Kuntavaalit 2017

Otto Simola
Vihr
Oulu
365 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Oulu
Ikä 33
Koulutustaso Filosofian maisteri
Lasten lukumäärä 1
Yhteystiedot  

Olen valmistunut Oulun yliopistosta teoreettiselta fysiikalta ja työskentelen tällä hetkellä ohjelmistosuunnittelijana pelialalla. Olen toiminut Oulussa mennellä kaudella joukkoliikennejaoston jäsenenä ja aikaisemmin myös mm. teknisen lautakunnan jäsenenä ja varavaltuutettuna (2008-2012). Olen erityisen kiinnostunut kaupunkisuunnittelusta, liikunnasta ja liikenteestä ja niinpä haluan olla tekemässä Oulusta kaupungin, jossa kaikilla on parempi liikkua.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 64 -54
  ennakkoon 18  
  vaalipäivänä 46  
Osuus kunnan äänistä 0.1%  
  ennakkoon 0.0%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kaupungin reuna-alueiden lukiot pitää pysyvästi säilyttää, vaikka se lisäisi veronmaksajien kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Lukioverkkoa on tarkasteltava neutraalisti osana kaupunkirakennetta, liikennettä ja niiden kehityssuuntia. Lukioiden keskittäminen kaupungin ydinkeskustaan ei ole mielekäs tavoite, mutta aluekeskuksien lukioiden toimintoja voidaan tarvittaessa yhdistää samalla tavalla kuin muut toisen asteen oppilaitokset ovat olleet varsin erikoistuneita jo nyt."

2 / 30

Ouluun tarvitaan neljäs uimahalli Raksilan, Raatin ja Haukiputaan hallien lisäksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Uimahallit täyttävät tehokkaasti kaupunkilaisille tärkeää helpon ja edullisen arkiliikunnan tarvetta, joten mikäli olemassa olevien hallien kapasiteetti ei ole riittävä voisi uuden uimahallin rakentaminen olla järkevää."

3 / 30

Pohjantien ruuhkien purkamiseksi tarvitaan moottoritielle nopeasti kolmas kaista molempiin suuntiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Ensisijaisesti Pohjantiellä on turvattava tavarankuljetusten ja logistiikan toimivuus. Ruuhkia aiheuttaa ainoastaan työmatkaliikenne, joka ei vähene uusia kaistoja rakentamalla, vaan muuttamalla kulkutapamuotoja suosimaan joukkoliikennettä ja pyöräilyä."

4 / 30

Laitospainotteista vanhushuoltoa pitää Oulussa merkittävästi vähentää ja säästää näin veronmaksajien rahoja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Hyvää kotona asumista on syytä tukea mahdollisuuksien mukaan, enkä näe suoraa yhteyttä laitospainotteisuuden vähentämisen ja veronmaksajien rahojen säästön välillä."

5 / 30

Minulle on sama, onko päiväkoti Oulussa kunnallinen vai yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "On tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus saada lapsensa päivähoidon piiriin. Kunnallisessa päivähoidossa voidaan toteuttaa hyviä yhtenäisiä käytäntöjä, joka takaa lapsille tasalaatuisen hoidon."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Oulun maankäyttösopimuksiin perustuva malli kaavoituksessa on mielestäni hyvä, enkä näe pakkolunastuksille tarvetta."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Valitusten käsittelyaikoja tulisi kuitenkin voida lyhentää, jotta valitukset eivät pitkitä kaavoituisprosessia kohtuuttomasti."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Autopaikkanormi tulisi saattaa nykyaikaan erityisesti tiheästi rakennetuilla alueilla, jotka ovat hyvien kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteyksien lähellä. Autottomien ei tule joutua kustantamaan autopaikkoja joita eivät käytä."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Pyöräilyn ja jalankulun on syytä olla korkealla prioriteetilla. Tämän ei tietenkään tarkoita sitä että tilanne olisi joko-tai, vaan yleisen liikenneturvallisuuden vuoksi hyvä talvikunnossapito on tärkeää kaikilla väylillä."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Yksityisautoilu käyttää kohtuuttoman suuren määrän kaupunkitilaa, heikentää ilmanlaatua ja yleistä kaupungin viihtyisyyttä. Hyvä joukkoliikenne parantaa myös yksityisautoilijan elämää, kun muita autoja on liikenteessä vähemmän."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Kirjastot ovat niin kauan kuin muistan lainanneet mm. musiikkia ja elokuvia, eikä se ole ollut ongelma kenellekään, joten en näe mitään haittaa siitä että muutakin hyödyllistä materiaalia lainataan samalla tavalla."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Kouluverkkoa on tarkasteltava neutraalisti osana kaupunkirakenteen ja liikenneverkon kehitystä."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Kysymyksessä on kaksi puolta. On järkevää, että esimerkiksi koulualueen lähellä asuva voisi valita lähemmän koulun, mutta tämä valinnanvapaus ei saisi johtaa koulujen merkittäviin eroihin opetuksessa ja oppilaiden taustoissa."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "En näe mitään syytä miksi liikuntaryhmät pitäisi jaotella sukupuolen mukaan. Jaottelun purkaminen tasaisi erilaisia taidollisia eroja esimerkiksi lajituntemuksessa ja sosiaalisuudessa sekä vähentäisi osaltaan epätervettä kilpailuhenkisyyttä."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Mikäli opetuksen resurssit riittävät vastaamaan erilaisten oppilaiden tarpeisiin, ei ole mitään syytä rajoittaa erityisesti maahanmuuttajalasten osuutta."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Laadukas varhaiskasvatus on taattava kaikille lapsille vanhempien taustoista tai elämäntilanteista riippumatta."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Mielestäni lasten kotihoitoa tuetaan nykyisellään riittävästi."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Yksityisessä palveluntuotannossa joku ottaa aina rahaa välistä ja näin hinta ja laatu eivät voi olla samassa suhteessa julkisen kanssa, vaikka joissain paikoissa palvelu tuotettaisiinkin julkisesti näennäisesti halvemmalla."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "En näe mitään syytä miksi joillain alueilla tulisi keinotekoisesti ylläpitää toimintoja, jotka aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia. Mikäli syrjäisemmillä alueilla on elinkeinojen puolesta mahdollista elättää itsensä, olisi siellä luonnollisestikin hyvä säilyttää tietyt peruspalvelut."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "En ole mitään järkevää syytä miksi näin ei olisi."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "On tärkeää että huolehdimme niistä jotka apua tarvitsevat ja vieläpä selviytyvät tänne asti sitä hakemaan."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Koti on kieltämättä hyvä lähtökohta elämälle. Uskonto ei tuo mitään sellaista moraalia jota terveellä ihmisellä ei muutenkin olisi. Maiden ympärillä meillä on jo turhankin tiukat rajat ja kohta taas muurejakin."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Käsitykseni mukaan kun rahaa poistuu "kierrosta" enemmän yksityisessä palveluntuotannossa, koska yksityisten yritysten on osaltaan tuotettava voittoa omistajilleen. Järkevä yksityisen ja julkisen palvelutuotannon yhdistäminen on mielestäni aivan mahdollista."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Leikkausten tie alkaa olla jo aika pitkälti lopussa ja uskon että meillä on varaa maksaa tarvittaessa enemmän veroja jotta hyvät julkiset palvelut voidaan säilyttää."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Kysymyksen asettelu on hyvin eriskummallinen. Tuloerot yleisesti ovat täysin ymmärrettäviä ja hyväksyttäviä kun eletään vapaassa markkinataloudessa, mutta ne syntyvät kokemukseni mukaan usein jostain aivan muusta kuin lahjakkuudesta ja ahkeruudesta. Erityisen huonosti toimieentulevien osuus kasvaa jatkuvasti ja tämän suunnan tuloerojen kasvuun pitää saada pysäytettyä."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Ympäristö ei kestä nykyistä rajatonta talouskasvua, joten sen talouskasvun on sopeuduttava ympäristön kestokykyyn."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Otto Simola: "Ympäristö on unohdettu niin monissa päätöksissä, että meillä riittää työsarkaa korjata näitä vanhoja virheitä, joten uusia ympäristölle haitallisia hankkeita ei tarvita yhtään enempää."