KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mikael Elmolhoda, Kristillisdemokraatit, 205

Oma esittely

Olen 26-vuotias nuoriso- ja mediatyössä viihtyvä teologian opiskelija. Sydämelläni on oikeudenmukainen yhteiskunta, joka pitää jokaisen ihmisarvoa loukkaamattomana. Esimerkiksi nuorten puutteelliset mielenterveyspalvelut, lapsiperheiden ja lasten kotihoidon yhteiskunnallinen sorsiminen, vanhustenhoidon ongelmat sekä seksuaali- ja väkivaltarikoksista langetettavat mitättömät tuomiot kaipaavat mielestäni pikaista puuttumista, jotta viesti ihmisarvosta välittyisi myös heikommassa asemassa oleville. Suomi on hieno maa, ja meidän tulee jättää se kasvaville sukupolville entistä ehompana!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Mikael Elmolhoda:

Velan kasvu tulee pysäyttää asteittain siten, että se pysähtyy kokonaan vuoteen 2018 mennessä. Näin ei heikennetä jo valmiiksi heikossa asemassa olevien elinoloja.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Mikael Elmolhoda:

Kireä palkkaverotus ei korvaa sitä, että ihmisiä rohkaistaan yhteiskunnallisesti omastaan antamiseen ja anteliaasti lähimmäisistään huolehtimiseen. Tarvitaan arvojohtajuutta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Mikael Elmolhoda:

Pakon edessä näin voi olla, mutta Suomi tarvitsee ennen kaikkea energiansäästöä sekä panostamista uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaan energiantuotantoon.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mikael Elmolhoda:

Poistuvan energiantuotannon korvaaminen uusilla vaihtoehdoilla edellyttää pitkäjänteistä työskentelyä ja maltillista etenemistä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Mikael Elmolhoda:

Toimintojen tehostaminen on pienentämistä tärkeämpää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Mikael Elmolhoda:

Asiassa on hyvä toimia sen mukaan, mikä on kansan tahto ja millaista kielitaitoa tämän päivän eurooppalaisessa ympäristössä pärjäämiseen tarvitaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Mikael Elmolhoda:

Enemmänkin järkevöittää ja kiinnittää huomiota siihen, että työtarjoukset olisivat inhimillisesti sopivia. Osa-aikatyöhön lähtemistä tulisi myös helpottaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Mikael Elmolhoda:

Mikäli tällä järjestelyllä taataan ihmisarvoinen hoito myös vähävaraisille vanhuksille, niin kyllä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Mikael Elmolhoda:

Siitä ei olisi hyötyä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mikael Elmolhoda:

Ei niin, että kävellään paikallisen kulttuurin ja asukkaiden yli.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mikael Elmolhoda:

Tämä voi johtaa työntekijöiden riistämiseen "aina joku epätoivoinen tekee halvemmalla" -mentaliteetilla, mutta jos tällaisen järjestelyn oikeudenmukaisuus pystytään takaamaan ja yritys on esimerkiksi sosiaalinen yritys, niin vastaukseni on varovainen kyllä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Mikael Elmolhoda:

Kunhan pysyy järki kädessä eikä lähdetä käyttämään resursseja holtittomasti, niin kyllä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Mikael Elmolhoda:

Mikäli tällä saavutetaan kustannussäästöjä ja keskimäärin parempaa palvelua asiakkaille, niin kyllä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Mikael Elmolhoda:

Paikallisia voimavaroja tulee hyödyntää ja niitä tulee arvostaa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Mikael Elmolhoda:

Kunhan valvonta on asianmukaista ja taksipalvelun luotettavuus ja laatu pystytään takaamaan, niin kyllä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Mikael Elmolhoda:

Epäonnistunut mallioppilaspolitiikka, rahan kaataminen hyödyttömiin tukipaketteihin, direktiivit jotka eivät ota huomioon paikallisia oloja ja joita ylitulkitaan sekä päätösvallan luisuminen pois Suomesta ovat esimerkkejä ongelmista, joihin tulisi puuttua.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Mikael Elmolhoda:

Suomella ei ole tarvetta osallistua rahoitusmarkkinaveroon. Aggressiivinen verosuunnittelu ja veroparatiisien käyttö tulee panna kuriin muilla keinoilla.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mikael Elmolhoda:

Asiasta tulee järjestää kansanäänestys. Liittymisen hyödyt ja haitat tulee käydä läpi julkisesti.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mikael Elmolhoda:

Uskottava puolustus on kansallisen turvallisuuden tärkeimpiä kulmakiviä. Esimerkiksi ilma- ja merivoimien 2020-luvulla vanhenevan kaluston uusiminen on yksi tärkeä osa-alue.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Mikael Elmolhoda:

Harkintaa olisi hyvä jonkin verran väljentää kilpailukyvyn vahvistamiseksi sekä yritysten työvoiman ja tarvittavien asiantuntijoiden saannin turvaamiseksi, mutta Suomessa asuvien etua ei tule sivuuttaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Mikael Elmolhoda:

Avioliitto on yhden naisen ja yhden miehen välinen pysyväksi suunniteltu liitto, jonka tarkoitus on toimia yhteiskunnan perusyksikkönä ja tuottaa yhteiskuntaan uusia jäseniä. Jokaisella lapsella on lähtökohtainen oikeus sekä isään että äitiin, ja he voivat parhaiten isän ja äidin muodostamassa ehyessä avioliitossa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Mikael Elmolhoda:

Asiassa täytyy ensin selvittää, onko kunnalla edellytyksiä suoriutua vastaanottokeskuksesta seuraavista tehtävistä ja sosiologisista vaikutuksista.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Mikael Elmolhoda:

Opettajille tulee taata keinot kurittomasti käyttäytyvien oppilaiden rauhoittamiseen sekä oikeus turvalliseen työympäristöön.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Mikael Elmolhoda:

Suomalainen sivistys on tälle perustalle rakennettu, ja tältä perustalta on hyvä ponnistaa eteenpäin.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Mikael Elmolhoda:

Julkisia palveluja tulisi tehostaa ja koordinoida paikallisten olojen mukaisesti yksityisten yritysten kanssa, mutta yksityistäminen ei ole itsetarkoitus tässä asiassa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Mikael Elmolhoda:

Riippuu leikkauskohteista. Kohteita, joista ei tule leikata, ovat esimerkiksi vanhukset, lapset ja nuoret, lapsiperheet ja pitkäaikaissairaat.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Mikael Elmolhoda:

Rajansa kaikella.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Mikael Elmolhoda:

Holtiton maahanmuutto- ja kehitysapupolitiikka, rahan syytäminen esimerkiksi talouskriisimaiden hyödyttömiin tukipaketteihin ja esimerkiksi ylipitkät ansiosidonnaiset päivärahat ovat esimerkkejä asioista, jotka ovat liian raskaita julkiselle taloudelle -- ei ihmisistä huolehtiminen.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mikael Elmolhoda:

Asia harkittava tilannekohtaisesti.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Mikael Elmolhoda:

Olemme vastuussa siitä, että jätämme tuleville sukupolville maan vähintäänkin yhtä puhtaana ja hyvinvoivana, kuin sen itse saimme.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset