KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ismo Soukola, Perussuomalaiset, 46

Oma esittely

Olen maamme ulko- ja sisäisestä turvallisuudesta huolestunut, suomalaisen kulttuurin ja perinteiden vaalija eli "impivaaralainen", perushetero lihansyöjämies.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ismo Soukola:

Ensisijaisesti tulee leikata sellaisista menoista, joilla ei ole suoraa vaikutusta kansalaisiin, mm. suuryityksille maksettavat yritystuet.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ismo Soukola:

Jokaisen on osallistuttava taloustalkoisiin. Heikompiosaisten asemaa on kuristettu alv:n korotusten kaltaisilla tasaveroilla. Perussuomalaiset esittävät vuoden 2015 vaihtoehtobudjetissa verovapautta enintään 1000 euroa kuussa tienaaville. Lisäisimme myös uuden 4. portaan (yli 71 400 euroa/v) ja 5. portaan (yli 90 000 euroa/v) marginaaliveron korottamista.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ismo Soukola:

Energian tarpeemme ei pienene, vaikka paljon energiasyöppöä teollisuutta onkin maastamme hävinnyt. Liikenteen tulevat ratkaisut, mm. älyliikenne, perustuvat pitkälti energian luotettavaan saatavuuteen. Oman energian tuotanto mahdollistaan myös energian hinnan pitämistä kohtuullisella tasolla. Mahdollisimman suuri energiaomavaraisuus on perusteltua myös huoltovarmuuden kannalta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ismo Soukola:

Mikääm energian tuotantomuoto ei sulje jotain toista pois. Kotimaisten energialähteiden, kuten turpeen ja pienpuuenergian asemaa tulee vahvistaa. Tuontienergia, eli kivihiili ja maakaasu, ovat energiatuotannon tukena, mutta niiden osuutta ei pidä kasvattaa ohi kotimaisten energiamuotojen tuotannon.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ismo Soukola:

Julkinen sektori on paljon muutakin kuin esimerkiksi sairaanhoitajat tai poliisit. Sektorin keventäminen on aloitettava poliittisella päätöksellä yhdistää kaikki ministeriöt ja mitoittaa virkamieskunta tehokkaaksi ja toimivaksi organisaatioksi. Myös erilaisten turhien ja jopa byrokratiaa yksin pyörittävien normien purkaminen edesauttaa eri virastojen toiminnan tehostamista ja saa aikaan myös taloudellisia säästöjä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ismo Soukola:

Pakolliselle ruotsin opiskelulle ei ole yhtään järjellistä perustetta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ismo Soukola:

Harva ihminen on työtön omasta vapaasta tahdostaan. On työttömän ihmisarvoa loukkaavaa syyllistää häntä omasta työttömyydestään ja erilaisin velvoittein pakottaa ottamaan vastaan sellaista työtä, johon hänellä ei ole esim. koulutusta tai edes mahdollista päästä pitkien etäisyyksien takia.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ismo Soukola:

Jokaisella tulee olla oikeus päättää elämänsä aikana kerryttämänsä omaisuuden käytöstä. Eikö perustuslaissakin taata omaisuuden suoja?

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ismo Soukola:

Maamme alkoholipolitiikka pitää vihdoin saattaa keski-eurooppalaiselle tasolle eikä enää haikailla kieltolakien perään.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ismo Soukola:

Ei kuntien määrä ole itseisarvo. Ennemminkin pitäisi kehittää mahdollisuuksia kuntarajoja ylittävien palvelujen tuottamiseen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ismo Soukola:

Työehtosopimuksista tulee pitää kiinni. Mutta ei saa myöskään estää paikallisia sopimuksia väliaiksiksi ratkaisuiksi, jos niillä voidaan välttää yritysten taloudelliset ongelmat ja pahimmassa tapauksessa irtisanomiset.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ismo Soukola:

Perustuslaillista oikeutta valita oma asuinpaikkansa ei saa keinotekoisesti rajoittaa. Mutta myös kansalaisen tulee ottaa oma vastuu. Jos lapsiperhe haluaa asua kaukana kaikesta, ei voi odottaa julkisten palvelujen olevan helposti saatavilla, valitettavasti.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ismo Soukola:

Kunnilla pitää olla päätäntävalta, mutta palvelujen tuottaminen yksityisesti pitää olla vaihtoehto.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Ismo Soukola:

Tukholmassa on helposti nähtävissä, mihin vapaa kilpailu pahimmillaan johtaa. Ei pidä myöskään unohtaa, että takseilla on paljon yhteiskunnallista käyttöä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ismo Soukola:

Suomi maksaa EU:n rakenteiden ja byrokratian ylläpidosta yli puoli miljardia euroa vuosittain. Tuolla n. 600 miljoonan euron summalla voisimme tukea maatalouttamme, vientiteollisuuttamme ja sosiaaliturvaamme merkittävästi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ismo Soukola:

Nato ei ole Suomelle mikään pelastava enkeli. Tämänhetkisessä poliittisessa ja sotilaallisessa tilanteessa Natoon pyrkiminen tulkittaisiin Venäjällä itseensä kohdistuvaksi turvallisuusuhkaksi. Suomen uskottavan puolustuksen ylläpitäminen tulee asettaa ensisijaiseksi ulkoturvallisuutta tuovaksi tekijäksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ismo Soukola:

Koko maamme uskottavan puolustuskyvyn saavuttaminen ja ylläpito edellyttää vähintään sellaisia lisäpanostuksia, joita parlamentaarinen selvitysryhmä raportissaan esittää eli 50 miljoonan euron vuosittaista lisäystä puolustusmäärärahoihin. Tämä on ehdoton minimi. Lisäksi tulevat ilma- ja merivoimien suurhankinnat edellyttävät huomattavaa lisäpanostusta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Ismo Soukola:

Meillä on laskentatavasta riippuen 200 000 - 450 000 työtöntä suomalaista, joiden työllistyminen tulee olla ensisijainen huolenaihe. Työperäisen maahanmuuton tarve ei perustu mihinkään realistiseen arvioon.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ismo Soukola:

On julkisia palveluja, joiden ulkoistaminen on perusteltua, esim. kunnalliset rakennusvirastot. Merkittävää julkista valtaa käyttäviä toimia ei missään nimessä saa yksityistää.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ismo Soukola:

Eivät nämä ole toistensa vastakohtia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ismo Soukola:

Eivät suuryritysten johtajien käsittämättömät palkkiot välttämättä korreloi lahjakkuuden tai edes ahkeruuden kanssa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ismo Soukola:

Julkisissa palveluissa on paljon tyhjäkäyntiä ja suoranaista tuhlausta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ismo Soukola:

Näin on maailmalla tehty kautta aikain ja lopputulos on surullinen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Ismo Soukola:

Toisaalta nykyisen kaltainen viherhypetys on kehityksen jarruna ontuvin perustein (mm. rikkidirektiivin toimeenpano).
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset