KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Merja Vahter, Kokoomus, 19

Oma esittely

Monipuolisen työelämäkokemuksen omaava aktiivinen tekijä. Kulloiseenkin työtehtävään omatoimisesti kouluttautunut. Työokemusta sekä yksityisen (useampia firmoja) että julkisen puolen (mm. Puolustusministeriö) palkansaajana. Pisin työkokemus yrittäjänä ja työnantajana itse perustamassa yrityksessä Lastenputiikki Lilliputissa (1984-2006), jonka päätoimialana lastenvaatteiden vähittäismyynti ja ulkomaanagentuuri. Nykyisin perheyritys Heinolatalo Oy:n markkinointivastaava. Lahden kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, lisäksi muita kaupungin luottamustoimia aiemmin sekä nyt. Lahden seurakuntayhtymän luottamustoimia eri päätöksentekotasoilla. Monien järjestöjen aktiivi ja hallituksen jäsen tai puheenjohtaja vuosien varrella. Uusien työllistymismahdollisuuksien toimintatapojen ideoiminen ja kehittäminen työllisyyden lisäämiseksi on ollut jo vuosia sydämenasia. Samoin työelämää eikä papereita varten kouluttaminen. Ideoista monet toteutettu käytäntöön. www.merjavahter.fi

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Merja Vahter:

Jollain sukupolvella se velanmaksu on kuitenkin edessä. Palveluja järkeistämällä säästöjä on saavutettavissa ja lakeja järkeistämällä työllistäminen ja yrittäminen tehdään helpommaksi ja houkuttelevammaksi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Merja Vahter:

Palkkaverotuksen kiristäminen saattaa aiheuttaa maastamuuttoa ja osaavaa, työhönsä kouluttautunutta väkeä on hölmöä tieten tahtoen yhyttää Suomesta pois muiden maiden työmarkkinoille.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Merja Vahter:

Asiantuntijoiden mukaan kyllä ja siihen on minun uskominen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Merja Vahter:

Tavoitesuunta on hyvä, mutta 2025 mennessä toteutuminen saattaa olla liian tiukka aikataulu toteuttamiselle.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Merja Vahter:

Julkinen sektori palvelujen toteuttajana ei saa olla itseisarvo, vaan palvelut tulee tuottaa niillä resursseilla ja niiden toimesta kuin se kussakin tapauksessa on kokonaistaloudellisesti järkevää. On otettava huomioon, että myös yritykset ovat työnantajina arvokkaita.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Merja Vahter:

Matkakulujen ja muiden työtehtävän hoitamisesta syntyvien kulujen suhteen pitää kuitenkin tolkku olla. Työnteon pitää aina olla kannattavaa, mutta mahdollista.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Merja Vahter:

Tässäkin tolkku kuitenkin oltava. Se että ihminen on kyennyt elämään järkevästi ja säästäväisesti ei saa olla rangaistava teko. Jota muuten tällä hetkellä maksujen muodossa kuulee tapahtuvan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Merja Vahter:

Kuntien pakkoliitoksia en kannata, järkeviä vapaaehtoisia liitoksia kyllä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Merja Vahter:

Jos se työnantajan ja työntekijän keskinäisellä sopimisella on mahdollista. Esimerkkinä se jos työnantajan kaikkien työntekijöiden tai vaikka osankin työpaikka on vaarassa ja palkkojen pienentäminen varmistaa työpaikan säilymisen. On aloja, joissa kannattavuus vaihtelee ja kuitenkin tarvitaan määrätty määrä tekijöitä, jotta tuotanto saadaan yleensäkin pyörimään jokaisessa työvaiheessa toimitusten hoitamiseksi.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Merja Vahter:

On syytä, on ehkä kova tulkinta. Mutta oikeus valita asuinpaikkansa on suomalaista vapautta. Täytyy kuitenkin ymmärtää mihin kunnat voidaan velvoittaa mm. koulukyytien tai sairaanhoidon kotikäyntien osalta. Näissä valtion tulee tehdä rahoituksessa osansa, muuten ei kuntien talous kanna. Myös asukkaiden tulee tiedostaa se, että aivan kaikki ei tule kuin manulle illallinen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Merja Vahter:

Tämä on jatkossa suunta, johon eittämättä mennään, jos halutaan säilyttää hyvät ja kattavat terveyspalvelut.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Merja Vahter:

Valtaa kunnilta ei saa viedä pois, mutta sosiaali- ja terveyspalvelujen kunnollinen ja mielekkäällä tavalla hoitaminen on tärkeintä. Ottaen huomioon sekä asukkaiden/asiakkaiden tarpeet että taloudellinen ja laadukas tuottaminen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Merja Vahter:

Taksiluvilla turvattaneen asiakkaiden turvallisuus palveluntarjoajien osalta ja lupien määrällä kohtuullisen tuottava elinkeino taksiyrittäjälle. Muuten asiakkaista pitää voida kilpailla esimerkiksi tarjoamalla muita parempaa, asiakaslähtöistä palvelua. Villit hinnat eivät ole suomalaista taksikulttuuria.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Merja Vahter:

Olemme EU:ssa mukana olevina kilpailukykyisempiä muun maailman silmissä. Suomessa voisimme kyllä opetella tulkitsemaan EU:ssa tehtäviä päätöksiä muiden EU-maiden tavoin hieman väljemmin, eikä noudattaa kaikkea pilkuntarkasti, kuten nyt usein tehdään.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Merja Vahter:

Vaikeuttaa suomalaista keskinäistä pörssikauppaa ja aiheuttaa sille ylimääräisiä kuluja.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Merja Vahter:

Itse en ole puolustukseen liittyen asiantuntija, mutta minun silmissäni sotiemme veteraanit mm. ovat ja heistä useimmat kannattavat Natoon hakemista.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Merja Vahter:

Meillä on naapurina maa, jonka tulevista toimista ei koskaan tiedä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Merja Vahter:

Työperäinen maahanmuutto ei ole suurimpia ongelmiamme. On hyvä muistaa, että suomalaisiakin sijoittuu työmarkkinoille muualle maailmaan. Osaamista siirtyy siis molempiin suuntiin ja palaa myös takaisin suomalaisten toimesta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Merja Vahter:

Ihmisillä pitää olla samanlaiset keskinäiset perimisoikeudet sukupuolesta tai suuntautuneisuudesta riippumatta. Lapsille taas turvallisten aikuisten takaama rakastava kasvuympäristö tulee olla ihmisoikeus. Siinä lähtökohdat tämän kysymyksen pohdintaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Merja Vahter:

Oppimisympäristönä parempia. Ei kuitenkaan tarvitse mennä 1960-luvun tasolle, jolloin kuri ylläpidettiin usein pelolla. Kunnioituksen lisääminen opettajia kohtaan myös vanhempien taholta ei ole pahitteeksi.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Merja Vahter:

Aina silloin, kun palvelu tuotetaan joustavammin, järkevästi ja asiakkaiden tarpeita parhaiten vastaavasti ja kustannustehokkaasti. Tällä säästetään usein raskaammissa hoitokuluissa ja se jos mikä on yhteiskunnan sekä yksilön hyöty.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Merja Vahter:

Veronkorotuksilla on vaarallista karkottaa työvoimaa pois Suomesta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Merja Vahter:

Ahkeruudesta ja tuottavuudesta samassa työssä pitäisi voida palkita, mutta lahjakkuuden mittaaminen on jo suhteellinen käsite ja vaikeammin mitattavissa. Toisaalta kaiken työn mahdollisimman hyvin tekeminen palkkansa eteen on jo velvollisuus sinänsä jokaisen kohdalla. Siitä ei pitäisi joutua kenellekään maksamaan extraa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Merja Vahter:

Ympäristöseikat on tärkeä ottaa aina huomioon, mutta toisaalta vain talouskasvu ja työpaikkojen luominen mahdollistavat Suomen pyörimisen ja kansalaisten tarvitsemien palvelujen tuottamisen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Merja Vahter:

Viitaten edellisen kysymyksen vastauksen perusteluosaan ympäristövaikutusten arviointi on aina tärkeää, mutta ihmiset ovat kuitenkin ne, joita varten ja joiden ansiosta tämä maa on olemassa. Tällä ei kuitenkaan suljeta pois sitä tosiasiaa, että pyrimme säilyttämään Suomen myös ympäristön osalta elinkelpoisena tuleville sukupolville.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset