KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Laura Kolbe, Keskusta, 8

Oma esittely

Olen helsinkiläinen yliopiston opettaja, yrittäjä, historiantutkija ja tietokirjailija, Helsingin yliopiston Euroopan historian professori ja Helsingin kaupunginvaltuutettu sekä kaupunginhallituksen varajäsen 2013-2014. Istun myös YLE:n hallituksessa, arvonimilautakunnassa ja Helsingin Yliopiston Kalenteripalvelut Oy:n hallituksessa.Olen kirjoittanut monenlaisista historiaan ja kaupunkeihin liittyvistä aiheista: muun muassa Helsingistä, kaupunkisuunnittelusta ja yliopistojen historiasta. Eritysharrastukseni liittyy juuri nyt kansallisiin identiteetteihin, niiden muodostumiseen ja muuttumiseen Euroopassa sekä kaupunkihistoriaan, erityisesti Helsingin historiaan. Perustin syksyllä 2013 opiskelijoiden ja tutkijakollegojeni kanssa Helsinki Walks Oy:n.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Laura Kolbe:

Hyvinvointierot eivät saa kasvaa eikä yhteiskunta revetä kahtia, kun julkista taloutta tasapainotetaan. On annettava velkaantumisen jatkuvalle lisääntymiselle katto ja tehtävä sen mukaiset päätökset - toistaiseksi Suomi on nauttinut luottamusta kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Tästä on pidettävä huoli ja samalla huolehdittava, että toimet velkaantumisen hallitsemiseksi jatkuvat. Julkisten palveluiden määrä ja laatu on sovitettava uskottavasti taloudelliseen liikkumavaraan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Laura Kolbe:

Suomessa on jo korkea palkkaverotus - en kannata kiristämistä millään tasolla. Suomalaisten verotus on jo maailmanennätysluokkaa. Emme voi enää kiristää kokonaisveroastettamme. Verotuksen pitää olla ennustettavaa, johdonmukaista ja sitä pitää yksinkertaistaa. Sen pitää kannustaa työntekoa, yrittämistä sekä riskinottoa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Laura Kolbe:

Suomen tulee tavoittaa lähimmän 10 vuoden aikana ilmastotavoitteet. Se merkitsee uusiutuvan energian osuuden kasvattamista yli 40% :iin.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Laura Kolbe:

Suomessa tulee lopettaa kivihiilen käyttö ja vähentää fossiilisen öljyn käyttöä kolmannekseen 2030-luvulle mennessä. Hiiletön Helsinki 2025 –hanke on laitettava liikkeelle.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Laura Kolbe:

Puhuisin pikemmin uudistamisesta kuin pienentämisestä. Valtio on ollut Suomessa historiallisesti vahva toimija - sen rinnalle on haastavaa löytää korvaavia rakenteita. Julkisen sektorin rooli ja tehtävät tulee kuitenkin ajanmukaistaa niin kuntatasolla kuin valtionkin, tavoitteena byrokratian karsiminen. Yhteiskuntaa tulee uudistaa ketterien kokeilujen avulla, ja kolmannen sektorin osaamista tulee hyödyntää enemmän julkisen sektorin uudistamisessa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Laura Kolbe:

Ilman ruotsin kieltä meillä ei ole kosketusta oman maamme ja sen kansalaisten historiaan. Kielivalikoimaa tulisi kuitenkin yleisesti laajentaa ja ottaa huomioon ruotsin kielen erilainen tarve maan eri osissa. Luopumisen sijaan pitäisi kehittää kannustimia kielten opiskeluun.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Laura Kolbe:

Asiassa tulisi voida edetä tapauskohtaisesti. Pakkoyhteiskunnan jäljet pelottavat.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Laura Kolbe:

Tässä asiassa ei voi luoda yhdenmukaista vanhusten hoivapalveluiden maksamisen normia. On oltava tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Perusvastuu kuitenkin julkisen sektorin toimilla.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Laura Kolbe:

On luotettava ravintolayrittäjän omaan näkemykseen ja arvioon sekä haluun pitää tilojaan auki nykyistä vapaammin. Lupakäytäntöjä on helpotettava, mitä tulee ravintola- ja kahvilayrittämiseen.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Laura Kolbe:

Ei tule...ei ainakaan pakolla. Pakon toimimattomuuten ja liialliseen "käskyttämiseen" kaatui viimeisin kuntauudistus. Kunnallinen itsehallinto on suomalaisen yhteiskunnan ydinpiirre, ja paikallisessa päätöksenteossa luotua tahtotilaa on kunnioitettava. Siksi kunnilta tulisi kysyä niiden toiveita ja näkemyksiä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Laura Kolbe:

Verotus tulee saattaa sellaiseksi, että se kannustaa työntekoa, yrittäjyyttä ja riskin ottoa. Se ei saa merkitä uudenlaisen palkkaproletariaatin syntymistä yrityksiin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Laura Kolbe:

Hyvä elämä itse valitsemallaan paikkakunnalla on ollut suomalaista sosiaalista todellisuutta vuosisatojen ajan - pakkosiirrot ja -muutot ovat olleet harvinaisia. Valtion tehtävä on katsoa, että palveluita ei karsita ja keskitetä liian kovalla kädellä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Laura Kolbe:

Molempia tarvitaan. Sote-palvelujen rahoitusta pitää yksinkertaistaa ja selkiyttää kohti yksikanavaisuutta. Palveluissa pitää asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia lisätä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Laura Kolbe:

Kunnissa on perinteisesti vahvin osaaminen, ja se pitää turvata. Silti paljon korjattavaa on, muun muassa terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensopivuuden kehittämisessä ja modernisoimisessa. SOTE-uudistus on merkittävä haaste erityisesti suurten kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollolle, muutosvaiheen on tapahduttava huolellisen seurannan alaisuudessa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Laura Kolbe:

Seuraavan hallituskauden yleistavoitteena tulisi olla lupakäytäntöjen ja normien purkaminen.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Laura Kolbe:

EU on edelleen paras rauhan projekti, ja se tälle työlle sekä yhteistyölle vahvin arvopohja. Suomi on monella tavalla myös saamapuolella, ja monet merkittävät hankkeet tässä maassa on toteutettu EU:n tuella. EU sitoo Suomen läntiseen poliittiseen kulttuuriin ja ihmisoikeuslinjauksiin.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Laura Kolbe:

Rahoitusmarkkinaveron käyttöönotto Suomessa saattaa johtaa heikentyvään kilpailukykyyn, sen tuotto jäisi pieneksi ja kaupankäyntiä siirtyisi todennäköisesti Suomesta pois. Tilannetta täytyy kuitenkin seurata.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Laura Kolbe:

Näen, että Suomen tulee edelleen kehittää Naton rauhankumppanuutta ja ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä, mikäli valtionjohto ja suomalaiset kansanäänestyksen kautta jäsenyyden hakemiseen päättyvät. Kannatan sitä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan ykköstavoite on vakauden säilyttäminen Pohjolassa ja Itämeren alueella. Se edellyttää hyviä neuvottelusuhteita alueen kaikkiin osapuoliin.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Laura Kolbe:

Sisäistä turvallisuutta on vahvistettava. Uusiin uhkiin, kuten kyberhyökkäyksien torjuntaan, panostetaan ja rahaa on keskitettävä myös maanpuolustuksen tutkimiseen. Suomi voi korkean teknologian maana kehittää kyberturvallisuudesta ja yksityisyydensuojan turvaamisesta itselleen uuden kasvualan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Laura Kolbe:

Suomi tarvitsee monipuolista osaamista ja osaajia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Laura Kolbe:

Ilman muuta!

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Laura Kolbe:

Kyllä. Vastaanottokeskus voi olla mahdollisuus ja työllistäjä paikkakunnalle, ei vain uhka. Suomella on historiallinen kokemus 400 000 karjalaisen sijoittamisesta, ja tälle kokemukselle voi olla käyttöä tässäkin globaalisti epävarmassa ajassa. Sota, katastrofit ja kriisit ovat aikamme uhkaa ja edellyttävät jatkuvaa globaalia vastuuta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Laura Kolbe:

Kurin lisääminen ei ole ratkaisu koulun ongelmiin. Suomesta on tehtävä luovuuden, osaamisen ja uusien oppimisympäristöjen mallimaa. Tasa-arvoinen perusopetus ja koulutuksen saavutettavuus on turvattava ja koulupudokkaiden määrää on vähennettävä. Koulupäivän rakennetta on uudistettava.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Laura Kolbe:

Tämän päivän isänmaallisuutta on turvallinen yhteiskunta, jossa kansalaiset voivat hyvin ja hyvinvointierot kapenevat. Suomesta tulee tehdä luovuuden ja osaamisen kärkimaa, jossa tunne oikeudenmukaisesta kohtelusta vallitsee. On ajateltava rohkeasti tulevaisuuteen, otettava rohkeat kokeilut käyttöön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Työnteon ja yrittäjyyden tulee kannattaa ja tuottaa iloa ja tulevaisuuden uskoa suomalaisille.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Laura Kolbe:

Julkinen sektori pitää muuttaa jarrusta mahdollistajaksi ja yrittämisen ja työnteon kannustajaksi. Turhaa normitusta pitää purkaa. Lupien, valitusten ja muiden asioiden käsittelylle tarvitaan selkeät aikarajat. Julkisen hallinnon sujuvuudesta pitää tehdä Suomelle kilpailuetu.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Laura Kolbe:

Suomi tarvitsee rohkean talousohjelman. Valtion velaksi eläminen on saatava loppumaan 6-7 vuodessa. Tärkeintä on saada Suomen talous kasvuun, mikä turvaisi hyvinvoinnin yleiset edellytykset.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Laura Kolbe:

Suomalaisten verotus on jo maailmanennätysluokkaa. Emme voi enää kiristää kokonaisveroastetta. Verotuksen pitää olla ennustettavaa, johdonmukaista ja sitä pitää yksinkertaistaa. Sen pitää kannustaa työntekoa, yrittämistä sekä riskinottoa. Suuret tuloerot eivät ole hyväksyttäviä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Laura Kolbe:

Yhteiskunnan ja lähiyhteisöjen turvaverkkojen pitää toimia. Ehyessä yhteiskunnassa lähimmäistä tulee auttaa ja ihmisiä kohdella oikeudenmukaisesti. Kuntien toimintatapoja ja julkisia palveluita pitää uudistaa, niitä ohjaavia normeja on purettava ja uusien tehtävien antamista on tarkoin harkittava. Yhteistyömalleja kolmannen sektorin kanssa on kehitettävä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Laura Kolbe:

Suomen on etsittävä käytännönläheisiä ratkaisuja maailmalaajuisiin haasteisiin, ilmastonmuutokseen sekä ruoka-, vesi- ja energiapulaan. Niiden ratkaisemisesta syntyy myös uusia työpaikkoja biotalouteen ja puhtaan teknologian yrityksiin sekä elintarviketeollisuuteen. Luonnon monimuotoisuutta pitää varjella.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Laura Kolbe:

Ilmastonmuutos on pysäytettävä. On saatava yhteiset raamit ja pelisäännöt päästöille ja ilmastoponnisteluille. Uusiutuvan käyttöä lisätään verotuksen painopistettä muuttamalla ja normitusta helpottamalla. Suomen, muiden Itämeren reunavaltioiden ja EU:n on kannettava yhdessä vastuunsa Itämeren hyvinvoinnista.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset