KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Johannes Kananen, Keskusta, 6

Oma esittely

Olen perheenisä Viikistä ja ammatiltani sosiaalipolitiikan tutkija. Opetan tällä hetkellä sosiaalityötä Helsingin yliopistolla. Olen tutkinut pohjoismaisia hyvinvointivaltiota työkseni yli kymmenen vuoden ajan. Näen kuinka sinänsä onnistunut hyvinvointimallimme hiljalleen rappeutuu ja haluan olla mukana kehittämässä ja pelastamassa tätä mallia niin että yhteiskunnastamme tulisi oikeudenmukaisempi.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Johannes Kananen:

Talouspolitiikan tärkein tehtävä on luoda työllisyyttä. Laskusuhdanteessa kannattaa elvyttää ja noususuhdanteessa kiristää talouspolitiikkaa. Nyt on laskusuhdanne ja aika korkea työttömyys. Siksi kannattaa elvyttää. Elvyttäminen maksaa itsensä takaisin, koska työllisyys lisääntyy ja verotulot lisääntyvät vaikka valtion velka hetkellisesti kasvaisikin. Suomen valtionvelka on pienempi kuin esimerkiksi Saksalla, eikä meillä ole huolta siitä että valtionvelan korko lähtisi nousemaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Johannes Kananen:

Tuloverotusta on kevennetty nyt jo noin 25 vuotta. Verotuksen progressio on heikentynyt ja valtio menettää joka vuosi miljardeja euroja veronalennusten takia. Tuloverojen alennusten takia tuloerot ovat myös lisääntyneet. Verotuksen progressiota voisi kiristää oikeudenmukaisuuden nimissä. Se kaventaisi tuloeroja. Tämä tarkoittaa sitä, että korkeimpia palkkoja voisi verottaa nykyistä enemmän.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Johannes Kananen:

Suomalaiseen hyvinvointimalliin kuuluu kansainvälisesti verrattuna melko suuri julkinen sektori, jota on rahoitettu verovaroin. Olemme ajatelleet, että monia toimintoja, kuten rautateitä, kouluja, terveyskeskuksia, kirjastoja kannattaa ylläpitää julkisin varoin. Julkisen sektorin organisaatiot tekevät tärkeää työtä. Tämän työn kehittäminen ja ajanmukaistaminen ei tarkoita sitä että julkista sektoria pitäisi leikata.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Johannes Kananen:

Työttömyysturvan saantiehtoihin on aina kuulunut velvollisuus ottaa vastaan tarjottu työpaikka. Työttömän velvoitteita on kuitenkin kiristetty vuodesta 1995 tasaisin väliajoin ja verrattuna muihin pohjoismaihin meillä on kaikista tiukin työttömyysturva- ja toimeentulotukilainsäädäntö sanktioineen ja karensseineen. Työvoimapalveluja pitäisi kehittää niin että ne ovat niin hyviä että työttömät haluavat osallistua niihin vapaaehtoisesti - ei tukien menettämisen uhalla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Johannes Kananen:

Ajattelen tässä liberalistisesti että jokainen saa käyttää varallisuuttaan kuten haluaa. Valtion ei tähän tule puuttua vaan keskittyä sosiaalisten oikeuksien (mm. vanhustenoito) toimeenpanoon.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Johannes Kananen:

Alkoholipolitiikan suunta voi tulevaisuudessa kääntyä liberaalimmaksi, eli sallivaksi. Meillä on pitkät perinteet alkoholin saatavuuden rajoituksissa eikä niitä tarvitse kovin nopeasti purkaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Johannes Kananen:

Pakko ei ole hyvä keino uudistuksille. Demokraattinen maakuntamalli voisi olla osa Suomen tulevaisuutta - eli malli jossa kuntalaiset pääsisivät äänestämään maakunnan päättäjistä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Johannes Kananen:

Työehtosopimuksista voitaisiin joustaa esimerkiksi työosuuskuntien tapauksessa. Työosuuskunnat ovat ammattilaisten perustamia organisaatioita jotka eivät jaa voittoa omistajilleen vaan sijoittavat voittonsa organisaation kehittämiseen. Työosuuskuntia koskeva lainsäädäntö tarvitsee kuitenkin vielä täsmennyksiä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Johannes Kananen:

Tällä hetkellä yksityisiä terveyspalvelumarkkinoita hallitsevat monikansalliset terveyspalveluyritykset, jotka toimivat epäreilusti eivätkä maksa veroja Suomeen. Jos yksityiset terveyspalveluyritykset olisivat osuuskuntamuotoisia eivätkä ne jakaisi voittoja omistajilleen niiden osuutta terveyspalveluiden tuotannossa voitaisiin lisätä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Johannes Kananen:

SOTE-palveluiden kannalta on riski, mikäli palvelut ajautuvat monikansallisten terveyspalveluyritysten käsiin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Johannes Kananen:

Yhteisvaluutta euro ei ole onnistunut odotetulla tavalla. Eurojäsenyys rajoittaa tällä hetkellä Suomen talouspolitiikkaa. Meillä ei ole omaa keskuspankkia ja euromaiden pitää hyväksyttää budjettinsa Brysselissä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Johannes Kananen:

Rahoitusmarkkinat ovat toimineet erittäin epävakaasti ja ne ovat irronneet reaalitaloudesta. Yritysideat ja rahoitus eivät kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla. Rahoitusmarkkinavero olisi hyvä keino hillitä spekulaatiota arvopapereilla ja omaisuusesineillä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Johannes Kananen:

Politiikan arvopohjana on minulle oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo: se, että kaikilla ihmisillä olisi samat mahdollisuudet toteuttaa itseään yhteiskunnassa ja taloudessa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Johannes Kananen:

Jos yksityiset yritykset tavoittelevat ensisijaisesti taloudellista voittoa, niin kaikki toiminnot, esim. terveyspalvelut eivät niille sovi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Johannes Kananen:

Käsitykset välttämättömyydestä ovat poliittisia ja subjektiivisia. Politiikassa on aina valintojaja vaihtoehtoja. Muutenhan olisi turha käydä vaaleja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Johannes Kananen:

Suomalaiseen hyvinvointimalliin on kuulunut pienet tuloerot. Suomen mallissa taloudellinen vauraus ja tasa-arvo ovat yhdistyneet ainutlaatuisella tavalla. Tuloerojen kasvu nakertaa ja rapauttaa hyvinvointimalliamme.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Johannes Kananen:

Sosiaaliturvaa ja julkisia palveluja on karsittu 25 vuotta. Tämä on rapauttanut hyvinvointimalliamme ja eriarvoisuus on lisääntynyt. Valtion tehtävänä on panna lakeihin kirjatut sosiaaliset oikeudet toimeen. Talous on väline, hyvinvointi on päämäärä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset