KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Irma Taavela, Vasemmistoliitto, 33

Oma esittely

insinööri (amk), perhepäivähoitaja (pt), merkonomi (opist.) Työskennellyt suurimman osan työhistoriasta erilaisissa toimihenkiötehtävissä vientiteollisuuden palveluksessa. Työkokemusta löytyy myös kunnalliselta sektorilta. Hän on valmistumassa vuonna 2015, teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksen linjalta, suorittaen näin ylemmän korkeakoulututkinnon insinööri (YAMK). Ehdokkaalla on vankka kokemus niin Vasemmistoliiton yhdistyskentältä kuin ammattiyhdistysliikkeestä ja kuntapolitiikasta. Kaupunginvaltuutettu ja Hämeen Vasemmiston puheenjohtaja. Uusioperheen äiti.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Irma Taavela:

Suomen talous saadaa nousuun ja velkaantuminen taittumaan ainoastaan elvyttävällä talouspolitiikalla. Julkisen sektorin kautta kiertävät eurot ovat suuremmassa määrin pois veroparatiiseista. Etuudet ja palvelut pitävät yllä osaamistamme, talouden peruskysyntää ja huolehtivat inhimillisistä perustarpeistamme. Ne ovat hyvin olennaisia seikkoja ja kestävä pohja talouskasvulle sekä yritysten toimintaedellytysten turvaamisessa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Irma Taavela:

Ensin pitää yhtenäistää eri tulomuotojen verotus ja sitten katsoa kokonaisuutta sekä mahdollisesti oikeudenmukaistaa progressiota.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Irma Taavela:

Monien selvitysten mukaan tulevaisuuden energiantuotanto voidaan rakentaa hajautetusti eri uusiutuvien ja kotimaisten energialähteiden varaan. Sivutuotteena on mahdollisuus rakentaa uusi ja työllistävä vientiteollisuuden sektori.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Irma Taavela:

Nämä kaikki ovat tarpeettomia kun käytetään uusiutuvia.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Irma Taavela:

Julkinen sektori on se työkalu, joka on mahdollistanut pienen Suomemme menestyksen ja kehityksen. Se ei ole itsetarkoitus, mutta sen kautta on mahdollisuus toteuttaa sellaista, mitä pelkkä yksityinen sektori ei kykynen toteuttamaan. Julkisen sektorin tehokas toiminta auttaa myös yksityistä sektoria.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Irma Taavela:

Jo nyt velvoitteet ottaa tarjottu työ vastaan, ovat aika kovat.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Irma Taavela:

Mikäli veronmaksut hoidettu kertyneestä varallisuudesta asiallisesti, on hoivapalvelut jo maksettu.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Irma Taavela:

Minusta ne ovat jo nyt auki aika "vapaasti".

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Irma Taavela:

Kuntien määrä ei ole itsetarkoitus. Eurojen tehokas muuntaminen hyvinvoinniksi ja demokratia on.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Irma Taavela:

Kohtuullisuus kaikessa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Irma Taavela:

Julkisten palveluiden tehtävänä on tuottaa mahdollisimman tehokkaasti ja demokraattisesti sovittuja palveluita veronmaksajille. Yksityisten yritysten tehtävänä on tuottaa omistajilleen voittoa. Tämä on kestämätön yhtälö pitkällä aikavälillä ja monessa suhteessa. Julkinen monopoli on myös aina parempi kuin yksityinen. Markkinoiden toimintaa tuntevat ymmärtävät tämän. Yksityisen sektorin toimintamalleja kannattaa tuoda julkiselle sektorille ja pitää tärkeät palvelut omissa käsissä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Irma Taavela:

En ole tutustunut taksien tilanteeseen. Pitäisi tutkia asia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Irma Taavela:

Kumpaakin löytyy.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Irma Taavela:

Rahoitusmarkkinoiden vastuuttomasta toiminnasta johtuen on syntynyt globaali talouskriisi kuin myös eurokriisi. Olisi enemmän kuin tervetullutta kerätä tältä sektorilta varoja "törttöilyvakuuksiksi" , mm. Keskustan johdolla Kreikan pankeita sosialisoidun velan takeiksi.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Irma Taavela:

Iso raja Venäjän kanssa on tosiasia, eikä USA:n aseteollisuuden pönkittäminen tai puolen valinta isojen poikien uhossa takaa turvallisuutta. Puolueettomuuspolitiikka on parasta turvallisuuspolitiikkaa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Irma Taavela:

Kohtuudella. Nato vasta kalliiksi tulisi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Irma Taavela:

Koulujen ongelmat ovat enemmän ryhmädynamiikassa ja yhteishengessä, vääränlainen yksilökeskeisyys jyrää niin koko yhteiskunnassa kuin sen kouluissakin. Näiden puuttuminen estää motivaation ja kouluviihtyvyyden parantumista. Kiusaamiseen pitää puuttuua paitsi yllä olevien keinojen avulla, myös nykyistä tiukemmin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Irma Taavela:

Kysymysten laatija tarkoittaa kai Kokoomuksen perinteisiä arvoja?

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Irma Taavela:

Julkiset perupalvelut pitää riittävästi suojella markkinoilta! Julkisten palveluiden tehtävänä on tuottaa mahdollisimman tehokkaasti ja demokraattisesti sovittuja palveluita veronmaksajille. Yksityisten yritysten tehtävänä on tuottaa omistajilleen voittoa. Tämä on kestämätön yhtälö pitkällä aikavälillä ja monessa suhteessa. Markkinoiden toimintaa tuntevat ymmärtävät tämän. Yksityisen sektorin toimintamalleja kannattaa tuoda julkiselle sektorille ja pitää tärkeät palvelut omissa käsissä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Irma Taavela:

Julkiset palvelut ym. luovat pohjan talouskasvulle ja näin ollen niiden leikkaaminen, leikkaa myös tulevaisuuden verotuloja. Veronkorotuksilla on myös mahdollisuus kohdistaa "leikkaukset" oikeudenmukaisesti.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Irma Taavela:

Suuret tuloerot kertovat vain ihmislajissa esiintyvästä lahjakkuudesta ahneuteen ja moraalin rappiosta. Sitä ei pidä palkita.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Irma Taavela:

Julkisen sektorin toimintaa on syytä järkeistää ja huolehtia siitä, että veroeurot ohjautuvat mahdollisimman tehokkaasti hyvinvointiin ja vähemmän esim. ylikansallisten hoivafirmojen kautta pois äidinmaan taloudesta. Myös isänmaallinen yksityinen sektori hyötyy toimivista julkisista palveluista, sosiaalietuudet mukaan lukien, jotka luovat kysyntää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Irma Taavela:

Ne eivät ole vastakkain toistensa kanssa. Suomen talouskasvu ja työpaikkojen luominen ovat tulevaisuudessa kiinni siitä, mitä parempia puhtaan teknologian innovaatiota maassamme saadaan aikaan. Pienenä kansana meistä ei ole kilpailemaan jatkossa supistuvan trendin kertakäyttöhalpatuotannon kanssa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset