KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Anne Louhelainen, Perussuomalaiset, 39

Oma esittely

Olen syntynyt ja viettänyt nuoruuteni Lahdessa. Perheeseeni kuuluvat 21- ja 23-vuotiaat lapset ja avopuoliso. Perheemme koti on ollut viimeiset parikymmentä vuotta Hollolassa. Vapaa-ajalla suuntaan mielelläni saksanpaimenkoirani Cessun (13,5 v.) ja sileäkarvaisen noutajani Cimin (2 v.) kanssa metsään ja nautin puhtaasta luonnosta. Hollolan valtuustossa olen ollut vuoden 2008 kunnallisvaaleista asti. Vuonna 2011 minut valittiin eduskuntaan, jossa päätyöni on EU-asioita käsittelevässä suuressa valiokunnassa. Lisäksi toimin lakivaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenenä. Olen myös Pohjoismaiden Neuvoston jäsen. Ensimmäinen kausi eduskunnassa on ollut haastava mutta mielenkiintoinen. Kansanedustan työ on pitkäjänteistä eikä asioiden muuttaminen aina tapahdu sormia napauttamalla. Haluan jatkaa Työtä Sinun kansanedustajanasi!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Anne Louhelainen:

Leikkaukset on aloitettava sieltä, missä ne vähiten vahingoittavat suomalaisia ja erityisesti pienituloisten palveluita.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Anne Louhelainen:

n. 1000€/kk tienaavat voitaisi vapauttaa ansiotuloverosta kokonaan ja suurituloisten verotusta voitaisiin kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Anne Louhelainen:

Tehdään nyt ensin valmiiksi nämä jo aloitetut ydinvoimahankkeet.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Anne Louhelainen:

Energiaomavaraisuutta pitää nostaa, tuomme energiaa yli 8 miljardin euron arvosta ulkomailta. Kotimaisten energialähteiden, esim. turpeen ja pienpuuenergian asemaa tulee vahvistaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Anne Louhelainen:

Julkisen sektorin tehtäviä on tarkasteltava ja päällekäisyyksiä purettava. Palveluiden yksityistäminen ei saa kuitenkaan olla itseisarvo.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Anne Louhelainen:

Valtiolle ja kunnille aiheutuu nykyisestä pakkoruotsilainsäädännöstä mm. hallinnollisia kustannuksia, jotka ovat tarpeettomia etenkin alueilla, joilla ruotsia äidinkielenään puhuvien määrä on vähäinen. Olisi järkevämpää, että nuoret voisivat valita alueellisesti tärkeän vieraan kielen, esim. itärajalla venäjän kieli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Anne Louhelainen:

Ei saa tulla vastaan tilannetta, jossa työttömälle ei ole taloudellisesti kannattavaa ottaa työtä vastaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Anne Louhelainen:

Yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut pitää taata tasapuolisesti. Laitoshoitoa puretaan ja ikäihmiset pyritään pitämään mahdollisimman pitkään kotona. Valitettavasti kotiin ostettavien palveluiden (siivous yms.) osalta vain varakkailla on niihin varaa. Julkisten palveluiden hinnoittelussa voidaan huomioida henkilön varallisuus.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Anne Louhelainen:

Ravintoloiden työllistävä vaikutus on otettava huomioon. Opiskelijat tekevät paljon lisätyötä opiskeluiden ohella vaikkapa tarjoilijoina.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Anne Louhelainen:

Pakkoliitokset eivät edistä kuntien vällistä yhteistä tai tuo itsestään selvyytenä säästöjä. Pakkoliitoksilla ei kahdesta köyhästä tule rikasta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Anne Louhelainen:

Joustoja tarvitaan joskus puolin ja toisin, mutta pääsääntöisesti pitää noudattaa työehtosopimusta, jottei Suomeen muodostu halpatyömarkkinoita.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Anne Louhelainen:

Ihmisillä on oltava oikeus ja mahdollisuus asua siellä, missä haluavat. Lainsäädännön kautta ei saa estää valinnanvapautta. Julkisen liikenteen sekä teiden kuntoon on panostettava enemmän, jotta koko Suomi voidaan pitää asuttuna.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Anne Louhelainen:

Julkiset palvelut ovat pohja, jolle sos-ja terv.palvelut luodaan. On hyvä että yksityiset yritykset ja järjestöt ovat mukana terveydenhuollossa, mutta pienten ja keskisuurten yritysten toimintamahdollisuudet on turvattava, jotta kansainväliset suuret lääkärifirmat eivät jatkossa dominoi tuottajina. Esim. suun terveydenhuollossa suuren hoidon kysynnän ja hammaslääkäripulan takia hoitoon pääsyssä on ollut viiveitä ja siksi on hyvä, että julkisten palveluiden rinnalla on yksityisiä palveluita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Anne Louhelainen:

Sote-uudistuksen myötä kunnallista päätösvaltaa siirtyy tuottamisvastuun osalta osin kuntayhtymille, jotka kuuluvat tiettyyn sosiaali- ja terveysalueeseen. Esimerkiksi Päijät-Hämeen kunnat liitetään eteläiseen sosiaali- ja terveysalueeseen, vaikka Lahtea ja Kärkölää lukuun ottamatta muut Päijät-Hämeen kunnat halusivat suuntautua edelleen Tampereelle eli kuulua jatkossa läntiseen sosiaali- ja terveysalueeseen. Eli kuntien päätösvaltaa ei kunnioitettu ainakaan tässä suunnitteluvaiheessa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Anne Louhelainen:

Taksiliikennelain mukaan ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä henkilöautolla edellyttää taksilupaa eikä tätä ole syytä muuttaa mm. turvallisuudenkin vuoksi. On tärkeää, että kotimaisten taksiyrittäjien toiminnan kannattavuus turvataan. Kuluttajien kannalta on tärkeää, että voi luottaa myös taksimatkan hinnoittelussa siihen, ettei hinnoittelusta tule "villiä" jossa jokaisen taksimatkan hinta tarvitsee etukäteen sopia!

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Anne Louhelainen:

Suomi maksaa EU-jäsenmaksua enemmän kuin saa sieltä monimutkaisten hakemusten kautta takaisin. Ruokimme byrokratiamassaa, jonka kasvulle ei ole näkyvissä loppua. Harmikseni Eu-jäsenyys myös kirjattiin tällä hallituskaudella Suomen perustuslakiin. EU-jäsenyys on mennyt metsään siitä, mitä sen piti olla. Suomen ei pitänyt olla vastuussa muiden veloista, vaan kuinka on käynyt...

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Anne Louhelainen:

Asiantuntijat ovat arvioineet, että rahoitusmarkkinaveron käyttöönotto veisi jopa tuhansia työpaikkoja Suomesta. Rahoitusmarkkinavero on selvästi ristiriitainen asia. Komissio sai mukaan vain osan jäsenmaista. Mukaan ovat lähteneet mm. Kreikka, Portugali, Espanja ja Italia. Kaikki maita, joilla oma taloudellinen tilanne on heikko.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Anne Louhelainen:

Suomen on huolehdittava itse oman maan puolustuksesta ja siihen on lisättävä rahallista panostusta. Nato-jäsenyys ei ole ilmainen, eikä jäsenyys takaa sitä, että hädän tullen apua saisimme. Tästä asiasta pitäisi järjestää kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Anne Louhelainen:

Suomalaisten turvattomuuden tunne on lisääntynyt! Saan tästä paljon yhteydenottoja. Läpi vaalikauden perussuomalaiset ovat vaatineet lisäystä puolustusvoimien määrärahoihin. Nyt myös yli puolet kansalaisista haluaa korottaa puolustusmäärärahoja.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Anne Louhelainen:

Maahanmuutto, työperäinen maahanmuutto ja tilapäisen ulkomaisen työvoiman käyttö eivät ole käsitteellisesti yksiselitteisesti erotettavissa toisistaan. Työperäistä maahanmuuttoa ei ole tilastoissa, tutkimuksissa eikä valtion talousarviossa eriytetty muusta maahanmuutosta. Näin ollen ei voida yksiselitteisesti puhua mikä on työperäistä maahanmuuttoa. Suomalaisten työttömien työllistyminen pitää olla ensisijainen tavoite.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Anne Louhelainen:

Puolueen tämän hetkisen linjan mukaan Perussuomalaiset eivät hyväksy samaa sukupuolta olevien vihkimistä avioliittoon eikä hyväksy samaa sukupuolta oleville pareille adoptiota. Lainsäätäjänä olen havainnut, että asiat eivät välttämättä ole musta-valkoisia kyllä tai ei -asioita. Erityisesti adoptio-oikeuksissa pitäisi tarkoin miettiä, ettei esim. heikennetä mahdollisuuksia adoptoida ulkomailta ja näin heikennetä lasten mahdollisuuksia saada adoptiovanhemmat Suomesta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Anne Louhelainen:

Pienehköllä paikkakunnalla kantaväestön suhtautuminen pitää olla myötämielistä, jotta turvapaikkatoiminnalla olisi mahdollisuutta onnistua. Saamani palautteen vuoksi juuri pienehköillä paikkakunnilla kulttuurierojen yhteentörmäyksiä on sattunut. Joten lähtisin siitä, että asiassa on kuultava kuntalaisia.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Anne Louhelainen:

Riippuu mitä tarkoitetaan lepsulla kohtelulla? OAJ:n kyselyn mukaan 70 % opettajista kokee työrauhan heikentyneen luokassaan viime vuosina. Lukiossa tilastojen mukaan vakavan väkivallan uhkaa on kokenut 4%, kun peruskouluissa 74%. Oppilaille on tarjottava tukipalveluita, joiden avulla mahdollisiin ongelmiin löydetään ratkaisu. Lainsäädännöllä pyritään luomaan kouluihin parempia työskentelyolosuhteita niin oppilaille kuin opettajillekin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Anne Louhelainen:

Kyllä. Nämä arvot kuuluvat suomalaiseen yhteiskunnan kulttuuriin ja perinteisiin. Niistä muodostuu meidän identiteettimme historian ja kulttuurin kautta. Meidän pitää uskaltaa arvostaa sekä puolustaa omia juuriamme ja perinteitämme. Meidän pitää saada olla niistä ylpeä ja meillä täytyy olla oikeus oikeus laulaa Suvivirttä koulun päättäjäisissä!

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Anne Louhelainen:

Julkisten palveluiden tuottamisessa pitää tasapainotella kustannusten, saatavuudenkin kuin työllisyyskysymystenkin kanssa. Kunnat ovat taloutta tasapainottaessaan ulkoistaneet palveluita. Mutta vuoden 2013 Sosiaalibarometrin mukaan kolmannes kunnista on kuitenkin palauttanut ostopalveluja takaisin omaksi tuotannoksi kustannus- ja laatusyistä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Anne Louhelainen:

Verot ovat Suomessa jo aivan tapissaan. Enempää ei voi korottaa ainakaan pieni- ja keskituloisten verotusta. Tilastokeskuksen mukaan jo lähes 700 000 suomalaista elää köyhyysrajan (1170€/kk) alapuolella. Suurituloisille voitaisiin palauttaa varallisuusvero. Jos julkisia palveluita leikataan, se on tehtävä sieltä, mistä ne vähiten kohdistuvat pienituloisiin. Sosiaalietuuksien osalta meillä ei ole varaa olla koko Euroopan sosiaalihuolto!

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Anne Louhelainen:

Ei todellakaan. Olemme lukeneet järjettömän suurista bonuksista tai palkankorotuksista. Ei niitä voi ”tavallinen” ihminen ymmärtää. Toki erikoisosaaminen palkassa huomioidaan. On surullista, että ”normikansalaisen” palkan- tai eläkkeenkorotus lasketaan muutamissa euroissa, joillakin ”parempiosaisilla” korotukset ovat tuhansia euroja kuukaudessa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Anne Louhelainen:

Sosiaaliturva rahoitetaan eri EU:n jäsenmaissa hyvin eri tavoin, Suomessa palvelut rahoitetaan pääsääntöisesti verovaroin. Italiassa tai Kreikassa ei haluttaisi maksaa esim. kiinteistöveroa ja veronkierto kukoistaa. Yhdistelmälupadirektiivi avasi viime vuonna suomalaisen asumisperusteisen sosiaaliturvan myös Eta- ja Eu-maiden ulkopuolisille ”työntekijöille”. Näiden maahan saapuvien ”ei-aktiivien” ihmisten sosiaalipalveluiden maksattaminen suomalaisilla verovaroilla ei ole oikeudenmukaista!

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Anne Louhelainen:

Uusien työpaikkojen luomisella saamme talouskasvua ja varoja palveluiden tuottamiseksi. Eu:n kautta sitoudumme erilaisiin ympäristösopimuksiin, joten sen ei tule itse sitoutua yksipuolisesti sopimuksiin, joilla sen omaa kilpailukykyä heikennetään. Työpaikkoja on kadonnut mm. Intiaan ja Kiinaan, joissa tuotteet tuotetaan viis veisaamalla ihmisoikeuksista tai ympäristön- ja ilmastonsuojeluun liittyvistä asioista. Rikkidirektiivin myötä suomalaisen teollisuuden kilpailukyky heikkeni merkittävästi.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Anne Louhelainen:

Jos talouskasvu hidastuu, se estää myös ympäristöstä huolehtimiseen käytettävien varojen määrää. On hassua, että Eu-sääntelyssä esim. energia-asioihin vedoten pesukoneisiin vaaditaan 20-asteen pesuohjelmaa. Samaan aikaan määräys tarkoittaa sitä, että vaaditaan entistä vahvempia ja pesevämpiä pesuaineita, jotka tuovat ympäristöongelmia. Joten aina olisi katsottava kolikon molemmat puolet ja arvioitava niitä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset