Kuntavaalit 2017

Raimo Petäsnoro
Kok
Oulu
58 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Oulu
Ikä 57
Koulutustaso yleisesikuntaupseeri, kiinteistönvälittäjä LKV
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Yrittäjä, eversti evp, julkishallinnon asiantuntija ja ennakkoluuloton kehittäjä. Vastustan populismia ja mustavalkoista, yksinkertaistavaa ihmisten pelottelua.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 63 +63
  ennakkoon 25  
  vaalipäivänä 38  
Osuus kunnan äänistä 0.1%  
  ennakkoon 0.1%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kaupungin reuna-alueiden lukiot pitää pysyvästi säilyttää, vaikka se lisäisi veronmaksajien kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Reuna-alueiden lukioita ei saada enää helposti kilpailukykyisiksi. Lukion täytyy olla vetovoimainen myös lukiolaiselle. On parempi panostaa suhteellisen tiiviiseen lukioverkkoon ja lukioiden laatuun."

2 / 30

Ouluun tarvitaan neljäs uimahalli Raksilan, Raatin ja Haukiputaan hallien lisäksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Neljäs uimahalli on tarpeen joskus tulevaisuudessa, kun Oululla on siihen paremmin varaa."

3 / 30

Pohjantien ruuhkien purkamiseksi tarvitaan moottoritielle nopeasti kolmas kaista molempiin suuntiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Kolmansia kaistoja tarvitaan ennen kaikkea liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Aamu- ja iltapäiväruuhka ei lisää merkittävästi matka-aikoja."

4 / 30

Laitospainotteista vanhushuoltoa pitää Oulussa merkittävästi vähentää ja säästää näin veronmaksajien rahoja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Ikäihmisten kotona asumisen mahdollisuudet pitää varmistaa. Erilaisia palveluyksiköitä tarvitaan niille, joilla ei ole mahdollisuutta järjestää omaishoitoa tai kotona asumisen edellytykset ovat muuten merkittävästi heikentyneet."

5 / 30

Minulle on sama, onko päiväkoti Oulussa kunnallinen vai yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Varhaiskasvatuksen laatu on tärkeintä. Yksityinen sektori on hyvä ja kustannustehokas vaihtoehto."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Oulussa on riittävästi kaavoitettua rakennusmaata."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Valitusten määrää voidaan vähentää kaavoituksen ja rakentamisen avoimuudella."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Erityisesti Oulun keskustan rakenteen tiivistämisessä on turvattava myös asukkaiden autojen säilytys"

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Auraukset pitäisi pyrkiä hoitamaan ennen työmatkaliikennettä erityisesti aamuisin. Autokaistojen lumella ei saa tukkia juuri aurattuja kevyen liikenteen väyliä. Kevyen liikenteen väylät on aurattava ja hiekotettava mahdollisimman pian autokaistojen aurauksen jälkeen."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Oulun kokoisessa kaupungissa joukkoliikenteen on toimittava hyvin mahdollisimman suuressa osassa kaupunkia. Yksityisautoilua ei kuitenkaan saa unohtaa täysin."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Kaupunkien ja myös kirjastojen palveluita pitää kehittää ennakkoluulottomasti uusilla ennakkoluulottomilla palveluratkaisuilla."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Kouluverkkoa on kehitettävä pitkäjänteisesti ottaen huomioon oppilasmäärien kehitys ikäluokittain eri alueilla ja kehittää myös joukkoliikennettä koulumatkat huomioiden. Kouluverkon kehittämisessä pitää kiinnittää huomio opetuksen laatuun sekä jäljelle jäävien opetustilojen tarkoituksenmukaisuuteen ja turvallisuuteen."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Kaupungin tulee osoittaa oppilaalle koulu tarpeet ja asuinpaikka huomioiden. Kaikkien koulujen opetuksen laatu pitää turvata, ettei jotain koulua suosita tai hyljeksitä. Erikoiskouluihin (mm. liikuntaluokat ja kansainvälinen koulu) valitaan oppilaat ja pyritään niiden omien kriteerien mukaan."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Yhteisiä liikuntatunteja kannattaa järjestää silloin, kun se on tarkoituksenmukaista varsinkin alimmilla luokilla. Esimerkiksi pallopeleissä sekatunnit eivät ole tarkoituksenmukaisia."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Maahanmuuttajia ei pidä käsitellä minään erityisryhmänä."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "20 viikkotunnin varhaiskasvatusmahdollisuus pitää taata kaikille lapsille, vaikka vanhemmat olisivatkin kotona. Varhaiskasvatus on lapsen etu."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Kotihoito ei saa syödä varhaiskasvatuksen resursseja. Päivähoito on korkeatasoista."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Tärkeintä on palveluiden laatu ja saatavuus, ei palvelun tuottaja."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Jonkinlainen omavastuu tulee olla. Taloudellisesti heikoimmassa asemassa oleville on turvattava mahdollisuus terveyspalveluihin tukemalla heitä taloudellisesti esimerkiksi palveluseteleillä."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Biotalous, digitaalisuus, matkailuelinkeino, yrittäjyys ja palvelut pitävät koko Suomen jollain lailla asuttuna. Ihmisten keskittymistä kasvukeskuksiin ei voida, eikä pidä ainakaan keinotekoisesti estää."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Laki mahdollistaa avioliiton ja adoptio-oikeudet. Kunnanvaltuustot eivät vaikuta näihin oikeuksiin."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Oulussa on jo nyt vastaanottokeskuksia ja osaamista. Valtion on vastattava kustannuksista."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Kyllä koululaisilta vaaditaan paljon, myös kurinalaisuutta. Kurin kanssa saattoi olla ongelmia joskus aiemmin. On myös opettajakohtaisia eroja. Välittäminen ja rajat lähtevät ennen kaikkea kotoa - koulu tukee tätä sosiaalista kasvatusta."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Arvopohjana kyllä."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Ulkoistuspäätöksen pitää perustua tarpeeseen ja siitä saatavaan lisähyötyyn ml. saatavat säästöt. Ulkoistukselle pitää olla tarkat kriteerit ja perustelut. Jos ulkoistukseen liittyy liikkeenluovutus, tulee myös kunnan muutoksenhallinta olla vahva. Julkisten ja yksityisten palveluiden pitää olla vertailukelpoisia. Ulkoistus ei ole itsetarkoitus vaan tarkkaan harkittu mahdollisuus."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Julkisen sektorin pitää olla tehokas. Nykyiset toimintatavat ja rakenteet pitää uskaltaa kyseenalaistaa. Tavoitteena pitää olla, että samalla rahalla pystymme tuottamaan enemmän palveluita. Verojen korottaminen on yksi ja viimeinen vaihtoehto. Sote-palveluiden poistuessa Oulun vastuulta, voidaan keskittyä Oulun elinvoimaisuuteen, jolloin verotulot kasvavat automaattisesti ilman veroprosenttien korotusta."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Progressiivinen verotus tasaa tuloeroja ja turvaa inhimillisen elämän kaikille."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Palvelut saadaan tuotettua tulevaisuudessa tehokkaammin niiden uudelleen järjestelelyllä sekä esimerksi digitalisaatiota hyödyntämällä. Oulun elinvoimaisuuden parantaminen lisää työllisyyttä ja verotuloja."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Kestävä kehitys on tärkeä periaate, jota säädellään lainsäädännön, innovoinnin ja asenteiden kautta. Ihmisen toiminta aiheuttaa aina päästöjä, jotka on pyrittävä minimoimaan. Ympäristoteknologialiiketoiminta on enemmän mahdollisuus kuin uhka."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Kaikki toiminta vaikuttaa enemmän tai vähemmän ympäristöön. Ympäristöteknologialiiketoiminta tuottaa lisää työpaikkoja ja hyvinvointia."