Kuntavaalit 2017

Markus Ylimaa
Kesk
Vantaa
625 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Vantaa
Ikä 27
Koulutustaso Korkeakoulututkinto
Yhteystiedot  

Työskentelen eduskunnassa Keskustan eduskuntaryhmän sivistyspoliittisena sihteerinä ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumalan avustajana. Olen saanut juuri valmiiksi teologian opintoni Helsingin yliopistosta. Pääaineeni sosiaalietiikka on opettanut hahmottamaan yhteiskunnallisia ilmiöitä pintaa syvemmältä. Graduni käsitteli hyvinvointivaltion arvojen muutosta. Vapaa-ajallani rentoudun urheillen, ulkoillen ja kirjoja lukien.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 117 +47
  ennakkoon 44  
  vaalipäivänä 73  
Osuus kunnan äänistä 0.1%  
  ennakkoon 0.1%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Vantaalla on noin 1,1 miljardin euron velkataakka. Sen keventämiseksi kaupungin pitäisi ensisijaisesti korottaa kunnallisveroa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Onnistunut maakuntauudistus vähentää veronkorotusten tarvetta."

2 / 30

Kaupungin investointitarpeen hillitsemiseksi Vantaan pitäisi hidastaa uusien asukkaiden muuttoa esimerkiksi kaavoitusta vähentämällä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Investointien tekeminen on luonnollinen tapa kehittää kaupunkia. Kasvun pitää kuitenkin olla hallittua."

3 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Lähtökohtaisesti kannatan rakentamisen vapautta. Vantaalla ei kuitenkaan ole tarvetta rakentaa ruokakauppoja asutuksen tai hyvien yhteyksien ulkopuolelle."

4 / 30

Vantaan terveyspalvelut pitäisi useiden terveysasemien sijaan keskittää muutamaan suureen, täyden palvelun yksikköön.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Perusterveydenhuolto pitää saada kuntoon. Tämä vaatii lähellä ihmisiä olevia palveluja."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Vantaan pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Pormestarimalli on järkevä. Kuntalaiset pääsisivät vaikuttamaan suoraan oman kaupunkinsa johtamiseen. Kun kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävästä tulisi täysipäiväinen, ei tarvittaisi erillistä kaupunginjohtajaa."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Lähtökohtana pitää olla toisenlaiset keinot. Mikäli maanomistajat pyrkivät hyötymään kaupungin tekemien investointien seurauksena tulevasta maapohjan ansiottomasta arvonnoususta, on tällöin kuitenkin harkittava myös pakkolunastuksia."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Olen oikeusvaltioperiaatteen kannattaja, eikä siitä pidä tinkiä. Nykyisiä lupa- ja valitusprosesseja pitää kuitenkin nopeuttaa. Koko maassa on lupaprosessiin jämähtäneitä uusia investointeja jopa kolmen miljardin euron arvosta."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Byrokratian purkaminen rakentamisessa on järkevää."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Tässä asiassa tarvitaan käytännölistä maalaisjärkeä. Huollon kannattaa toimia niillä kevyen- ja autoliikenteen väylillä, joilla liikkuu paljon ihmisiä."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Kaupungin panokset kannattaa laittaa kaikkien saatavilla olevaan joukkoliikenteeseen. En kuitenkaan näe vastakkainasettelua tässäkään asiassa, vaan panostaisin koko liikennejärjestelmän kehittämiseen. Teknologian kehityksen ja digitalisaation myötä eri liikennemuotojen väliset raja-aidat madaltuvat."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Kirjastoalalla on tehty innovatiivisia ratkaisuja palvelujen kehittämiseksi. Tätä on syytä jatkaa. Kirjat ovat joka tapauksessa jatkossakin kirjastotoiminnan kivijalka."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Kannatan lähikouluperiaatetta ja nykyisen laajuista kouluverkkoa."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Lähikoulun on oltava aina paras koulu. Ymmärrän kuitenkin tapauskohtauksia poikkeuksia."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Asia kannattaa jättää pedagogiikan ammattilaisille. Liikunnan on kannustettava lapsia ja nuoria elämänmittaiseen liikunnallisuuteen. Luultavasti sekä-että -ratkaiu lienee järkevin."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Koulu on yhteiskunnan peili. En näe keinotekoisia kiintiöitä järkevinä."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Jokaisella lapsella pitää olla oikeus varhaiskasvatukseen, tulevaisuudessa toivottavasti maksuttomaan sellaiseen. Varhaiskasvatuksen tarve ei ole kuitenkaan kokopäiväistä."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Kotihoidon kuntalisä lisää perheiden valinnanmahdollisuuksia ja tuo säästöjä kaupungille."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Minulle on tärkeintä, että tarjolla on laadukkaita palveluja. Niiden tuottajalla ei välilä."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Kasvaviin terveyseroihin on puututtava. Tärkeimpänä keinona näkisin mahdollisimman helpon pääsyn perusterveydenhuoltoon. Tämä toisi myös merkittäviä säästöjä."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Koko maan asuttuna pitäminen on tärkeää. Kysymys ei kustannuksista, vaan panostamisesta maamme mahdollisuuksiin. Meillä on henkeä kohden Euroopan suurin biokapasiteetti, eli uusiutuvien luonnonvarojen määrä. Biotalouden edistäminen vaatii, että ihmiset ovat lähellä luonnonvaroja."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Lainsäädännön näkökulmasta nykytilanne on perusteltu. Kirkon on voitava tehdä omat ratkaisunsa."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Näitä kysymyksiä pitää tarkastella aina tapauskohtaisesti. Tähän asti Vantaa on ollut sopivalla tavalla mukana."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Opettajan on oltava auktoriteetti, joka auttaa lapsia ja nuoria löytämään oppimisen ilon. Tähän ei tarvita kovaa kuria."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Minun suomalaisuuteni on avoimuutta, oikeudenmukaisuutta ja sivistystä edistävää."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Minusta on tärkeintä, että tarjolla on laadukkaita palveluja. Niiden tuottajalla ei välilä. Julkinen ja yksityinen täydentävät toisiaan."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Veronkorotusvara ei ole ole loputon. Miettisin mieluummin sitä, miten olemassa olevia resursseja käytetään tehokkaammalla tavalla."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Yhteiskunnan on oltava kannustava, ja tämän vuoksi erot ovat ymmärrettäviä. Liian suuret erot ihmisten välillä aiheuttavat kuitenkin yhteiskunnallista epävakautta ja syövät talouskasvun eväitä."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Julkisella sektorilla pitää tehdä asioita paremmin. Onnistuneilla rakenteellisilla uudistuksilla (esim. sosiaali- ja terveydenhuolto/maakuntauudistus) voidaan tarjota jopa nykyistä parempia palveluja."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Pitkällä aikavälillä nämä eivät ole ristiriidassa keskenään. Tulevan kasvu eväitä ei kannata syödä pilaamalla ympäristöä."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markus Ylimaa: "Ympäristönäkökulma on huomioitava osana päätöksentekoa."