KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Aleksi Mäntylä, Vihreät, 56

Oma esittely

Olen 6-vuotiaiden kaksospoikien isä Lahdesta. Olen tällä hetkellä Lahden Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja sekä Oppilastalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Olen myös Hämeen Vihreät ry:n toiminnanjohtaja sekä Punnitse&Säästä kauppias. Minulle läheisiä aiheita ovat erityisesti energia- ja ilmastopolitiikka, lapsiperheiden arki sekä pienyrittäjien asema.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Aleksi Mäntylä:

Jatkuva velkaantuminen ei ole kestävää tulevien sukupolvien kannalta. Tästä syystä on tehtävä toimenpiteitä velkaantumisen taittamiseen. Tämä tulee suorittaa kuitenkin siten, että leikkaukset eivät aiheuta pitkällä aikavälillä lisää kustannuksia, kuten sosiaali- ja terveyskulujen nousua. Leikkaukset tulee aina tehdä tarkkaan harkiten. Kaikista kohteista tasaisesti leikkaaminen ei ole järkevää.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Aleksi Mäntylä:

Tähän kysymykseen on itse asiassa vaikea vastata. Miten määritellään hyvätuloinen? Progressiivinen palkkavero on hyvä asia – se tosin on toteutettu jo kohtalaisen hyvin Suomessa. Palkkaverotuksen sijasta suurituloisilla kannattaisi tarkistaa ennemminkin pääomatulojen verotusta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Aleksi Mäntylä:

Hajautettu energiantuotanto on huomattavasti riskivapaampi sijoituskohde, kuin massiivinen ydinvoimahanke. Uuden ydinsähkön hinta onkin ollut vahvassa nousussa – samaan aikaan, kun uusiutuvien hinnat ovat olleet laskussa. Ydinvoimaan tuhlatut resurssit olisi järkevämpää käyttää kotimaisiin uusiutuviin energianlähteisiin ja niiden kehittämiseen. Tällä tuettaisiin samalla kotimaista uutta ja vanhaa yritystoimintaa sekä luotaisiin uusia työpaikkoja Suomeen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Aleksi Mäntylä:

Kivihiilestä ja turpeesta tulee luopua vuoteen 2025 mennessä. Maakaasu on kuitenkin hankalampi tapaus. Maakaasua käytetään etenkin talvella kulutuspiikkien tasaukseen, koska maakaasuvoimalan saa ”käyntiin” periaatteessa saman tien. Tästä johtuen maakaasu on vaikeampi korvata vuoteen 2025 mennessä, vaikka se onkin fossiilinen uusiutumaton polttoaine. Maakaasu ei myöskään tuota niin paljon kasvihuonepäästöjä kuin turve ja kivihiili suhteessa tuotettuun energiamäärään.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Aleksi Mäntylä:

Julkinen sektori on nykyään jo kohtalaisen hoikassa kunnossa, johtuen kahden laman aiheuttamista leikkauksista. Joiltakin osilta julkista sektoria voidaan vielä pienentää, mutta on kaikkien etu, että julkinen sektori tuottaa tietyt palvelut kansalaisille – kuten ilmaisen ja tasapuolisen koulutuksen kaikille. Ei kuitenkaan ole kenenkään etu, että julkista sektoria varta vasten lihotettaisiin. Julkisen sektorin menot kun pitää aina myös jollakin tavalla maksaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Aleksi Mäntylä:

Nykyinen kaikille pakollinen ruotsi ei oikein palvele asiaansa. Käytämme ison määrän opetustunteja aineeseen, jonka opista suuri osa menee harakoille. Kaikki meistä ovat ruotsia opiskelleet, mutta vain harva pystyy sitä oikeasti käyttämään tilanteen vaatiessa. Kaksikielisyyttä voi vaalia ilman pakollista opetustakin. Tästä Kanada on hyvä esimerkki. Kanadassa ei ole pakollista ranskanopetusta, vaikka maa onkin kaksikielinen. Silti ranskankieli kukoistaa maassa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Aleksi Mäntylä:

Ei ole työnantajan, eikä työntekijän etu, jos työntekijä pakotetaan ottamaan työpaikka vastaan. Tiedän itse työnantajana, että motivaatio työn tekemiseen on yksi tärkeimmistä työntekijän ominaisuuksista.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Aleksi Mäntylä:

Nykyinen lainsäädäntö on suhteellisen tiukkaa aukiolojen kannalta. Monessa Euroopan maassa on huomattavasti vapaammat ravintoloiden aukioloajat. Mielestäni aukioloaikoja kannattaisi kokeilla vähän höllentää ja seurata tuottaako se alkupiikin jälkeen ongelmia mm. kansanterveyden kannalta. Ravintoloissa alkoholi nautitaan valvonnan alaisena ja sitä kulutetaan kalliimman hinnan takia vähemmän.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Aleksi Mäntylä:

Nykyinen yli 300 kuntaa on hallinnollinen sillisalaatti – katsoi sitä sitten mistä kantista tahansa. Hyvänä esimerkkinä voi pitää kaavoitusta ja maankäyttöä. Koska kaikilla kunnilla on suvereeni oikeus kaavoittaa miten lystää – on lopputulos valitettavan usein tilkkutäkkimäinen haja-asutus, jolla ei ole mitään tekemistä kestävän yhdyskuntarakenteen kanssa. Tämä johtaa ongelmiin, etenkin joukkoliikenteen suunnittelussa tai tavoitteissa vähentää autoilua.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Aleksi Mäntylä:

Työehtosopimusten ongelmana on usein se, että ne on rakennettu suuryritysten tarpeisiin. Tämä aiheuttaa sen, että moni pienyritys on helisemässä vaikka ne haluaisivat palkata lisää väkeä. Olisi järkevää, jos etenkin mikro- ja pienyrityksille annettaisiin suuremmat mahdollisuudet sopia palkoista paikallisesti. Tämä vähentäisi merkittävästi työttömyyttä ja parantaisi mikro- ja pienyritysten mahdollisuuksia kasvaa ja työllistää vielä enemmän ihmisiä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Aleksi Mäntylä:

On vaikeaa keksiä hyvää syytä pakottaa ihmisiä verovaroin asuttaa koko Suomi.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Aleksi Mäntylä:

Yksityiset terveyspalvelut ovat hyvä tuki julkisille palveluille, mutta samaan asemaan en niitä välttämättä nostaisi. SOTE-asiat on hyvä pitää vahvasti julkisella puolella, jotta kansalaisten samanlainen kohtelu voidaan varmistaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Aleksi Mäntylä:

Tällä hetkellä maassamme on periaatteessa yli 300 tapaa hoitaa SOTE-asiat (kuntien määrän verran). Tämä aiheuttaa sen, että ihminen voi saada hyvinkin eritasoista palvelua, riippuen siitä, mistä päin Suomea hän on. SOTE-uudistuksen keskeisimpiä hyviä puolia on se, että ihmisiä kohdellaan samalla tavalla ympäri Suomea. Tästä johtuen on hyvä, että kuntien valtaa SOTEen vähennetään.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Aleksi Mäntylä:

On asiakkaan etu, että taksiin mennessä tietää suurin piirtein, paljonko taksimatka tulee maksamaan. En kannata järjestelmää, jossa tuuri sanelee, minkä hintaisen taksin saa alleen.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Aleksi Mäntylä:

Vaikka EU:ssa on ongelmansa, on se hyödyttänyt Suomea monella tavalla. Esimerkiksi ympäristönsuojeluun on kiinnitetty Suomessa huomattavasti enemmän huomioita EU:n takia. Se on myös helpottanut liikkumista EU-alueella ja parantanut Suomalaisten yritysten mahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Aleksi Mäntylä:

Kyseessä on varsin pieni vero (0,1 %) osakkeiden hinnasta, mutta sillä voitaisiin kerätä varsin suuri lisätulo valtioille. Veroa on kritisoitu sillä, että sen kiertäminen on helppoa, jos vain tekee osakekaupat jossain sellaisessa maassa, jossa vero ei ole voimassa, eli homma toimii vasta kun kaikki ovat mukana verossa. Tätä väitettä voi toisaalta käyttää perusteluna lähes mihin tahansa. Tällä perusteella kenenkään ei kannata tehdä koskaan mitään, ellei kaikki muutkin tee niin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Aleksi Mäntylä:

Näkisin Natoa parempana vaihtoehtona lähteä kehittämään EU:lle omaa yhteistä puolustusta. Naton ongelmana on sen pyöriminen voimakkaasti Yhdysvaltojen ympärillä. EU:n ja Yhdysvaltojen intressit eroavat usein toisistaan. Yhteisen puolustuksen ongelmana se, että suuri osa EU:n jäsenvaltioista kuuluu Natoon ja olisi tyhmää tehdä kaksi erillistä järjestelmää. Tästä syystä EU:n yhteinen puolustus olisikin järkevää toteuttaa pitkälti Nato-yhteensopivaksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Aleksi Mäntylä:

Puolustusvoimien kalusto on osittain vanhentunutta ja vaatii uusimista. Oikeanlaisella uusimisella voidaan samalla vähentää kutsuntojen määrää ja viedä samalla armeijaa vapaaehtoisempaan suuntaan. Tätä varten on tehtävä kalustoinvestointeja ja suunnattava puolustusvoimille vähän nykyistä enemmän rahaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Aleksi Mäntylä:

Suomi on maahanmuuton kehitysmaa. Oli sitten kysymys työperäisestä maahanmuutosta tai turvapaikanhakijoista. Pidämme rajojamme uppiniskaisen suljettuna, ihan kuin peläten, että Suomi ei pysyisi Suomena, jos tänne tulee ihmisiä muualtakin. Työperäisen maahanmuuton on havaittu monessa kaupungissa lisäävän uuden tyyppisten yritysten muotoutumista, kun eri tavalla ajattelevia ihmisiä on tullut ulkomailta maahan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Aleksi Mäntylä:

Tätä juuri tasa-arvoisella avioliittolailla haetaan takaa. Jokaisella parilla tulee olla yhtäläiset oikeudet – ihmisiähän tässä ollaan, tykkäsi sitten kenestä tahansa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Aleksi Mäntylä:

Tässä häiritsi sanamuoto ”tarjous pitää hyväksyä”. Mielestäni jokaisella kerralla asia pitää puntaroida ja miettiä, onko kunnalla edellytyksiä asiassa. Kannatan kuitenkin sitä, että vastaanottokeskuksia sijoitetaan muuallekin, kuin pääkaupunkiseudulle.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Aleksi Mäntylä:

Tässä häiritsee etenkin lause: ”Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia”. Tuota en mene allekirjoittamaan. Mielestäni opettajilla tulee kuitenkin olla joitakin keinoja kaitsea huonoa käytöstä. Esim. opettajalla pitää olla oikeus kantaa opetusta häiritsevä oppilas pois luokasta, jos oppilas ei poistu pyytämällä. Myös oppilaiden törkeään kielenkäyttöön pitää pystyä puuttumaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Aleksi Mäntylä:

Jos kysymys asetettaisiin uudestaan muotoon koti, kulttuuri ja Suomi – niin kyllähän nuo tärkeitä asioita ovat. En kuitenkaan katso ajavani konservatiivisia arvoja, joihin koti, uskonto ja isänmaa usein liitetään.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Aleksi Mäntylä:

Periaatteessa yksityistäminen ei ole mikään paha asia, mutta se täytyy jokaisella kerralla miettiä erikseen. Toisinaan yksityistäminen parantaa palveluiden laatua ja parhaimmillaan alentaa myös hintaa. Toisinaan taas käy toisin. Jokainen yksityistämispäätös on yksilöllinen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Aleksi Mäntylä:

Jos näistä kahdesta olisi pakko valita, niin lähtökohtaisesti valitsisin verojen korotuksen. Meillä on rakennettu pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, jota kannattaa pitää yllä, jos vain mahdollista.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Aleksi Mäntylä:

Nykyisenlaisina ne ovat liian raskaita, eli tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, jotta palvelut pystytään tuottamaan kustannustehokkaammin. Pohjoismaisesta hyvinvointivaltioperiaatteesta en kuitenkaan helpolla lähtisi luopumaan

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Aleksi Mäntylä:

Jos emme pidä ympäristöstä huolta, niin on aivan yhdentekevää mitä taloudelle tapahtuu. Ilman toimivaa ja puhdasta ympäristöä, ei meille ole paljoa rahasta hyötyä. Erään intiaanisanonnan mukaan: ”Kun jokainen järvi on saastutettu ja kaikki maat pilattu – niin ehkä sitten ymmärrämme, että rahaa ei voi syödä”. Talouskasvua ja uusia työpaikkoja voi luoda myös ympäristöystävällisillä tavoilla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Aleksi Mäntylä:

Tähän pätee paljon se, mitä edellisessä kohdassa vastasin. Usein ympäristön kannalta haitalliset hankkeet ovat myös taloudellisilta ja sosiaalisilta puolilta pitkällä tähtäimellä haitallisia.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset