KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ilkka Viljanen, Kokoomus, 20

Oma esittely

Olen 54-vuotias lahtelainen yrittäjä ja Lahden kaupunginhallituksen päätoiminen puheenjohtaja. Kunnallispolitiikassa olen ollut mukana valtuutettuna vuodesta 1993 alkaen. Toimin aiemmin kaksi kautta Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Kauden 2007-2011 olin kansanedustaja. Aiemmin olin 13 vuotta radioyrittäjänä. Merkittävimpänä saavutuksena oli radion valinta vuonna 2005 vuoden suomalaiseksi radioksi. Palasin yrittäjäksi syyskuussa 2011, ostamalla työturvallisuusvaatteita ja -tuotteita myyvän yrityksen. Olen syntyperäinen lahtelainen mutta asunut nuorena aikuisena 3 vuotta Helsingissä, 1 vuoden USA:ssa ja 3 vuotta Ruotissa. Vapaa-aikana vastapainoa on aktiivinen liikunta. Todellista rentotumista haen vapaa-ajan asunnolla. Siellä kalastus, kasvimaan- ja puutarhan hoito sekä luonnon seuraaminen ja luontokuvaus vievät ajan. Ystävät sanovat, että olen ”sosiaalinen erakko” Laaja ystäväpiiri tuo paljon sosiaalista kanssakäymistä mutta yksinäisyys syysverkoilla on suuri nautinto.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ilkka Viljanen:

Suomi on viimeisen 6 vuoden aikana tupalannut velkamääränsä. Näin ei voi jatkua vuodesta toiseen, että elämme yli varojen ja kasaamme hirvittävää velkapottia lapsillemme ja lastenlapsille.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ilkka Viljanen:

Ei tätä maata verotusta kiristämällä saada nousuun

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ilkka Viljanen:

Elämme nykyään liikaa tuontienergian varassa. On tärkeämpää tuottaa energia kotimaassa kun esimerkiksi ostaa sitä epävarmoilta Venäjän markkinoilta. Bioenergiaa tulee lisätä mutta se ei ole yksin ratkaisu Suomen energiahuoltoon.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ilkka Viljanen:

Työvoima ja verotulot eivät riitä näin laajaan julkisensektorin ylläpitoon

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ilkka Viljanen:

Rutosi on toinen äidinkielemme

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ilkka Viljanen:

Vanhuspalveluissa on noudatettava tasavertaisuutta mutta uskon että vaihtoehtojen malli myös vanhuspalveluissa tulee lisääntymään ja silloin yksi muoto on yksityisten vanhustenkotien lisääntyminen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ilkka Viljanen:

Luulisi aamuyö neljän olevan riittävä ravintolan käyttäjälle

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ilkka Viljanen:

Pakko ei ole koskaan hyvä ratkaisu mutta nykyinen kuntien määrä on pitkässä juoksussa Suomen kansantaloudelle kestämätön

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ilkka Viljanen:

Silloin kun työntekijä ja töynantaja ovat yhteisymmärryksessä sopineet molempia tyydyttävän työsopimuksen ei ammattiliittojen pitäisi pitää normeista niin tiukasti kiinni

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ilkka Viljanen:

Keinotekoinen aluepolitiikka ei ole kestävää

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ilkka Viljanen:

Vaihtoehtojen mahdollistaminen palvelujentuottamisessa ei saa olla ideologinen kysymys

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ilkka Viljanen:

Tuotannossa vaihteohtoja pitää olla tarjolla

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Ilkka Viljanen:

Kohtuullinen kontrolli on hyvä säilyttää tulevaisuudessakin

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ilkka Viljanen:

Avointa keskustelua Natosta syntyy silloin kun se kirjataan vaihtoehtona hallitusohjelmaan. Nyt vain Natokeskustelu idän ja Ukraninan tilanteen vuoksi on väärä. Talon kattokin on hyvä korjata silloin kun aurinko paistaa eikä paniikissa sateella

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ilkka Viljanen:

Uskottava puolustus on kansakuntamme perusta ja se vaatii riittävät resurssit

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Ilkka Viljanen:

Arkeen liittyvät juridiset tasavertaiset oikeudet parisuhteessa eläville on aivan eriasia kun käsite avioliitosta

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Ilkka Viljanen:

Lasten kasvatuksesta vastuu on tiukan ensisijaisesti kotona mutta kuri ja järjestys on oltava yheiskunnan verorahoilla ylläoidettävissä kouluissa myös.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ilkka Viljanen:

Tärkeintä on se että kansalaisilla on valinnan mahdollisuuksia ja palveluja saatavana, ei se, kuka ne tuottaa

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ilkka Viljanen:

Yskin veroja korottamalla ei julkisen talouden kestämätöntä ongelmaa korjata

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ilkka Viljanen:

Silloin kun maassa on paljon hyvätuloisia, takaa se myös lisää palkkatyötä kaikissa tuloluokissa

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ilkka Viljanen:

Vuosia on puhuttu etuusuuksien ja normiohjauksen vähentämisestä. Päinvastoin. Eduskunta säätää uusia etuuksia joka vuosi lisää

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ilkka Viljanen:

On mahdollisuus tehdä kestävää kasvua ilman että menemme ympäristoasioissa tuhon tielle. Se vaatii rahaa tutkimukseen ja innovatiivisuuteen

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset