Kuntavaalit 2017

Pietari Jääskeläinen
PS
Vantaa
264 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Vantaa
Ikä 69
Koulutustaso ylempi korkeakoulututkinto (valtiotieteiden maisteri)
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Vantaan kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen 2. vpj, Perussuomalaisten valtuustoryhmän pj, valtioneuvoston asettaman Vanhus- ja eläkekäisasioiden neuvottekunnan pj, ex-kansanedustaja Arvopohjani on Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja inhimillisyys. En hyväksy peruspalvelujen alasajoa. Hoitotakuu terveydenhoitoon, vanhustenhoitoon, kotihoitoon. Omaishoitajille raskaasta työstä tasokorotus. Riittävä perusturva, lähipalvelut ja harrastukset turvattava. Panostettava asunto-olojen parantamiseen, työpaikkojen luomiseen, koulutukseen, ennaltaehkäisevään ja syrjäytymistä estävään toimintaan. Hyvän Elämän mahdollisuudet turvattava kaikille lapsista vanhuksiin. Ketään ei jätetä yksin ! Pystyn ajamaan etujasi kokemuksen takia: sisäministeriön budjettivastaava, poliisityön kehittäjä, asuntohallituksen tal.pääll. Kuntaliiton erityisasiantuntija, yrittäjä, Kirkon köyhyys- ja syrjäytymistehtävissä; Valtakunnallisen yhteisvastuukeräyksen (ruoka-aputoiminta) vetäjä. Omaishoitajat ja läheiset, SPR

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 705 -212
  ennakkoon 380  
  vaalipäivänä 325  
Osuus kunnan äänistä 0.8%  
  ennakkoon 1.1%  
  vaalipäivänä 0.6%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Vantaalla on noin 1,1 miljardin euron velkataakka. Sen keventämiseksi kaupungin pitäisi ensisijaisesti korottaa kunnallisveroa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pietari Jääskeläinen: "kaupungin lainojen korko on todella alhainen - lähes 0%. Kaupungin suurimmat investoinnit - kuten kehärata ja kehä III - on jo tehty. Tehdyt investoinnit tuovat työpaikkoja ja veroja maksavia asukkaita kaupunkiin. Lainojen hoito on hallinnassa ilman veronkorotuksia."

2 / 30

Kaupungin investointitarpeen hillitsemiseksi Vantaan pitäisi hidastaa uusien asukkaiden muuttoa esimerkiksi kaavoitusta vähentämällä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pietari Jääskeläinen: "Riittävä kaavoitus vähentää tonttimaan hintaa ja pitää näin asumisen kustannuksia paremmin kurissa. Vantaalle muuttavien työllistyminen on ratkaisevaa; saammeko verotuloja, joilla palvelut kustannetaan."

3 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pietari Jääskeläinen: "Vantaalla en näe tähän juurikaan tarvetta. Lähipalvelut, kuten ruokakaupat, tulee olla helposti ja läheltä asukkaiden -myös vanhusten ja vammaisten - saatavilla."

4 / 30

Vantaan terveyspalvelut pitäisi useiden terveysasemien sijaan keskittää muutamaan suureen, täyden palvelun yksikköön.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pietari Jääskeläinen: "Nykyinen terveysasemaverkosto on sopiva. Terveyspalvelut saadaan läheltä. Vantaalta saadaan myös "täyttä palvelua" aina erikoissairaanhoitoon asti."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Vantaan pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pietari Jääskeläinen: "Ei mitään tarvetta lisätä byrokratiaa ottamalla puoluepamppu johtajaksi. Tarvitaan kuitenkin myös virkamiesjohtaja, jolla on vuosien kokemus johtamisesta ja kunnallishallinnosta. Nykyinen kaupunginjohtajajärjestelmä on hyvä. Valtuusto valitsee lähtökohtaisesti kokemukseltaan parhaan henkilön kaupunkia johtamaan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen alaisena.l"

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pietari Jääskeläinen: "Nykyinen käytäntö on hyvä ja ainakin toistaiseksi riittävä."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pietari Jääskeläinen: "Nykyistä käytäntöä voitaisiin tarkentaa. On ollut tapauksia, joissa valituskierre on johtanut kohtuuttomiin ajallisiin viivästyksiin, kustannuksiin ja muihin ongelmiin."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pietari Jääskeläinen: "Vaatimus johtaisi kohtuuttomiin tilanteisiin esimerkiksi välttämättömien työmatkojen takia."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pietari Jääskeläinen: "Teiden pitäisi olla mahdollisimman pian kunnossa niiden käyttäjille."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pietari Jääskeläinen: "Ei tarvittaisi vastakkain asettelua. Vantaalla voidaan hoitaa asukkaiden liikennöiminen eri käyttäjäryhmien osalta."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pietari Jääskeläinen: "Kirjastolaitoksen on tarvetta uudistua mm. digitalisaation takia."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pietari Jääskeläinen: "Erityisesti peruskoulujen tulee olla lähellä oppilaita ja näin vähentää koulumatkoihin kuluvaa aikaa ja rasitusta"

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pietari Jääskeläinen: "Lähtökohtana tulee olla että oppilas menee lähimpään kouluun. Tulee varoa tilannetta että rikkaiden lapset eriytyvät hienostokouluun ja vähävaraiset joutuvat heikkokuntoisiin ja -tasoisiin kouluihin."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pietari Jääskeläinen: "Käytettävä harkintaa mikä paras ratkaisu itse liikunnan sekä kasvuiässä olevien tyttöjen ja poikien kehityksen kannalta."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pietari Jääskeläinen: "Vakavilta ongelmilta vältytään, jos maahanmuuttajalasten osuus olisi korkeintaan 20%."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pietari Jääskeläinen: "Nykyinen tilanne mahdollistaa kokopäiväisen hoitopaikan, jos vanhemmilla on vakavia ongelmia hoitaa lastaan."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pietari Jääskeläinen: "Julkiset palvelut ovat aina kunnan/yhteiskunnan valvonnassa, joita yksityiset palvelut täydentävät. On varmistettava että julkiset palvelut ovat laadukkaita ja kustannustehokkaita. Mikäli julkinen sektori tilaa yksityiseltä palveluita, on edellytettävä, että yritys maksaa veronsa Suomessa eikä toimi veroparatiisista käsin."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pietari Jääskeläinen: "Vähävaraisimpien osalta maksujen poisto tarpeen. Köyhyys ei saa olla este terveyspalvelujen saannille."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pietari Jääskeläinen: "Syrjäseudut ovat autioituneet vuosikymmeniä ja muutos jatkuu ilman lisäpotkujakin. Työpaikat ratkaisevat missä ihmiset asuvat."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pietari Jääskeläinen: "Selkeintä on että avioliitto on miehen ja naisen liitto - ja lapsilla isä ja äiti. Muista parisuhteista voidaan käyttää muuta liitto-sanaa ja homo-/lesbopari rekisteröidä."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pietari Jääskeläinen: "Kaupunginvaltuusto päättää asiasta harkinnan tuloksena."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}