KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Terho Nikulainen, Kristillisdemokraatit, 213

Oma esittely

Toimittajataustalla kirjastojen sijaisuuksia ja keikkatöitä tekevä pätevä kirjastolainen. Viimeisin pitkäaikainen työtehtäväni oli antikvaarisen kirjakaupan myymälänhoitaja. Perushumanistinen koulutus. Perhetaustani on yrittäjä-opettajaperhe.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Terho Nikulainen:

Vähiten ansaitsevien etuuksia on leikattu suhteessa tuloihin enemmän kuin hyvin ansaitsevien. Köyhimpien oloja on parannettava, ei heikennettävä. Tällä vaalikaudella leikkaukset ovat kohdistuneet selkeästi pienituloisimpiin. Jos leikkauksia tehdään Suomen velkaantumisen hillitsemiseksi, niissä on noudatettava tuloihin suhteutettua tasapuolisuutta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Terho Nikulainen:

Vaikka on totta, että jokainen elää käytännössä tulojensa mukaan eli suurempituloisilla se merkitsee suurempia menoja, olisi kuitenkin pyrittävä siihen, että pienituloisimmille korvattaisiin verotuksella toteutetuin tulonsiirroin etuuksien leikkauksessa menetetty hyvätuloisten menettämää suurempi osuus. Hyvin ansaitsevien palkkaverotuksen kiristäminen lienee tällä hetkellä ainoa keino tasata tilanne.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Terho Nikulainen:

Jos Suomi tarvitsee lisäenergian tuotantoa, se olisi toteutettava lähinnä aurinko- ja tuulivoimaloita kehittämällä ja rakentamalla. NIMBY-ilmiö ja maisemahaitat sekä talvisin jäiden putoaminen tuulivoimaloiden siivistä on otettava huomioon. Tulevaisuus on saasteettoman ja uusiutuvan energian varassa. Hiilivoimaloiden alasajo on aloitettava ja ydinvoiman lisärakentamisesta on luovuttava ja annettava tilaa kestävää kehitystä suosiviin innovaatioihin perustuvalle energiapolitiikalle.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Terho Nikulainen:

Uusiutuvien ja saasteettomien energianlähteiden kehittäminen ja käyttö ovat muissa maissa Suomea pitemmällä. Täällä ovat finanssikonsernit kuitenkin alkaneet havahtua ja vähentää rahastosijoituksia hiilikaivostoimintaan ja hiiltä käyttävään energiantuotantoon. Myös lainsäädännön olisi luotava paremmat edellytykset kestävää kehitystä edistäville hankkeille.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Terho Nikulainen:

Joissakin tehtävissä julkisen sektorin työtehtäviä voidaan järkeistää ja karsia, ei kaikilla aloilla. Terveydenhuollon, kasvatuksen ja koulutuksen aloilla työvoimaa olisi lisättävä, ei vähennettävä, jotta perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, ikääntyneiden hoito ja sairaalat toimisivat optimaalisesti ja varhaiskasvatuksen ryhmäkoot pysyisivät riittävän pieninä ja koulujen luokkakoot säilyisivät opetuksen kannalta hallittavan kokoisina.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Terho Nikulainen:

Muissa läntisissä teollisuusmaissa ollaan tietääkseni menossa siihen suuntaan, että vähemmistöjen kielten opettamista valtaväestölle ollaan lisäämässä. Suomalaisten enemmistö kyselytutkimuksissa ei kannata pakkoruotsista luopumista.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Terho Nikulainen:

Työtä pakoilevia ei saa velvoitteita kiristämällä muutettua työhaluisiksi. Työtä tarvitsevat tekevät sitä työtä, mihin pystyvät kohtuudella. Ongelma on, että työn tekijät ja työvoiman tarvitsijat eivät kohtaa. Työvoimahallinnon menetelmiä on syytä kehittää, mutta pakottaminen työhön ei ratkaise edellä mainitsemaani, joka on yksi suurimmista ongelmista Suomen työmarkkinoilla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Terho Nikulainen:

Pakkokeinot ovat tarpeettomia. Hoivapalveluille ja niiden kehittämiselle olisi annettava lainsäädännöllä kehityssysäyksiä, jotta esimerkiksi kotihoito olisi päivitetty tilanteen tasalle.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Terho Nikulainen:

Alkoholitarjoilulle riittää mielestäni nykyiset aukiololait ja -säädökset. Ravintoloiden tulisi kilpailla muulla tavoin, koska jatkettu alkoholitarjoilu on ravintoloille vain näennäiskeino selviytyä ravintolayrittäjien keskinäisessä kilpailussa asiakkaista. En kannata kuitenkaan lakien tiukentamista enkä aukioloajan lyhentämistä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Terho Nikulainen:

Pakkoliitokset eivät vain toimi mielestäni.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Terho Nikulainen:

Nykyinen työmarkkinajärjestelmä sääntelyineen kannattaa pitää voimassa. Yritysten perustamista ja toimintamahdollisuuksia on helpotettava muulla tavoin, jotta yrittäjät eivät hyydy eivätkä kohtaa tarpeetonta byrokratiaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Terho Nikulainen:

Verovaroin luodaan työpaikkoja muualle kuin kasvukeskuksiin, jos osataan toimia maalaisjärjen mukaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Terho Nikulainen:

Ei vain tule toimimaan, koska suunnitelma kirpaisee ja kuormittaa nykymuodossaan eniten köyhimpiä. Sote-uudistusta odotellessa on vielä harkinta-aikaa jäljellä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Terho Nikulainen:

Pienemmät luokkakoot tekevät kouluista parempia, ei kurinpidon lisääminen. Jokainen opettaja haluaa toteuttaa kurinalaista opettamista, minkä mahdollistavat vain riittävän pienet opetusryhmät.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Terho Nikulainen:

Perinne - se mikä meille on arvokasta itsessään, antaa jokaiselle tunteen kuulumisesta johonkin eikä ole vastakkainen uudistusmielisyydelle eikä tämän hetken kokemiselle arvokkaana. "Perinteiset arvot" ovat jokaiselle omanlaisensa, ei muotti eikä nationalismin ydin, vaan terveen yksilöllisyyden tae.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Terho Nikulainen:

Toimii harvoin. Joskus kuitenkin, joten voihan sitä yrittää! En kannata.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Terho Nikulainen:

"Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet" on aivan liian yleistävä ilmaisu. On monenlaisia julkisen talouden tuottamia palveluja. Niitä kehittämällä niistä saadaan entistä toimivampia ja käyttökelpoisempia. Nykyiset sosiaalietuutemme ovat huonommat kuin EU:ssa keskimäärin, sikäli kuin ulkomailla asuneiden todistus pätee. Omaa kokemusta ei ole eikä tilastointi eri maissa ole keskenään täysin yhteensopivaa, joten vertailuni ei ole tutkimuksin perusteltavissa mutta ei mutu-tuntumaakaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Terho Nikulainen:

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen onnistuvat parhaiten, kun niitä ei aseteta vastakkain, vaan luodaan työpaikkoja ympäristöasiat huomioon ottaen. Talouskasvu toteutuu kestävän kehityksen hankkeisiin sijoittamalla, koska ympäristöasioiden ottaminen huomioon on tämän päivän ja tulevaisuuden voimistuva trendi.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset