KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Remo Ronkainen, Kristillisdemokraatit, 217

Oma esittely

Olen KD Nuorten puheenjohtaja, aviomies ja maisterivaiheen opiskelija Helsingin yliopistosta. Kärkiteemojani ovat: kestävä talous, perheiden hyvinvointi sekä kokonaisvaltainen turvallisuus.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Remo Ronkainen:

Suomi ei voi jatkuvasti vain velkaantua. Velanoton vähentäminen tulee tehdä usean vuoden aikana, jotta kasvua ei tyrehdytetä ja pienituloiset eivät joudu leikkausten kohteeksi. Suomi voi tehostaa palveluita kunta-sekä valtiotasolla ja saada näin säästöjä aikaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Remo Ronkainen:

Mielestäni palkkaverotusta ei tule enää kiristää Suomessa lisää. Meidän verotuksemme on jo nyt korkealla tasolla. Verotuloja tulee hankkia muilla tavoin esim. makeisverotuksen kautta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Remo Ronkainen:

Uusiutuvien energialähteiden käyttöä pitää lisätä ja niihin tulee myös investoida. Toisaalta uusiutuvat eivät riitä kattamaan energiatarvettamme. Vaihtoehtoina on tällöin ympäristölle haitalliset fossiiliset polttoaineet tai ydinvoima. Nykyiset ydinvoimalamme tulevat käyttöikänsä päähän vuosikymmenen lopussa, joten tarvitsemme ainakin yhden uuden ydinvoimalan. Myös energiaomavaraisuuden kannalta olisi hyvä, että tuotamme täällä energiamme emmekä osta sitä esim. Venäjältä kuten tällä hetkellä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Remo Ronkainen:

Mikäli pystymme kattamaan energiatarpeemme ydinvoimalla ja uusiutuvilla lähteillä, niin ehdottomasti kyllä!

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Remo Ronkainen:

Suomen julkinen sektori on suuri jos sitä verrataan muihin Euroopan maihin. Julkisen sektorin toimintaa voisi tehostaa huimasti yhteistyöllä ja digitalisaatiolla. Tämä toisi säästöjä ja myös henkilöstövähennyksiä. Sosiaali-ja terveysalalta vähennyksiä ei tulisi tehdä, byrokratiasta kylläkin!

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Remo Ronkainen:

Tällä hetkellä ruotsin opiskelu on välttämätöntä useisiin virkoihin päästäkseen. Jos vaatimukset muuttuvat, on myös keskusteltava laajemmin ruotsin pakollisesta opiskelusta. Alueellisuuden painottaminen olisi järkevää myös ruotsia opiskeltaessa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Remo Ronkainen:

Työn vastaanottamisen pitäisi aina olla järkevää.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Remo Ronkainen:

Suomessa on julkinen terveydenhuolto, jota voivat käyttää kaikki. Ei ole oikein, että varakkaammat joutuvat maksamaan itse hoitonsa elleivät halua ostaa palveluita yksityiseltä sektorilta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Remo Ronkainen:

Alkoholi aiheuttaa merkittäviä ongelmia perheissä, mutta myös kustannuksia yhteiskunnalle. Ravintoloiden aukioloajat eivät kuitenkaan ole tehokkain tapa muuttaa haitallista alkoholinkäyttöä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Remo Ronkainen:

Kuntien määrää tule vähentää, mutta ei pakolla. Tärkeää olisi pohtia kuntien lakisääteisiä tehtäviä, joita on nyt liikaa. Yhteistyötä ja esim. yhteisiä tietojärjestelmähankintoja voitaisiin lisätä säästöjen aikaansaamiseksi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Remo Ronkainen:

Tes:n yleisvelvoittavuudesta tulisi luopua ja antaa pienyrittäjille enemmän joustoa sopia palkoista työntekijän kanssa. Matalapalkat eivät ole tie jolla Suomi nousee, mutta joustoa pitää löytyä nykyistä enemmän.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Remo Ronkainen:

Toki on tarkasteltava sitä, etteivät kustannukset nouse todella suuriksi. Tarvittaessa voidaan hakea säästöjä palveluita ulkoistamalla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Remo Ronkainen:

Yksityistäminen ei saa olla itseisarvo. Ratkaisu on perusteltu, mikäli tällä saadan aikaan kustannussäästöjä laadukasta palvelua.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Remo Ronkainen:

Ei ole perusteltua, että valtio rajoittaa kilpailua. Tämä on kaikkien kannalta huono ratkaisu.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Remo Ronkainen:

Tällä hetkellä näyttää siltä, että EU:sta on ollut taloudellista haittaa Suomelle. Toisaalta meillä on vapaat markkinat ja laajemmat suhteet Eu-maihin. Hyötyjä ei voi arvioida vain taloudellisesti. Suomella ei olisi helppoa yksinkään..

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Remo Ronkainen:

Natoon liittymistä pitäisi alkaa valmistella, mutta ilman kansanäänestystä ei ole syytä hakea jäsenyyttä. Nato takaa Suomelle suojaa mahdollisen konfliktin varalle enemmän kuin mikään muu.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Remo Ronkainen:

Uskottavan maanpuolustuksen takia meidän on korotettava määrärahoja. Jos korotuksia ei tehdä, Suomi ei pysty täyttämään lakisääteisiä tehtäviä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Remo Ronkainen:

Työlupien saaminen pitää tehdä helpommaksi, mikäli haluamme työllistää maahanmuuttajia. Työperäistä maahanmuuttoa tulee helpottaa ja taata se, että henkilö todella työllistyy.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Remo Ronkainen:

En usko, että kuri on ensisijainen ratkaisu lasten viihtyvyyteen tai oppimiseen. Opettajalla pitää kuitenkin olla valtuudet pitää järjestystä yllä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Remo Ronkainen:

Nämä antavat hyvän perustan, mutta näiden lisäksi tarvitaan muitakin arvoja politiikan tekemiseen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Remo Ronkainen:

Yksityistäminen ei ole ratkaisu eikä sitä sitä tarvitse tehdä ellei se ole parempi vaihtoehto asiakkaalle.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Remo Ronkainen:

Verot ovat jo nyt korkealla, lisäkorotukset vain vaikeuttaisivat meidän kilpailukykyämme ja kulutusta. Tiettyjä julkisia palveluita voidaan karsia tässä tapauksessa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Remo Ronkainen:

Uskon, että ihmisen ahkeruus voidaan palkita ilman tuloerojen kasvua.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Remo Ronkainen:

Esimerkiksi ansiosidonnaisen päivärahan pituutta on syytä pohtia uudelleen. Mikäli Suomen talous lähtee kasvuun, ei nykyinen malli ole ongelma. Tällä hetkellä velkaannumme lähes 5 mrd vuodessa ja paisutamme samalla julkista sektoria.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Remo Ronkainen:

Ympäristöstä huolehtiminen on pidemmän aikavälin kannalta viisautta. Se tuo säästöjä, mutta myös työpaikkoja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Remo Ronkainen:

Olemme vastuussa tuleville sukupolville.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset