Kuntavaalit 2017

Raimo Petäsnoro
Kok
Oulu
58 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Oulu
Ikä 57
Koulutustaso yleisesikuntaupseeri, kiinteistönvälittäjä LKV
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Yrittäjä, eversti evp, julkishallinnon asiantuntija ja ennakkoluuloton kehittäjä. Vastustan populismia ja mustavalkoista, yksinkertaistavaa ihmisten pelottelua.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 63 +63
  ennakkoon 25  
  vaalipäivänä 38  
Osuus kunnan äänistä 0.1%  
  ennakkoon 0.1%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Maahanmuuttajat eivät saa olla mikään tarpeettomia erityisjärjestelyitä aiheuttava ryhmä."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Palveluiden tehostaminen ja leikkaaminen ovat eri asioita. Samat palvelut on mahdollista tuottaa monissa tapauksissa pienemmillä resursseilla ajattelemalla asiat uudella tavalla. Kehittämällä Oulun elinvoimaisuutta vältetään peruspalveluiden vähentämisestä ja veroäyrin korotuksilta."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Ihminen on luonnostaan sekasyöjä. Kasvisruoka on maukasta ja terveellisempää kuin liika lihan syönti. Kasvisruoka säästää myös ympäristöä."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Ketään ei voi heittää täysin oman onnensa nojaan. Ilman toimeentulon edellytyksiä ihminen saattaa ajautua rikolliseksi. Laittomat oleskelijat pitää löytää ja pyrkiä poistamaan maasta, jos siihen on lailliset ja Suomen sitoumuksien mukaiset perusteet olemassa."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Ulkoistuspäätöksen pitää perustua tarpeeseen ja siitä saatavaan lisähyötyyn ml. saatavat säästöt. Ulkoistukselle pitää olla tarkat kriteerit ja perustelut. Jos ulkoistukseen liittyy liikkeenluovutus, tulee myös kunnan muutoksenhallinta olla vahva. Julkisten ja ykstityisten palveluiden pitää olla vertailukelpoisia. Ulkoistus ei ole itsetarkoitus vaan tarkkaan harkittu mahdollisuus."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Kunkin alueen palvelut pitää mitoittaa tarpeeseen. Palveluiden ei myöskään tarvitse olla pelkästään asuinalueeseen sidottuja, vaan myös työpaikkaan tai mm. ihmisten kulkureitteihin. Vrt työterveyshuolto."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Jonkun turvapaikanhakijoista on huolehdittava. Valtion tulee maksaa turvapaikanhakijoista aiheutuvat kustannukset."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Yhdessä kunnat ovat parempia. Tosin uuden sote-järjestelyn jälkeen kuntien kantokyky parantuu jonkin verran, eivätkä esimerksi ennalta arvaamattomat erikoissairaanhoidon kustannukset ole enää kuntien vastuulla."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Kirjastopalveuitakin tulee kehittää ennakkoluulottomasti tarpeellisten monipalveluiden suuntaan."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Laadukkaat ja kiinnostavat kulttuuripalvelut kuuluvat sivistykseen ja ovat osa Oulun elinvoimaisuutta. Asiakkaat voivat maksaa laadukkaista ja kiinnostavista kulttuuripalveluista nykyistä enemmän. Köyhimpien palveluita voidaan turvata esimerkiksi palveluseteleillä."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Päivähoitomaksut ovat jo nyt tuloihin sidottuja."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Oulun kaupunki tukee julkista liikennettä useilla miljoonilla euroilla vuodessa. Maksuttomaan julkiseen liikenteeseen ei valitettavasti ole mahdollisuuksia vielä tällä hetkellä."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Valtioneuvosto ja eduskunta kehittävät valtakunnallista verotusta. Sote-uudistus tulee vaatimaan valtakunnallista verotuksen uudistamista."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Biotalous, digitaalisuus, matkailuelinkeino, yrittäjyys ja palvelut pitävät koko Suomen jollain lailla asuttuna. Ihmisten keskittymistä kasvukeskuksiin ei voida, eikä pidä ainakaan keinotekoisesti estää. Ihmisen asuinpaikka on myös perustuslaillista valintaoikeutta."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Asia riippuu oppilaitten iästä. Opetuksen ulkopuolinen kännyköiden käyttö oppitunneilla pitää pystyä estämään kiellolla. Opettajat ja vanhemmat näyttävät esimerkkiä. Jos kännykkä jätetään luokan ulkopuolelle, tulee sille osoittaa turvallinen lukittu kaappi."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Tasa-arvoisen peruskoulun oppimistulokset ovat Suomessa ovat edelleen maailman huippuluokkaa. Lahjakkaimpia oppilaita tulee käyttää hyväksi pienryhmäoppimisessa. Lahjakkaimmat pääsevät oppimaan enemmän valinnaisia heille sopivia aineita yläluokilla ja iän karttuessa."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Päättäjien ja yritysten johtajien toistensa tunteminen ei ole pääsääntöisesti haitallista. Korruptio estetään jääviyssäännöillä."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeisiä periaatteita ja vahvuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Kerjääminen on nöyryyttävää kerjääjälle ja ihmisille, jotka kulkevat kerjääjän ohi antamatta mitään hänelle. Perustoimeentulo pitää turvata yhteiskunnan toimesta."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Kulttuurien kehittymiseen kuuluu kulttuurien keskinäinen vaikuttaminen. Monikulttuurisuus on väistämätöntä ja hyödyllistä. Silti olemme suomalaisia tai oululaisia."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Lainsäädäntöä voidaan kehittää eutanasian hieman sallivampaan suuntaan, elämää pitää kuitenkin kunnioittaa."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "PItkällä tähtäimellä näin tullaan tekemään jossain määrin."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Laki mahdollistaa avioliiton ja adoptio-oikeudet. Kunnanvaltuustot eivät vaikuta näihin oikeuksiin. Adoptio perustuu aina lapsen yksilöllisen edun arviointiin."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Pakolaisen asemaa turvaavat mm. pakolaissopimukset. Ihmisoikeudet ovat kaikille samat."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raimo Petäsnoro: "Jonkinlainen taloudellinen oikeudenmukaisuus on tärkeää hyvivointiyhteiskunnallemme ja demokratiallemme."