KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Anne Kettunen, Keskusta, 7

Oma esittely

Toimin aktiivisesti politiikan parissa. Olen Keskustan Helsingin piirin varapuheenjohtaja ja Helsingin kaupungin asuntolautakunnan jäsen. Keskustapuolueessa vaikutan puoluevaltuustossa, puoluehallituksessa ja puoluehallituksen työvaliokunnassa. Olen myös Keskustanaisten hallituksen jäsen. Otan kantaa aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, joten liity seuraajaksi Facebookissa sekä Twitterissä ja osallistu keskusteluun.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Anne Kettunen:

Suomen talous ei ole elpynyt tarpeeksi ja olemme edelleen pitkittyneessä taantumassa. Vienti ei ole elpynyt tarpeeksi. Meidän olisi kyettävä tekemään rakennemuutoksia, jotta saisimme korjattua julkisen talouden kestävyysvajeen. Tämä edellyttää uudistuksia työmarkkinoilla, työuran pidentämistä molemmista päistä, kilpailun lisäämistä, investointiympäristön vakauttamista ja yrityskentän monipuolistamista, etenkin lisää kasvuhaluisia pk-yrityksiä. Näin saisimme rahoitettua hyvinvointipalveluita.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Anne Kettunen:

Suomessa on käytössä progressiivinen verotus, mikä pitää huolen, että kukin osallistuu hyvinvointivaltion rahoitukseen kykynsä mukaan. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta kiristettiin jo tällä hallituskaudella ns. solidaarisuusverolla ja tämä oli oikea toimenpide, eikä pidä tehdä samaa heti uudelleen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Anne Kettunen:

Tehdyt ydinvoimapäätökset ovat olleet välttämättömiä, sillä suomalainen teollisuus on energiavaltaista. Ydinvoimaa tarvitaan myös siirryttäessä fossiilisten kivihiilen ja öljyn käytöstä kohti uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä. Mutta nyt on aika panostaa biotalouteen ja uusiutuviin energiamuotoihin ja erityisesti energiatehokkuuteen. Tämä myös tuo hyvinvointia ja työpaikkoja Suomeen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Anne Kettunen:

Helsingin Keskustan tavoite on jo pitkään ollut hiiletön Helsinki. Suurin osa kivihiilen käytöstä Suomessa tapahtuu Helsingissä, eikä tämän uusiutumattoman energialähteen tuominen Suomeen toiselta puolen maapalloa ole ekologisesti tai taloudellisesti kestävää. Maakaasu tulee korvata biokaasulla. Turvetta pidän näistä kolmesta "vähiten pahana" suuren kotimaisuusasteen vuoksi ja turpeen käytöllä sivupolttoaineena voimalaitoksissa voi olla hyötyjä kattiloiden energiahyötysuhteen parantamiseksi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Anne Kettunen:

Suomen julkisen sektorin osuus kansantuotteesta on liian suuri. Tarvitsemme talouskasvua ja yksityisen sektorin ja viennin osuuden kasvattamista BKT:sta, erityisesti kasvukykyistä pk-sektorikenttää, jotta voimme rahoittaa hyvinvointipalveluitamme. Julkisella sektorilla tarvitaan tehostamista ja byrokratian purkutalkoita, mutta julkinen sektori toteuttaa kuitenkin monet tarvitsemamme hyvinvointipalvelut, joten liika kiristäminenkään ei tule kyseeseen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Anne Kettunen:

Suomi on kaksikielinen maa ja kielten osaaminen on rikkaus. Ruotsinkielisen kielivähemmistömme tulee saada palvelut omalla äidinkielellään. Kielten opiskelussa tulisi kuitenkin sallia joustoa ja harkintaa. Esim. Kaakkois-Suomessa ja Itä-Suomessa venäjänkielen osaamisen merkitys on kasvanut, ja halutessaan tulisi voida valita muu kieli kuin ruotsinkieli. Uskon, että kiinnostus ruotsinkielen opiskeluun kohenisi kun se ei olisi enää pakkopullaa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Anne Kettunen:

Työn tekemisen tulee aina olla mielekkäämpää ja kannustavampaa kuin työttömyys tai sosiaalietuuksien varassa eläminen. Ongelmana on kuitenkin ns. kannustusloukut, joissa pienipalkkaisen työn vastaanottaminen johtaa sosiaalietuuksien pienenemiseen, jolloin työn vastaanottaminen ei tunnu mielekkäältä. Siksi kannatankin perustuloa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Anne Kettunen:

Suuret ikäluokat ovat eläköityessään varakkaampia kuin edeltäjänsä ja he myös haluavat saamiltaan palveluilta korkeampaa laatua.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Anne Kettunen:

Mielestäni kunnissa voitaisiin käyttää harkintaa ravintoloiden aukioloaikojen joustoon molemmista päästä: avaaminen ja sulkeminen. Tulisi saada aikaan juomakulttuurin muutos kännihakuisesta kotipohjien juomisesta tai kotisohvatissuttelusta sosiaaliseen seurusteluun ravintoloissa. Ravintoloissa tarjottavan alkoholin verotusta voitaisiin keväntää, jotta tämä ohjaisi kulutusta ravintoloihin. Toivoisin suomalaisten pienpanimoiden ja viinitilojen tuotteita enemmän tarjolle ravintoloihin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Anne Kettunen:

En kannata kuntien pakkoliitoksia. Kunnat ovat kansanvallan ja lähidemokratian tärkeimpiä yksiköitä. Sen sijaa valtion tulee kannustaa järkevästi seudulliseen yhteistyöhön. Pääkaupunkiseudulla tarvitaan tiivistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisemiseksi ja kuntia velvoittavaa metropolikaavaa. Kuntien talouden helpottamiseksi tulee saada sote-uudistus aikaiseksi, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen olisi kuntia laajemmilla tahoilla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Anne Kettunen:

Työelämässä ja työmarkkinoilla pitäisi olla enemmän joustoja ja paikallista sopimista. Suomalaisen tuotannon pitää pystyä kilpailemaan globaaleilla markkinoilla. Suomeen pitää saada lisää työtä ja työtä pitää saada jaettua useamman kesken. Tässä taloudellisessa tilanteessa tulisi Suomessa kyetä palkkamalttiin. Kunnon työstä pitää kuitenkin saada kelpo korvaus.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Anne Kettunen:

Tulee muistaa, että verovaroja tuotetaan ympäri Suomea. Esimerkiksi luonnonvarat ja teollisuustuotanto sijaitsevat eri puolella Suomea ja tuovat hyvinvointia meille kaikille. Työn ja asuminen tulee mahdollistaa siellä missä kukin haluaa elämäänsä elää. Kaupungit ja maaseutu tarvitsevat toinen toisiaan eikä turhaa vastakkainasettelua tule luoda.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Anne Kettunen:

Suomi tarvitsee yrityksiä ja yrittelijäisyyttä, erityisesti pk-yrityksiä, joille on hyvä mahdollisuus terveyspalveluiden tuottamisessa, esimerkiksi vanhusten palveluissa. Lisäksi kolmannen sektorin pitää voida tuottaa ja tarjota palveluita. Palvelusetelit ovat hyvä järjestelmä asiakkaan itsensä valinnanmahdollisuuksien lisäämiseksi. Sote-uudistuksessa kuitenkin sote-alueella tilaajana olisi vastuu palvelujen laadusta ja järjestämisestä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Anne Kettunen:

Sote-uudistuksessa on tarkoitus saattaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu kuntia isoimmille harteille, jotta palvelujen saatavuus ja laatu olisivat tasaisia asuinpaikasta huolimatta. Nykyjärjestelmä on kallis eikä tietojärjestelmät ole yhtenäisiä. Kuntalaisten ääni tulee kuitenkin kuulua poliittisessa päätöksenteossa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Anne Kettunen:

Kokemukset Tukholmasta ei tue kilpailun vapauttamista.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Anne Kettunen:

Tavaroiden, palveluiden ja ihmisten vapaa liikkuvuus on hyödyttänyt Suomea ja suomalaisia. EU on tuonut kaivattua vakautta. Yhteinen valuutta on pitänyt korot alhaalla ja valuuttariskit pieninä. Suomen viennin päämarkkinat ovat Euroopassa. EU:n tulisi kuitenkin olla suuri suurissa asioissa ja pieni pienissä asioissa, eli EU:n ei tule tuottaa liian yksityiskohtaista sääntelyä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Anne Kettunen:

Rahoitusmarkkinoiden keinottelua pitäisi pystyä hillitsemään, mutta rahoitusmarkkinavero ei olisi oikea toimenpide tässä taloudellisessa tilanteessa. Monet maat ovat jättäytyneet ulkopuolelle, jolloin tapahtuisi kaupankäynnin siirtymistä Suomesta näihin maihin. Rahoitusmarkkinaveron pitäisi olla maantieteellisesti hyvin kattava, jotta kaupankäynnin siirtymisiä ja kilpailuhaittoja ei pääsisi syntymään.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Anne Kettunen:

Mielestäni NATO-jäsenyydestä tulisi keskustella ja sitä harkita ja selvittää. Suomen puolustusvoimia on kehitetty Nato-yhteensopiviksi ja Suomi on ollut mukana kansainvälisissä operaatioissa. Tulisi analysoida mitä Venäjän muuttunut suhtautuminen rajanaapureihinsa tarkoittaa myös Suomen kannalta. Tärkeimmät viiteryhmämme ovat kuitenkin ainakin tällä hetkellä EU ja pohjoismainen yhteistyö. Nato-jäsenyydestä tarvittaisiin kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Anne Kettunen:

Suomen väestö eläköityy ja ikääntyy. Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa täyttämään työvoiman tarpeen. Yrityksille ja työnantajille työvoiman tarveharkinta, eli sen osoittaminen, että Suomesta ei ole saatavissa vastaavaa työvoimaa, on pitkällinen ja hankala prosessi.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Anne Kettunen:

Lain edessä kaikkia kansalaisia tulee kohdella samanarvoisesti. Ketään ei saa syrjiä seksuaalisen suuntautumisen perusteella vaan kaikilla tulee olla samat oikeudet ja velvollisuudet Suomen kansalaisina.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Anne Kettunen:

Suomi on sitoutunut YK:n pakolaissopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan antamaan suojaa ja turvaa kotimaassaan vainon kohteiksi joutuneille. Meidän tulee auttaa muita ihmisiä inhimillisen hädän keskellä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Anne Kettunen:

En usko kuriin ja kurinpalautuksiin vaan tukipalveluihin. Häirikkökäyttäytymisen taustalla olevat syyt tulee löytää yhteistyössä kodin, koulun ja ammattilaisten kesken. Kodit eivät voi ulkoistaa kasvatusvastuutaan kouluille.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Anne Kettunen:

Mitä tarkoitetaan perinteisillä koti-uskonto-isänmaa arvoilla tässä yhteydessä? Kodit ovat hyvin moninaisia ja suomalainen perhekäsitys on laajentunut ydinperheistä uusperheisiin, myös yksinelävä on oma perheyksikkönsä ja kotitaloutensa. Uskontoa ja politiikkaa ei mielestäni pidä sekoittaa toisiinsa. Isänmaata tulee rakastaa, mutta natiolanismi on vaarallista.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Anne Kettunen:

Suomi tarvitsee yrityksiä ja yrittelijäisyyttä, erityisesti pk-yrityksiä, joille on hyvä mahdollisuus esimerkiksi terveyspalveluiden tuottamisessa. Lisäksi kolmannen sektorin pitää voida tuottaa ja tarjota palveluita. Tapauskohtaisesti pitää harkita mikä on paras malli tuottaa palvelu.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Anne Kettunen:

Tässä taloudellisessa tilanteessa veronkorotukset pikemminkin tukahdutttaisivat talouden kasvua. Julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tulee pystyä sopeuttamaan valtiontalouden tilanteeseen. Uskon, että ottamalla käyttöön perustulon, voisimme säästää julkisissa hallinto- ja sosiaalietuuksien kuluissa. Ainakin perustulosta tulee järjestää kokeilu, kuten Keskusta on ehdottanut.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Anne Kettunen:

Sillä kuinka paljon ihminen tienaa, ei välttämättä ole mitään tekemistä hänen lahjakkuutensa tai ahkeruutensa kanssa. Meillä on aloja, joilla on matalammat palkat.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Anne Kettunen:

Tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa on näin, mutta talous pitää saada kasvuun jolloin pystymme rahoittamaan tärkeät hyvinvointipalvelumme. Meidän olisi kyettävä tekemään rakennemuutoksia, jotta saisimme korjattua julkisen talouden kestävyysvajeen. Tämä edellyttää uudistuksia työmarkkinoilla, työuran pidentämistä molemmista päistä, kilpailun lisäämistä, investointiympäristön vakauttamista ja yrityskentän monipuolistamista, etenkin lisää kasvuhaluisia pk-yrityksiä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Anne Kettunen:

Uskon pikemminkin, että meillä on mahdollisuus yhdistää talouskasvu ja työpaikkojen luominen biotaloudella ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävällä käytöllä. Meillä on mahdollisuus korvata uusiutumattomista luonnonvaroista tuotettua energiaa ja tuotteita uusiutuvista raaka-aineista tuotetuilla vaihtoehdoilla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Anne Kettunen:

Ympäristövaikutusten arviointi kuuluu lupaprosessiin. Ympäristöä ei pidä tuhota, mutta uusiutuvia luonnonvarjoa tulee kestävästi jalostaa. Esim. metsäsertifiointi takaa Suomessa kestävän metsätalouden.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset