KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sanni Grahn-Laasonen, Kokoomus, 8

Oma esittely

Ympäristöministeri. Kokoomuksen varapuheenjohtaja. Hämäläinen kansanedustaja. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri. Perheeseeni kuuluvat aviomies Arttu ja vaalipäivänä kaksi vuotta täyttävä Sylvia-tytär.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Emme voi jatkaa velaksi elämistä ja jättää tuleville sukupolville velkaa perinnöksi. Vaikeina aikoina on tehtävä vaikeita päätöksiä. Veronkorotusten tie on kuljettu loppuun. Suomea on uudistettava, ja välttämättömät, kipeät leikkaukset on tehtävä reilulla tavalla. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevista on pidettävä huolta. Suomen talouteen saadaan uutta vauhtia purkamalla turhaa sääntelyä ja jatkalla rakenteellisia uudistuksia mm. työmarkkinoilla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Työn tekemisen pitää aina kannattaa. Työn verotusta tulisi keventää kaikissa tuloluokissa ja siirtää verotuksen painopistettä kulutukseen ja ympäristölle haitallisiin toimintoihin. Jokaisesta ansaitusta eurosta pitäisi jäädä vähintään 50 senttiä käteen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Suomen on päästävä eroon fossiilisista polttoaineista vuoteen 2050 mennessä. Mitään päästötöntä tai vähäpäästöistä tuotantomuotoa, myöskään ydinvoimaa, ei voida sulkea pois. Painopisteen tulee olla uusiutuvissa energiamuodoissa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Suomen tulee luopua fossiilisista polttoaineista niin pian kuin mahdollista. Tavoite tulee asettaa realistiselle, mutta kunnianhimoiselle tasolle. Suomesta tulee tehdä puhtaiden ja kestävien ratkaisujen edelläkävijä. Ei ole myöskään mitään järkeä maksaa joka vuosi kahdeksaa miljardia euroa ulkomaisesta energiasta, kun voisimme tuottaa sen puhtaammin itse.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Suomen valtionvelka ylittää tänä vuonna 100 miljardia euroa. Se kertoo siitä, että menot ovat suuremmat kuin tulot. Näin ei voida jatkaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Yhä kansainvälistyvässä maailmassa kieltenopetusta tulee päinvastoin lisätä. Kieltenopetus kannattaisi aloittaa jo nykyistä aiemmin. Kysymys "pakkoruotsista" on kinkkinen, koska silloin puhutaan niin paljon muustakin, esimerkiksi virkojen kelpoisuusvaatimuksista. Valintojaan tekevälle koululaiselle on aika kohtuuton vaatimus tietää varmaksi, aikooko hän joskus valtiolle töihin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Työ on parasta sosiaaliturvaa. Kannustinloukkuja purkamalla on huolehdittava siitä, että kenenkään toimeentulo ei laske ottaessa työn vastaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Arvokkaan vanhuuden turvaavat julkiset hoivapalvelut tulee jatkossakin kustantaa lähtökohtaisesti maksetuilla veroilla ja eläkkeillä. Jos tästä luovuttaisiin, voisi se johtaa erilaisiin omaisuusjärjestelyihin ja veronmaksuhalukkuuden rapautumiseen. Kannusteita hankkia palveluja yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta tulisi kuitenkin kehittää.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

On parempi, että ihmiset juovat alkoholia "ihmisten ilmoilla" ravintoloissa, jolloin se tukee myös työllisyyttä, kuin Virosta tuotua viinaa kotona tai kaduilla. Järjestyksen ylläpitämiseksi selkeät säännöt kyllä tarvitaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Pakko tulee vastaan joka tapauksessa, kun raha loppuu. Siksi on aina parempi toimia etupainotteisesti - silloin, kun ehdoista voidaan vielä neuvotella ja pahin kuntatalouden alamäki välttää. Pakko on aina huono kannustin, joten kuntien yhdistymisen tulee lähtökohtaisesti lähteä yhteistyöstä ja yhteisymmärryksen hakemisesta. Kuntien velvoitteita ei tule lisätä, vaan mieluummin karsia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Työmarkkinoille tarvitaan jatkossakin pelisäännöt. Kannatan silti lisää paikallista sopimista. Esimerkiksi nuorten työllistämiseksi niin sanottu koulutussopimus tai sen kaltainen uusi oppisopimus voisi tarjota apua pahenevaan nuorisotyöttömyyteen ja auttaa nuoria pääsemään työelämässä alkuun.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Verovaroilla ei kannata "tekohengittää", mutta ei maaseutua pidä valtion toimesta tyhjentääkään (esimerkiksi case haja-asutusalueiden jätevesiasetus).

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Yksityisellä ja kolmannella sektorilla voi olla iso rooli palvelujen laadun kehittämisen kirittäjinä. Ei sillä pitäisi olla väliä, kuka palvelut tuottaa, kunhan ne ovat maailman parhaita. Lisää palveluseteleitä! Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta tulee kehittää siten, että raha seuraa potilasta. Se lisää valinnanvapautta, parantaa laatua ja on kaikkien suomalaisten etu.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus tarvitaan, nykymalli ei toimi. Suuri osa kunnista on liian pieniä pystyäkseen järjestämään palvelut itse, tarvitaan laajempia väestöpohjia. Uudistuksessa tulee kuitenkin huolehtia siitä, että päätöksenteossa kuuluu jatkossakin maksajan, eli kuntien, ääni. Kunnat tuntevat alueensa erityistarpeet parhaiten. Kuntien lisäksi yksityissektorin ja kolmannen sektorin mahdollisuudet tuottaa palveluja ja kilpailla laadulla täytyy turvata.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Taksien kilpailun jonkinasteista vapauttamista voitaisiin harkita kokeiltavan. Todennäköisesti toimii lähinnä isoissa kaupungeissa. Asuin aiemmin Tukholmassa ja näin, ettei kilpailun vapauttaminen taksiliikenteessä ollut yksinomaan onnistunut juttu. Suomalaisiin takseihin voi luottaa, sen soisi säilyvän.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

EU oli ja on rauhanprojekti, joka on toteuttanut tarkoitustaan historiallisen hyvin, vaikka se helposti unohtuu. EU-jäsenyys on tuonut Suomen osaksi suurempia sisämarkkinoita ja lisännyt talouskasvua. EU ei ole täydellinen eikä virheetön, mutta jäsenyys on avannut Suomea kansainvälisesti, liittänyt läntiseen arvoyhteisöön ja hyödyttänyt monella tavalla.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Lähtemällä mukaan rahoitusmarkkinaveroon, jossa on mukana vain joitain maita, ei ole mitään järkeä. Osuisi vain omaan nilkkaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Olen kannattanut Suomen Nato-jäsenyyttä vuosia, ja tämä käsitys vahvistui työskennellessäni edellisellä hallituskaudella ulkoministeriössä. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta ja kansainvälistä asemaa. Natosta on voitava Suomessa keskustella asiapitoisesti ja avoimesti.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Riittävät resurssit Suomen uskottavan puolustuksen turvaamiseksi on varmistettava, olivat ajat taloudellisesti kuinka vaikeat tahansa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Työ luo työtä. Ei pidä rajoittaa kotimaisten yritysten rekrytointia ja kasvuhaluja turhalla byrokratialla ja työllistämistä vaikeuttamalla.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Kaikkien ihmisten tulee olla lain edessä yhdenvertaisia ja yhtä arvokkaita.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Ehtojen on oltava kohtuulliset vastaanottavalle kunnalle.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Kouluissa opettajilla tulee olla riittävä auktoriteetti ja keinot puuttua häiriötilanteisiin. On toivottavasti sanomattakin selvää, että 2010-luvulla kuri ei kuitenkaan tarkoita fyysistä väkivaltaa. Lapsia tulee kohdella yksilöinä ja kuunnella. Rajat tarvitaan. Oppimisen kannalta tärkeintä on osallistaminen, innostaminen ja uteliaisuuden ruokkiminen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Koti ja ihmiset siellä ovat tärkeintä maailmassa. Uskonto on jokaisen oma asia, mutta myös kulttuurimme perusta. Isänmaa on rakkautta yhteiseen Suomeen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Ideologisen vastakkainasettelun julkisen ja yksityisen välillä tulisi jo olla ohi. Yksityinen ja kolmas sektori voivat kirittää julkista, se on kaikkien etu. Julkisia palveluja tulee tulevaisuudessa kehittää asiakkaiden kanssa yhteistyössä, asiakaslähtöisemmin. Massatuotannosta yksilöllisempään palveluun.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Verottamalla ei Suomi nouse. Pelkkä leikkausten tiekään ei auta. Tarvitaan Suomen uudistamista rakenteita muuttamalla. Lisää kilpailukykyä, matalampi kynnys työllistää, sääntelyn ja byrokratian purkua ja muiden yrittämisen ja työn tekemisen esteiden raivaamista.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Tasajaon toimivuutta kokeiltiin Neuvostoliitossa tunnetulla menestyksellä. Tuloerojen sijaan tärkeämpää olisi puuttua hyvinvointi- ja terveyseroihin. Suomen pitää olla mahdollisuuksien tasa-arvon yhteiskunta, jossa ahkeruudella ja esimerkiksi kouluttautumalla voi päästä elämässä eteenpäin. Työn tekemisen tulee aina kannattaa. Jos jollain menee hyvin, siitä hyötyvät muutkin. Jos jollain menee huonosti, tarvitaan turvaverkot ja välittämistä. Kateudella ja kaunalla ei tätä maata rakenneta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Suomalaisia palveluja ja sosiaaliturvaamme pitää uudistaa. Vain siten Suomi voi olla hyvinvointiyhteiskunta myös tulevaisuudessa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Onneksi ympäristöä ja uusia työpaikkoja ei enää juuri tarvitsekaan asettaa vastakkain, vaan ympäristön ja talouden edut kulkevat yhä enemmän käsikädessä. Resurssien viisaaseen käyttöön perustuva kiertotalous, uusiutuviin luonnonvaroihin nojaava biotalous sekä cleantech vastaavat ympäristöuhkiin ja luovat samalla työpaikkoja ja kestävää kasvua. Jos tulee valintatilanne, ympäristö menee aina edelle, sillä sen voimme pilata vain kerran.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sanni Grahn-Laasonen:

Ympäristövastuun pitää olla läpileikkaava teema kaikilla hallinnonaloilla, sillä ympäristöongelmat koskettavat meitä kaikkia. Puhtaasta ja hyvinvoivasta ympäristöstä hyötyvät niin kansalaiset kuin yrityksetkin. Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen tai esimerkiksi huono ilmanlaatu ei ole kenenkään etu. Päätöksentekijöillä on vastuu huolehtia ympäristön hyvästä tilasta ja sen säilymisestä myös tuleville sukupolville.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset