KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Vilja Lumme, Vasemmistoliitto, 26

Oma esittely

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Vilja Lumme:

Suomi on matalan velka-asteen maa, eikä vyönkiristys ole tällä hetkellä tarpeellista. Palveluiden ja etuuksien leikkaukset eivät ole järkeviä toimenpiteitä velkataakan pienentämiseksi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Vilja Lumme:

Verotuksen tulisi olla aidosti progressiivista. Henkilöverotuksen kiristämistä tärkeämpää on kuitenkin saada yrityskset maksamaan veronsa Suomeen, eikä veroparatiiseihin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Vilja Lumme:

En kannata nykyisenkaltaisen ydinvoiman lisärakentamista Suomeen. Ydinvoima on ympäristön näkökulmasta ja taloudellisesti huono vaihtoehto energiantuotantoon. Yksi suurimmista virheistä edellisellä hallituskaudella oli tilata uusi ydinvoimala Rosatomilta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Vilja Lumme:

Kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä tulee luopua, mutta en pidä niistä luopumista vuoteen 2025 mennessä realistisena.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Vilja Lumme:

Suomen julkista sektoria tulee kasvattaa, jotta palvelujen laatu ja saatavuus on taattu. Julkisen sektorin kasvattaminen luo myös uusia työpaikkoja.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Vilja Lumme:

Mielestäni on tärkeää taata mahdollisuus saada palveluita Suomessa edelleen kaikilla kotimaisilla kielillä. Tulisi kuitenkin olla mahdollisuus opiskella ruotsin sijasta jotain toista kieltä, kuten venäjää.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Vilja Lumme:

Mitä tämä käytännössä tarkoittaisi? Tällainen menettely voisi perustua jollakin tasolla vapaa-ehtoisuuteen, mutta pakolliseksi käytännöksi en sitä kannata. Vaarana tällaisessa on se, että se heikentää pieni- ja keskituloisten asemaa hoivapalveluiden saamisessa ja lisäisi ihmisten epätasa-arvoisuutta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Vilja Lumme:

Kuntien lukumäärän vähentäminen vaikuttaa negatiivisesti palveluiden saatavuuteen ja sitä kautta ihmisten hyvinvointiin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Vilja Lumme:

Työntekijöiden oikeuksia polkemalla ei luoda uusia työpaikkoja. Jakamalla työtä tasaisemmin (työpäivän pituus olisi esim: kuusi tuntia) luodaan paitsi uusia työpaikkoja, niin myös lisätään jaksamista työssä ja vähennetään esimerkiksi terveydenhuoltokuluja sekä aikaisia eläköitymisiä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Vilja Lumme:

Jokaisella tulee olla oikeus päättää itse asuinpaikkansa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Vilja Lumme:

Yksityisten terveyspalveluiden valtiontuki tulee lakkauttaa. Verovarat pitää ohjata julkisiin palveluihin, jotta niiden laatu ja saatavuus saadaan turvattua tasa-arvoisesti kaikille.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Vilja Lumme:

Tietenkin kunnilla pitää olla mahdollisuus tuottaa palveluita myös itse, kunhan laatukriteerit täyttyvät

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Vilja Lumme:

Jokin alaraja pitää hinnoille määritellä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Vilja Lumme:

En kannata nykyisen kaltaista puolustusjärjestelmää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Vilja Lumme:

Tiukempi kuri ei auta nykyisenkaltaisen koulujärjestelmän ongelmiin. Koulujärjestelmää pitäisi muokata enemmän lasten ja nuorten tarpeita vastaavaksi, ja siinä tulisi ottaa paremmin huomioon erilaiset oppijat.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Vilja Lumme:

Riippuu siitä, miten nämä arvot käsittää, ja miten niitä toteutetaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Vilja Lumme:

Veronkorotuksia tehdessä on ensisijaisesti kiristettävä suurien yrityksien verotuksia ja pääomaveroa, ei yksittäisten työntekijöiden palkkatulojen verotusta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Vilja Lumme:

Tulotaso ei kerro ihmisen lahjakkuudesta tai ahkeruudesta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset