KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Antti Hartikainen, Vasemmistoliitto, 21

Oma esittely

Lahtelainen yhdyskuntasuunnittelun insinööriopiskelija (AMK). Laaja-alaista kokemusta nuorisopolitiikasta sekä etenkin asuntopolitiikasta. Luottamustehtävät: Nuorisoasuntoliiton liittohallituksen jäsen 2013-2016 Lahden kaupungin teknisen lautakunnan varajäsen 2012-2016 Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKOn sosiaalipoliittinen vastaava 2014 Olin ehdolla 2011 eduskuntavaaleissa Uudenmaan vaalipiirissä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Antti Hartikainen:

Suomen talous on käännettävä nousuun uusilla investoinneilla, vaikka se vaatisi lisävelkaa. Investoinnit on ensisijaisesti kohdennettava julkisten hyvinvointipalvelujen ja infrastruktuurin kehittämiseksi, sekä tietysti vuokra-asuntojen lisäämiseksi valtiollisen rakennusliikkeen tuotannolla kaupunkirakennetta tiivistäen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Antti Hartikainen:

Palkkaverotustakin suurempi ongelma on pääomaveroksen avulla tapahtuva verokikkailu, mikä on estettävissä yhdenmukaistamalla tai yhdistämällä pääoma- ja palkkaverotus progressiiviseen verokantaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Antti Hartikainen:

Suomen on panostettava jatkossa uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuden parantamiseen. Ydinvoimarakentaminen on näyttänyt heikkoutensa Olkiluoto 3 -hankkeessa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Antti Hartikainen:

Ilmastonmuutoksen hoidossa ollaan auttamattomasti pari vuosikymmentä jäljessä. Energiapolitiikkamme ei saa perustua fossiilisten polttoaineiden käyttöön, koska se on myös kansantaloudellisesti lyhytnäköistä. Resurssien haaskaus kivihiileen, turpeeseen ja maakaasuun on lopetettava heti, ja investoinnit suunnattava vihreään teknologiaan ja -työhön. Tästä Suomelle uudet korkean teknologian vientituotteet!

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Antti Hartikainen:

Julkisen sektorin kokoa ja on liioiteltu porvaripuolueiden sekä heidän rahoittajatahojensa kannanotoissa, mutta myös mediassa. Lisäksi julkisen sektorin kansantaloudellisesta rasituksesta ollaan jopa valehdeltu Tietenkään verovaroja ei saa haaskata, joten resursoinnin lähtökohtana tulee aina olla se, että palvelut kehittyvät paremmin kansalaisia palvelevaan suuntaan. Konsulttidemokratialle on laitettava piste.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Antti Hartikainen:

Ruotsin kielen perustuslaillinen erityisasema on poistettava, ja pakkoruotsista luovuttava. Monikielisyys on yksi sivistyksen mittari, mutta kansalaisten on saatava valita mitä vierasta kieltä opiskelevat.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Antti Hartikainen:

Kattava ja riittävä perustulo madaltaa kynnystä vastaanottaa työtä ja osaltaan yksinkertaistaa sosiaaliturvajärjestelmää. Nykyiset velvoitteet mm. työmatkojen suhteen ovat liian raskaita ja niitä on lievennettävä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Antti Hartikainen:

Näinhän nykyjärjestelmä toimii, eikä ole julkisten palveluiden suhteen oikeudenmukainen. Yhteiskunnan palvelut on rahoitettava ympäristöystävällisen, oikeudenmukaisen ja riittävän verotuksen avulla.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Antti Hartikainen:

Suomalainen juo liian usein yksin kotona - ja liikaa. Ravintolasektorin ja paikallisten pienpanimoiden asemaa on vahvistettava verokevennyksin - kuitenkaan unohtamatta alan yrittäjien vastuuta asiakkaistaan. Paikallisen tuotannon vahvistamisella olisi suora viinarallia vähentävä vaikutus. Verokevennysten vastapainona alkoholilain rikkomusten tulisi olla aiempaa kovemmin sanktioituja. Aukioloaikojen järkevämpi porrastus vähentäisi ongelmia kotiinpaluuliikenteessä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Antti Hartikainen:

Tämä on mieliaiheeni. Perustuslain muutoksella on määritettävä uusi käsite: kuntarakenteeseen kuulumattomat periferia-alueet, jotka ovat vapautettuja kuntaverosta, mutta eivät tarjoa kuntapalveluita. Kaupunkien palveluverkkoa parannettaisiin ja kaupungit muodostettaisiin elinvoimaisuuden perusteella säteeltään 20-30km suuruisiksi. Katvealueet olisivat kevennetyn byrokratian ja verorasitteen periferiaa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Antti Hartikainen:

Paikallisen sopimisen on aina oltava työntekijälle hyödyksi ja neuvottelut tulee käydä luottamusmiehen läsnäollessa. TES:n tasoista ei lähtökohtaisesti saa luistaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Antti Hartikainen:

Kuntarakenteen kokonaismuutokseni keskittää asumisen aluekeskuksiin sekä luo maataloudelle todellisen mahdollisuuden lähituotantoon. Valtion tulee tukea periferia-alueita vain rajatusti sekä keskittää investoinnit elinvoimavyöhykkeille.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Antti Hartikainen:

Julkisen terveydenhuollon tulee parantaa asemaansa mm. hankkimalla itselleen työterveyshuollon tehtäviä ensisijaisesti kunnalta, mutta myös yrityksiltä. Tällä tavalla julkisen terveyden huollon omarahoitusosuus kasvaisi.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Antti Hartikainen:

Laajemmat sote-piirit voivat olla ratkaisu terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tehokkaaseen järjestämiseen. Asia on valmisteltava huolellisesti ja kehitystä seurattava tarkkaan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Antti Hartikainen:

Taksiluvat pitävät taksiliikenteen laadun korkeana. En näe syytä muuttaa järjestelmää.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Antti Hartikainen:

Tilanne on nyt Venäjä-pakotteiden takia vaikea, mutta tulevaisuudessa Suomen pitää löytää EU:n rakennelmista ne piirteet, joiden avulla Suomi hyötyy EU:sta vähintään saman verran kuin EU Suomesta. Esimerkiksi idänkaupan rajoituksia sekä EU-sopimusten määrittelemiä velkaantuneisuusrajoituksia on voitava kiertää.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Antti Hartikainen:

Suomen tulee olla mukana rahoitusmarkkinaverotuksessa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Antti Hartikainen:

Vahva ei Natolle! Nato ei ole marttakerho, vaan hyökkäyssotiin erikoistunut sotilasliitto. Nato-jäsenyys tulisi Suomelle kalliiksi eikä auttaisi todennäköisempiin turvallisuusuhkiin, kuten eriarvoisuuteen ja ympäristöongelmiin.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Antti Hartikainen:

Puolustusvoimien kalustoa ja varustustasoa tulee uusia, mutta hankinnat tulee tehdä pääasiassa suomalaisten aseteknologiayritysten kautta. Valtion tulee myös laajentaa omistustaan mm. SAKO:sta sekä ostaa puolustuskykyä ylläpitäviä mm. ruuti- ja ammustehtaita omistukseensa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Antti Hartikainen:

Työperäistä maahanmuuttoa tulee tukea, mutta ensisijaisen tavoitteen tulee olla Suomeen jo tulleiden maahanmuuttajien kotouttamisessa ja paremmassa työllistymisessä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Antti Hartikainen:

#tahdon2013 #homosaatio

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Antti Hartikainen:

Jos selvitykset asian tiimoilta ovat kunnossa niin kyllä, muussa tapauksessa ei.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Antti Hartikainen:

Tiukemman kurin sijaan opetukseen ja esimerkiksi luokkakokojen pienentämiseen tulisi satsata enemmän.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Antti Hartikainen:

Konservatiivisilla arvoilla ei ole koskaan saatu aikaan mitään hyvää.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Antti Hartikainen:

Julkiset palvelut Suomessa tuottaa jatkossakin valtio ja kunnat.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Antti Hartikainen:

Veronkorotuksia ei tarvita, veropaon tukkiminen sekä verotuksen yhtenäistäminen progressiivisuuden aikaansaamiseksi ovat riittävät keinot.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Antti Hartikainen:

Tuloerojen tulisi olla suhteessa ammattitaitoon ja lahjakkuuteen eikä esimerkiksi pääomatuloveroilla kikkailuun ja omaisuuden kasaantumiseen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Antti Hartikainen:

Suomen talous saadaan tasapainoon laajoilla investoinneilla ja velkaantuminen on mahdollista saada taitettua. Tämän jälkeen julkisten palveluiden tuotanto ja sosiaalietuudet tai niiden kehitys kuten perustulo, eivät ole yhteiskunnalle liian kalliita.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Antti Hartikainen:

Ympäristöasioissa ja etenkin ilmastonmuutoksen torjunnassa ollaan auttamattomasti kaksi-kolmekymmentä vuotta myöhässä. Suomen tulee kehittää itselleen tulevaisuudessa kansallinen liiketoimintamalli, jossa talouskasvu ei perustu luonnonvarojen tuhlaamiselle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Antti Hartikainen:

Hankkeiden vaikutuksia luontoon tulee arvioida, mutta ympäristön ei tule olla kaiken kehityksen jarruna.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset