KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tapio Eerola, Keskusta, 64

Oma esittely

Olen Koiramme-lehden päätoimittaja ja Kustannus Oy Koiramme-yhtiön toimitusjohtaja

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tapio Eerola:

Sillä on tietenkin suuri merkitys mitä, mistä ja miten leikataan. Suomea on kehitetty täydellistä yhteiskuntaa tavoitellen. Hyvää tarkoittaen on aikaansaatu kansalaisille liian kallis yhteiskunta. Tarvitaan kokonaisremontti ennen leikkauksia. On uudistettava verotusta, purettava lainsäädäntöä, vähennettävä kuntien tehtäviä, vähennettävä sääntelyä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tapio Eerola:

Länsimaisissa yhteiskunnissa aletaan olla peruskysymysten äärellä. Jos ne joilla kantokykyä on eniten, kantavat arkitodellisuudessa taloudellista taakkaa muita vähemmän, yhteiskuntien arvoperusta murenee.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tapio Eerola:

Suomi tarvitsee ennen muuta edullista energiaa. Suomi sijaitsee kaukana Euroopan laidalla ja ilmasto on kylmä. Lähdemme kansainväliseen kilpailuun pitkien etäisyyksien ja kylmyyden vuoksi takamatkalta. Edullinen energia on yksi harvoista käytettävissämme olevista valttikorteista.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tapio Eerola:

Ei ole yksinkertaisesti varaa luopua turpeesta ja maakaasusta. Turve on kotimaista energiaa. Kivihiilen käyttö pystytään korvaamaan, ja siitä tulee luopua.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tapio Eerola:

Kysymys ei ole näin yksinkertainen. Suomella tulee olla maan kantokyvyn kokoinen julkinen sektori. Terveydenhoidon ja opetuksen peruspalvelut tulee pääosin tuottaa kuten nyt. Julkisella sektorilla on kuitenkin karsimisen varaa, sinne on kasattu ylimääräisen hyvän tuottamispalveluita, jotka rasittavat erityisesti kuntien taloutta. Normeja ei tarvita enää lisää, niitä pitää karsia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tapio Eerola:

Vaikka ruotsia on pakko opiskella, moni ei sitä osaa. Vapaaehtoisuus jopa lisäisi kielitaitoa. Pakkoruotsia puolustetaan muista kuin käytännöllisistä syistä. Suomen kuuluminen pohjoismaiseen arvoyhteisöön pitää hoitua muuten kuin pakolla. Arvot ratkaisevat, ei kieli. Pakkoruotsi on yksi yhteiskuntamme rakenteellista kalleutta lisäävä normitus.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tapio Eerola:

Yleisesti ottaen velvoitteiden on elettävä talouden mukaan. Kun talous on heikossa hapessa, velvoitteet kiristyvät. Kun taloudessa on varaa, velvoitteita voi höllentää. Mutta ei tästä mitään väestön pakkosiirtoautomaattia tarvitse rakentaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tapio Eerola:

Kovin on tapauskohtaista tämä. Edellyttäisi tarveharkintayhteiskunnan paluuta, eikä tilanne nyt sentään niin huono vielä ole.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tapio Eerola:

Tämä on tyypillinen elämänalue, jolla sääntely on tarpeetonta. Mutta joku tolkku sentään säilytettävä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tapio Eerola:

Pienimmistä muutaman tuhannen asukkaan kunnista on syytä luopua. Raja 10000-15000 asukkaan tienoille. Tästä kokoluokasta ylöspäin palvelujen yksikköhinnat eivät enää kovin merkittävästi vaihtele. Jättiorganisaatioihin hiipii rakenteellinen tehottomuus. Aivan syrjäseuduilla on hyväksyttävä pienetkin kunnat.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tapio Eerola:

Palkkapolitiikkaa on hoidettava maltillisilla työehtosopimuksilla. Sopimusyhteiskunnan ja konsensuksen purkaminen olisi vakava virhe.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tapio Eerola:

Suomi on iso maa ja asutusta kaikkialla. Keskittäminen kaupunkiseuduille on sosiaalisesti kestämätöntä. Ei raukoille rajoille tietenkään harkitsemattomasti rahaa voi syytää.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tapio Eerola:

Käytännön toteutuksestahan kaikki riippuu, molemmille on tilaa ja tehtäviä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tapio Eerola:

Soteuudistus pitää valmistella uudestaan ja huolellisemmin. Pääpaino viidestä mammuttialueesta maakuntien kokoisiin yksiköihin eli keskussairaalapiireihin. Kotikunta-maakunta-malli olisi paras.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tapio Eerola:

Kaikilla elämänaloilla täysin vapaa kilpailu ei ole järkevintä. Taksipalvelut vähän rajatapaus?

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tapio Eerola:

Nyt vielä näin, mutta haitat kasvaneet. EU:sta ei pidä kehittää liittovaltiota eikä se saa olla kaikkia elämänalueita byrokratiallaan säätelevä elämää kahlehtiva kasvoton jättiläinen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tapio Eerola:

Finanssikeinottelu on saatava kuriin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tapio Eerola:

Meillä on pitkät maarajat ja iso, arvaamaton naapuri. Hyvä kansallinen itsetunto ja oma, vahva maanpuolustus ovat paras turva hädän hetkellä. Nato tulisi myös kalliiksi ja rapauttaisi asevelvollisten ja reserviläisten maanpuolustushengen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tapio Eerola:

Turvallisuus on valtion ja kansalaisten ykkösprioriteetteja.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tapio Eerola:

Näillä mennään ainakin niin kauan kun työttömyysprosentti huitelee siellä missä se nyt menee. Jopa 300000 ihmisen maahanmuuton perustelu kestävyysvajeen täyttämisellä ei perustu kattaviin taloudellisiin kokonaislaskelmiin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tapio Eerola:

Jokaisen oma yksityisasia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tapio Eerola:

Tosin turvapaikanhakijat haluavat suuriin kaupunkeihin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tapio Eerola:

Ei ole koskaan kovin yksiselitteinen asia. Vaatimustasoa voi nostaa vaikka kuri ei kiristy. Koululaisilta pitää vaatia enemmän. Opettajan taidot kaiken a ja o. Ongelmat kouluissa heijastelevat tilannetta kodeissa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tapio Eerola:

Koti ja isänmaa perusasioita, uskonto jokaisen yksityisasia.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tapio Eerola:

Nykyinen taso lähes riittävä, eniten ulkoistamisen tarvetta ja mahdollisuuksia teknisissä töissä ja terveyspalveluissa. Ulkoistaminen ei ole itseisarvo, ulkoistamisia ajetaan myös ideologisen perustein, mikä on tyhmää.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tapio Eerola:

Veronkorotusten tie alkaa olla loppuun kuljettu, liian korkea verotus kuristaa kansalaisia jo liikaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tapio Eerola:

Kohtuulliset tuloerot ovat riittäviä. Suuret tuloerot saattavat ruokkia talouden dynamiikkaa, mutta vievät loppupeleissä pohjan koko länsimaiselta yhteiskuntarakenteelta. Yhteiskunta on säilytettävä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tapio Eerola:

Maapallon kantokyky on rajallinen. Yhteiskuntaa on pystyttävä rakentamaan vähemmän korskeaksi, vähemmällä toimeen tulevaksi. Etenkin palveluita on kohtuullistettava, eikä joka susi tarvitse valtion pantaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tapio Eerola:

Tilapäisesti näin voidaan tehdä. Tosin nämä eivät aina ole ristiriidassa, vaikka niin väitetään. Hyvänä esimerkkinä typerä ja ylimitoitettu haja-asutusalueiden jätevesiasetus.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tapio Eerola:

Katso edellinen vastaus. On eroa hirmu haitallisella ja mahdollisesti haitallisella.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset