KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kalle Jokinen, Kokoomus, 12

Oma esittely

Kansanedustaja, eduskunnan liikenne - ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja. Ylikonstaapeli. Motto: Asioita ei tapahdu, niitä tehdään.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kalle Jokinen:

Palkka ja eläkeverotus on Suomessa liian korkeaa. Tuloverotusta pitää laskea kaikissa tuloluokissa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kalle Jokinen:

Suomen tulee pyrkiä kaikin keinoin energiaomavaraiseksi. Energiateollisuus voi olla myös vientiteollisuutta. Uusiutuvan energian hyödyntämisestä huolimatta, tarvitsemme jatkossa ydinvoimaa myös korvaamaan poistuvaa ydinvoimakapasiteettia.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kalle Jokinen:

Kivihiilesta kyllä, sen sijaan turpeen käyttöä kotimaisena polttoaineena pitää jatkaa ympäristöhaitat minimoiden. Maakaasun käyttöä voidaan jatkaa, koska sen käyttöön on rakennettu toimiva jakeluverkosto.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kalle Jokinen:

Yksityisen sektorin kantokyky ei riitä enää pitämään yllä 58 %:iin BKT:stä paisunutta julkista sektoria. Julkista sektoria voidaan pienentää purkamalla valtion ja kuntien tehtäviä ohjaavia normeja.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kalle Jokinen:

Pakko on opiskelussa huono, vapaaehtoisuus motivoi paremmin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kalle Jokinen:

Henkilökohtainen varallisuus pitää ennemmin käyttää ihmisen omaan hyvinvointiin kuin perillisille tai perintoveroihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kalle Jokinen:

Yökerhojen sulkemisaikaa voisi aikaistaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kalle Jokinen:

Pakolla ei saada aikaan mitään hyvää ja kestävää.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kalle Jokinen:

Koeajan pidentäminen lisäisi myös työllisyyttä. Nuorille oppipoika-kisälli-mestaripolku ja sen mukainen palkkaus motivoisi kehittymään.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kalle Jokinen:

Ei pelkkää asumista pidä verovaroin tukea, sen sijaan pitää kehittää ja tukea yritysten ja työllisyyden edellytyksiä siellä missä on potentiaalia. Niin Suomi voi pysyä mahdollisimman laajasti asuttuna.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kalle Jokinen:

Yksityisten palveluiden tehokkuus ja osaaminen pitää hyödyntää julkisia terveyspalveluja täydentävinä. Palvelusetelijärjestelmä laajempaan käyttöön. Sekä julkisilta että yksityisiltä palveluilta on on vaadittava todellisiin kustannuksiin perustuvat vertailukelpoiset hinta- ja laaturekisterit.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kalle Jokinen:

Säätely toimii asiakkaan eduksi. Suomessa on hyvätasoinen, luotettava ja palvelutasoltaan sekä hinnaltaan ennustettava taksipalvelu. Ruotsissa vapauttamisen vuoksi asia on päinvastoin.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kalle Jokinen:

Jäsenyyttä pitää hakea, jos selvitysten perusteella jäsenyyden arvioidaan parantavan Suomen ja lähialuiedemme turvallisuustilannetta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kalle Jokinen:

Puolustuskykymme ja kalustomme on pidettävä ajanmukaisessa kunnossa. Puolustuksesta ei voi enää säästää!

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kalle Jokinen:

Työperäistä maahanmuuttoa pitää kehittää Austaralian ja Kanadan mallien suuntaan, joissa maahan myönnetään työlupia työvoimapulaa poteviin ammatteihin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kalle Jokinen:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto ja adoptiolapsella jos kellä tulee olla lähtökohtainen oikeus äitiin ja isään.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kalle Jokinen:

Koti kuntani on liian pieni, jotta se voisi tarjota riittävästi mahdollisuuksia työllistyä ja sen myötä kotoutua.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kalle Jokinen:

Elämän ja politiikan perusarvot, joista en aio luopua.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kalle Jokinen:

Suomen kokonaisveroaste on liian korkea, se tukahduttaa kasvua ja yrittämistä. Veronkorotukset eivät ole keino pelastaa julkisia palveluja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kalle Jokinen:

Palkkaus pitäisi olla sidonnainen ahkeruuteen, tulokseen ja lahjakkuuteen eikä pelkästään tehtävään tai koulutukseen kuten nykyisin. Hyvä työmies on palkkansa ansainnut.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kalle Jokinen:

Suomi ei voi enää pitkään velkaantua syömällä enemmän kuin tienaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kalle Jokinen:

Monet nykyiset ympäristölupakäytännöt ovat kohtuuttoman tiukkoja ja rajoittavat talouskasvua sekä työllisyyttä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset