KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kimmo Kautio, Vasemmistoliitto, 23

Oma esittely

Olen 32-vuotias parantumaton eksistentialisti-humanisti, perheenisä, salibandyvalmentaja ja vapaa kirjoittelija Hattulasta. Perheeseeni kuuluvat esikouluikäinen poika, aviovaimo sekä hänen 14-vuotias tyttärensä. Olen syntyjäni Päijät-Hämeen puolelta Kärkölästä, mutta muuttanut perheeni kanssa Hattulaan jo neljäsluokkalaisena. Lisätietoja voit lukea kotisivuiltani: http://www.kimmokautio.com

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kimmo Kautio:

Näivettävän leikkauspolitiikan ja talouden vaihtoehdottomuuden aika on ohi. Velka ei ole ongelma, jos sen avulla saadaan tuloa ja velkataakka kasvaa hitaammin, kuin verokertymä. Kompromissikykyä toki tarvitaan ja esimerkiksi eläkekatto voitaisiin ottaa käyttöön. Tarvitseeko valtion huolehtia kenellekään yli 3000 eläkkeitä, jollaisia ei edes kerrytetä ilman, että on kertynyt varallisuutta ja säästöjäkin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kimmo Kautio:

Pitäisi tietysti määritellä hyvin ansaitseva. Keskituloisten verotus on melko kovaa ja pienituloisilta ei voida ottaa yhtään enempää. Tarvitaan ensisijaisesti verovuotojen tukkimista sekä pääomatulojen saattamista kunnallisverotuksen ja maltillisen progression piiriin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kimmo Kautio:

Suomen tulevaisuuden kannalta kannattaisi satsata bioenergiaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kimmo Kautio:

Suurin osa julkisen sektorin työntekijöistä on opetus- ja hoitohenkilökuntaa eikä heitä ole missään nimessä liikaa. Työttömyys- ja sosiaaliturvabyrokratiaa yksinkertaistamalla/vähentämällä ja järkevillä kuntaliitoksilla voitaneen saavuttaa joitakin hallinnollisia säästöjä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kimmo Kautio:

Kahden kielen opiskelusta ei mielestäni kansan sivistyksen kannalta kannata luopua, mutta olisi varmasti järkevää lisätä mahdollisuus valita toinen kieli esim. vaihtoehdoista Venäjä, Ruotsi, Saksa ja Ranska.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kimmo Kautio:

Kiristyksiä ja pakkoja ei tarvita, vaan työpaikkojen täyttymisestä tulee huolehtia kannustinten kautta ja työttömän ihmisarvoa kunnioittaen. Työllisyyspolitiikka pitäisi kokonaisuutena siirtää keppilinjalta porkkanalinjalle.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kimmo Kautio:

Maallista mammonaa ei kukaan lähtiessä saa täältä mukaansa, joten miksi ei? Toki saman asian ajaa käytännössä perintöverotus.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kimmo Kautio:

Periaatteessa en kannata ylenpalttista holhousta. Tiedämme hyvin, että ravintoloista lähdetään sulkemisajan jälkeen usein vielä jatkoille, jolloin alkoholin kulutus siirtyy julkisista tiloista koteihin. Pienien pubien ja isompien ravintoloiden aukioloajat voisi saattaa samalle viivalle.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kimmo Kautio:

Vähentämisen varaakin on ja jääräpäisiä siltarumpupoliitikkoja myös. Hämeenlinnan seudullakin on kunnantaloja kymmenen kilometrin välein. Pakko lienee kuitenkin huono motivaattori. Lähidemokratian toimivuus tulee joka tapauksessa varmistaa kaikissa kuntaliitoksissa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kimmo Kautio:

Työehtosopimuksia pienempien palkkojen hyväksyminen johtaa palkkojen polkemiseen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kimmo Kautio:

Suomen luonnonvarat ja maatalous ovat maakunnissa ja uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen on Suomen tulevaisuuden menestystekijöitä. Tarvitaan infraa ja tarvitaan ihmisiä sekä monimuotoista Suomea.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kimmo Kautio:

Terveydenhuollosta ei tule tehdä yksityisten yritysten temmellyskenttää, jossa suomalaisten verovaroja siirretään veroparatiiseihin ja terveyspalvelut eriarvoistuvat.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kimmo Kautio:

Julkisen sektorin tuottamat, toimivat ja tasa-arvoiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat se tärkein asia. Kun palvelujen tuotanto on kuntien vastuulla, varmistetaan se, että palvelut säilyvät lähellä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kimmo Kautio:

Esimerkiksi ulkomailla matkaillessa ymmärtää aina hyvien, turvallisten ja luotettavien taksipalveluiden merkityksen. Taksipalveluista ei pidä tehdä villiä länttä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kimmo Kautio:

EU rajoittaa liikaa kansallisen lainsäädännön mahdollisuuksia ja usein aivan pikkumaisilla asioilla, kuten arvonlisäverokantojen määrän rajoittamisella. Tällä hetkellä mm. TTIP-sopimuksen salattu valmistelu osoittaa käytännössä sen, miksi demokratia on euroalueella tutkitusti taantunut vuodesta 2008 lähtien. EU:n Venäjä-linja on osoittanut, että se voi saattaa Suomen suurvaltapoliittisen konfliktin osapuoleksi. Suomi tarvitsee itsenäisyyttä, omaa liikkumatilaa ja omaa ulkopolitiikkaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kimmo Kautio:

Nato on organisaatio, joka Suomen tapauksessa tekee vain itse itsensä tarpeelliseksi, koska maamme liittyessä Natoon Suomi liittyisi samalla Venäjän turvallisuuspoliittisten uhkakuvien listalle. Nykytilanteessa emme ole Venäjälle uhka. Suomi on kehittynyt Paasikiven-Kekkosen linjan ansiosta Venäjän naapurina maailman yhdeksi johtavista demokratioista. Nato ei tätä kehitystä edistä eikä turvaa. Pikemminkin päinvastoin!

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kimmo Kautio:

Asevarustelun lisääminen sellaisen kriisin seurauksena, jonka Ukraina olisi viisaalla ulkopolitiikalla voinut välttää, on mieletöntä. Suomi voi kehittää nykyistä kustannustehokkaampaa puolustusyhteistyötä yhdessä Ruotsin kanssa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kimmo Kautio:

EU- ja ETA-alueen sisäpuolella on aivan riittävästi työvoimaa. Suomalaisiakin on työttömänä melkein puoli miljoonaa kaikki tilastoista piilotetut huomioiden, joten on täysin perusteltua pitää kiinni näistä säädöksistä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kimmo Kautio:

Mikäli valtio tukee asiassa ja kunnan taloustilanne sen kestää.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kimmo Kautio:

Kiusaamiseen ja häiriköintiin pitää voida nykyistä paremmin ja selvemmin puuttua. Opettajien ei myöskään pidä joutua kokemaan uhkaa työssään. Sotkujen ja vahinkojen aiheuttaja tulee voida laittaa siivoamaan ja korjaamaan aiheuttamansa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kimmo Kautio:

Kaksi kolmesta. Uskonto tulee pitää politiikasta erillään. Koti ja isänmaa ovat tärkeitä arvoja.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kimmo Kautio:

Ulkoistaminen ei ole itse tarkoitus eikä ratkaise mitään.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kimmo Kautio:

Palvelujen säästökohteita kannattaa tietysti aina kartoittaa, mutta oikein kohdistettu ja maksukykyisiin kohdistuva veronkorotus tulee olla ensisijainen korjausliike ja yhteisesti sovittujen järkevien ja aitojen säästöjen löytyessä verojen kevennys on yleensä helpoin mahdollinen päätös. Kerran leikattujen palveluiden palauttaminen voi olla vaikeaa, mutta kuka vastustaa veronkevennyksiä?

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kimmo Kautio:

Tuloeroja on ja maltilliset erot on helppo hyväksyä, mutta kukaan ihminen ei voi inhimillisesti ajatellen olla toista esimerkiksi satakertaisesti lahjakkaampi, tärkeämpi ja ahkerampi.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kimmo Kautio:

Hyvinvointivaltio ei tule ilmaiseksi, eikä kaikkea toisaalta voi mitata rahassa. Monet palvelut ja etuudet pitää nähdä investointeina tulevaisuuteen ja yhteiskuntarauhan parhaana takuuna. Vakaasta toiminta- ja elinympäristöstä kannattaa vähän maksaakin, eikä hyvää saa halvalla.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kimmo Kautio:

Talvivaaroja ei tarvita yhtään lisää, mutta kyllä esimerkiksi polttoaineverotusta pitää tarkastella suhteessa työllisyyteen ja miettiä yltiöpäisten haittaverojen järkevyyttä tässä suhteessa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kimmo Kautio:

Kaikessa päätöksenteossa, jossa niitä on mielekästä arvioida.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset