Kuntavaalit 2017

Juha Pesonen
Vihr
Kauniainen
105 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Kauniainen
Ikä 40
Koulutustaso Kasvatustieteen maisteri
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen Kauniaisten kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja ja pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan jäsen. Ammatiltani olen palvelumuotoilukouluttaja suomalaisessa ohjelmistoyrityksessä. Olen myös aviomies ja kahden alle kouluikäisen lapsen isä.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 121 -20
  ennakkoon 42  
  vaalipäivänä 79  
Osuus kunnan äänistä 2.3%  
  ennakkoon 1.7%  
  vaalipäivänä 2.8%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kauniaisten kaupungintalo pitäisi purkaa ja sen tilalle rakentaa kerrostaloasuntoja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Kaupungin toimitilojen tarve pienenee kuntien tehtävien vähentyessä maakuntauudistuksen myötä. Suuret investoinnit kaupungintalon peruskorjaukseen eivät siksi ole kaupungin taloustilanteessa perusteltuja. Kaavoitettaessa tonttia ennakkoluulottomasti tulevaisuuden tarpeisiin tulee riittävän vehreyden säilyminen kauniaisten keskustastan alueella ja katunäkymissä huomioida."

2 / 30

Kauniaisten tulee nostaa veroprosenttiaan myös ensi vuodeksi, jos kunnan palveluiden taso muuten laskisi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Kauniaisten taloudessa on merkittävä rakenteellinen alijäämä, jota tulee lähivuodet kuroa kiinni niin veroja korottamalla kuin toimintatapoja kehittämälläkin. Taloussuunnitelmaan sisältyy jo nykyisellään 0,25%-yksikön kuntaveron korotus vuodelle 2018. Puheet siitä, että Kauniaisten kuntaveron taso voitaisiin säilyttää tulevaisuudessakin nykyisellään Kauniaisten palveluista merkittävästi tinkimättä ovat epärealistisia."

3 / 30

Suomenkieliset alakoululaiset pitää siirtää yhtenäiskouluun Kasavuoreen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Ehdotus on jo torpattu. Mutta on toki ilahduttavaa, että vaalikoneessa on kysymys asiasta, johon olin kuluvalla vaalikaudella ratkaisevasti vaikuttamassa. Yhtenäiskoulu oli viranhaltijoiden ja Suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunan voimalla ajama henke, jossa kuntalaisten arki, vanhempien tahto ja ennen kaikkea pienten koululaisten etu oltiin sivuuttamassa pakottamalla yhtenäiskoulukonsepti Kauniaisten kouluverkkoon, johon se ei nykyisten kiinteistöjen puitteissa sopinut."

4 / 30

Kauniaisten keskustan tiivistämistä pitää jatkaa rautatieaseman ympäristössä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Lähtökohtana tiivis kaupunkirakenne hyvien raideyhteyksien lähellä on ympäristön kannalta perusteltua politiikkaa. Rautatieaseman lähiympäristössä, Kauniaisten keskustassa, Tunnelitiellä ja ns. Ratatyöläisten korttelissa on tällä hetkellä ajanmukaiset kaavat, joten merkittävää tiivistämistä alueella ei ole enää näköpiirissä."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Kauniaisten pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Ei kaavoituksen vauhdittamiseksi, mutta toisinaan voimassa olevan asemakaavan toteutumiseksi. Esimerkiksi Kauniaisten keskustassa vuosia rakentamattomana pysyneen NCC:n tontin tilanne ratkesi lopulta vasta pakkolunastusmenettelyn käynnistämisen myötä, mikä antoi omistajalle lisämotivaatiota ratkaisun löytämiseen asiassa. Vastaavat tilanteet tulee jatkossa välttää tiukemilla tuntuvasti sanktioiduilla maankäyttösopimuksilla."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Valitusoikeus kaavapäätöksistä on osa omaisuuden suojaa ja oikeusvaltion keskeisiä elementtejä. Toisinaan tätä valitusoikeutta valitettavasti käytetään taktisiin valituksiin, joiden tarkoitus on ainoastaan hidastaa kaavojen valmistumista."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Tekninen kehitys, robotti- ja yhteiskäyttöautot sekä Maas-palvelut (Mobilty as a service) tulevat jollain aikajänteellä vähentämään autopaikkatarvetta. Parhaiden joukkoliikenneyhteyksien äärellä olevien tonttien kohdalla autopaikkavaatimuksia olisi jo nyt mahdolista höllentää."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Kirjastojen on pysyttävä herkkänä tapojen ja tekniikan muutoksille. Vaikka digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaa, kirjat ovat vielä pitkään kirjastojen ydintoimintaa."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Merkittäviä muutoksia kouluverkkoon ei enää ole näköpiirissä. Kauniaisten lukiota tullaan kasvattamaan nykyisen kiinteistön sallimissa rajoissa vajaasta 400:sta noin 450-500 oppilaaseen opetusryhmien kokoa kasvattamalla. Näin kaupunki saa kerättyä toisen asteen koulutuksesta enemmän valtionosuuksia, mikä auttaa osaltaan turvaamaan Kauniaisten lukion tulevaisuuden."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Kauniaisten kohdalla vaaraa koulujen valikoinnin aiheuttamasta eriarvoistumisesta ei käytännössä ole."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Kauniaisissa tämä ei ole muodostunut, tai muodostumassa ongelmaksi."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Tämä kysymys on Kauniaisissa päätetty 16.11.2015 jättämäni valtuustoaloiteen "subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttäminen" mukaisesti. Päivähoitopaikka tarjotaan siis kaikille alle 3-vuotiaille perheen työtilanteesta riippumatta."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Kotihoidon kuntalisä on nykyisellään hyvällä ja seudun muihin kuntiin nähden kilpailukykyisellä tasolla."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Julkisten terveyspalveluiden maksut ovat voimakkaasti subventoituja ja käytännössä vähintäänkin kohtuullisella tasolla. Vähävaraisten kohdalla yhteiskunnan tulee tukea terveyskuluissa."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Kannatan kohtuullisia tulonsiirtoja maaseudun ja syrjäseutujen asumisedellytysten parantamiseksi, mutta nykyisen hallituksen ajama maakuntauudistus ja rahoitusmalli uhkaa talouden veturina toimivien kaupunkiseutujen taloutta. Esitetyssä mallissa Kauniainen tulee valitettavasti olemaan suhteessa suurimpien häviäjien joukossa."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Tasa-arvoinen avioliittolaki on voimassa. Kirkollisen vihkimisen suhteen toivon kirkon saavan rauhaa miettiä kantansa itse."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Kauniaisille luontevin tapa kantaa osuuttaan maahanmuutosta on panostaa kuntaan osoitettujen turvapakan saaneiden maahanmuuttajien kotouttamiseen."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Niin kasvatustieteen opintoni kuin kokemukseni vanhempana vahvistavat näkemystäni siitä, että oppilaiden motivointi, mielekäs tekeminen ja ongelmatilanteiden ratkominen ovat aina ensisijainen ja kasvatuksellisesti toimivin keino."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Tapauskohtaisesti harkittuna kyllä, mutta esimerkiksi terveyspalveluiden ulkoistamisessa ja kaavaillussa valinnanvapausmallissa riskinä on se, että yksityisen puolen toimijat valikoivat kohdennetulla markkinoinnilla itselleen edullisia potilaita."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Jos vaihtoehdot ovat nämä, kannatan veroäyrin nostamista. Tähän on paineita jo nykyisellään Kaupungin nykyisen taloustilanteen ja taloussuunnitelmassa on suunniteltu kuntaveroon 0,25%-yksikön korotus vuodelle 2018."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Kannustavuus tulee toki säilyttää, mutta laajamittaien eriarvoistuminen on yhteiskunnalle vakava ongelma. Kaikki tuloerot eivät myöskään perustu eroihin lahjakudessa tai ahkeruudessa, vaan eri työtehtävien epätasaiseen arvostukseen yhteiskunnassa."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Kysymys on pitkälti siitä, saadaanko Suomen talous riittävälle kasvu-uralle. Tässä mielessä hallituksen tekemät leikkaukset mm. koulutukseen ovat olleet hyvin lyhytnäköistä politiikkaa."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Ympäristön turmeleminen on lyhytnäköistä toimintaa myös taloudellisesti."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Pesonen: "Ympäristön turmeleminen on lopulta aina myös taloudellisesti huono ja lyhytnäköinen ratkaisu."