KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Asko Niemelä, Keskusta, 71

Oma esittely

Hei! Olen Asko Niemelä, 36- vuotias agrologi. Työskentelen Lopella kotitilallani maanviljelijänä kolmannessa polvessa. Perheeseen kuuluu vaimoni Heidi. Olen toisen kauden kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen sekä Lopen Keskustan puheenjohtaja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Asko Niemelä:

Tärkeimpänä keinona velkaantumisen torjumiselle pidän talouden kuntoon saattamista kasvua luomalla. Voi olla ettei se pelkästään talouskasvun turvin onnistu, vaan se saattaa vaatia myös joitakin heikennyksiä palveluihin ja etuuksiin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Asko Niemelä:

Suomi tarvitsee ydinvoimaa päästötavoitteisiin päästäkseen. Mutta pidemmällä aikavälillä ydinvoimasta tulee luopua ja korvata sitä uusiutuvilla energiamuodoilla.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Asko Niemelä:

Samaan kysymykseen on laitettu monellakin tapaa hyvin erityyppiset energiamuodot. Näitä ei mielestäni voi yhteen niputtaa. Turve on kotimaista, hitaasti uusiutuva luonnonvara jonka käyttöä voidaan suosia. Kivihiili taas on ulkomailta tuotava ja pahempia päästöjä aiheuttava energiamuoto jonka käytöstä tulee luopua. Maakaasu on käytössä puhtaampaa kuin kivihiili, mutta senkin osalta voidaan siirtyä kotimaisiin energiamuotoihin kuten biokaasu.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Asko Niemelä:

Julkisia menoja voidaan pienentää päällekkäisyyksiä poistamalla byrokratiaa keventämällä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Asko Niemelä:

Vaihtoehtona pitää opiskelijalle olla tarjolla hänen tarpeisiinsa parhaiten sopiva kielenopetus, esimerkiksi venäjä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Asko Niemelä:

Jos ihmiselle on vanhemmiten kertynyt varallisuutta, hän todennäköisesti on tehnyt tuottavan työuran, jolloin hän on myös maksanut veroja merkittävästi. Näillä verotuloilla pitäisi pystyä myös kustantamaan hänen vanhuuden hoivapalvelunsa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Asko Niemelä:

Alkoholin tarjonta tapahtuu näin ollen valvotusti ja ravintolat saavat maksavia asiakkaita.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Asko Niemelä:

Luonnostaan syntyvät kuntaliitokset ovat kannatettavia. Mutta pakottamalla ei saada aikaan toimivia liitoksia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Asko Niemelä:

Haja-asutus alueiden elinvoimaisuudet pitää turvata. Kannattavalle liiketoiminnan harjoittamiselle pitää suoda mahdollisuudet koko Suomeen. Ja kannattava liiketoiminta pyörittää itse itseään, eikä silloin tarvitse puhua verovaroin Suomen asuttuna pitämisestä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Asko Niemelä:

Molempien tarjoamia terveyspalveluita tarvitaan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Asko Niemelä:

Jos joissakin kunnissa tai kuntayhtymissä on jo toimivat SOTE ratkaisut, miksi ne pitäisi romuttaa. Jos kunnat ovat maksajan roolissa uudistuksen jälkeenkin, pitää niillä olla myös valta päättää asioista,

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Asko Niemelä:

Säädellyt luvat ja hinnat luovat turvaa asiakkaille ja antavat vakautta taksiyrittäjille. Säätelyllä turvataan myös haja-asutusalueiden taksien saatavuus.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Asko Niemelä:

Vero todennäköisesti heikentäisi talouden elpymismahdollisuuksia.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Asko Niemelä:

Pitää muistaa, että NATO-jäsenmaalla on velvollisuus osallistua myös missä päin vaan syttyvään konfliktiin jossa NATO on mukana. NATO-jäsenyys kiristäisi vain Suomen ja Venäjän välejä ja lisäisi turvattomuuden tunnetta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Asko Niemelä:

Suomessa pitää säilyttää uskottava puolustus.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Asko Niemelä:

Suomessa tullaan todennäköisesti tulevaisuudessa tarvitsemaan työperäistä maahanmuuttoa, kun suuret ikäluokat eläköityvät.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Asko Niemelä:

Vahva auktoriteetti on hyvästä lasten kasvatuksessa. Ei pelkästään kouluissa vaan myös kotona.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Asko Niemelä:

Koti ja isänmaa ovat politiikan teossa hyviä arvoja. Uskontojen arvojen tuominen poliittiseen päätöksentekoon on hieman kyseenalaista.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Asko Niemelä:

Kysymys 13. oli hieman saman tyyppinen. Molempien tarjoamia terveyspalveluita tarvitaan, mutta en näe tarpeellisena palveluiden merkittävämpää ulkoistamista yksityisten yritysten tuotettavaksi

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Asko Niemelä:

Talouskasvun tie on hidas, mutta kun se saadaan vauhtiin, saadaan rahaa myös julkisille palveluille. Ja talouskasvua ei saada vauhtiin veroja korottamalla.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Asko Niemelä:

Yrittämisen ja työilmapiirin pitää kannustaa etenemään urallaan. Ne kenellä on halu ja taito edetä työelämässä, pitää saada siitä myös ansaittu korvaus. Kateus ei kanna, vaan kannustavuus.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Asko Niemelä:

Talouskasvua ja työpaikkoja voidaan luoda myös ympäristön kannalta kestävällä tavalla. En koe että nämä asiat useinkaan olisivat ristiriidassa keskenään.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset