KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Matti Luostarinen, Perussuomalaiset, 40

Oma esittely

Poikkitieteinen tutkijakoulutus luonnontieteissä (Oulun yliopisto, bio- ja geotieteet, maantiede) sekä ihmistieteissä (Turun yliopisto, sosiologia, taloustieteet, yhteiskuntatieteet). Professori (pätevyys useissa tiedekunnissa ja yliopistoissa sekä tutkimuslaitoksissa) sekä tutkimusjohtajana ja dosenttina, erkoistutkijana (Luke, luonnonvarakeskus, MTT, Suomen Akatemia), yhteensä noin 40 vuotta sekä muissa tehtävissä (EU, kunnat, klusterirakenteet noin 5 vuotta). Tieteen, tutkimuksen, kouluttajan sekä hallinnon rinnalla tunnetaan kirjailijana, tieteen popularisoijana, innovaattorina ja innovaatiopolitiikasta, kuvataiteilijana ja vapaana toimittajana. Monialaisuus ja poikkitieteisyys sekä politiikan (policy) tuntemus paikalliselta, alueelliselta, kansalliselta ja globaalilta tasolta kaikilta mantereiltamme. Luottamustehtäviä korkeakouluista, kansainvälisistä ohjelmista ja mm. maailman tiedepuistojärjestöistä. Julkaisuja 100 kirjaa ja tuhansia artikkeleja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Matti Luostarinen:

Velkaantumisemme aste on noussut hälyttäväksi eikä ole enää terveellä perustalla. Olen varoittanut tästä kirjoissani ja varoitin aikanaan myös eurojäsenyydestämme syntyvistä riskeistämme. Maksamme nyt virheitä, joita hyväuskoisimmat tekivät tuntematta riittävästi euron syntyä ja euroopalaista pankkijärjestelmää. Mukana on myös omia virheitämme ja hukkaan heitetyt viisi vuotta taloutemme hoidossa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Matti Luostarinen:

Verotusasteemme on liian korkea. Oleellista on, ettei nyt kosketa pientuloisten kykyyn kuluttaa. Heillä jokainen euro menee kädestä suuhun ja kotimaiseen kulutukseen. Meillä on liikkumavaraa, joka on mahdollista ottaa käyttöön, mutta joka on samalla pienen taloutemme kohdalla kovin rajallinen ja vaatimaton taantuman hoitamiseen. Lääkkeet ovat nyt muualla kuin verotuksessa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Matti Luostarinen:

Tarvitsemme jatkossa lisää energiaa ja ensijaisesti kotimaista. Meidän on luovuttava fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Kun päätökset lisäydinenergiasta on tehty, niiden kohdalla oleellista on laitosten valmistuminen ajallaan sekä kotimaisen energian hankintaan liitttyvät lisätarpeet mm. kalliina säätöenergiana. Ensimmäinen väitöskirjani oli tästä aiheesta. Emme osaa hyödyntää luonnonvarojamme ekologisesti ja tuottavasti, työllistävästi. Tähän on nyt puututtava.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Matti Luostarinen:

Vuosikymmen voi olla liian lyhyt aika taloutemme rakenteiden muuttamiseen. Olemme Euroopan harvaanasutuin ja luonnonvaroiltaa henkeä kohden laskien rikkain valtio. Poikkeamme täysin Irlannista tai Kreikasta, Portugalista. Tämä on nyt oivallettava ja vietävä talouttamme kohti sellaista innovaatiopolitiikkaa, jossa työllistämme samalla luonnonvara-alueemme ja sen infrastruktuurin ylläpitäjät maaseudulla ja sen taajamissa. Metropolipolitiikka ja maaseutupolitiikka on loimitettava toisiinsa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Matti Luostarinen:

Julkinen sektori rakennettiin maalle, joka oli suurten ikäluokkien asuttamaa ja tuon ajan teknologialla. Se jätti kylät, kunnat ja valtionhallinnon rinnakkain, ei sisäkkäin ja reaaliaikaiseen talouteen ilman rajoja. Regionaalinen kartta ja spatiaalinen maailma elävät nyt rinnakkain, hybridissä. Kun toista rakennetaan, toista on samalla purettava. Meillä ei ole varaa kuninkaisiin ja yläluokan lordeihin. Ei myöskään epäonnistuneisiin rakennemuutoksiin. Siihen tarvitaan asiantuntijoitamme.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Matti Luostarinen:

Pakollinen käsitteenä ei ole tästä ajasta. Sen sijaan vaihtoehtoiset ja täydentävät opinnot lähtevät omista motiiveistamme ja tarpeistamme. Olen ollut kouluttamassa ylintä akateemista duunarijoukkoa 40 vuotta ja tunnen tämän hyvin, opettajien kasvattamisen. Olen itsekin opiskellut aina tarpeeni mukaan ja opiskelen nytkin yhteiskunnan vaatimusten kasvaessa. Kieliopinnot on tällainen kasvava vaatimus, jossa joudumme opiskelemaan koko ajan lisää, mutta ei jämähtäen traditioomme.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Matti Luostarinen:

Velvoite on väärä käsite. Sen sijaan työn hankkiminen tavalla, jossa etenkin työllistävin luokka, pienyrittäjät, koulutetaan työllistämään nuoria joutumatta voittamaan kohtuuttomia esteitä, on se suunta, jolla etenemme mm. kansainvälisessä tiedepuistotiminnassa. Siellä Yhdysvallat ja osa sen osavaltioista onnistuu loistvasti ja osa ei ollenkaan. Tämä on kulttuurinen ilmiö, jota voidaan korjata. Koulutan heitä tässä koko ajan. Suomeen tällainen työ ei kelpaa. Sille kun on tehty esteitä toteutua.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Matti Luostarinen:

Elinkaaren aikana kertyvä varallisuus on jokaiselle jokseenkin vakio, ellei siihen tule mukaan sellaista varallisuutta, joka ei ole itse ja omalla työllä hankittua. Se tulisi myös käyttää oman elämänkaaren aikana, eikä sen siirtäminen käärinliinoihin ole yhteiskunnalle edullista. Se kun aiheuttaa ilmiön, jossa prosentti omistaa 50 % ja 50 % ei yhtään mitään. Se ei ole ilmiönä terveen yhteiskunnan ja maailman moraalia. Moraali ja sen pääoman kertymä on ainutta uskottavaa pääomaa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Matti Luostarinen:

Vapaus on käsitteenä nyt oikea. Vapautta rajoittamalla ja holhoamalla ei synny mitään erityisen hyvää ja uskottavaa kansakunnan sosiaaliseen pääomaan ja yhteiskunnan on kohta valvottava sellaista, joka ei ole järkevää. Näin valvonta lisääntyy ja kasautuu, vaikkei kukaan enää edes muista, mihin tarkotukseen se on aikanaan laadittu. Purkaminen kun on aina vaikeampaa kuin uuden rakentaminen lainsäädännössä. Vanhan poisoppiminen on uuden oppimista työläämpää.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Matti Luostarinen:

Pakko on väärä käsite etenkin, kun kyseessä ovat yhteisöt ja niiden vapaa toiminta ja demokratia, jota suojaa vielä aivan järkevien ihmisten laatima perustuslakimme. Kun presidentin valtaa alettiin muuttaa perstuslakia muuttaen, teimme kuin hölmölässä. Samoin teemme kuntiemme kohdalla. Valoa voi tuoda tupaan ikkuna kerrallaan, eikä koko seinää kaatamalla tai säkillä kantaen. Kunnat ovat hyvin erilaisia ja niiden moninaisuus, diversiteetti, huomattava rikkaus. Regionalismia voi purkaakin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Matti Luostarinen:

Meillä on pieniä yrittäjiä, jotka voivat työllistää kokeeksi tavalla, joka on heille mahdollista ja ylittää tietyn kynnyksen työllistäjänä. Tätä on syytä kokeilla ja auttaa yrityksiämme kasvamaan rohkeammin. Nyt siinä on liian paljon esteitä ja pelkoja. Tätä ja yrittäjien yhteistä verkottamista olen paljon tutkinut ja heitä myös auttanut. Eihän meillä ole kahta täysin identtistä pienyrittäjää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Matti Luostarinen:

Suomi on syytä pitää asuttuna tai joku muun sen kyllä asutta meidän puolestamme. Tämä vaatii ilman muuta tukea siinä missä vaikkapa ulkoinen turvallisuutemme ja rajojen suojaaminen kansanarmeijana. Tämä on itsestään selvyys ja sen ymmärtämättä jättäminen olisi kansanedustajalta lainsäätäjänä omituista. Eihän meillä voi 1100 kilometrin mittaisessa maassa edes kuvitella asuttavan Kauniaisissa samalla tavalla kuin Utsjoella ja Utsjoella ilman apua. Me tarvitsemem jatkossa infrastruktuurimme.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Matti Luostarinen:

Kilpailua ei saa vääristää ja siinä julkinen kilpailee rinnan yksityisen kanssa. Jos yksityinen taas ei kykene järjestämään palveluita uskottavasti ja koko kansakuntamme tarpeet ymmärtäen, silloin kyse on hyvinvointiyhteiskunnna palveluista ja niiden järjestämisestä. Julkiset palvelut ymmärretään meillä toisin kuin yksityinen sektori ja tällä käsitteistöllä näkee pohditaa, joka ei ole loppuun saakka vietyä. Julkisia palveluja ei saa heikentää ja vaarantaa näin hyvinvointiyhteiskuntamme mallia.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Matti Luostarinen:

Sote on vaiheessa, jolloin tähän on mahdoton vastata muutamalla rivillä. Oma Forssan mallimme on edullisin Suomessa ja hyvin hoidettu. Sen purkaminen toisella mallilla, joka on oleellisesti kalliimpi ja kehnommin hoidettu, on paikallisen demokratian pelisääntöjen ymmärtämistä tahallaan väärin ja vastoin perstuslakiamme. Säästöjen sijasta syntyy samalla ylimääräisiä menoja ja oma demokratiamme kokee tulleensa loukatuksi viemällä siltä valta, jota se on käyttänyt laadukkaasti.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Matti Luostarinen:

Pääsääntö on se ettei rajotuksia ja säädöksiä lisätä vaan niitä pyrittään karsimaan. Taksien kohdalla tilanne on hieman sama kuin maataloudessa, jossa talonpoika on kokonaan tukien maksajan kautta palannut maaorjaksi ja yrittäjyys on kadonnut. Häneltä voidaan maidontuottajana pudottaa kerralla tuloista 12,5 % kun marketit käyvät hintasotaansa ruuasta. Pääsääntö on, ettei laadita yrittäjällä kahta uutta rasitetta poistettaessa yhtä. Taksit ovat Suomessa turvallisia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Matti Luostarinen:

Missä EU siellä ongelma. Ongelmien syyt ovat kovin erilaisessa kulttuurissamme ja nyt etenkin valuutassa, eurossa. EU ei ole se mitä oletimme ja sen ytimessä tuulee. Se toimii vastoin niitä kauniita korulauseita, joiden varaan sitä lähdettiin aikanaan rakentamaan. Eurooppa ja sen yhteinen niemimaa vapankaupan liittona ja löysänä yhteenliittymänä olisi ollut toivottava tulos. Ei pyrkimys hegemoniaan, jossa suuret sanelevat ja laativa lopulta ehdot, joita pienet reuna-alueet yrittävät toteuttaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Matti Luostarinen:

Transaktioveron vaikutukset ovat kiiisteltyjä ja olivat tyypillinen kokoomuksen ja demareitten välinen kiistakapula Suomessa. Ruotsi ei ole mukana valmistelussa ja britit vievät sitä joka tapauksessa edelleen oikeuteen. Suomen ratkaisu on ollut tässä vaiheessa perusteltu. Suomen pankit kun nyt sattuvat olemaan Ruotsissa. Olisipa valuuttammekin aikanaan sovittu samalla tavalla Ruotsia ja Tanskaa seuraten.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Matti Luostarinen:

Nato kortilla pelaaminen ei ole seuraavan eduskunnan asialistalla vaikka varmaan siitä puhutaan. Kansa äänestäköön, jos siltä näyttää ja pulinat pois. Suomen asema on kokonaan toinen kuin vaikkapa Viron ja meillä on yhteistä rajaa Venäjän kanssa enemmän kuin muulla Euroopalla yhteensä. Se on pidettävä poissa jännitteiltä ja Nato-haukkojen tavasta pyrkiä tekemään meistä suurvaltapolitiikan tikkataulua. Meillä on oma kansanarmeija ja Venäjän kauppamme.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Matti Luostarinen:

Turvallisuutemme vaihtui turvattomuuteen ja syntyi uusi kylmän sodan vaihe. Oma tapamme vastata tähän on sotilaallinen liittoutumattomuus. Se on viisas valinta ja osa sosiaalista pääomaamme, jolla itsenästä kansakuntaa hoidetaan Venäjän luoteiskolkassa ja Jäämeren tuntumassa. On ymmärrettävä sen vahvuudet ja tehtävä heikkouksistamme vahvuuksia niistäkin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Matti Luostarinen:

Meillä on massatyöttömys ja kyvyttömyys ymmärtää ulkopuolelta tulevien uhkien todellinen määrä ja laatu. Globaalit suuret muutokset ovat vasta käynnistymässä ja niihin on osattava varautua paremmin kuin mihin olemme nyt varautuneet. Suomalainen sinisilmäisyys havahtui vasta Ukrainan kriisin jälkeen ja nyt perussuomalaisia peesaa jokainen puolue. Oma sisäinen massatyöttömyys on vaarallinen ilmiö.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Matti Luostarinen:

Aiheesta käyty keskustelu on ohi ja siihen ei ole syytä palata loukaten kenenkään arvoja ja maailmankuvaa saati uskonnollisia vakaumuksia tai identiteetin syntyä. Kyse ei ole politiikasta ja sillä pelaamisesta saati pisteiden keruusta. Onomatopoeettinen kielemme on suvuton emmekä ymmärrä lainkaan aiheesta käytävää keskustelua indoeuroopplaisten kielten kulttuureissa. Kun ei voi ymmärtää on parempi olla hiljaa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Matti Luostarinen:

Ei ole viisasta enää nykyisessä kuntamme kriisitaloudessa ja niissä paineissa, joissa Lounais-Häme elää. Se ei ole hyväksi edes turvapaikan hakijoille.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Matti Luostarinen:

Joka kuritta kasvaa se kunniatta kuolee on sanalaskuna vanhentunut. Sen sijaan voimme panostaa lapsiystävälliseen kuntaamme lisäten koulujemme turvallisuutta, lasten rohkaisua ja myönteistä maaseutukulttuurin tuomaa yhteisöllisyyttä, jossa koulukiusaaminen on käsitteenäkin jo tuntematon.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Matti Luostarinen:

Ovat hyviä arvoja mutta eivät toki ainoita. Suvaitsevaisuus, lähimmäisenrakkaus tai oman tilansa tunteminen, jossa antaa arvon toisellekin, ovat ihan yhtä hyviä arvojamme. Yhteinen arvopohja varmaan helpottaa hallituksen työskentelyä. Vaaleissa haetaan varmaan myös sitä, jolloin olisi hyvä tietää, mitä arvoja puolueet ovat edustaneet aiemmin? Mitä kerran on ollut, sitä vastakin on.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Matti Luostarinen:

Kaksiteräinen miekka. Yhtäällä yksitystämistä suositaan ja toisaalla ei pohdita, kuinka yritysten hoidettavaksi siirrettävät julkiset palvelut vaikeuttavat vaikkapa niiden kykyä kilpailla esim. kansainvälisillä markkinoilla. Julkinen sektori otti hoitaakseen firmojen sellaisia menoja, jotka rasittivat niiden kilpailukykyä maailmalla. Mentäisiinkö nyt takaperin ja vaikeutettaisiin yritystemme menestystä maailmalla. Ei kai sentään? Varoisin nyt hyvinvointiyhteiskunnan perusteiden rapauttamista.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Matti Luostarinen:

Veronkorotukset ovat keino joka vie talouttamme taantumassa vain syvempään kriisiin. Menoja on joka tapauksessa silloin karsittava. Oleellista on se, koska karsitaan ja kuinka paljon. Oma taloutemme on saatava sellaiseen tilaan, jossa karsinta on järkevää. Tästä varmaan sovitaan heti vaalien jälkeen. Siis kuinka paljon, koska ja mistä? Liisan lista on tuskin kymmenkohtainen kuten 1990-luvulla.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Matti Luostarinen:

Ei ihmisen persoonallisuus ja ominaisuudet ole palkittavia vaan tehty työ ja sen tulos. Tässä yksilölliset erot eivät ole kymmenkertaisia saati tuhatkertaisia. Ahneus on kuolemasynneistä ikääntyessäkin viimeseksi jäävä ja sen ruokkiminen ei tuo kansakunnalle kasvua saati muuta moraalivajetta sellaiseksi pääomaksi, josta olisi yhteistä jaettavaa. Varallisuus on kuin merestä juomista. Juominen lisää vain janoa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Matti Luostarinen:

Suurten ikäluokkien aiheuttama paine on ohimenevä mutta ei pysyvä. Sen sijaan pysyvänä säilyy globaali väetö ja sen lisääntyminen sekä tätä kautta syntyvät kriisimme. Ne ovat toisaalla myös mahdollisuus ja se edellyttää kasvavaa kauppaa mm. Koillisväylän kautta ja sitä hyödyntäen Aasiaan. Kun pitällä aikavälillä tarkoitettaneen kuitenkin tulevaa vaalikautta ja ehkä seuraavaa, etuudet ovat nyt raskaita ja mitoitettu väärin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Matti Luostarinen:

Ei pitäisi mutta väliaikaisesti on pakko hoitaa sellaista, joka on suomalaiselle yhtä raskas taakka kuin 3000 miljoonalle kiinalaiselle tai intilaiselle. Suomi ei voi muuttua promilleväestöllään sellaiseksi vihreäksi keitaaksi, joka hukkuu joka tapauksessa tsunamin pyyhkiessä koko globaalin todellisuuden yli. Oma ympäristö on hoidettava vihreällä teknologialla ja tehtävä siitä kauppatavaraa, mutta ei taantuen samalla kyvyttömäksi huolehtia massatyöttömyydestään ja vanhuksistaan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Matti Luostarinen:

Vihreä lanka kulkee luonnonvaroistaan vauraan maan jokaisessa pohdinnassa. Sitä lankaa ei saa katkaista missään tilanteessa. Se kuuluu moraaliseen pääomaan ja sen kasvattamiseen. Se on varmin ja lopulta ainut keino turvata vihreän talouden ja tuotannon jatkuminen kun muuta meillä ei ole. Jopa fossiiliset polttoaineemme ovat peräisin tästä tuotannosta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset