KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Antti Salminen, Perussuomalaiset, 44

Oma esittely

Olen kunnanvaltuutettu, valtuustoryhmämme pj, sekä keskiluokkainen asuntovelkainen rintamamiestalossa elävä perheellinen mies, joka hakee leipänsä tunnin matkan päästä finanssisektorilta it-alan tietoturvatehtävistä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Antti Salminen:

Velkaantumisen syy ei ole palveluissa, eikä etuuksissa, eikä velkaantumisen pysäyttäminen siksi edellytä automaattisesti palveluiden tai etuuksien leikkauksia. Toki palveluja on tarkasteltava kriittisesti, mutta se on näpertelyä suhteessa velkaantumisen oikeisiin syihin (mm. maahanmuutto, maailmanparannus, ilmastopolitiikka, energiariippuvuus).

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Antti Salminen:

Kaikkien palkkaverotusta pitäisi keventää ja se on mahdollista, kunhan teemme muilla poliittisilla kentillä kovia, mutta terveitä kansallisesti itsekkäitä päätöksiä. ks. edellinen kysymys.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Antti Salminen:

Kannatan kaikkia energiamuotoja, mutta varsinkin ydinvoimaa, koska sen avulla pääsemme nopeiten kohti energiaomavaraisuutta. Kannatan myös turvetta, haketta, aurinkoa ja vaikka mitä. Ei eri energiamuodot sulje toisiaan pois. Minun puolestani jokainen saa lämmittää kotiaan tai liikuttaa autoaan vaikka puolukanvarvuilla ja vappuhyrrällä, kunhan ei vaadi touhuunsa tukea.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Antti Salminen:

Suomella ei ole varaa luopua mistään, mikä vaikuttaa haitallisesti Suomen kilpailukykyyn. Mahdollinen luopuminen tapahtuu luonnollisesti, kunhan tuotamme itse riittävästi energiaa edullisemmin ja puhtaammin mm. ydinvoimalla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Antti Salminen:

Minä käännän tämän niin, että Suomen yksityinen sektori on liian pieni. En semantiikan takia, vaan siksi, että siellä se ongelma on. Julkisella sektorilla on toki paljon turhia paperinpyörittäjiä ja jopa kokonaisia turhia osastoja ja yksiköitä. Yksityinen sektori ei kuitenkaan kasva lainkaan, vaikka heittäisimme kaikki turhat virkamiehet heti huomenna kadulle. Julkisella on myös huutava pula mm. poliiseista. Keskitytään siis yksityisen sektorin vahvistamiseen ja turhan byrokratian purkamiseen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Antti Salminen:

Perusteluni ei eroa jo paljon julkisuudessa olleista yleisistä pakkoruotsin vastustuksen perusteluista. Heitän uutena haittana soppaan, että uuden opetussuunnitelman sisältämä pakkoruotsin aikaistaminen tekee muiden muutosten ohella monista muuten elinvoimaisista kyläkouluista elinkelvottomia.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Antti Salminen:

Pitäisi olla ensisijaisesti työnantajan päänsärkynä asettaa työehdot sellaiseksi, ettei tällaisia kysymyksiä tarvitsisi edes miettiä. Itse haen leipäni 60km päästä. Tuo tarkoittaa 2h autossa joka päivä. Jos korvaus työstä olisi yhtään pienempi tai jos olisin vaikka yksinhuoltaja, niin olisi tekemätön paikka.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Antti Salminen:

Moni vanhus tekee omaehtoisesti näin jo nyt hakeutuessaan esim. yksityiseen palvelutaloon.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Antti Salminen:

Kannatan kaikkien lakisääteisten kaupankäyntiin liittyvien aukiolorajoitusten purkamista.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Antti Salminen:

Suomessa ei ole liian pieniä kuntia. Jos jotain on liikaa, niin se on kuntien lakisääteisten tehtävien määrän jatkuva kasvu ja samanaikainen resurssien leikkaus. Valtio on ajanut kunnat vaikeuksiin, ei kuntakoot.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Antti Salminen:

Varsinkin pienelle yritykselle yksi suurimmista päätöksistä ja riskeistä liittyy uuden työntekijän palkkaamiseen, mutta syy ei ole palkka, vaan se, että yrityksestä tulee välittömästi työntekijän sosiaalitoimisto, jonka kustannuksella voi sairastaa, synnyttää, kasvattaa lapset jne. Näitä kustannusriskejä tulisi jakaa yritysten välillä ja madaltaa sitä kautta palkkauskynnystä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Antti Salminen:

Hassu kysymys, koska muu Suomihan tukee tällä hetkellä lukemattomin eri tavoin Helsingin keinotekoista kasvattamista.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Antti Salminen:

Ei julkisen tai yksityisen palveluntarjoajan asemaa pidä sementoida ennalta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Antti Salminen:

Tärkeintä on, että maksajalle (kunnille) jää mahdollisuus vaikuttaa mistä se maksaa. Sote-uudistus on omassa kunnassa muodostumassa katastrofiksi, kun terveyskeskusta yritetään lakkauttaa Sote-lain hengen vastaisesti etupainotteisesti ja uudistus tuo tuon päälle monen prosenttiyksikön korotuspaineen kuntaveroon. Ei näin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Antti Salminen:

Lupia lisää ja joustavammin, mutta täysin villiksi ei saa päästää, esim. Tukholmassa on ikäviä sivuvaikutuksia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Antti Salminen:

Euroopan Unioni on paperilla yhtä hieno ajatus kuin kommunismi. Jos unioni olisi jäänyt vain vapaakauppa-alueeksi, niin tulevaisuus voisi olla jopa valoisa. Nyt Euron, Schengenin ja taloudellisen yhteisvastuun myötä EU tulee hajoamaan omaan rappioonsa samoin kuin Rooman Valtakunta aikanaan. Suomi tulee olemaan tämän leikin yksi suurimmista, ellei suurin suhteellinen häviäjä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Antti Salminen:

Ei todellakaan. Rahoitusmarkkinavero olisi vain yksi uusi tulonsiirto EU:n mallioppilailta rappiovaltioille. Vero lisäisi välittömästi rahan liikkumisen kustannuksia ja viime kädessä tämänkin sumutuksen maksaisi eri välikäsien kautta keskiluokkaiset palkansaajat.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Antti Salminen:

Nato-kantani on kielteinen, mutta kanta sisältää puolustuksemme saattamisen entiselleen, mieluummin entistä paremmaksi ja välittömän irtautumisen Ottawan sopimuksesta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Antti Salminen:

Kyllä. Uskottava puolustus tarvitsee jalkaväkimiinoja, puoli miljoonaa motivoitunutta reserviläistä, riittävästi modernia kalustoa ja miinoja. Muistinko mainita miinat?

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Antti Salminen:

Ei työperäistä maahanmuuttoa voi helpottaa enempää. Kausiluonteiset työt, kuten mansikanpoiminta hoituu jo nyt turistiviisumilla ja työluvan saa, jos on työpaikka. Sen verran annan siimaa, että puolittaisin pidempiaikaisen työlupa-anomuksen maksut ja lisäisin erotuksen haitallisen maahanmuuton lupamaksuihin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Antti Salminen:

Minulle on se ja sama minkä liiton ihmiset keskenään solmivat, varsinkin kun itse lähdin kirkosta Mäkisen lausuntojen jälkeen. Seksuaalivähemmistöjen adoptio-oikeus estäisi välittömästi adoptoinnin monista maista ja olisi siksi kokonaisuutena haitallinen koko adoptiojärjestelmälle. Ei sellaista voi sallia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Antti Salminen:

Turvapaikanhakijoita haluavan kunnan tulisi myös pyytää lausunto naapurikunnista, joilla tulee olla oikeus estää haitallisen maahanmuuton pesiytyminen seudulle. Isossa kuvassa humanitaarinen maahanmuutto on lopetettava kokonaan. Nykymuotoinen maahanmuuttopolitiikka tulee tätä menoa jakamaan kansan kahtia, kenties jopa sisällissotaan asti. Kriisimaiden tilannetta ihmisten siirtäminen ei helpota tippaakaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Antti Salminen:

Opettajien kunnioitus on romahtanut, koska oppilaat tietävät ylenmääräiset oikeutensa ja opettajat tietävät ettei heillä ole mitään kurinpitokeinoja. Varhainen riittävän kova puuttuminen olisi varmasti eduksi myös oireilevalle oppilaalle.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Antti Salminen:

Uskonto-termi tuntuu minun makuun tässä ajassa vähän höpsöltä, mutta antaa palaa vaan, kunhan sillä tarkoitetaan ja ymmärretään kristillisiä arvoja.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Antti Salminen:

Julkinen tuottaja päättäkööt ihan itse mitä sen kannattaa tehdä itse ja mitä ostaa. Joskus tarve on esimerkiksi niin vähäinen, vaihteleva tai vaatii sellaista erikoisosaamista, että ostaminen on perusteltua Ei tämä ole minulle arvokysymys.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Antti Salminen:

Ei, kyllä verotus on nyt tapissa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Antti Salminen:

Ei. Tuloerot kasvavat kun talous kasvaa. Jos esimerkiksi kymmenestä työttömästä yksi saa idean, perustaa firman, palkkaa yhdeksän muuta hommiin hyvällä palkalla ja tienaa miljoonan, niin onko tässä joku ongelma? Tuloerothan esimerkissä kasvavat.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Antti Salminen:

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita YKSITYISELLE SEKTORILLE, joka on liian pieni rahoittamaan julkista taloutta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Antti Salminen:

En mitään Talvivaara-spedeilyä tietenkään liputa. Nykyään "ympäristöasiat" tuntuu kuitenkin olevan synonyymi IPCC:n ilmastopropagandalle, jonka koukkuineen nieleminen on Suomelle katastrofi.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Antti Salminen:

Näinhän tehdäänkin mm. pohjavesien, lähiympäristön eläinten ja sen semmoisten osalta. Nykymeno näissä asioissa on suht tasapainossa, vaikka tiedän kyllä ylilyöntejä molempiin suuntiin. Tarkennan tähänkin, että ilmasto ei ole tässä ympäristö.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset