KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tuomo Riihilahti, Kokoomus, 16

Oma esittely

Yrittäjä, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Kokoomuksen puoluevaltuuston jäsen, maakuntahallituksen jäsen

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tuomo Riihilahti:

Kyllä, turha byrokratia ja hallinto purettava. Kestävyysvajeen aiheuttama velkaantuminen on saatava pysäytettyä. Kreikka on pelottava esimerkki siitä, mitä ylivelkaantuminen voi aiheuttaa. Suomalaiset ovat vastuuntuntoista kansaa, jotka lähtökohtaisesti eivät halua elää yli varojensa, miksi siis valtion pitäisi sitä tehdä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tuomo Riihilahti:

Suomen kokonaisveroastetta pitää pystyä alentamaan. Tällä hetkellä verotuksemme työntää pääomia, yrityksiä ja työpaikkoja rajojemme ulkopuolelle. Suomi ei enää ole mikään lintukoto, jo nyt ihmiset ovat äänestäneet jaloillaan. Alkoholiverotus on tästä erinomainen esimerkki.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tuomo Riihilahti:

Meneillään oleva Ukrainan kriisi on osoitus siitä, että energiaomavaraisuuttamme pitää pystyä lisäämään. Maahamme tuotavasta maakaasusta tulee n. 85 % Venäjältä. Ydinvoima on ympäristöystävällisin ja turvallisin vaihtoehto tämän hetken tietämyksellä. Uusiutuvan energian osuutta on pyrittävä kuitenkin lisäämään tulevaisuudessa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tuomo Riihilahti:

Kivihiilen ja maakaasun käytöstä, mutta turve on täysin kotimainen energiamuoto ja sen työllistävä vaikutus, ja nimenomaan vielä alueellisesti, on merkittävä. Turvesoiden haitalliset ympäristövaikutukset on kuitenkin pystyttävä minimoimaan. Suomen energiasta tuotiin vuonna 2007 71% Venäjältä, josta 92% oli kivihiiltä ja 75% raakaöljyä. Näin ollen turpeen käyttöä voidaan hyvin lisätä, kunnes uusiutuvan energian osuus kasvaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tuomo Riihilahti:

Julkisen sektorin osuus BKT :sta on yli kantokykymme. Kestävyysvaje on tästä konkreettisin esimerkki. Huoltosuhde on heikkenee maassamme tulevaisuudessa entisestään, joten vähemmillä käsipareilla pitää pystyä hoitamaan enemmän ihmisiä. Turha hallinnon ja byrokratian poistaminen auttaa osaltaan tässä vaikeassa asiassa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tuomo Riihilahti:

Suomi on edelleenkin kaksikielinen maa, eikä kielten opiskelu mene koskaan hukkaan. Ruotsin opiskelu tukee esimerkiksi englanninkielen opiskelua.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tuomo Riihilahti:

Narulla ei voi työntää. Eli lisäisi oman aktiivisuuden kannustavuutta töiden etsimisessä ja työllistämisen kynnystä pitää pystyä madaltamaan, jotta yrittäjät uskaltavat palkata työntekijöitä. Tällä hetkellä työttömyydenhoitoon käytetään valtavasti rahaa ja resursseja varsin huonoin tuloksin. Maassamme tulisikin tehdä pikaisesti työmarkkinauudistus.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tuomo Riihilahti:

Tosin henkilö maksaa eläkkeistään jo veroa, kuten on varmasti maksanut työaikanaan. vaikea kysymys, mutta ikääntyvä yhteiskuntamme ei selviä kasvavista sote- kuluista muutenkaan, joten tämä lienee pakon sanelemaa politiikkaa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tuomo Riihilahti:

Alkoholiveroa tulee laskea niin, että viinaralli Viroon saadaan lopetettua. Kotimaiselta ravintola- ja matkailualalta on kadonnut valtavasti työpaikkoja juuri tämän vuoksi. Kieltolaki on jo maassamme kokeiltu, eikä kieltämällä synny mitään hyvää. Välitön verotulo viinarallista on arviolta n. 300M euroa vuodessa. Näistä tuloista voitaisiin käyttää isompi osa mm. valistukseen.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tuomo Riihilahti:

Pakolla ei synny mitään hyvää. Kannustavuutta kuntaliitoksiin tulisi lisätä. Samalla pitäisi poistaa viiden (5) vuoden irtisanomissuoja kunta-alalta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tuomo Riihilahti:

Paikallista sopimista pitäisi pystyä lisäämään. Lähtökohtaisesti maksettavat palkat eivät ole Suomessa liian korkeita, vaan erilaiten sivukulut nostavat työntekijästä aiheutuvaa kokonaiskustannusta liian korkeaksi. Työttömyysturvaa tulisi lyhentää, työsuhdeturvaa mietittävä esimerkiksi pk-sektorin yrityksien osalta. Työnvastaanottaminen pitäisi kaikissa tapauksissa olla kannattavaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tuomo Riihilahti:

Perustuslaki lähtee siitä, että ihminen saa vapaasti valita asuinpaikkansa. Niinpä yhteiskunnan yritys suitsia kesämökeillään asuvia kansalainen on järjetöntä, mikäli energia- ja jätevesivaatimukset vain täyttyvät. Yhteiskunnan tulisi keskittyä ylläpitämään laadukkaat ja tasapuoliset palvelut tehokkaalla palveluverkolla ja tämän ulkopuolella asuvat olisivat valmiit maksamaan jonkin omavastuun osasta palveluistaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tuomo Riihilahti:

Asiakkaalla pitäisi olla valinnanvapaus eli ns. raha seuraa asiakasta malli käyttöön. Näin ollen myös julkisen sektorin tuottajat joutuisivat tehostamaan toimintaansa ja sen avulla kustannuksien kehitystä olisi mahdollista hillitä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tuomo Riihilahti:

Nimenomaan monituottajamallia tulisi käyttää jatkossa. Järjestämisvastuu tulisi olla riittävän vahvan toimijan vastuulla, mutta tuottaminen tulisi järjestää niin, että yksityinen, julkinen ja kolmassektori voisi toimia tuottajana. Myös pienten yksiköiden mahdollisuus osallistua tuottamiseen on varmistettava.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tuomo Riihilahti:

Lähtökohtaisesti kilpailun rajoittamista pitäisi välttää, mutta naapurimaassamme Ruotsissa vapaa taksijärjestelmä on osoittautunut varsin huonoksi ratkasuksi. Suomen taksit erittäin siistejä, luotettavia ja lisäksi hintataso pysynyt kohtuullisena.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tuomo Riihilahti:

Ehdottomasti näin. Euroopan unionin ja Euron hyötyvaikutuksista ei tämä 500 merkkiä riitä kertomaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tuomo Riihilahti:

Rahoitusmarkkinaverolla tarkoitetaan tässä tapauksessa transaktioveroa ja aktiviteettiveroa. Kummankaan veron tehosta ei ole näyttöä, mutta johtavat asiantuntijat näkevät niiden mahdollisessa käyttöönotossa suuria riskejä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tuomo Riihilahti:

Ukrainan kriisi on osoittanut, että voimapolitiikan aika ei ole edes euroopassa ohi. Suomi on EU jäsenyyden myötä tehnyt valinnan kuulua länteen. Näin ollen Nato- jäsenyys olisi looginen jatkumo tälle kehitykselle, varsinkin kun EU :n puolustusvalmius ei ole uskottavaa. Yhteishakemus Ruotsin kanssa olisi turvallisin ratkaisu, samalla kun puolustusyhteistyötä kehitetään Ruotsin kanssa. 95% EU alueen väestöstä kuuluu Natoon.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tuomo Riihilahti:

Suomen maanpuolustus perustuu uskottavaa omaa armeijaan. Puolustusmäärärahoista on leikattu viime vuosina aivan liikaa, jolloin puolustusvoimiemme toimintakyky on rapautunut. Lisäksi meillä on mittavia asehankintoja edessä niin maa- kuin ilmavoimissakin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tuomo Riihilahti:

Suomessa on rakenteellista työttömyyttä, eli vaikka meillä on massatyöttömyyttä, niin samaan aikaan meillä on myös pulaa työvoimasta. Eva :n juuri julkaistu tutkimus osoitti, että työperäistä maahanmuuttoa tulisi lisätä huomattavasti.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tuomo Riihilahti:

Lain edessä. Kirkko päättää omasta suhtautumisestaan. TP Sauli Niinistö totesi osuvasti, että lakiin pitäisi ehkä muuttaa avioliittosana pariliitoksi, koska sukupuolineutraali avioliittolakiuudistus kuohutti suomalaisia niin voimakkaasti.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tuomo Riihilahti:

Kuntien itsemääräämisoikeutta pitää kunnioittaa. Suvaitsevaisuuteen tulisi pyrkiä yhteiskunnassamme, mutta pakottamalla sitä ei saavuteta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tuomo Riihilahti:

Varmasti tämä pitää joissain tapauksissa paikkaansa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tuomo Riihilahti:

Kunnioittakaamme silti uskonnonvapautta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tuomo Riihilahti:

Yksityistäminen ei saa olla itseisarvo, mutta yksityisille palvelun tarjoajille (yrityksille) pitäisi olla tasavertaiset mahdollisuudet tuottaa palveluja. Pitää muistaa, ettei työn tarve, eikä työpaikat vähene mihinkään, vaikka sen tuottaa yksityinen yritys.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tuomo Riihilahti:

Suomen kokonaisveroaste on aivan liian korkea tällä hetkellä, niinpä verojen korottamisen tie on kuljettu loppuun.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tuomo Riihilahti:

Suuret tuloerot lisäävät helposti eriarvoisuutta yhteiskunnassa, mutta palkkauksen on oltava sellainen, että se kannustaa kaikissa tapauksissa vastaanottamaan ja tekemään töitä ja työllistämään.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tuomo Riihilahti:

Tämän hetkinen kestävyysvaje on seurausta talouden taantumasta. Mutta Suomen huoltosuhde on kehittymässä niin heikkoon suuntaan, että julkisen sektorin tuottavuutta on lisättävä ja rakenteita pystyttävä uudistamaan. Vuoteen 2025 mennessä eläköityy n. 50% Suomen sairaanhoitajista ja 30% lääkäreistä (THL), joten meiltä loppuu pelkästäänhoitavat kädet, vaikka rahaa vielä olisikin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tuomo Riihilahti:

Ihmisten pitäisi kohdella maapalloa niin, että siitä pystyvät nauttimaan myös meidän lapsemme. Sijoittajien boikotti kivihiiltä käyttävistä yrityksistä on erinomainen osoitus, että ympäristöystävällinen ja kestävänkehityksen hyväksyminen on entistä tärkempää myös teollisuudessa ja yrityksissä yleensäkin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tuomo Riihilahti:

Toki haitallisuuskin on arvioitava.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset