Kuntavaalit 2017

Pilvi Torsti
SDP
Helsinki
468 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 41
Koulutustaso tutkijakoulutus (valtiotieteen tohtori)
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Pilvi Torsti (s. 1976) on valtiotieteen tohtori, kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Hän on työskennellyt valtiosihteerinä opetus- ja kulttuuriministeriössä, työministerin erityisavustajana, poliittisen historian tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa, koulun perustajana Bosniassa sekä toimittajana ja tietokirjailijana. Tällä hetkellä Pilvi toimii perustamansa varhaiskasvatukseen keskittyvän start-up -yrityksen (HEI Schools) toimitusjohtajana. 2015 Pilvi nousi myös varakansanedustajaksi. Naimissa, kolmen pojan äiti. 2017 kuntavaaleissa teemana Kansainvälinen Helsinki. Päättäjäarjessa ajettu asioita esimerkiksi laadukas varhaiskasvastus kaikille, koululaisille ilmaisliput päivisin, työllistämispykälä hankintoihin, turvallinen kaupunki kaikille - autojen ja pyöräilijöiden otettava lapset ja ikäihmiset huomioon sekä kaupunki, jossa voi tehdä ja osallistua oman kodin lähellä.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 841 -688
  ennakkoon 301  
  vaalipäivänä 540  
Osuus kunnan äänistä 0.3%  
  ennakkoon 0.2%  
  vaalipäivänä 0.3%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Eri uskonnolliset ryhmät voivat kaiken mokomin rakentaa Helsinkiin omia tilojaan. "Kaupungin raha" on tässä moniulotteinen asia, koska Helsingin omistama tontti todennäköisesti tarvittaisiin. Tonttivarauksia arvioitaessa - yhden tai useamman moskeijahankkeen ympärillä - asiaa pitää tarkastella Helsingin islamilaisen yhteisön kannalta laajasti niin, että koko islamilaisen yhteisön näkemykset tulevat huomioiduksi mahdollisimman laajasti."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Perus- ja ihmisoikeudet on turvattava. http://www.pilvitorsti.fi/pelastusohjelma/2017/03/01/61-helsinkilaista-valtuutettua-turvapaikanhakijoiden-perus-ja-ihmisoikeudet-turvattava/"

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Asuntokannan monipuolisuus on tärkeä tavoite. Moni yksineläjä haaveilee kodista, jossa on enemmän kuin kaksi huonetta, joten kyse ei ole vain perheistä, vaan asumisväljyydestä ja -mukavuudesta kaikille. Sdp Helsinki ajoi 2016 7000 asunnon vuositavoitteen ja tukee monipuolista asuntojakaumaa kaikkialla kaupungissa."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Viime vuosina Helsingin ulkoilmatilaisuuksien lupa- ja meluasioissa on löydetty tasapainoinen linja. Sitä on syytä säännöllisesti arvioida. Ilman muuta kannatan sitä, että erityistilaisuuksiin etenkin kesäaikaan myönnetään poikkeuslupia niinkuin kaupunki nykyisellään tekee ja asukkaille tiedotetaan asiasta mahdollisimman hyvin etukäteen."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Kaupunkisuunnittelu on kokonaisuus, johon kysymyksen tapaiset yleiset julistukset sopivat huonosti. Julkiseen liikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn (nopeuksilla, jotka sopivat keskustaan eli jotka ovat turvallisia ympäristössä, jossa liikkuu jalankulkijoita, ikäihmisiä jne) satsaaminen keskusta-alueella on perusteltua, kunhan samalla huomioidaan toimiva huoltoliikenne ja liikkuminen asuinalueille."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Helsinki on huomattava maanomistaja itse, mikä vähentää tarvetta lunastuksiin. Omaisuudensuojaan puuttumisen kynnyksen on hyvä olla aika korkealla. On sääli, että metropoliratkaisua ei ole vielä saatu, koska aluetta olisi tärkeä kehittää maankäytöllisesti yhtenä kokonaisuutena."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Oikeusturvakeinojen rajoittamisessa on syytä olla hyvin varovainen."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Tässäkin on kysymys kaupunkisuunnittelun kokonaisuudesta. Autopaikkojen toteutuksessa voisi olla vaihtelua kaupunginosittain tai jopa kortteleittain ja samalla pitäisi varmista, että autopaikkojen rajaus vaikuttaa asuntojen hintoihin. Sähköautojen yleistyminen haastaa osaltaan autopaikkasuunnittelua."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Talvikunnossapidossa on kysymys paljolti turvallisuudesta, ja kokonaisuutena arvioiden autoliikenteessä riskit ovat suuremmat. Lisäksi autoteillä kulkevat tietenkin myös bussit ja osin raitiovaunut. Itse talvipyöräilijänä arvostan tiettyjä hoidettuja reittejä, mutta en ole kovin isoja joukkoka nilllä tavannut."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Edullinen ja toimiva joukkoliikenne on hyvän kestävästi kehittyvän kaupungin ytimessä."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Kirjastoissa on tehty ja tehdään loistavaa työtä. Ne ovat yhteisiä olohuoneita ja minusta on upeaa, kuinka kirjastot ovat luontevasti laajenneet jakamistalouden hengessä myös uusiin palveluihin. Luotan täysin henkilöstön osaamiseen ja rajauskykyyn tässä!"

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Kouluverkkoa aivan kuten mitä tahansa palveluja pitää kehittää kaupungin muutoksen mukana. Menneellä kaudella kouluverkon tarkasteluun on kuitenkin usein liittynyt valmisteluongelmia ja olen vastustanut joitain esityksiä, kun perustelut eivät ole kestäneet. Ajattelen, että perheiden on voitava ennakoida alakoululaisten arkea muutaman vuoden perspektiivillä. Helsingissä dynamiikka syntyy väestönkasvusta, eikä kustannussäästöille pitäisi antaa aivan niin suurta painoa kuin usein tähän asti."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Juuri niin kuin sitä nyt rajoitetaan: ensisijaisesti oppilaspaikka osoitetaan lähikoulusta."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Liikuntaa opetetaan nytkin yhdessä esimerkiksi omien lasteni alakoulussa. Tässä tarvittaneen kumpaakin ratkaisua: joitain lajeja ja jossain ikävaiheessa on perusteltua olla ehkä erillään. Hyvä olisi, jos liikuntatunnit eivät vahvistaisi sukupuolirooleja entisestään."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Joka viides helsinkiläinen koululainen on äidinkieleltään muu kuin suomen- tai ruotsinkielinen. Integraatiotavoitteiden kannalta keskeistä on, missä maahanmuuttajat asuvat, mitä töitä he tekevät ja miten he osallistuvat kansalaisyhteiskuntaan. Koululuokkien rajoilla ei pystytä ratkaisemaan näitä suurempia kysymyksiä. Resurssit opetukseen on turvattava ja yhtenä perusteena voidaan käyttää oppilaiden kielitaustoja."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Työskentelen varhaiskasvatuksen parissa. Kaikki tutkimus tukee ajatusta siitä, että laadukas varhaiskasvatus on paras tapa varmistaa mahdollisimman yhtenevät kouluvalmiudet kaikille lapsille. Subjektiivinen varhaiskasvatus on tasa-arvoisen yhteiskunnan peruslähtökohtia."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Perheet voivat vapaasti tehdä omat valintansa. Mikään ei tue sitä, että julkisia varoja käytettäisiin nykyistä enemmän kotihoidon tukemiseen."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Terveyspalvelut (ja niihin olennaisesti liittyvät sosiaalipalvelut) ovat luontevasti julkisia palveluja, joita ohjaavat kansanterveydelliset ja sosiaaliset tavoitteet. On mahdollista, että palveluja voidaan tavoitteista tinkimättä järjestää myös niin, että niiden tuottaja on yksityinen. Tehokkaasta yksityisestä tuottajasta, joka huomioi laajat kansanterveydelliset ja sosiaaliset tavoitteet ei kuitenkaan ole vakuuttavia osoituksia. Joka tapauksessa valta ja vastuu kuuluvat julkiselle puolelle."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Helsingissä Sdp:n johdolla on päätetty, että terveyskeskusmaksuja ei kerätä ja terveyskeskuksiin pääsee alle kahdessa viikossa."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: ""Koko Suomi" ei ole koskaan ollut asuttu. Asia erikseen on, että julkisen vallan on syytä pyrkiä lievittämään väestökadon kielteisiä vaikutuksia taantuvilla alueilla. Se merkitsee myös kustannuksia veronmaksajille. Kaupungistuminen on globaali ilmiö ja Helsinki Euroopan nopeimmin kasvavia kaupunkeja."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Adoptiossa on kyse perustavasta ihmisoikeudesta olla vanhempi."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "En usko, että tämä on asia, johon voi hakea kategorisia näkemyksiä vaalikoneessa."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Suomessa monet meidän kaikkien elämän keskeiset arkiset asiat kuten varhaiskasvatus, iso osa terveyden- ja sairaudenhoidosta, koulutus jne tuotetaan julkisina palveluina. Kansainvälisessä vertailussa pärjäämme tehokkuudessa hyvin, koska tavoitteena on nimenomaan koko väestön yhdenvertaisuus. Näen itse yksityiset palvelut ja kolmannen sektorin täydentävinä ja esimerkiksi kapeaa erikoistumista ja uusia kokeiluja vaativiin kokonaisuuksiin ne sopivat usein hyvin."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Verojen korottamista sinänsä ei pidä pelätä. Veroaste ei ole Suomessa mitenkään kohtuuton siihen nähden, mitä veroilla saa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että julkisissa palveluissa ei pitäisi huolehtia kustannustehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Kohtuulliset tuloerot ovat hyväksyttäviä ja todennäköisesti välttämättömiä. Suuret tuloerot eivät ole. Pohjoismaiset yhteiskunnat ovat maailman huipulla liki kaikissa vertailuissa ja yksi keskeinen tekijä tässä yhteiskuntamallissa ovat kansainvälisesti verrattuna matalat tuloerot."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Kyseessä on yhteinen päätös siitä, miten haluamme kaikille tarpeelliset palvelut järjestää. Kannatan pohjoismaista mallia."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pilvi Torsti: "Poliitikkojen tehtävänä on löytää tapoja sovittaa erilaiset arvot yhteen. Päättäjänä koitan aina miettiä kestävän kehityksen kolmea näkökulmaa osana päätöksiä eli taloudellista kestävyyttä, sosiaalista kestävyyttä ja ekologista kestävyyttä. Eivät työpaikat ja ympäristö ole mitenkään välttämättä ristiriidassa."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}