Kuntavaalit 2017

Johannes Koski
FP
Helsinki
12 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 39
Koulutustaso Ylioppilas
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen 39-vuotias teknologia-alalla työskentelevä käyttöliittymäsuunnittelija Helsingistä. Perheeseeni kuuluu vaimoni lisäksi kaksi alakouluikäistä lasta. Ajan yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä sekä mielenterveystyön tukemista.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 216 +216
  ennakkoon 67  
  vaalipäivänä 149  
Osuus kunnan äänistä 0.1%  
  ennakkoon 0.1%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Suurmoskeijan toiminta voisi olla läpinäkyvämpää kuin pienten moskeijoiden ja rukouspiirien. Iso yhteinen moskeija voisi purkaa ennakkoluuloja. Yhteisöllisyys estää myös tehokkaasti syrjäytymistä. Moskeijan rahoituksen läpinäkyvyys on tärkää."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Perusterveydenhoito ennaltaehkäisee vakavampia sairauksia ja tarttuvia tauteja. On myös moraalisesti oikein auttaa apua tarvitsevia."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Asuminen Helsingissä on kallista. Yksiöt mahdollistavat asumisen opiskelijoille, pienituloisille ja yksin eläville. Tällä hetkellä perheasunnoille ei ole niin isoa tilausta kuin yksiöille."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Yhteisöllisyys on oleellinen osa kaupunkikulttuuria. On tärkeää että ihmisillä on mahdollisuus kerääntyä yhteen juhlimaan. Viime kesälle myönnettiin joitakin lupia kello 22.00-24.00 asti jatkuviin ulkoilmakonsertteihin. Kello 22.00 on melko aikainen takaraja konsertille, sitä voisi useissa tapauksissa nostaa ainakin 24.00 asti. Kunhan pidetään huoli ettei meluhaitta muutu kohtuuttomaksi."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Kaupunkisuunnitteluviraston ehdotus Helsingin kävelykeskustan laajentamisesta on erittäin hyvä. Toteutuessaan suunnitelma elävoittöisi keskustaa, tekisi siitä turvallisemman ja ekologisemman. Samalla muutos kannustaisi ihmisiä käyttämään julkisia kulkuneuvoja, sekä lisäisi työmatkapyöräilyä."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Pakkolunastuksissa on harkittava tarkkaan niiden vaikutusta asukkaiden elämään. Myös kaavoituksen sisällön tulee vaikuttaa päätöksentekoon: Ollaanko rakentamassa lapsiperheiden ja lasten hyvinvointia tukevaa päiväkotia vai ostoskeskusta?"

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "On tärkeää ottaa asukkaat huomioon kaavoituksessa. Kansalla on hyvä olla mahdollisuus sanoa mielipiteensä ja päästä vaikuttamaan."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Parkkipaikkoja tullaan joka tapauksessa rakentamaan useimpiin asunto-osakeyhtiöihin, vaikka vaatimuksesta luovuttaisiin. Esimerkiksi Helsingin keskustassa auto ei aina ole välttämättömyys. On silti otettava huomioon asukkaiden liikuntarajoitteet ja erityislasten perheet. Joissain taloyhtiöissä voisi olla vain muutama autopaikka tätä varten."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Ruotsissa tehdyt kokeilut tästä linjauksesta ovat johtaneet erittäin hyviin tuloksiin. Työmatkapyöräilyä kannattaa tukea, se lisää huomattavasti kansanterveyttä ja ylläpitää työkykyä. Tällä hetkellä useat kevytliikenneväylät ovat talvisin käyttökelvottomia, siihen tarvitaan muutos. Jäiset jalkakäytävät ovat myös turvallisuusriski kaikille jalankulkijoille ja erityisesti vanhuksille. Kaatuminen on yleisin kuolemaan johtava tapaturma Suomessa."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Toimiva joukkoliikenne on tärkeää. Yksityisautoilun vähentäminen pienentää liikennetapaturmien määrää ja rasitetta luonnolle. Myös yksityisautoilun ruuhkat vähenevät kun suurempi osa väestöstä siirtyy joukkoliikenteen käyttäjiksi. Tehdään Helsingin toimivasta joukkoliikenteestä vielä parempi lisäämällä vuorovälejä ja kunnostamalla kalustoa."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Elektronisten kirjojen yleistyessä on tärkeää että kirjastot laajentavat toimintaansa tukemaan väestön muuttuvaa kysyntää. Kirjastot ovat myös yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja. Esimerkiksi lapsille järjestetyt satuillat Kallion kirjastossa ovat erittäin toimiva konsepti. Kirjastot mahdollistavat tutustumisen mm. kulttuuriin ja tieteeseen kaupunkilaisille. Tämän tueksi on hyvä tarjota kirjojen lisäksi muitakin palveluita."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Opetuksen tason, saatavuuden, erityislasten avustuksen ja koulumateriaalien laadun tulisi pysyä hyvällä tasolla. Joissain tapauksissa saattaa olla tärkeämpää ohjata rahat näihin, kuin vajaakäytöllä olevan koulurakennuksen ylläpitoon."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "On varottava sitä etteivät koulut muutu epätasa-arvoisiksi suhteessa toisiinsa. Samalla on silti otettava huomioon perheiden tarpeet ja syyt koulun valintaan."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Ei-kilpailullisen liikunnan jakaminen tyttöjen ja poikien ryhmiin on tarpeetonta. Lisäksi tämä jako tuottaa henkistä kärsimystä lapsille, jotka eivät itse identifioidu ryhmään johon heidät on luokiteltu."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Parempi ratkaisu on tukea maahanmuuttajataustaisten lasten oppimista muilla keinoin. Samalla on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei enemmistö luokassa ole suomea toisena kielenä opiskelevia. Tällöin kaikkien oppiminen vaikeutuu."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Päivähoitopaikka tarjoaa lapselle turvallisen ympäristön harjoitella sosiaalisia taitoja. Paivähoito tukee myös vanhempien jaksamista. Tutkimuksen mukaan jokainen varhaiskoulutukseen sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin moninkertaisena."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Pitkät kotihoitoajat lisäävät syrjäytymisriskiä ja vaikeuttavat työllistymistä. Kouluikää edeltävästä varhaiskasvatuksesta on lapselle paljon hyötyä. Myös koulun aloitus tuntuu turvallisemmalta kun osa lapsista on kavereita jo päiväkodista asti. Perhevapaat pitäisi jakaa tasaisemmin naisten ja miesten välillä, jotta työelämä olisi tasa-arvoisempaa."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Hyvälaatuisesta julkisesta terveydenhuollosta on pidettävä kiinni. Yksityisyritykset voivat leikata potilaiden laadukkasta hoidosta maksimoidakseen voittonsa."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Helsingissä jotkin palvelut toimivat jo ilman asiakasmaksua. Tästä on pidettävä kiinni, ettei potilaiden hoitoon hakeutuminen esty. Ajoissa hoidetut sairaudet säästävät aina pitkässä juoksussa."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Väestö keskittyy jatkossa enemmän kaupunkeihin, mutta maaseutua ei tule unohtaa. Ratkaisujen on silti oltava järkeviä, ettei muutamaa asuskasta palvelevat toiminnot käy kohtuuttoman kalliiksi yhteiskunnalle."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Ei ole mitään syitä siihen etteikö näin pitäisi olla. Muut Pohjoismaat ovat ottaneet tasa-arvoisen avioliittolain käyttöön ennen Suomea. Meidän tulisi vauhdittaa tasa-arvon kehitystä."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Helsingissä on jo vastaanottokeskus toimipisteineen. Turvapaikanhakijoiden kuntoutumiseen, opiskeluun ja työllistymiseen kannattaa investoida. Erityisesti väestön ikääntyessä. Kun onnistumme ottamaan heidät yhdenvertaiseksi osaksi yhteiskuntaamme, myös kunnat menestyvät."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Kahden alakouluikäisen vanhempana olen tyytyväinen siihen miten koulun opettajat suoriutuvat. “Kurin” sijaan on keskityttävä oppimisen tukemiseen erityisopetusta tarvitseville, pienempiin luokkakokoihin sekä oppilaiden motivoimiseen innostavalla opetustekniikalla. Kiusaamiselle ja syrjinnälle on oltava nollatoleranssi. KiVa-järjestelmää tulee kehittää eteenpäin."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Koti-uskonto-isänmaa -kolminaisuus kaipaa tuuletusta. Uusien sukupolvien on oltava vapaita rakentamaan ovat arvomaailmansa, vapaita valitsemaan uskontonsa tai uskonnottomuutensa sekä avarakatseisia muuta maailmaa kohtaan."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Maksimaalista voittoa tavoittelevat yritykset eivät tuota yhtä laadukkaita ja luotettavia julkisia palveluita kuin verovaroilla saadaan toteutettua. Hyvin rakennettujen palveluiden voitot kannattaa palauttaa yhteiskunnalle, ei suuryrityksille. Pitkäaikaishoitoa tarvinnut äitini sai julkisen puolen sairaaloissa huomattavasti parempaa hoitoa kuin yksityisiltä sairaaloilta."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Julkisen sektorin leikkaukset heikentävät kaikkien ja erityisesti naisten asemaa, koska julkisen sektorin työntekijöistä 70% on naisia. Lisäksi naiset käyttävät julkisia palveluja miehiä enemmän. On parempi keskittyä pitkän tähtäimen suunnitelmaan, kuin leikata lyhytnäköisesti."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Huomattavasti muita suuremmista tuloista nauttivat myös etuoikeutetuista lähtökohdista tulevat kansalaiset. Ihmisarvoa ei mitata rahassa, eikä suurituloisuus ole automaattisesti seurausta ahkeruudesta. Suuret tuloerot tekevät yhteiskunnasta turvattomamman."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Hyvinvoiva yhteiskunta menestyy. Pitämällä huolta kansanterveydestä ja estämällä syrjäytymistä, säästetään huomattavasti enemmän kuin palveluihin sijoitetaan."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Lyhytnäköinen ympäristöasioista leikkaaminen olisi karhunpalvelus lapsillemme. Lisäksi ympäristötuhot tulisi maksettavaksi ennemmin tai myöhemmin. Meillä on vain yksi planeetta. Pidetään siitä huolta."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Koski: "Ympäristön suojeleminen on sijoittamista tulevaisuuteen. Suomen luonnon säilyminen on tärkeämpää kuin seuraavan kvartaalin tulos."