KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Timo Heinonen, Kokoomus, 9

Oma esittely

Kokoomuksen toisen kauden kansanedustaja Hämeestä. Tällä kaudella kolmessa valiokunnassa; ulkoasiainvaliokunta, puolustusvaliokunta ja ympäristövaliokunnan vastaava. Lisäksi Valtion Liikuntaneuvostossa ja Lopen kunnanvaltuuston puheenjohtajana ja maakuntavaltuutettuna. 40-vuotias kahden lapsen isä Hämeestä Riihimäen seudulta Lopelta. Harrastuksiini kuuluu ratsastus, moottoriurheilu ja luonto sen monissa hienouksissaan retkeilystä metsästykseen ja puuharrastuksesta metsäomistajaksi. Vapaa-aika menee perheen ja lasten kanssa. Lisää minusta Facebookissa ja myös kotisivuillani www.timoheinonen.fi.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Timo Heinonen:

Pitkään jatkunut ja jatkuva velkaantuminen vaarantaa lopulta maamme palveluiden turvaamisen. Ja velaksi eläminen ei ole reilua myöskään lapsiemme kannalta. Velka on kuitenkin heidän niskassa ja rasittamassa maatamme pitkään. Talous pitää nyt saada tasapainoon ja siihen paras lääke on työ. Työllisyys pitää saada kasvuun ja siihen vaikutetaan nopeimmin alentamassa työnverotusta ja uudistamalla mm. yritysverotusta. Pelkkä talouskasvu ei maamme taloutta tasapainotta vaan rakenteitakin pitää uudistaa

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Timo Heinonen:

Suomessa on jo tällä hetkellä verot hyvin korkealla tasolla. Emme pelasta tämän maan taloutta himoverottamalla vaan verotuksen pitää tukea kasvua. Kilpailukykyymme ja myös meidän kaikkien ostovoimaan vaikuttaa nopeimmin työnverotuksen alentaminen kaikissa tuloluokissa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Timo Heinonen:

Nykyiset, rakenteilla olevat ja nyt päätetyt voimalat tarvitaan vähentämään tuontisähköä mm. Venäjältä. On parempi siirtyä fossiilisista polttoaineista ydinsähkön kautta tulevaisuuden energiatuontantoon missä varmasti aurinko ja muut ovat suuressa roolissa. Siirtymäkauden ratkaisuna puhdas ja päästötön ydinsähkö on kivihiiltä ja vastaavaa parempi. Vakaa ja edullinen sähkö on myös teollisuutemme paras turva ja tae.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Timo Heinonen:

Tavoitteena kannattaa olla fossiilisista polttoaineista luopuminen. Ensin pitää luopua kivihiilestä, maakaasusta yms. Turpeella sen sijaan uskon olevan sijaa energiatuotannossamme puun rinnalla tulevaisuudessakin. Ja tämä ei todellakaan vaaranne myöskään arvokkaita soitamme eikä lähivesiäkään kun asiat hoidetaan oikein.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Timo Heinonen:

On varmasti totta, että meillä menee paljon resursseja hallintoon ja rakenteisiin. Loppupelissä kysymys on kuitenkin siitä, että yksityinen sektori on meillä liian pieni. Kun saamme talouden taas elpymään ja kasvamaan niin uskon tämän suhteen tasoittuvan. Tarvitsemme julkisen rinnalla siis myös yksityistä sektoria.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Timo Heinonen:

Suomessa on hyvä osata ruotsia ja en ole kenenkään koskaan ymmärtänyt katuvan sitä, että osaa useampia kieliä. Itse lisäisin kuitenkin valinnaisuutta kouluihin kielienkin suhteen ja esimerkiksi Itä-Suomessa on järkevää sallia venäjänkielen opiskelua jo alakoulussa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Timo Heinonen:

Tavoitteena kannattaa olla se, että jokaiselle löytyisi työtä. Tässä pitää kuitenkin muistaa myös se, että perheen ja esimerkiksi puolison työ voi aiheuttaa haasteita uuden työn vastaanottamiseksi. Mutta pääperiaate pitää olla se, että työhön kaikki olemme valmiita.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Timo Heinonen:

Minusta on perusteltua, että tulot vaikuttavat hoivapalveluiden kustannuksiin, mutta omaisuuden realisoimisen vaatiminen ei ole minusta kohtuullista. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pariskunta joutuisi luopumaan yhteisestä asunnostaan toisen joutuessa hoivakotiin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Timo Heinonen:

On varmasti parempi, että alkoholi nautitaan valvotuissa ravintoloissa kuin esimerkiksi kaduilla tai kotona. Ravintola-ala myös työllistää merkittävästi. Siksi itse olisin valmis alentamaan ravintoloiden alkoholin verotusta ja suosimaan näin mieluummin ravintola-alkoholia kuin esimerkiksi kasvavaa Viron-tuontia. Muutenkin alkoholipolitiikkamme on mennyt jo kohtuuttomuuksiin niin kieltojen ja sääntelyn kuin verotuksen osalta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Timo Heinonen:

En kannata pakkoa tässäkään. Kuntien vapaaehtoisuuteen perustuvia kuntaliitoksia tulee edistää, mutta ei pakkoliitoksia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Timo Heinonen:

Jos vaihtoehtona on irtisanomiset ja konkurssi niin silloin minusta on järkevämpää joustaa. Eli yrityskohtaisesti tulisi voida sopia palkoista joustavammin irtisanomisten tai lomautusten vaihtoehtona. Ellei sopimusta yhdessä työntekijöiden ja työnantajien kanssa löydy niin sitten noudatetaan TES:n mukaisia palkkoja. Mutta olen varma, että kummankin puoleinen joustaminen on aika-ajoin järkevää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Timo Heinonen:

Näin Oy Suomi Ab nyt jo toimiikin. Esimerkiksi nykyisistä järjestelmistämme monet kuten VOS eli valtionosuudet tukevat tätä tavoitetta. Tämä on mielestäni perusteltua ja on tärkeää turvata peruspalvelut koko maassa asuinpaikasta riippumatta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Timo Heinonen:

Minusta potilaan pitäisi saada valita hoitopaikkansa. Tässä toimiva malli on esimerkiksi Ruotsissa toimiva julkinen raha seuraa potilasta -malli. Uskon, että tämä tukisi palveluiden kehittymistä niin perustan luovalla julkisella sektorilla kuin sitä täydentävällä yksityisellä ja myös kolmannella sektorilla. Minusta tämä ei siis ole joko-tai -kysymys vaan erityisesti sekä-että-kysymys.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Timo Heinonen:

Kunnilla pitää olla oikeus tuottaa palveluja vaikka sote-uudistuksessa palveluiden järjestämisvastuu siirtyisikin laajemmille alueille. Tärkeintä on tehdä sellainen uudistus missä palvelut turvataan kaikille asuinpaikasta riippumatta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Timo Heinonen:

Nykyinen taksijärjestelmä toimii periaatteessa hyvin ja pystymme turvaamaan myös hiljaisempien aikojen ja alueiden taksitarvetta. Ruotsissa näkyy, että toinen lähes ääripää ei toimi niin hyvin. On kuitenkin perusteltua kuunnella yrittäjien ääntä paremmin ja sallia autojen lisääminen sinne missä yrittäjät sen järkeväksi näkevät.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Timo Heinonen:

Kyllä se loppupelissä on näin vaikka ehkä julkisuutta usein saavat monet negatiiviset asiat enemmän ja esimerkiksi Kreikan talousasiat. EU-jäsenyys on edistänyt esimerkiksi suomalaisten opiskelijoiden liikkumista, helpottanut yritystemme kaupankäyntiä EU-alueella. Ja EU on myös vahvistanut vakautta ja turvallisuutta Euroopassa. Tästä Suomikin hyötyy.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Timo Heinonen:

Rahoitusmarkkinavero on perusteltu vain jos se kattaa riittävän laajasti kaikki maailman valtiot. Nykymalliseen järjestelmään meidän ei tule mennä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Timo Heinonen:

Yhteistyötä Naton kanssa tulee tiivistää alkavalla vaalikaudella ja tehdä perusteellinen selvitys Nato-jäsenyydestä. Itse olen sitä mieltä, että Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta ja vaikutusvaltaa päätöksissä jotka koskevat myös meitä. Tärkeä huomio on se, että EU-maista valtaosa on Naton jäseniä. Natosta tulee järjestää aikanaan kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Timo Heinonen:

Puolustusvoimissa käynnistettiin keskustan Matti Vanhasen hallituksen johdolla suuri uudistus. Se on nyt saatu valmiiksi ja lisäksi PV on myös säästänyt osansa. Alkavalla vaalikaudella pitää puolustusmäärärahoja ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen määrärahoja lisätä Kanervan työryhmän esittämällä tavalla mm. koulutuksen ja kertausharjoitusten turvaamiseksi. Lisäksi tarvitaan rahoituspäätös suurista materiaalihankinnoista.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Timo Heinonen:

Suomeen saa tulla tekemään työtä kunhan se tehdään suomalaisten pelisääntöjen mukaan. Monilla aloilla tarvitaan jo työvoimaa muualtakin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Timo Heinonen:

Minusta meillä kaikilla pitää olla samanlaiset oikeudet ja velvollisuudet lain edessä. Kirkko sitten päättää avioliitosta omalta osaltaan. Se ei kansanedustajille taasen kuulu.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Timo Heinonen:

Minusta jokaisen kunnan pitää itse saada päättää tästä eikä päätöstä pidä tehdä pakkopäätöksenä valtiontoimesta. Mutta itse en vastustaisi jos tilat yms. järjestyisi.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Timo Heinonen:

Työrauhaa monet koululaisetkin kaipaavat ja arvostavat. Mutta tärkeä on muistaa, että vasta nyt juuri lakia saimme korjattua ns. koulurauhapaketin kautta niin, että opettajilla on edes mahdollisuuksia ja oikeuksia puuttua koulun järjestysongelmiin. Itse toivon, että tätä kysymystä myös pohditaan jokaisessa kodissa ja annetaan tuki myös koulun arvokkaalle työlle.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Timo Heinonen:

Ehdottomasti. Nämä on vahvat perinteiset kokoomuslaiset arvot ja niiden varaan omaa toimintaani nojaan. Ja siinä muuten hienosti nousee esille juuri tämä koti ja perhe, mutta myös kotiseutu ja juuret. Niille on hyvä elämää rakentaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Timo Heinonen:

Tärkeintä on palveluiden saatavuus ja laatu eikä se kuka ne tuottaa. Tässä siis tarvitaan jatkossakin niin hyvää ja vahvaa julkista sektoria, mutta kasvavassa määrin myös yksityistä sektoria ja kolmattakin sektoria. Kaikille riittää hommia kun pelisäännöt selvät.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Timo Heinonen:

Itse en usko siihen, että Suomi nousisi verottomalla vaikeistakaan paikoista. Ben Zyskowicz joskus kysyi, että uskooko joku, että jos Suomen veroaste nostettaisiin nykyisestä noin 44% vaikkapa 65% niin meillä olisi paremmat palvelut. Eli ei näin. Kyllä Suomi nousee työllä ja yrittäjyydellä ja siksi tuloverotusta kannattaa laskea kaikissa tuloluokissa kasvun ja ostovoiman tukemiseksi.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Timo Heinonen:

Minusta on perusteltua, että eri töissä on erilainen palkka. Sen tulee seurata työnvaativuutta ja vastuuta. Mutta totta kai kohtuus tässäkin kaikessa. Ei siis pidä olla sellaisia johtajien bonuksia joita maksetaan vain siitä, että esimerkiksi tulee töihin. Välillä tuntuu, että näinkin on. Vaan palkka maksetaan tehdystä työstä sen vaativuuden mukaan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Timo Heinonen:

Nyt kun vain laitamme talouden tasapainoon ja kasvu-uralle niin voimme kyllä turvata jatkossakin nämä Suomen hyvät ja laadukkaat peruspalvelut kuten neuvolat, päivähoidon, varhaiskasvatuksen, koulun, terveydenhoidon jne. Mutta jos taloutta ei korjata niin nämä ovat pian uhattuina. Siksi tarvitaan nyt vastuunkantoa ja rohkeitakin päätöksiä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Timo Heinonen:

Itse uskon, että ratkaisuja on löydettävissä niin, että rikkainelo on mahdollista. Nyt esimerkiksi aivan turhan kategorisesti pohjavesialueella kielletään suurin piirtein kaikki. Uudella teknologialla ja järkevillä ratkaisuilla näilläkin alueilla voi monenlaista toimintaa olla. Mutta sen sijaan esimerkiksi turvetuotannossa pitää taata se, että ei edes lähivedet pääse tuhoutumaan tai ääriesimerkkinä Talvivaara-casessa olisi pitänyt alunperin toimia huolellisemmin ympäristön kannalta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Timo Heinonen:

Ehdottomasti ympäristövaikutukset pitää arvioida ja jos tuhot ovat Talvivaaran tapaan ilmeisiä niin estää hanke. Mutta itse uskon, että aika moneen asiaan löytyy ratkaisu kunhan asiat tehdään hyvin ja huolella.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset