KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sari Jokinen, Vihreät, 51

Oma esittely

Olen 40-vuotias neljän lapsen äiti. Vanhin lapseni on 12v, kaksoset 10v ja pienin lapsi 5v. Perheeseeni kuuluu myös rakas mieheni. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri. Työskentelen luokanopettajana Riihimäellä. Olen Riihimäen kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja ja Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja. Edellisiltä valtuustokausilta minulla on kokemusta ympäristölautakunnasta ja kaupunginhallituksesta. Olen kiinnostunut erityisesti lapsiperheiden hyvinvoinnista ja kouluasioista. Allekirjoitan täysin Vihreiden lausuman: ”Maailman paras koulu ei synny säästämällä.” Haluan olla mukana kehittämässä suomalaista koulua maailman parhaaksi. Maailman parhaat opettajat ovat suomalaisen peruskoulun sydän. Olen aktiivinen, asiantunteva ja aurinkoinen persoona ja kulttuurimyönteinen ihminen, jolle erityisesti teatteri on lähellä sydäntä. Muita harrastuksiani ovat perheen kanssa yhdessä oleminen, luonnossa liikkuminen marjastaen ja sienestäen sekä muuten vaan lenkkeillen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sari Jokinen:

Pitäisi selvittää hyvin tarkkaan, mistä palveluista tai etuuksista luovutaan. Velkaantuminen ei voi jatkua ja säästöjä on haettava, mutta hyvinvointiyhteiskuntamme perustuu tiettyihin palveluihin, joiden saatavuus on säästötoimista huolimatta turvattava. Esimerkiksi monet sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutuspalvelut tai mm. lapsiperheiden etuudet eivät voi olla säästölistalla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sari Jokinen:

Hyvätuloisilla on varaa osallistua yhteiskuntamme kustannuksiin enemmän kuin pienituloisilla.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sari Jokinen:

Ydinvoiman koko elinkaareen liittyy riskejä, joita ei hallita. Uraanin louhinta voi aiheuttaa vakavia ympäristö- ja terveysongelmia kaivosalueilla. Uraanimalmia on louhittava noin tuhatkertainen määrä verrattuna siitä saatuun ydinvoimalan polttoaineeseen. Ydinpolttoaineen ja ydinjätteen kuljetus on vaarallista. Ydinpolttoaineen varastointia tai ydinjätteen loppusijoitusta ei pystytä järjestämään täysin turvallisesti vielä missään päin maailmaa, ei edes Suomessa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sari Jokinen:

Kivihiilen, turpeen ja maakaasun käyttöä on vähennettävä mahdollisimman paljon. Tilalle olisi löydettävä uusiutuvia energiamuotoja. En usko, että tuulivoima voi Suomessa olla niin isossa roolissa tulevaisuudessa kuin nyt suunnitellaan. Sen sijaan aurinkoenergian käyttöä olisi mahdollisuus lisätä paljonkin. Toivoisin myös aaltoenergian käytön tutkimista todellisena vaihtoehtona.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sari Jokinen:

Julkinen sektori ja ylipäänsä hallinto nielee hurjan määrän rahaa. Turhasta byrokratiasta tulee luopua siellä, missä se on mahdollista.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sari Jokinen:

Kaikki opiskelu ja erityisesti kielten opiskelu on kannattavaa. Suomi on kuitenkin hyvin laaja maa ja eripuolilla Suomea on erilaiset olosuhteen, joten tässäkin voisi käyttää harkintaa. Itä-Suomessa venäjän opiskelu voisi olla huomattavasti mielekkäämpää monelle oppilaalle kuin ruotsin opiskelu.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sari Jokinen:

Sekä työllisyyden että yrittäjyyden saralla oleellista on työn tekemisen ja tarjoamisen kannattavuuden parantaminen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sari Jokinen:

Kuntien määrä ei varsinaisesti ole ratkaiseva tekijä. Se mitä palveluita kunta tarjoaa, on huomattavasti tärkeämpää. Tiettyjä palveluita ei ole järkevää eikä taloudellista hoitaa liian pienellä volyymilla. On kuitenkin olemassa palveluita, joiden on oltava lähipalveluita, oli kunnan koko sitten mikä tahansa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sari Jokinen:

Palkan on oltava sellainen, että sillä voi oikeasti tulla toimeen. Työehtosopimusten määräämät minimipalkat ovat jo nyt hyvin alhaisia, joten niiden alle ei voida mennä. Työntekijän palkkaamisen pitää olla kannattavaa myös pienyrittäjille, mutta tämä ei voi olla pois työntekijän palkkapussista, vaan kannattavuuteen on vaikutettava muilla rakenteellisilla muutoksilla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sari Jokinen:

Luonto ja ympäristö ovat monelle tärkeä asia asuinpaikkaa valittaessa. Myös maaseudulla ja taajamien ulkopuolella pitäisi olla mahdollisuus viettää normaalia arkea. Lähipalveluita on saatava myös kaupunkien ulkopuolella.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sari Jokinen:

Yksityisiä terveyspalveluita voidaan myös käyttää, mutta ne eivät saa vaikuttaa ihmisten tai alueiden tasa-arvoiseen ja tasavertaiseen mahdollisuuteen saada terveyspalveluita. Hyvinvointiyhteiskuntamme perustuu kuitenkin siihen, että kaikilla on tasapuoliset mahdollisuudet hoitoon pääsyyn.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sari Jokinen:

Kunnilla on säilyttävä päätösvaltaa myös sosiaali- ja terveyspuolen palveluissa. Paikallisia poikkeusjärjestelyitäkin pitää jossain voida hyväksyä, jos palvelut joka tapauksessa pystytään järjestämään toimivasti ja taloudellisesti.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sari Jokinen:

Puolustusmäärärahat ovat jo nykyisellään mittavat. Suomi tarvitsee myös puolustusvoimia, mutta nykyinen puolustusmäärärahojen taso on riittävä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sari Jokinen:

Tasa-arvoisessa Suomessa homo- ja lesbopareilla pitää ehdottomasti olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla. Jokaisen adoptiota hakevan parin sopivuus vanhemmiksi selvitetään niin tarkasti, että heikoilla perusteilla kukaan ei adoptioprosessiin lähde.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Sari Jokinen:

Jos kunnille annetaan tai tarjotaan lisätehtäviä, ne pitää myös resurssoida kunnolla. Vastaanottokeskus sinällään on ok, mutta sen hoitamiseen on oltava myös taloudellinen mahdollisuus.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sari Jokinen:

Suomen kouluissa tehdään erinomaista työtä sekä kasvatuksen että opetuksen suhteen. Oman kokemukseni mukaan suurin osa oppilaista käyttäytyy asiallisesti, viihtyy koulussa ja nauttii opiskelusta, vaikka samaan aikaan joillakin nuorilla muiden ihmisten kunnioitus on kateissa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sari Jokinen:

Uskontoa ei saisi sotkea millään tavalla politiikkaan. Koti ja isänmaa ovat toki meille tärkeitä, mutta nyky-yhteiskunnassa tärkeitä arvoja on paljon muitakin.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sari Jokinen:

Yksityisiä palveluita voidaan myös käyttää, mutta ne eivät saa vaikuttaa ihmisten tai alueiden tasa-arvoiseen ja tasavertaiseen mahdollisuuteen saada palveluita. Hyvinvointiyhteiskuntamme perustuu kuitenkin siihen, että kaikilla on tasapuoliset mahdollisuudet saada palveluita.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sari Jokinen:

Pitäisi selvittää hyvin tarkkaan, mitä julkisia palveluita tai sosiaalietuuksia leikataan ja miten leikataan. Hyvinvointiyhteiskuntamme perustuu tiettyihin palveluihin, joiden saatavuus on säästötoimista huolimatta turvattava. Esimerkiksi monet sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutuspalvelut tai mm. lapsiperheiden etuudet eivät voi olla säästölistalla. Veronkorotukset kohdistuvat tasapuolisemmin kaikkiin kansalaisiin. Palveluiden ja sosiaalietuuksien leikkaukset koskettavat heikkotuloisimpia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sari Jokinen:

Eri työstä voi saada erilaista palkkaa, mutta järjettömän suuret tuloerot eivät ole hyväksyttäviä. Lahjakkaita ja ahkeria ihmisiä on kaikissa ammatti- ja yhteiskuntaluokissa. Tarvitsemme työntekijöitä kaikilla aloilla. Myös tavallisen duunarin työpanos on hyvin arvostettava, eikä esim. johtajan tai hallitusammattilaisen työpanos voi olla niin paljon arvokkaampaa, että palkka voisi olla 10-100 -kertainen verrattuna tavalliseen työntekijään.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sari Jokinen:

Ympäristömme on ainutkertainen. Emme voi tuhota planeettaamme millään verukkeella. Ympäristöasiat on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa..

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sari Jokinen:

Ympäristölle haitallisia hankkeita ei voida hyväksyä. Meillä ei ole varaa tuhota planeettaamme.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset