Kuntavaalit 2017

Johannes Koski
FP
Helsinki
12 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 39
Koulutustaso Ylioppilas
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen 39-vuotias teknologia-alalla työskentelevä käyttöliittymäsuunnittelija Helsingistä. Perheeseeni kuuluu vaimoni lisäksi kaksi alakouluikäistä lasta. Ajan yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä sekä mielenterveystyön tukemista.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 216 +216
  ennakkoon 67  
  vaalipäivänä 149  
Osuus kunnan äänistä 0.1%  
  ennakkoon 0.1%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Oppimisen kannalta on tärkeää ettei enemmistö luokasta ole suomea toisena kielenä opiskelevia. Mutta samalla on pidettävä huoli siitä että maahanmuuttajataustaiset lapset ystävystyvät myös suomea ensimmäisenä kielenä opiskelevien kanssa, ja pääsevät jo lapsesta asti hyville raiteille kotoutumisen kanssa."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta rakentuu hyvistä palveluista. Niihin kannattaa investoida. Ehdoton ei lyhytnäköisille leikkauksille."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Ei ole mitään syytä etteikö näin kannattaisi toimia. Kasvisruoka on edullisempaa, terveellisempää ja rasittaa ympäristöä vähemmän. Lisäämällä kasvisruoan määrää, panostamme samalla lastemme terveyteen."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Ei ole länsimaisten arvojen mukaista jättää apua tarvitsevia aikuisia ja lapsia kadulle. Auttamalla heikompaa, pidämme myös yhteiskuntamme tasa-arvoisempana ja turvallisempana."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Maksimaalista voittoa tavoittelevat yritykset eivät tuota yhtä laadukkaita ja luotettavia julkisia palveluita kuin verovaroilla saadaan toteutettua. Hyvin rakennettujen palveluiden voitot kannattaa palauttaa yhteiskunnalle, ei suuryrityksille. Pitkäaikaishoitoa tarvinnut äitini sai julkisen puolen sairaaloissa huomattavasti parempaa hoitoa kuin yksityisiltä sairaaloilta."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Hyvät julkiset palvelut kuuluvat meille kaikille. Tulisi ennemmin kiinnittää huomiota siihen ettei asuinalueiden välinen varallisuusero kärjisty."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Turvapaikanhakijoiden kuntoutumiseen, opiskeluun ja työllistymiseen kannattaa investoida. Erityisesti väestön ikääntyessä. Kun onnistumme ottamaan heidät yhdenvertaiseksi osaksi yhteiskuntaamme, myös kunnat menestyvät."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Pääkaupunkiseudun yhteistyötä kannattaa kehittää entistä paremmaksi."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Yhteiskuntaamme kuuluu sivistystä, kulttuuria ja yhteisöllisyyttä kansalle tasa-arvoisesti tarjoava kirjasto."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Kulttuuritapahtumat, museot jne. keräävät ihmiset yhteen. Ne tukevat yhteisöllisyyttä ja kansamme identiteettiä. On myös syytä tarkastella että palvelut vastaavat kysyntää. Leikkausten sijaan kannattaisi kiinnittää huomiota siihen että kulttuuripalvelut palvelevat sisältönsä puolesta asukkaita mahdollisimman hyvin."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Lasten päivähoidon pitäisi olla maksutonta."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Julkisen liikenteen ei tarvitse olla ilmaista, mutta sen tulisi olla nykyistä edullisempaa. Lisäksi alennusryhmiä tarvitaan nykyistä enemmän."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Pääomaverojen maksaminen kuntaan rikastuttaisi vauraita kaupunkikuntia, mutta lisäisi kuntien välistä eriarvoisuutta."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Väestö keskittyy jatkossa enemmän kaupunkeihin, mutta maaseutua ei tule unohtaa. Ratkaisujen on silti oltava järkeviä, etteivät muutamaa asukasta palvelevat toiminnot käy kohtuuttoman kalliiksi yhteiskunnalle."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Jos kännyköitä voidaan säilyttää turvallisessa paikassa, tästä voi olla hyötyä. On myös tärkeää että oppilaita kehotetaan hakemaan älypuhelimella tietoa eri lähteistä ja samalla parannetaan oppilaiden medialukutaitoa."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Luokan jakaminen “lahjakkaisiin” ja “lahjattomiin” ei ole tasa-arvoista. Lahjakkuus on niin monitahoinen käsite, ettei sen perusteella voi jakaa ihmisryhmää kahteen osaan."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Päätöksenteko on tehtävä läpinäkyvämmäksi ja vähemmistöt on myös osallistettava, jotta pystytään tekemään parempia päätöksiä."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Suomessa on jo käytössä sukupuolikiintiöitä kuntien ja valtioiden toimielimiin. Tasa-arvon toteutumista kannattaa tukea. Samalla on kiinnitettävä huomiota alojen sukupuolittumisen purkamiseen jo kouluiästä lähtien."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Köyhyyden syitä tulee ratkoa, mutta köyhyyttä on pystyttävä kohtaamaan. On annettava ihmisille mahdollisuus auttaa vähempiosaisia."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Uudet ideat syntyvät kun kulttuurit kohtaavat toisensa. Uudet laajempaan kulttuuritaustaan pohjautuvat ideat johtavat parempaan päätöksentekoon."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Hyvinvointiyhteiskunta tarjoaa kansalaisille ihmisarvoisen elämän. Myös kuoleman tulisi olla ihmisarvoinen."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Ihmiset tulevat erilaisista lähtökohdista. Emme voi rankaista vaikeammista olosuhteista tulevia. Parempi malli on kannustaa kansalaisia terveempiin elämäntapoihin esimerkiksi tukemalla työmatkapyöräilyä."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Ei ole mitään syitä siihen etteikö näin pitäisi olla. Muut Pohjoismaat ovat ottaneet tasa-arvoisen avioliittolain käyttöön ennen Suomea. Meidän tulisi vauhdittaa tasa-arvon kehitystä."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Suuret tuloerot jakavat yhteiskuntaa kahtia ja lisäävät kustannuksia ja turvattomuutta. Tuloerojen kasvua pitäisi estää."