KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sari Rautio, Kokoomus, 15

Oma esittely

Rautio, 46, on neljän lapsen äiti ja toimii Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Hän työskentelee lasten hyvinvoinnin kehittämisen asiantuntijana mm. Opetushallituksen Liikkuva koulu – ohjelmassa ja Perheliikuntaverkoston puheenjohtajana oman Aidosti ja avoimesti – yrityksensä kautta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sari Rautio:

Kestävä talous on hyvinvoinnin perusta

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sari Rautio:

Työn tekemisen pitää olla aina kannattavaa. Palkkaverotusta on edelleen alennettava, kaikissa tuloluokissa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sari Rautio:

Suomi tarvitsee vähemmän päästöjä ja turvallisempaa energiaa. Ydinvoima on väistyvä vaihtoehto.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sari Rautio:

2050 on realistisempi aikataulu, mutta suunnan tulee olla rivakka ja nopea. On löydettävä ja etsittävä kaikin keinon ympäristön kannalta kestäviä energiamuotoja.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sari Rautio:

Julkisen sektorin tehtävä ei ole työllistää vaan palvella kansalaisia. Kansalaisten tarpeet ovat erilaisia, siispä tarvitsemme erilaisia palveluita. Tarvitsemme tehokkaan, ketterän, joustavan, ja innovatiivisen julkisen sektorin, joka on nykyistä pienempi.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sari Rautio:

Ruotsin kielen opiskelua tulee kehittää ja monipuolistaa. Jokaisen ei tarvitse opetella kielioppia ja sääntöjä mutta yleiskielen opiskelu on hyödyllistä historiallisista, kulttuurisista ja maantieteellisistä syistä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sari Rautio:

Kaikki työ on arvokasta, ja työn pitää aina olla parempi vaihtoehto kuin tekemättömyys.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sari Rautio:

Kyllä, ilman muuta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sari Rautio:

Nykyinen säätely ei ole toiminut, ihmiset juovat yhä enemmän. Ravintoloiden aukioloaikoja pitää säädellä kysyntä eikä virkamies.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sari Rautio:

Vahva peruskunta on hyvä suomalainen innovaatio. Kunnassa ihmisen elämä on kokonaisuus, ja sopivan kokoisena se pystyy järjestämään palvelut tarpeiden mukaisesti. Toinen vaihtoehto on muuttaa radikaalisti kuntien tehtäviä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sari Rautio:

Kyllä työstä asiallinen palkka pitää saada - mutta muut työelämän joustot on syytä ottaa täysimääräisesti käyttöön, koeaika, oppisopimus ja paikallinen sopiminen työaikojen suhteen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sari Rautio:

Ihmisten luonnollinen siirtyminen toisten luo ja globaali trendi, kaupungistuminen, on totta täälläkin, ja sitä vastaan on turha taistella. MIssä ihmiset ja yritykset haluavat olla, sinne tarvitaan myös resursseja.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sari Rautio:

Ihmisen pitää saada itse valita sopiva palvelu, olipa tuottaja julkinen tai yksityinen.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sari Rautio:

Vahvojen kuntien, jotka pystyvät asian hoitamaan tehokkaasti ja vaikuttavasti, pitää palveluita tuottaa jatkossakin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sari Rautio:

Tarvitaan kokonaisuudistus liikennepalveluihin, niin joukkoliikenteen kuin palveluliikenteenkin osalta. Taksien osalta tarvitaan jatkossakin lupajärjestelmä, mutta määrän säätelyn hoitakoon kysyntä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sari Rautio:

Rauha ja yhteistyö laajalla rintamalla länsimaisten arvojen, ihmisyyden ja kestävän elämäntavan edistämiseksi. Siksi EU.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sari Rautio:

Rahoitusmarkkinavero lisännee rahoituksen kustannuksia, ja sitä kautta heikentää kasvun edellytyksiä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sari Rautio:

On selvitettävä Nato-jäsenyyden mahdolliset vaikutukset – joko yksin tai yhdessä Ruotsin kanssa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sari Rautio:

Uskottava puolustus ja yleinen asevelvollisuus on Suomen etu nyt ja tulevaisuudessa. Isot muutokset ja leikkaukset puolustusvoimissa on tehty, pelkästään materiaalihankinnat vaativat puolustusmäärärahojen lisäämistä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sari Rautio:

Tarvitsemme lisää työtä ja lisää tekijöitä. Työ luo työtä. On helpotettava ulkomaisten työntekijöiden palkkaamista luopumalla työvoiman tarveharkinnasta

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sari Rautio:

Kyse on tasa-arvosta lain edessä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Sari Rautio:

Tottakai. Hämeenlinnassa on jo kokemuksia vastaanottokeskustoiminnasta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sari Rautio:

Koulun pitää uudistua, opetustapojen pitää uudistua, koulu tarvitsee toiminnallisuutta ja innostavuutta, sekä erilaisten vahvuuksien kehittämistä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sari Rautio:

Samaan aikaan on ymmärrettävä että koti, uskonto ja isänmaa tarkoittavat erilaisia asioita eri ihmisille.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sari Rautio:

Monituottajamallissa ei ole ideologista valintaa julkisen tai yksityisen välillä. Se tuottaa, joka on parempi siihen kohtaan. Tarvitaan hyviä yksityisiä ja hyviä julkisia palveluita, monopoli ei ole hyvä missään kohdassa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sari Rautio:

Koko systeemi on rakennettava uusiksi. On uskallettava uudistaa sosiaaliturva kannustavaksi - vihdoinkin - ja on uskallettava kehittää palveluita yksilöllisimmiksi ja vaikuttavammiksi.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sari Rautio:

Hyvästä työstä ja osaamisesta pitää palkita. Sen sijaan ansiottomat palkkiot ovat epäreiluja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Sari Rautio:

Tekemisen pitää aina olla kannattavampaa kuin olemisen.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sari Rautio:

Kestävä elämäntapa ja kestävät ympäristöratkaisut ovat myös kestävän talouden ehto.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sari Rautio:

kestävät ympäristöratkaisut ovat Suomen etu, ja iso menestymisen mahdollisuus. Toisaalta, ympäristö on Suomen ehdoton valtti ja vahvuus, sitä ei saa tuhota.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset