KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Karl-Mikael Grimm, Keskusta, 3

Oma esittely

Paljasjalkainen stadilainen, suomenruotsalainen, puhelehden toimittaja ja vammaisaktiivi. Pullantuoksuinen kala- ja kantrimies.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Karl-Mikael Grimm:

Liian kovat leikkaukset johtavat kotimaisen kysynnän heikkenemiseen, joka vuorostaan lisää työttömyyttä. Paras tapa velan kuriin saamisessa on työllisyysasteen sekä talouskasvun saaminen nousuun. Esim. julkisen sektorin henkilöstön määrää voisi karsia sen mukaan kun henkilöstöä jää eläkkeelle ja palveluja tehostaa esim. sähköisten potilasrekisterien avuin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Karl-Mikael Grimm:

En mielellään korottaisi työn verotusta, työn täytyy aina olla kannattavaa ja sen tekemiseen aina kannustaa. Hyvin ansaitsevat kykenevät kuitenkin kantamaan pientuloisia paremmin työverotuksen taakkaa taloudellisesti haastavina aikoina.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Karl-Mikael Grimm:

Ydinvoima on vanhanaikainen ja epätehokas tapa tuottaa energiaa, joten panostaisin mieluummin tulevaisuuden energia-alaan eli biotalouteen. Tavoitteeksi tulisi asettaa energiaomavarainen Suomi, joka on omiaan luomaan uusia työpaikkoja ja kohonnutta turvallisuudentunnetta, kun emme ole riippuvaisia esim. venäläisestä energiastatuonista.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Karl-Mikael Grimm:

Kivihiili on näistä kaikkein saastuttavin. Helsingin Keskusta on sitoutunut ohjelmaan ”Hiiletön Helsinki 2025”,

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Karl-Mikael Grimm:

Julkisen sektorin kustannuskehitys on huolestuttava. Keskustelu- ja yhteistyöyhteyttä julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin välillä on tiivistettävä entisestään. Palveluja tehostamalla voidaan tehdä huomattaviakin säästöjä, mutta julkista sektoria on kuritettu jo kyllin ja rakennepaketin leikkauksia ei olla kyetty toteuttamaan. Lisäleikkauksia tulisi välttää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Karl-Mikael Grimm:

Pakosta ei ihminen opi. Suomen on kuitenkin säilyttävä kaksikielisenä maana, ja sen ruotsinkieliselle väestölle on turvattava lainmukaiset palvelut omalla kielellään.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Karl-Mikael Grimm:

Riippuu tietenkin ketä tässä tarkoitetaan ja miiten velvoite kiristetään.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Karl-Mikael Grimm:

Joidenkin palvelujen kohdalla menetelmää voisi sovittaa kun hoitojonot ja käsittelyajat ovat pitkät. On kuitenkin tärkeää turvata kaikille hyvät palvelut maksukyvystä riippumatta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Karl-Mikael Grimm:

Pakko ei ole varteenotettava keino vaan vapaaehtoisuus. Kunnat ja kuntalaiset tietänevät parhaiten itse, miten oman kunnan asiat on hoidettava. Lähihistorian kokemukset eri yhteistyömuodoista ja vapaaehtoisilla liitoksilla on pystytty vähentämään kuntien määrää tehokkaammin kuin pakkoliitoksilla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Karl-Mikael Grimm:

Työ on Suomessa liian korkeasti hinnoiteltua, minkä johteesta Suomessa on Euroopan korkein työkustannushinta. Voitaisiin kehittää malli, jossa esimerkiksi oppisopimusten palkkaus nousisi koulutuksen ja kokemuksen mukaan. Toinen, ehkä parempi keino, olisi eläkemaksujen jäädyttäminen parilla vuodella.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Karl-Mikael Grimm:

Kaikki maan luonnonvarat hyödyttääksemme on työvoiman oltava luonnonresurssien äärellä. Bioenergiatuotanto on hajautettua energiatuotantoa, joten tulevaisuuden energiapolitiikka edellyttää koko maan asuttuna pitämistä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Karl-Mikael Grimm:

Kolmas ja yksityinen sektori ovat hyviä yhteistyökumppaneita julkiselle.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Karl-Mikael Grimm:

Kuntien tulisi tuottaa sote-palveluita entistä enemmän vapaaehtoisuuteen pohjautuvan kuntienvälisen yhteistyön voimalla. On tärkeää, että kunta pystyy vaikuttamaan omiin asioihinsa ja ettei demokraattisen päätöksenteon ketju ei murene, joten vallankäytön tulee olla oikeudenmukaista ja demokratian niin lähellä ihmistä kuin mahdollista.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Karl-Mikael Grimm:

Taksien tulisi saada kilpailla nykyistä vapaammin, vanha taksiliikennejärjestelmä ei ole sopeutunut nykymaailman muuttuneisiin palveluvaatimuksiin.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Karl-Mikael Grimm:

Vastataksemme maailmanlaajuisiin ympäristö- ja talousuhkiin on meillä oltava jalansijaa maailmanpolitiikassa. Tämän aseman saamme parhaiten Euroopan Unionin kautta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Karl-Mikael Grimm:

Kansainväliselle finanssispekuloinnille tulisi voida asettaa rajat, ja ainoa käytännöllinen ratkaisu tähän on maailmanlaajuinen transaktiovero.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Karl-Mikael Grimm:

Nato on kylmän sodan asetelmiin jähmettynyt sotilasliitto joka ei pysty toimimaan ripeästi saati tehokkaasti (esim. Turkki ja Syyria). Kekkosta lainaten tulee ”Suomen olla maailmassa lääkäri eikä sotilas”. Oma uskottava puolustus ja puolueettoman valtion diplomaattinen asema ovat Suomelle edelleenkin parhaat vaikuttamiskeinot maailmanpolitiikkaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Karl-Mikael Grimm:

Puolustusvoimia on kuritettu leikkauksin ajan saatossa jo melkoisen paljon, ja mielestäni menoja voitaisiin nykytilanteessa jopa maltillisesti lisätä. Uskottava maanpuolustus on paras, halvin ja tehokkain tapa puolustaa Suomen valtiota, sen kansaa ja sen rajoja.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Karl-Mikael Grimm:

Ehdottomasti. Suomi ja Helsinki tarvitsevat maahanmuuttoa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Karl-Mikael Grimm:

Riippuu minkä merkityksen sanoille antaa. Minulle koti on lähiyhteiskuntaa, perhettä ja auttavia käsiä, isänmaa taas hyvinvointia, demokratiaa ja puite vapauteen, ja uskonto taas sitä, mitä religio latinaksi tarkoittaa: yhteenliittämistä. Tässä muodossa ne eivät ole vain hyvä arvopohja politiikalle, vaan sen välttämätön perusta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Karl-Mikael Grimm:

Yksityisillä palveluntarjoajilla tulisi olla yhtäläinen mahdollisuus toimia julkisen sektorin rinnalla. Julkisista palveluista esim. rakennusten huoltaminen ja hoitaminen voitaisiin ulkoistaa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Karl-Mikael Grimm:

Suomessa on Euroopan korkein bruttoveroaste, mikä ei hätä paljoa tilaa veronkorotuksille. Mutta jos leikkaukset ovat tälle vaihtoehto, voitaisiin veroprogressiota lisätä jonkin verran. Haittaveroja (tupakka, sokeri, alkoholi) voisi nostaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Karl-Mikael Grimm:

Suuret tuloerot haittaavat OECD viimeisimmän raportin mukaan talouskasvua. Hyvin tehdystä työstä ja ahkeruudesta pitäisi kuitenkin voida palkita. Tuloerot eivät itsessään ole ongelma, vaan erot terveydessä, sosioekonomisessa taustassa, asumisalueessa ja koulutuksessa, jotka määräytyvät tulotason mukaan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Karl-Mikael Grimm:

Julkisen sektorin rahoituksen hankkiminen on ongelmallista. Siksi tehostusten tulisi kulkea henkilöstön eläköitymisen tahdissa ja hallinnollisia kustannuksia karsimalla. Palvelujen järkeistämisellä, hallintokustannusten hillitsemisellä ja paremmilla tietojärjestelmillä voitaisiin säästää huomattavat määrät resursseja.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Karl-Mikael Grimm:

Nämä kaksi eivät ole ristiriidassa keskenään. Luonnonvarojen tehokas ja ekologinen hyödyntäminen ovat hyvinvointivaltion perusedellytyksiä. Usein yhteiskunta maksaa ympäristöhaittojen luomat viulut, ja em. haittojen laajuus ja kustannukset ovat usein hyvin vaikeasti arvioitavissa. Siksi Suomessa tulisi energiapolitiikan ohella turvautua perinteiseen luonnonsuojeluun.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Karl-Mikael Grimm:

Ei toiselle Talvivaaralle: yhteiskunta, so. veronmaksaja, maksaa aina kuitenkin ympäristöön kohdistetut tuhot.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset