KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Riku Eskelinen, Keskusta, 2

Oma esittely

Olen toiminut pitkään ympäristöjärjestöissä ja politiikassa. Vedän tällä hetkellä työkseni eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen verkostoa, joka on keskittynyt kestävään energiantuotantoon.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Riku Eskelinen:

Valtiotkaan eivät voi elää loputtomiin velaksi, kuten Kreikan esimerkki meille osoittaa. Tulot ja menot on saatava kaikessa taloudenhoidossa tasapainoon. Näin varmistamme, että tulevilla sukupolvillakin on mahdollisuus pitää yllä sosiaaliturvaa ja terveydenhuoltojärjestelmää.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Riku Eskelinen:

Valtio tarvitsee lisää verotuloja ja tuloeroja voidaan nykyisestään kaventaa. Siksi olisin valmis hyvin ansaitsevien palkkaverotuksen lievään kiristykseen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Riku Eskelinen:

Sähkönkulutusta täytyy vähentää rajusti. Jäljelle jäävä sähkö tulee tuottaa 100% uusiutuvalla energialla. Ydinvoiman lisärakentamisella Suomeen ei ole juurikaan vaikutusta fossiilisten käyttöön, sillä lähes kaikki sähköntuotannon fossiiliset polttoaineet käytetään sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Ydinvoimala ei ole sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos, joten sillä ei voi korvata fossiilisia polttoaineita näissä laitoksissa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Riku Eskelinen:

Lähes kaikki sähkön- ja lämmöntuotannon ilmastopäästömme ovat peräisin kivihiilestä, turpeesta ja maakaasusta. Olen iloinen, että Hesari on ottanut tavoitevuosiluvuksi tässä kysymyksessä kunnianhimoisesti 2025. Tavoitteen toteutuminen vaatii massiivisia investointeja vanhojen rakennusten energiatehokkuuteen etenkin lämmönkulutuksen osalta. Muutos tarkoittaisi myös rajua bioenergian käytön lisäämistä, joten sen kestävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tuen tätä tavoitetta täysin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Riku Eskelinen:

Pakollisen ruotsin opiskelun sijaan koululaisten tulisi saada valita ruotsin, venäjän ja mahdollisesti pohjoisessa myös saamenkielten ja norjan väliltä. Ruotsin kielen osaaminen on tärkeä taito, mutta se ei saa viedä esimerkiksi Itä-Suomelta mahdollisuutta opettaa sen sijaan venäjää kouluissa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Riku Eskelinen:

Työhön pakotettu työntekijä ei voi olla motivoitunut. Motivaatio on puolestaan tärkein työn tulokseen vaikuttava tekijä. Pakkotyöpaikoista ei hyötyisi kukaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Riku Eskelinen:

Kunnat ovat suomalaisessa päätöksenteossa lähimpänä tavallista ihmistä oleva demokraattinen päätöksentekoyksikkö. Kuntien määrän vähentäminen kasvattaa harvainvaltaa. Kuntien määrää pitäisi pikemminkin kasvattaa. Etenkin isoissa kaupungeissa lähidemokratian toteutuminen on kaukana. Määrän lisääminen tarkoittaisi kuitenkin kuntien tehtävien vähentämistä. Terveys- ja korkeakoulutuspalveluihin ja niiden rahoitukseen liittyviä tehtäviä voitaisiin siirtää demokraattisesti hallittaville maakunnille.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Riku Eskelinen:

Työehtosopimukset parantavat työntekijöiden yhdenmukaisempaa kohtelua eri puolilla Suomea ja eri yrityksissä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Riku Eskelinen:

Nykyinen voimakas sääntely taksimarkkinoilla hyödyttää lähinnä suurempia taksiyrityksiä. Asiakas hyötyy nykytilanteessa lähinnä niin, että nyt taksimatkan hinta on hyvin ennakoitavissa ja huijaukset ovat harvinaisia. Asiakaskunta oppisi kuitenkin nopeasti myös uusille tavoille. Säätelyn vähentäminen helpottaisi uusien yritysten perustamista ja laskisi hintoja.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Riku Eskelinen:

Naton pyrkimisen sijaan Suomen tulisi pyrkiä rauhanrakentamisen ja konfliktinratkaisun suurvallaksi. Se ei ole mahdollista, jos liittoudumme sotilaallisesti. Nato ei parantaisi Suomen turvallisuutta, sillä sillä on useita vihollisia ympäri maailman. The Fund for Peace -järjestön tuoreen FragileStatesIndexin mukaan Suomi on valtio, johon ulkovallat vaikuttavat tällä hetkellä vähemmän kuin mihinkään muuhun maahan maailmassa. Naton jäsenenä Suomen päätäntävalta omasta turvallisuudesta kapenisi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Riku Eskelinen:

Valtion tulot ja menot on saatava tasapainoon. Samaan aikaan, kun hallitus leikkasi satoja miljoonia euroja lapsiperheiltä, saivat puolustusvoimien menot pysyä ennallaan. Puolustusministeriön menot ovat nyt kaksi kertaa lapsilisiä suuremmat. Suomen turvallisuus on kiinni ennen kaikkea viisaasta ulkopolitiikasta. Suomi on kyennyt pysymään globaalistikin katsottuna valtiona, jota ulkovallat eivät uhkaa. Siksi puolustusmenoista voisi hyvinkin leikata.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Riku Eskelinen:

Ihmisten tulisi saada vapaasti valita asuinpaikkansa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Riku Eskelinen:

Valtion edessä kaikkien parisuhteiden on oltava yhtäläisessä asemassa. Väestörekisteristä, erilaisista henkilörekistereistä ja muista vastaavista rekistereistä tulee poistaa rekisteröidyn parisuhteen kategoria. Myös sukunimi tulee voida vapaasti valita. Uskonnollisia yhdyskuntia ei tule kuitenkaan velvoittaa vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Riku Eskelinen:

Koulujen ongelmat eivät johdu kurin puutteesta. Suomalaiset opettajat ovat ammattitaitoisia kasvatuksen ammattilaisia. Häiriökäyttäytyminen johtuu aina jostakin muusta kuin koulukurin puutteesta. Oppilaalla voi olla ongelmia kotona tai ne voivat liittyä kavereihin, kiusaamiseen, päihteisiin tai seurustelusuhteisiin. Myös oppimisvaikeudet voivat olla häiriökäyttäytymisen takana. Opettajille tulee antaa välineitä ja resursseja oppilaiden yksilölliseen kohtaamiseen - ei kovaan kuriinpitoon.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Riku Eskelinen:

"Perinteisiä arvoja" ovat minulle suvaitsevaisuus, kohteliaisuus, avoimuus, vieraanvaraisuus ja ennakkoluulottomuus. Koti, uskonto ja isänmaa eivät ole arvoja vaan keskeisiä asioita monen suomalaisen elämässä. Koti voi olla rikkinäinen tai rakastava, uskontoja on monenlaisia ja yleensä ne pohjautuvat lähimmäisenrakkauden periaatteeseen. Poliitikkojen tehtävänä on varmistaa uskonnonvapaus, auttaa koteja pysymään ehjinä ja vaalia isänmaamme vakautta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Riku Eskelinen:

Tuloerot eivät kerro ahkeruudesta eivätkä lahjakkuudesta. Lahjakkuus on synnynnäistä, joten siitä ei edes pidä erikseen ketään palkita. Lahjakkuudet tulee toki ottaa huomioon ja saada ne palvelemaan yhteistä etua.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Riku Eskelinen:

Luonto asettaa kasvun rajat. Kulutamme jo nyt niin paljon, että vaarannamme tulevien sukupolvien hyvinvoinnin. Talouskasvu tulee aina sovittaa luonnon antamien rajojen sisään.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Riku Eskelinen:

Luonto ja sen asettamat rajat ovat kaiken olemisemme elinehto. Päätöksenteossa tulee luonnollisesti aina ottaa huomioon päätösten vaikutukset ympäristöön. Miksi tällaista edes kysytään? Asian pitäisi olla itsestäänselvyys.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset