KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mari Monto, Vihreät, 55

Oma esittely

Olen Mari Katriina Monto, hattulalainen diplomi-insinööri, toisen kauden Vihreä kunnanvaltuutettu sekä Hattulan Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja. Olen myös äiti, vaimo, wannabe-”maanviljelijä-pientilallinen”, eläinsuojelija, hevosharrastaja, kissanystävä, yleishäärä monenlaisissa kuppikunnissa ja yhteisöissä ja kovasti innostunut kaikesta Ikuinen idealisti on vuosien myötä oppinut myös realistiksi – onneksi kuitenkaan pahasti kyynistymättä! Tekninen koulutus, monipuolinen työ- ja elämänkokemus ja usko vaikuttamismahdollisuuksiin sekä pienemmässä että myös isommassa mittakaavassa ajaa yrittämään pienten askelten politiikalla eteenpäin. Pyrin omassa toiminnassani samaan, mitä muilta odotan, avainsanana on vastuunkanto.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Mari Monto:

Leikkaukset vaarantavat talouskasvun, työllisyyden ja lamasta toipumisen. Alas ajettuja palveluita ei hevin perusteta uudelleen, vaikka ne olisivat kuinka tarpeellisia. En kannata lyhytjänteistä leikkelyä, vaan laajempaa uudelleenjärjestelyä, jolla saadaan toiminta terveelle pohjalle.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Mari Monto:

Ensisijaisesti verotus tulee painottaa kulutus-, pääoma- ja ympäristöveroihin, ei työ- ja tuloveroihin. Kokonaisverotuksen progressiivisuus on kuitenkin varmistettava niin, että suurin verorasitus kohdistuu niihin, joilla on siihen eniten varaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Mari Monto:

Suomi tarvitsee panostusta kotimaisiin, uusiutuviin energianlähteisiin, ei kalliiseen ja riskaabeliin ydinenergiaan. Kotimainen energiaratkaisu on yksi mahdollinen tapa kattaa teollisuuden ja kotien sähkön tarve ilman lisäydinvoimaa. Tässä mallissa Fennovoiman reaktoria vastaava sähkö ja teho katetaan uusiutuvaa energiaa lisäämällä, sähkön käyttöä tehostamalla ja kysyntäjoustoa edistämällä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mari Monto:

Verotuksella ohjataan energiantuotantoa terveempään suuntaan. Kymmenen vuoden siirtymäaika on haasteellinen, mutta tavoiteltava. Uusiutuvan energian osuus tulee nostaa Suomessa vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Energiatehokkuutta tulee parantaa vähintään 40% vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Biomassan ja muiden uusiutuvien energiamuotojen käyttöä lisätään ekologisesti kestävästi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Mari Monto:

Työllisyydestä huolehtiminen on hyvä tapa pitää yllä kulutusta, ja tässä on julkisella sektorilla hyvä mahdollisuus. Tuottavuutta on syytä lisätä ja rakenteita korjata joustavammiksi, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaavat nykyistä paremmin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Mari Monto:

Ruotsinkieltä pitää tarjota oppiaineena, mutta valinnaisuus on mielestäni pakkoa parempi kannustin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Mari Monto:

Tässäkin asiassa mielestäni kannustus tuottaa paremman lopputuloksen: työnteon pitää kannattaa AINA, ja tähän oiva tie olisi perustulon saaminen käyttöön.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Mari Monto:

Niiden, joilla on varaa, on syytä kantaa vähän suurempi osa yhteisestä vastuusta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Mari Monto:

Yritysten on annettava itse määritellä toimintansa reunaehdot kuten aukioloajat, toimijalla on kuitenkin paras tietämys toiminnastaan. Kauppakeskukset eivät saa kuitenkaan velvoittaa liikkeitä olemaan auki koko kauppakeskuksen aukioloaikaa. Oluiden ja viinien ulosmyynti ravintoloista on nykyaikaa samoin kuin pienpanimoiden tuotteiden myynti panimon myymälästä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mari Monto:

Määrä ei voi olla itsetarkoitus, vaan toiminta edellä mennään. Pieni voi olla tehokkaampi kuin iso, mutta yhteistyötä varmasti tarvitaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mari Monto:

Työehtosopimukset on solmittu yhteisesti työntekijöiden ja työnantajien kesken. TES ei anna kenellekään rikkauksia, vaan pyrkii turvaamaan sellaisen palkan ja työolot, että työllään tulee toimeen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Mari Monto:

Kaikkialla on turvattava elämän perusedellytykset esimerkiksi luomalla toimivat tietoliikenneyhteydet etätyötä ajatellen ja huolehtimalla liikenneyhteyksistä. Ilman jonkinasteista valtion puuttumista ei esimerkiksi vähemmän kannattavia bussilinjoja tai tieyhteyksiä olisi. Jokaisen syrjäseudulle muuttavan on tietenkin ymmärrettävä, että kaikkialla eivät olosuhteet voi olla samat.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Mari Monto:

Julkista terveydenhuoltoa on parannettava käyttämällä yksityisen terveydenhuollon Kela-korvaukset julkisen puolen kehittämiseen. Yksityinen vaihtoehto on olemassa ja se täydentää julkista puolta, mutta valtion ei pidä tukea yksityistä toimintaa suorin maksuin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Mari Monto:

Sote-uudistus on saatettava kunnollisesti maaliin. Ihmisen saama hoito tai palvelu ei saa olla kiinni siitä, missä hän sattuu asumaan. Demokraattinen päätöksenteko varmistetaan valitsemalla sote-alueiden päättäjät suorilla vaaleilla ja antamalla alueille myös verotusoikeus.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Mari Monto:

Reunaehdot on syytä määritellä toiminnalle, mutta valtion rooli ei ole päättää hintoja tai taksien määrää.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Mari Monto:

Jäsenyys on historiamme huomioon ottaen Suomelle psykologinen selkänoja ja suunnanvalinta. EU-jäsenyys näkyy liian vahvasti byrokratiana ja rakenteiden jäykkyytenä, mikä paljolti on seurausta tavastamme soveltaa EU-normeja. Vapaa liikkuvuus ja yhteinen valuutta ovat helpottaneet kansalaisten elämää, mutta oikeustajua koettelevat sopimusten vastaiset toimet unionin eri maissa ja järjettömät rakenteet ja tuhlailu EU-hallinnossa. Epäkohtiin on puututtava, jotta hyötyjä saadaan enemmän kuin haittoja

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Mari Monto:

Siihen on tähdättävä, että Suomikin kannattaa esitettyjä veroja, vaikka tässä tilanteessa veroon sisältyykin riski pääomien karkaamisesta sinne, missä ei niitä veroteta. Ennen kuin kansainvälisen talouden rakenteet on saatu muutettua läpinäkyviksi ja säätely toimivaksi, Suomen ei kannata kiirehtiä mukaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mari Monto:

Suomi voi nykyiselläänkin tehdä yhteistyötä Naton kanssa, mutta jäsenyyden hakemisessa en näe mitään järkeä. EU:n yhteisen kriisinhallinnan organisaatioissa Suomen on syytä olla mukana varmistamassa turvallisuuttamme. Puolustusyhteistyötä on syytä kehittää muiden Pohjoismaiden kanssa sotilasliittoumien ulkopuolella.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mari Monto:

Nykybudjetti on saatava tehokkaampaan käyttöön. Esim. pohjoismainen yhteistyö on enemmän kuin osiensa summa. Varustuksen toimintakunnosta on huolehdittava, mutta ylivarustelussa ei ole mitään mieltä. Asepalveluksen kehittäminen kaikille yhteisen kansalaispalveluksen suuntaan voisi tuottaa isojakin synergioita, kun väestösuojelua ja ensiaputaitoja opetettaisiin kaikille sukupuolesta riippumatta. Jatko-oppimääränä olisi halujen ja kykyjen mukaan aseellinen tai siviilipalvelustyyppinen koulutus.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Mari Monto:

Suomen väestö vanhenee nopeimmin Euroopassa. Me emme tule selviämään tulevaisuudessa ilman tekevien käsiparien lisäämistä. Tarvitsemme avointa ja hallittua maahanmuuttopolitiikkaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Mari Monto:

Kyse on ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta. Ei tarvitse mennä kauas taaksepäin, kun vastaavaa pohdittiin mustien tai naisten osalta, mikä nykyään tuntuu täysin järjenvastaiselta – mitä se onkin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Mari Monto:

Vastaanottokeskus toisi mukanaan rahoitusta ja tukea toimintaan. Turvapaikanhakijat ovat statuksen saadessaan läpäisseet tiukan seulan ja ovat tilanteessa, jossa he todella tarvitsevat apua. Meillä on vastuu heikommistamme, ja kantamalla tämän vastuumme voimme myös auttaa itseämme.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Mari Monto:

Kouluissa on varmistettava hyvä oppimisympäristö kaikille. Meidän on huolehdittava siitä, että koulutien tasoittamiseksi on tarjolla tarpeeksi tukiopetusta, kuraattori- ja kouluterveydenhuoltopalveluita. Säännöt on oltava ja niiden noudattaminen on osa oppimista. Ruumiillista kuristusta en kannata, mutta teoilla on oltava seurauksensa niin koulussa kuin muuallakin yhteiskunnassa. Oireileva oppilas tarvitsee ennen muuta apua, ei pelkästään rangaistuksia.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Mari Monto:

Nyky-yhteiskunta on moniarvoinen, eikä kirkon tai uskonnon ja valtion sitominen toisiinsa ole tätä päivää.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Mari Monto:

Palveluita on voitava hankkia myös ulkoiselta tuottajalta, jos se on kustannustehokkaampaa ja laatutaso turvataan, mutta tällöinkin vastuu on julkisella palveluntarjoajalla. On aloja, joilla yksityinen tuottaja on parempi ratkaisu kuin oma palveluntuotanto. Kun kaikkien parasta osaamista käytetään vastuullisesti ja järkevästi, saadaan kaikkien toimijoiden voimavarat parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön, eikä tarvitse juustohöyläillä joka puolelta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Mari Monto:

Julkinen sektori voi satsata tulevaisuuteen julkisilla investoinneilla juuri silloin, kun tilanne on kriittisin. Näin voidaan luoda työpaikkoja ja turvata toipumista laskusuhdanteesta. Työllisyyden ja terveen kulutuksen avulla pyörät pyörivät ja päästään taas tilanteeseen, jossa yrityksetkin investoivat ja tilanne normalisoituu. Julkisen sektorin on toimittava pitemmällä tähtäimellä kuin vuoden tai kahden ja tarvittaessa vaikka turvata toiminta veronkorotuksin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Mari Monto:

Hyvä yhteiskunta pitää huolen myös heikommistaan. Tasa-arvoisuus lisää hyvinvointia ja turvallisuutta – myös niiden suurituloisten. Jokaisella on oikeus tavoitella menestystä ja varakkuutta, mutta tulonsiirtojen ja verotuksen kautta päästään kohti tasa-arvoista yhteiskuntaa, mikä on kaikkien etu.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Mari Monto:

Rakenteita on muutettava ja etuuksia selkiytettävä, mutta perustulo on turvattava kaikille. On autettava ihmisiä auttamaan itse itseään esimerkiksi poistamalla esteitä työnteolta ja yrittämiseltä. Tarvitsemme jokaisen pienenkin panoksen, jotta pystymme pitämään hyvinvointiyhteiskuntamme kunnossa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mari Monto:

Jos ympäristö ei toimintaa kestä, on aivan sama, kasvaako talous vai ei. Talous on aina sovitettava ympäristön ehtoihin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Mari Monto:

Peruuttamattomia tuhoja ympäristöön ei kenelläkään päättäjällä ole oikeutta tehdä osaoptimoimalla. Viisautta on osata nähdä kokonaistilanne yksityiskohtien sijaan.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset