KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Juuso Seppälä, Kokoomus, 18

Oma esittely

Johdan puhetta Heinolan kaupunginvaltuustossa ja toimin useissa merkittävissä järjestötehtävissä. Koulutukseltani olen kauppatieteiden kandidaatti, ja juuri nyt viimeistelen pro graduani rahoituksen alalta Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle. Vapaa-aikaani vietän kuntourheilun lisäksi ampuma- ja metsästysharrastusten ja erilaisten reserviläisaktiviteettien parissa. Olen talousliberaali, kannatan matalaa verotusta ja sääntelyn purkamista. Politiikanteossa pyrin pragmaattisuuteen – minkään ismin tai arvon nimeen vannominen ei saa olla este, jos jokin toinen ratkaisu toimii käytännössä paremmin. Haluan suomalaisen yhteiskunnan nojaavan länsimaisiin peruspilareihin nyt ja aina.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Juuso Seppälä:

Sukupolvien välinen tasa-arvo edellyttää, että hoidamme julkisen talouden tasapainoon heti, emmekä jätä suurta velkaa nousevien sukupolvien taakaksi. Tämä tavoite edellyttää sekä palveluiden että etuisuuksien karsimista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Juuso Seppälä:

Progressiivisen verotuksen myötä hyvin ansaisevat maksavat jo nyt huomattavan korkeita veroja, ja verojen kiristäminen entisestään olisi kohtuutonta. Verotuksen painopistettä on yleensäkin siirrettävä työn verotuksesta kohti kulutuksen verottamista.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Juuso Seppälä:

Suomen on turvattava energiaomavaraisuutensa, ja nykytekniikan puitteissa ydinvoima on turvallisin, tehokkain ja ympäristöystävällisin tapa tuottaa energiaa. Vähemmän tehokkaita energiantuottomuotoja, kuten tuuli- ja aurinkoenergiaa, pitää edelleen tutkia ja kehittää edelleen, jotta niitä tulevaisuudessa voitaisiin käyttää entistä enemmän energiantuotannossa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Juuso Seppälä:

Suomen tulee ohjata teknologian kehitystä kohti uusiutuvia energiamuotoja, mutta väitteessä esitettyyn tavoitteeseen ei ole realistista päästä vielä vuonna 2025.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Juuso Seppälä:

Niin kansallisen kuin ylikansallisenkin sääntelyn myötä Suomeen on tullut runsaasti uutta lainsäädäntöä, mikä on kasvattanut julkisen sektorin kokoa. Tämän myötä myös kokonaisveroasteemme on noussut erittäin korkeaksi. Näin ollen lainsäädäntöä ja tehtävämäärää on alettava purkamaan, jotta myös taloudellinen toimeliaisuus saadaan elvytettyä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Juuso Seppälä:

Kannatan kielivapautta, joten pakollisesta ruotsin opiskelusta pitäisi luopua. Mielestäni kielten opetuksessa pitää pyrkiä mahdollisimman suureen valinnanvapauteen, mikä samalla takaa paremman oppimisen motivaation myötä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Juuso Seppälä:

Jos työkykyinen ihminen ei ota vastaan tarjottua työtä, niin sosiaaliturvaa tulee välittömästi leikata niin, että joutenolo yhteiskunnan varoilla loppuu.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Juuso Seppälä:

Lähtökohtaisesti mikä tahansa yhteiskunnan palvelu tulisi kustantaa omalla varallisuudella, jolloin palvelusta saatava hyöty kohdistuu suoraan sen maksajalle - esimerkiksi verotuksessa näin ei useinkaan tapahdu.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Juuso Seppälä:

Minkä tahansa kaupan, ravintolan tai muun liikkeen tulee saada olla auki silloin, kun yrittäjä parhaaksi katsoo. Alkoholin käyttöä tulisi ohjata nimenomaan ravintolaympäristöön kotona nauttimisen sijaan, joten aukioloaikojen laventaminen on perusteltua.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Juuso Seppälä:

En kannata pakkoa kuntaliitoksissa - kunnilla pitää olla vapaus säilyä itsenäisinä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Juuso Seppälä:

Työehtosopimusten yleissitovuus on suurin työttömyyttä aiheuttava tekijä Suomessa. Mielestäni maassa tulee siirtyä paikallisen sopimisen kulttuuriin: Jos työntekijä haluaa tehdä töitä alle yleisen sopimuksen määrittämän palkan, niin sen on tietysti oltava sallittua!

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Juuso Seppälä:

Julkisen sektorin on tarjottava minimaaliset palvelut syrjäisemmillekin seuduille, mutta suuremmin elkein ei ole järkevää vastustaa yhteiskunnan megatrendiä, eli muuttoa kohti kasvukeskuksia ja etelää.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Juuso Seppälä:

Jos yksityinen palvelutuottaja tekee saman työn kustannustehokkaammin, niin sitä on käytettävä. Palveluiden järjestäminen yksityisen tai julkisen tuottajan voimin ei saa olla ideologinen kysymys, vaan on aina valittava veronmaksajan kannalta edullisin tapa. Esimerkiksi palvelualoitekäytännön laajentaminen useampiin kuntiin olisi merkittävä asia.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Juuso Seppälä:

Esimerkiksi Heinolan terveyskeskuksessa tarjotaan tiettyjä erikoissairaanhoidon palveluita hyvinkin kustannustehokkaasti, ja tämänkaltaisia palveluita tulee jatkossakin pystyä tuottamaan niihin erikoistuneilla asemilla.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Juuso Seppälä:

"Vain kilpailu jalostaa" todetaan Päijät-Hämeen Yrittäjien sloganissa. Kilpailua on ulotettava myös taksialalle kuitenkin niin, että palvelun saatavuus syrjäisemmilläkin seuduilla turvataan - esimerkiksi monet vanhemmat ihmiset asuvat maaseudulla ja tarvitsevat säännöllisesti taksipalveluita.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Juuso Seppälä:

Euroopan Unionin tärkein tehtävä on edelleen sama kuin sitä edeltäneellä Euroopan hiili- ja teräsyhteisöllä 50-luvulla: Rakentaa rauhaa luomalla taloudellisia yhteyksiä. Suomi on hyötynyt Euroopan Unionista ja rahaliitosta ennen kaikkea matalan inflaation ja korkotason vakiintumisen kautta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Juuso Seppälä:

Rahoitusmarkkinaveron joutuisi kustantamaan tavalliset suomalaiset, koska pankkien on sisällytettävä vero hintoihinsa. Suomen ei tule verottaa finanssialaa pois maasta, jolloin yhä useampi työpaikkakin vaarantuisi.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Juuso Seppälä:

Suomi kuuluu jo henkisesti länsimaiseen arvoyhteisöön ja on mukana niin Euroopan Unionissa kuin muissakin länsimaisissa orgaaneissa. NATO-jäsenyys olisi Suomelle looginen jatko, mutta kysymys on niin suuri, että siitä on järjestettävä kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Juuso Seppälä:

Suomen puolustuskykyä ei tule arvioida kvartaaleittain, vaan puolustusvoimille on oikeasti taattava riittävät määrärahat, jotta uskottava puolustuskyky kyetään turvaamaan. Jos haluamme rauhaa, niin meidän on oltava valmiita.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Juuso Seppälä:

Työperäinen maahanmuutto on tervetullutta. EU- ja ETA-alueiden ulkopuoliselle työvoimalle tulee myöntää työlupia silloin, jos kantaväestöä ei saada työllistettyä samoihin tehtäviin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Juuso Seppälä:

Homo- ja lesbopareilla tulee olla mahdollisuus siviilivihkimiseen ja heidän tulee omata juridisessa mielessä olla samat oikeudet kuin heteroparienkin, mutta adoptio-oikeuden toteutus on harkittava tarkoin, sillä oikeuden laajentaminen myös homo- ja lesbopareille ei saa vaarantaa heteroparien mahdollisuutta adoptioon tietyistä maista.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Juuso Seppälä:

Työperäinen maahanmuutto kotikuntaani on tervetullutta. Muunlainen maahanmuutto tulee kuitenkin yhteiskunnalle kalliiksi ja aiheuttaa ikäviä lieveilmiöitä, enkä halua näitä murheita kotikuntani harteille.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Juuso Seppälä:

Kuri kasvattaa ja pitää tiellä - nähdäkseni kouluissa voitaisiin soveltaa astetta tiukempaa kuria.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Juuso Seppälä:

Suomalainen yhteiskunta voi edelleen pohjata em. arvoille, mutta konservatiivisuuden oheen on oltava avoimia uusille asioille ja aatteille. Yllä mainituista tärkeimpänä arvona pidän isänmaata, mikä näyttäytyy minulle oman kansan arvostamisena, vankkana maanpuolustustahtona ja yleensäkin rakkautena kulttuuriamme kohtaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Juuso Seppälä:

Ulkoistaminen ei ole mikään itseisarvo, mutta jos yksityinen taho pystyy tuottamaan palvelun laadukkaammin ja edullisemmin, niin ulkoistaminen on veronmaksajien etujen mukaista ja se kannattaa tehdä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Juuso Seppälä:

Suomen kokonaisveroaste lukeutuu jo nyt maailman korkeimpiin, ja verotuksen korottaminen tappaisi viimeisenkin toimeliaisuuden. Näin ollen verotaakkaa tulee pienentää, mikä edellyttää julkisten palveluiden ja sosiaalietuuksien leikkausta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Juuso Seppälä:

Ahkeruudesta, yrittämisestä ja riskinotosta pitää palkita, ja tuloerot ovat usein seurausta juuri näistä tekijöistä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Juuso Seppälä:

Julkinen sektori palveluineen ja etuisuuksineen on liian suuri, mikä näkyy korkeana verorasituksena. Talouskasvun toivomisen sijaan on rohkeasti kevennettävä julkisen sektorin kokoa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Juuso Seppälä:

Ympäristöä ei saa turmella talouskasvun ja työpaikkojen nimissä - esimerkiksi Talvivaaran kaltaisten katastrofien syntyminen on estettävä, mutta teollisuudelle ei saa asettaa liian tiukkoja ympäristövaatimuksia. Suomi on jo nyt edelläkävijä ympäristöasioissa, ja meidän on keskityttävä painostamaan todellisia ongelmamaita, kuten Yhdysvaltoja ja Kiinaa, parantamaan omia ympäristöasioitaan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Juuso Seppälä:

Jos kaikista "ympäristölle haitallisista hankkeista" luovuttaisiin, niin Suomessa ei tehtäisi enää yhtään mitään - edes rakennettaisi yhtä omakotitaloa. Ympäristö on pidettävä suuressa arvossa, mutta se ei saa toimia kehityksen esteenä. Tyyppiesimerkki meillä tarpeettomasta sääntelystä on EU:n laajuinen halu suojella liito-oravia, vaikka juuri Suomessa liito-oravakanta on elinvoimainen.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset