn mielelläni tapahtumissa, konserteissa, oopperassa, kirjastossa ja elokuvissa. Harrastan myös keittiössä puuhailua ja ulkoilua. Lisää minusta voit lukea kotisivuiltani!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Marjatta Rasi:

Palkkaverotus on jo nyt Suomessa erittäin korkea, joten korotuksiin ei ole varaa. Palkkaveron ohella on eläkkeiden korkea verotus huomioitava ja mietittävä uusiksi.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Marjatta Rasi:

Suomi tarvitsee ydinvoimalla tuotettua energiaa, mutta tätä on pidettävä väliaikaisena ratkaisuna ja on aidosti pyrittävä lisäämään uusien ja uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä ja lisäämistä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Marjatta Rasi:

Mielestäni meidän tulee toimia aktiivisesti ja rakentavasti kansainvälisillä foorumeilla neuvotteluissa yhteisiin tavoitteisiin ja päämääriin pääsemiseksi globaalilla tasolla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Marjatta Rasi:

Suomen julkinen sektori saattaa olla jollain sektoreilla turhan iso ja jollain sektoreilla resurssit ovat niukat ja ihmiset kovilla. Tämä on iso ja tärkeä asia, jota on katsottava tarkkaan eri aloilla, ei yhtenä klimppinä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Marjatta Rasi:

Pohjoismainen yhteistyö on Suomelle tärkeä historiallisista, poliittisista ja taloudellisista syistä. En ole koskaan tavannut henkilöä, joka osaisi mielestään turhia kieliä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Marjatta Rasi:

Meillä on selvästi ongelmia työn kohtaamisen kanssa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Marjatta Rasi:

Tällöin poikettaisiin ihmisten tasavertaisesta kohtelusta, johon koko sosiaaliturvamme perustuu.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Marjatta Rasi:

Alkoholiongelmat Suomessa eivät ymmärtääkseni riipu ravintoloiden aukioloajoista

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Marjatta Rasi:

Kuntien määrää tulee voida vähentää ja kuntien yhteistyötä lisätä, mutta ei pakolla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Marjatta Rasi:

Työehtosopimusten määräyksistä pitää kiinni.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Marjatta Rasi:

Turvallisuuspoliittisista syistä maa on pidettävä asuttuna.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Marjatta Rasi:

Julkisen ja yksityisen pitää voida kulkea käsi kädessä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Marjatta Rasi:

Tämä varmaan ihanteellinen, mutta ei tarkoituksenmukainen ja taloudellinen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Marjatta Rasi:

Tässä eurooppalaisessa taloudellisessa tilanteessa lienee vaikea muistaa, miten paljon Suomi on hyötynyt.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Marjatta Rasi:

Suomella on kaikissa oloissa oltava uskottava oma puolustus.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Marjatta Rasi:

Me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa sekä korkeasti koulutettuja, että myös muuta työtä tekeviä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Marjatta Rasi:

Suomen laki ei voi kohdella erilaisia ihmisiä eri tavalla.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Marjatta Rasi:

Tämähän tuo kunnalle tuloja ja työtä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Marjatta Rasi:

Itse olen kurisukupolven edustaja, eikä se ainakaan mitään negatiivista ole mieleeni jättänyt.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Marjatta Rasi:

Pitää tarkkaan harkita, mitä palveluja o tarkoituksenmukaista ulkoistaa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Marjatta Rasi:

Varmaan vielä joitain veroja voidaan korottaa, mutta ennen kaikkea on pyrittävä estämään harmaa talous.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Marjatta Rasi:

Tuloeroista ei koskaan päästä, ahkeruus kunniaan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Marjatta Rasi:

Nämä eivät ole välttämättä ristiriidassa, vaan tukevat toisiaan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset