KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Elisa Lientola, Vasemmistoliitto, 25

Oma esittely

Kuvanveistäjä, ammatillinen opettaja, äiti ja Lahden kaupunginvaltuutettu. Ihmisen, ympäristön, tieteen ja taiteen puolestapuhuja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Elisa Lientola:

Pitkä talouskuri ja velan karttaminen korkojen ollessa alhaalla on synnyttänyt velkakierteen kysynnän hyytyessä epävarmuuustekijöiden vallitessa. Julkisen talouden tulee tasapainottaa taloutta taantuma-aikana, mikä ei tarkoita tuhlaamista vaan strategisesti viisaita valintoja, jotka synnyttävät kysynnän lisäämistä ja sosiaaliset vaikutukset ovat rittävät.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Elisa Lientola:

Suomessa on lipsuttu progressiivisesta verotuksesta tasa-veroon, tilanne tulee korjata. Myös päomatulojen kohdalta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Elisa Lientola:

Ydinvoima on tulevaisuudessa kallista ja epävarmaa, sekä riippuvaista Venäjästä. Tarvitsemme satsauksia uusiutuvaan energiaan. Olemme putoamassa kehityksessä aurinko ja tuulivoiman tullessa selkeästi kilpailukykyisemmäksi jo kymmenen vuoden sisällä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Elisa Lientola:

Kestävyysvaje on spekulatiivinen totuudeksi muuttunut arvio, jonka varjolla tehdään kovaa uusliberaalia talouspolitiikkaa hyvinvointivaltiota purkaen. Päällekkäisyyksien purkaminen on tervetulutta, eikä rakenteiden tarkastelua pidä koskaan unohtaa, mutta tarkentamaton julkisen sektorin pienentäminen ei voi olla itseisarvo. Yksityistämiset ovat tulleet usein kalliimmaksi.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Elisa Lientola:

Kuntien yhdistyminen on hyvä tavoite, mutta se ei voi apahtua pakolla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Elisa Lientola:

työehtomme eivät ole liian kireät, eivätkä palkkamme suhteessa elinkustannukseen suorittavalla tasollla etenkään turhan korkeat. Työpaikat syntyvät kysynnästä ja hyvistä tuotteista.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Elisa Lientola:

Suomen elinkeinorakenteeen ja ruoan tuotannon vuoksi keskittyminen etelään ei ole hyvästä. kuitenkin ekologisesta ja taloudellisesta näkäkulmasta rakennetta tulee tiivistää, mutta koko maan elinvoima huomioiden.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Elisa Lientola:

Julkisen ter eydenhuollon tulee toimia paarhaala tasolla kaikille yhdenvertaisena omana tuotantona. Painottuminen yksityisille eriarvoistaa ja johtaa julkisen kuihtumiseen ja hintojen nousuun, puhumattakaan suuurien hoiva- ja terveysketjujen verojen karkaamisesta veroparatiiseihin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Elisa Lientola:

Paras asiantuntemus tarpeesta ja palveluiden tilasta on kunnissa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Elisa Lientola:

Ruotsin esimerkki ei lupaa hyvää.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Elisa Lientola:

Tällä hetkellä EU sanelee liikaa jäsenmaiden talous- ja ulkopolitiikkaa, mistä on huonoja seurauksia, kuten taantuman syveneminen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Elisa Lientola:

Tämän pitäisi jo olla itsestäänselvyys

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Elisa Lientola:

Riittävät resurssit koulussa ja hyvinvoivat perheet tekevät koulusta parempia. Järkevät rajat ja keinoja niiden pitämiseen, mutta ei lisää rangaistuksia.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Elisa Lientola:

erot tuloissa vastuun ja työmäärän mukaan ovat hyväksyttäviä, joskin raja vastuun painamisessa tulee vastaan. Tuloerot eivät palkitse vaan elämänlaatu. Tuloerot eivät lisää hyvinvointia tai elämänlaatua.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Elisa Lientola:

On lyhytnäköistä asettaa ympäristö alisteiseksi. Siitä maksettaisin iso hinta. Työpaikkojen näkökulmasta kestävää on tehdä ratkaisut ympöristön ehdoilla. Ratkaisut on löydettävissä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset