Kuntavaalit 2017

Irene Auer
SKP
Helsinki
1005 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 30
Koulutustaso Ylioppilas
Lasten lukumäärä 1
Yhteystiedot  

Olen kontulalainen luokanopettajaopiskelija ja 5-vuotiaan lapsen äiti. Ennen yliopisto-opintoja olen suorittanut lukion ja ammattikoulun (valmistunut painotuotantoassistentiksi), sekä tehnyt pätkä- ja keikkatöitä monella eri alalla. Kuluneen valtuustokauden olen toiminut Helsingin kirjasto- ja kulttuurilautakunnan varajäsenenä. Elämässä - siten myös politiikassa - tärkeää on ihmisten ja luonnon hyvinvointi, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja rauha. Erityisesti haluan edistää lasten hyvinvointia ja mahdollisuuksia elämässä perheen taustoista ja tulotasosta riippumatta. Tämä edellyttää laadukkaita ja saavutettavia julkisia palveluita, erityisesti ennaltaehkäisevää sosiaalityötä, subjektiivista päivähoito-oikeutta ja oikeutta hyvään varhaiskasvatukseen, sekä perusopetukseen ja oppilashuoltoon panostamista. Minulle tärkeitä tavoitteita ovat myös mm. maksuton joukkoliikenne, lähikirjastojen turvaaminen sekä eläinten oikeuksien parantaminen.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 104 +25
  ennakkoon 39  
  vaalipäivänä 65  
Osuus kunnan äänistä 0.0%  
  ennakkoon 0.0%  
  vaalipäivänä 0.0%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Mitään uskontokuntaa ei pidä suosia eikä syrjiä, ei myöskään uskonnottomia. Kaupungin tehtävä ei ole rahoittaa moskeijoiden tai kirkkojen rakentamista, vaan niihin on suhtauduttava kuten muihinkin rakennushankkeisiin. Kaupungin tulee periä maistaan vuokraa normaaliin tapaan sekä varmistettava, ettei hankkeiden rahoitukseen liity kyseenalaisia kytköksiä."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Jokaisella täytyy olla oikeus terveyteen taustastaan ja yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Asuntoja pitää rakentaa ihmisten tarpeiden eikä rakennusfirmojen voittojen maksimoinnin mukaan. Helsingin tulee perustaa oma rakennusliike sekä lisätä erityisesti edullisten vuokra-asuntojen tuotantoa."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Helsinki salli viime kesänä entistä useampia myöhään jatkuvia ulkokonsertteja, mutta edelleen puhutaan muutamista illoista koko kesän aikana. Kaupunkiin kuuluu äänekkäätkin tapahtumat, jotka meidän ilmastossa vielä keskittyvät pieneen osaan vuodesta."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Tarkoitetaanko tällä useampikaistaisten autoteiden kaventamista vai joidenkin teiden muuttamista kokonaan autottomiksi? Ja mitä ovat keskeiset kadut? Mutta kyllä, kävelykeskustaa saisi laajentaa."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Valitusoikeus on tärkeä osa demokraattista yhteiskuntaa. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet eivät saa typistyä pelkkään vaaleissa äänestämiseen, joka sekin on menettämässä merkitystään: pormestarimallin yhteydessä Helsinkiin ajettu uusi johtamisjärjestelmä keskittää valtaa entistä harvempiin käsiin ja virkamiehille. On kehitettävä osallistuvaa demokratiaa ja uusia vaikuttamisen keinoja kuntalaisille."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Yksityisautoilua ja siten myös autopaikkojen tarvetta tulee vähentää mm. joukkoliikennettä kehittämällä, muuttamalla joukkoliikenteen käyttö maksuttomaksi sekä parantamalla pyöräilyreittejä."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Tärkeysjärjestys riippuu kyllä vähän paikasta. Autokaistoja käyttää myös joukkoliikenne, jonka sujuvuudesta on tärkeää huolehtia."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Joukkoliikennettä on kehitettävä ja sen käyttäminen on muutettava maksuttomaksi. Maksuttomuus tulisi alkuun toteuttaa ainakin lapsia, eläkeläisiä ja työttömiä koskevana. Tämä olisi paitsi ympäristöteko, myös askel kohti tasa-arvoa. Kotikaupungissa liikkumisen tulisi olla perusoikeus, johon jokaisella on mahdollisuus varallisuudesta riippumatta."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Kirjastot ovat elintärkeitä sivistyksen ja demokratian kasvupaikkoja. Ne ovat kaupallisuudesta vapaita tiloja ihmisten kohdata toisiaan, kehittää itseään, löytää uutta, saada neuvoja, kiinnittyä yhteisöön. Tämän päivän kirjaston kuuluu olla muutakin kuin painettujen kirjojen lainaamo."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Kouluverkkoa ei tule enää yhtään karsia. Helsingillä on varaa lähikouluihin, joille kustannuksista säästämisen sijaan on päinvastoin ohjattava lisää resursseja. Koulutus on yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä, ja siitä säästäminen tulee tulevaisuudessa kalliiksi. Helsingin peruskouluissa on nyt oppilaita 1000 enemmän kuin viime vuonna, mutta rahaa kouluille on myönnetty entistä vähemmän. Vuosi toisensa jälkeen satoja miljoonia ylijäämää tehneen kaupungin päättäjiltä tämä on anteeksiantamatonta."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Lähikouluperiaate on yksi keino estää asuinalueiden eriytymistä ja yhteiskunnallista eriarvoistumista."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Lapset tulee nähdä yksilöinä ja persoonina, ei sukupuolensa edustajina. Koulun tulee myös sisäistää sukupuolen moninaisuus eli se, etteivät ihmiset oikeasti jakaannu vain miehiin ja naisiin, vaan moni kokee olevansa jotain siltä väliltä tai jotain ihan muuta. Koulun liikuntatunteihin voi etenkin yläkoulussa liittyä häpeän tunteita omasta kehosta, mutta niitä tulee torjua turvallista ja hyväksyvää ilmapiiriä rakentamalla sekä esimerkiksi suihkutiloihin liittyvillä käytännön ratkaisuilla."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Lasten valikoiminen kouluihin tai luokkiin perheensä etnisen taustan perusteella on syrjivää ja laitontakin. Suomalaisen (maailmallakin arvostetun) peruskoulujärjestelmän tavoitteesta kaikille yhteisestä koulusta on pidettävä kiinni. Peruskoulu on yksi tasa-arvoisen yhteiskunnan peruskivistä."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Päivähoitopaikka ei saa riippua vanhempien työssä käymisestä tai muusta vastaavasta, vaan subjektiivinen päivähoito-oikeus pitää palauttaa (on hienoa, että Helsinki ei ole päivähoito-oikeutta vielä rajannut, vaikka uusi laki rajaamisen mahdollistaakin). Varhaiskasvatuksen resursseja on lisättävä - ne maksavat itsensä takaisin paremmin voivina lapsina ja perheinä sekä lasten sujuvampana koulupolkuna. Varhaiskasvatuksen tulee olla maksutonta."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Lapsiperheitä ei todellakaan tueta liikaa, eli siinä mielessä kyllä. Perheitä ei kuitenkaan pidä painostaa valitsemaan kotihoito päivähoidon sijaan, vaan jokaisella lapsella tulee olla oikeus päivähoitopaikkaan ja perheiden pitää voida valita omaan tilanteeseensa sopiva hetki laittaa lapsi päivähoitoon."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Peruspalvelut, kuten terveyspalvelut, on tuotettava verovaroin ja pääsääntöisesti lähipalveluina. Julkisen sektorin tehtäviä ei tule siirtää voittoa tavoitteleville yrityksille, joiden tärkeysjärjestyksessä ihmisten todellinen hyvinvointi jää aina bisneksen jalkoihin. Yksityiset palvelut ovat eriarvoistavia ja ne tulevat julkisia palveluita kalliimmiksi."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Koko Suomi ei nytkään ole asuttu. Olennaista on turvata palvelut, oppilaitokset ja työpaikat muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa, joihin ihmiset ovat usein pakotettuja muuttamaan esimerkiksi töiden perässä."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Ei ole mitään hyväksyttävää syytä, miksi oikeudet eivät olisi samat. Ihmisiä tulee kohdella yhdenvertaisesti syrjimättä esimerkiksi sukupuolen tai seksuaalisuuden perusteella, ja hyvä vanhempi on hyvä vanhempi sukupuolestaan tai seksuaalisuudestaan riippumatta. Lapsen kannalta tärkeintä on, että on rakastavat vanhemmat, ja heti seuraavaksi tärkeintä, että lapsi voi tuntea oman perheensä yhteiskunnassa hyväksytyksi ja saman arvoiseksi kuin muutkin."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Kurilla kasvatetaan alistettuja ja lannistettuja ihmisiä. Lapsi tarvitsee elämäänsä turvallisia aikuisia, jotka kuuntelevat, keskustelevat, rohkaisevat löytämään omia kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia sekä tukevat vaikeina hetkinä. Koulussa opettajat, oppilashuolto ja koko henkilökunta ovat tärkeä osa tätä turvaverkkoa, jota on vahvistettava resursseja lisäämällä ja lähikoulut turvaamalla."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Näitä "perinteisiä arvoja" en jaa minä eikä moni muukaan. Vaikka rauha, ystävyys ja solidaarisuus toimii paljon paremmin. Tai SKP:n viime vuosina käyttämä slogan: työtä, rauhaa, perusturvaa."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Ei todellakaan. Palveluita tulee tuottaa yhä enemmän julkisesti eikä ihmisten perustarpeiden täyttämisellä tule kasvattaa yksityisten firmojen voittoja."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Onneksi ei ole mikään pakko leikata julkisia palveluita. Veroja tulisi korottaa suurimpien palkkatulojen, suuryritysten ja pääomatulojen osalta."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Suurilla tuloilla ei kyllä ole mitään tekemistä ihmisten lahjakkuuden tai ahkeruuden kanssa."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Julkiselle taloudelle liian raskaita ovat nykyiset verohelpotukset suuryrityksille ja pääomatuloja saaville."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Irene Auer: "Kapitalistiseen järjestelmään kuuluva jatkuvan talouskasvun tavoite on ympäristön ja ihmisten enemmistön kannalta äärimmäisen tuhoisa. Jotta maapallo säilyisi niin meille kuin tulevillekin sukupolville elinkelpoisena, on ympäristönsuojelu asetettava taloudellisen voitontavoittelun edelle."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}