KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Timo Laaninen, Keskusta, 9

Oma esittely

Olen koulutukseltani hallintotieteiden maisteri ja teologian ylioppilas. Olen toiminut keskustan puoluesihteerinä vuodesta 2010. Sitä ennen olen työskennellyt mm. Suomenmaan päätoimittajana ja kolmen keskustalaisen pääministerin (Esko Aho, Anneli Jäätteenmäki, Matti Vanhanen) erityisavustajana.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Timo Laaninen:

Yksi säästökeino voi olla erilaisten indeksien jäädytys, sekin on toki leikkaus.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Timo Laaninen:

Verotuksen pitää kannustaa työn tekemistä, joten en kannata kenenkään palkkaverotuksen kiristämistä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Timo Laaninen:

Emme selviä päästöjen vähennystavoitteista ilman ydinvoimaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Timo Laaninen:

Keskustan ohjelmassa tavoitevuosi on 2030. Helsingin osalta tavoitteemme on hiiletön Helsinki vuoteen 2025 mennessä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Timo Laaninen:

Suhteessa tämän hetken kansantuotteeseen julkinen sektori on liian suuri. Sen bkt-osuutta voidaan pienentää kasvattamalla kansantuotetta ja pidättymällä julkisten menojen kasvattamisesta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Timo Laaninen:

Tässä kyllä vaikuttaa myös tarjotun työpaikan laatu. Jos tarjolla on asiallinen kokopäivätyö, kyllä se pitää ottaa vastaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Timo Laaninen:

Luotan tässä asiassa kyllä perheiden harkintaan. Tällaisia järjestelyitä pitää kehittää vapaaehtoisuuden pohjalta kuten nyt jo tapahtuukin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Timo Laaninen:

Monet ns. sivistysmaatkin pärjäävät rajoittamalla aukioloaikoja enemmän kuin Suomessa tehdään. Alkoholin aiheuttamiin ongelmiin pitää suhtautua vakavasti, ja aukioloaikojen säätely on yksi tapa vaikuttaa asiaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Timo Laaninen:

Seuraavan hallituksen ei kannata enää lyödä päätä seinään tässä asiassa. Kuntarakenne kehittyy parhaiten vapaaehtoisten liitosten kautta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Timo Laaninen:

Paikallista sopimista voidaan kyllä lisätä. Esimerkiksi lomarahoista on jo nyt monessa yrityksessä luovuttu vapaaehtoisilla sopimuksilla. Työehtosopimuksiinkin sisältyy jo tällä hetkellä paljon joustoja esimerkiksi työaikojen suhteen, niitä pitää vain osata hyödyntää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Timo Laaninen:

Perustuslain lupaukset perusturvasta ja -palveluista koskevat kaikkia kansalaisia asuinpaikasta riippumatta. Käytännössä nämä lupaukset voidaan toteuttaa vain keräämällä veroja.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Timo Laaninen:

Vastuun palvelujen järjestämisestä pitää jatkossakin kuulua julkiselle vallalle. Palvelujen tuottamisessa yksityisten palveluntarjoajien aseman tulee säilyä nykyisellään, eli palvelun järjestäjät voivat tilata palveluja myös yksityisiltä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Timo Laaninen:

Kannatan eduskuntapuolueiden sopimaa ratkaisua, jossa vastuu sotepalveluiden järjestämisestä siirretään ns. leveämmille harteille, pois kuntien vastuulta. Tämä merkitsee kuntien tehtävien muuttumista.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Timo Laaninen:

Tukholman esimerkki ei rohkaise vapauttamaan kilpailua tällä alalla. Lupajärjestelmällä voidaan taata palveluiden korkea laatu ja saatavuus myös reuna-alueilla.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Timo Laaninen:

Kannatan nykyistä linjaa, johon kuuluu ns. Nato-option säilyttäminen. Lupaus jäsenyyden hakemisen valmistelusta tarkoittaisi linjan muutosta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Timo Laaninen:

Kannatan kansanedustaja Ilkka Kanervan työryhmän esitysten toteuttamista.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Timo Laaninen:

Tarveharkinnan poisto kuuluu keskustan vaaliohjelmaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Timo Laaninen:

Viime vaalien alla vastasin tähän kysymykseen kielteisesti. Kanta ei ole muuttunut, mutta eduskunta on nyt kuitenkin päätöksensä tehnyt ja sen mukaan on elettävä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Timo Laaninen:

Helsinki kantaa jo nyt aika ison vastuun pakolaistenkin vastaanottamisesta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Timo Laaninen:

Kasvatusvastuu kuuluu kodeille. Siellä pitää opettaa lapsille myös koulukäyttäytymisen perusasiat.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Timo Laaninen:

Lisäisin tuohon listaan sellaisia alkiolaisia arvoja kuten köyhän asian puolustaminen, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Timo Laaninen:

Tämä on minulle tarkoituksenmukaisuuskysymys eikä ideologinen tavoite. Monissa asioissa kannattaa hyödyntää yrityksiä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Timo Laaninen:

Neljä vuotta sitten vastasin myönteisesti. Sen jälkeen olemme velkaantuneet niin kovaa vauhtia, että velalla ei budjettia voida enää paikata. Siksi joudumme etsimään säästöjä. Leikkausten sijasta voidaan säästää kasvattamalla tuottavuutta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Timo Laaninen:

Yhtä hyvin olisin voinut valita vaihtoehdon "jokseenkin samaa mieltä", mutta nyt päädyin tähän vaihtoehtoon pienenä protestina eräiden suurituloisten henkilöiden näyttämälle huonolle esimerkille. Kyllä ihmisiä voidaan lahjakkuudesta ja ahkeruudesta palkita.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Timo Laaninen:

Näin on jos emme saa Suomea kestävän kasvun uralle.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Timo Laaninen:

Nämä kaksi eivät ole ristiriidassa, kun panostamme biotalouteen eli uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön ja kierrätykseen sekä ruoka-, vesi- ja energiapulaan liittyvien ongelmien ratkaisuun.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset