Kuntavaalit 2017

Pinja Nieminen
Vihr
Espoo
251 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Espoo
Ikä 36
Koulutustaso Ylempi korkea-aste
Yhteystiedot  

Olen Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, varavaltuutettu, Vihreän kaupunginvaltuustoryhmän jäsen (ensimmäiset varavaltuutetut kuuluvat valtuustoryhmään) sekä HOK-Elannon vihreän edustajistoryhmän puheenjohtaja. Aiempia luottamustoimia minulla on ollut muun muassa seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnassa sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHSssa.  Työskentelen sosiaalialalla suunnittelijana kehittämistehtävissä. Aiemmin olen työskennellyt muun muassa Suomen Mielenterveysseurassa projektipäällikkönä sekä vuosia sijaisopettajana espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 503 +247
  ennakkoon 126  
  vaalipäivänä 377  
Osuus kunnan äänistä 0.4%  
  ennakkoon 0.3%  
  vaalipäivänä 0.5%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Espoon kaupungin rahastoissa olevia varoja pitää ottaa käyttöön, jotta huonosta sisäilmasta kärsivät koulut saataisiin korjattua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Rahastoja voidaan mielestäni purkaa tätä varten, mutta myös muita rahoitusmuotoja tulee tarkastella. Pääasia on, että sisäilmaongelmaiset koulut saadaan korjattua. Kertaalleen tapahtunut homealtistus vaikuttaa lasten loppuelämään. Peruskorjauksia ja kosteusvaurioremontteja pitäisi kaiken kaikkiaan pyrkiä tekemään nykyistä ripeämmin sekä ehkäistä ongelmia uusissa rakennuksissa. Kosteusvaurio-oireiluun pitäisi mielestäni ylipäätänsä suhtautua yhteiskunnassa nykyistä vakavammin."

2 / 30

Espoo tarvitsee oman teatteritalon, vaikka se tarkoittaisi rakennuksen pystyttämistä verovaroin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Kysymyksessä on hieman ärsyttävä vire: aivan kuin kulttuuria ei tulisi kustantaa verovaroin. Mitä itse asiaan kuitenkin tulee, niin kannatan Espoon kulttuurikeskuksen yhteyteen toteutettavaa teatteria. Erillinen teatteritalo on todella hieno ajatus, mutta en näe sitä taloudellisesti nyt mahdollisena. Priorisoin ennemmin edellä mainittuja koulukorjauksia. Teatterin toimintaedellytykset tulee kuitenkin turvata. Sivistyskaupungissa tulee arvostaa kulttuuria."

3 / 30

Espoon kovaa rakennustahtia pitäisi hillitä, jotta kaupungissa saataisiin säilytettyä nykyinen palvelutaso.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Tämä ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Tarvitsemme koulukorjauksia, uusia kouluja, päiväkoteja jne ja metron rakentamisestakaan ei voi enää perääntyä. Jokaisen rakennushankkeen toteutusta tulee kuitenkin arvioida tarkasti. Hankkeet tulisi myös saada pysymään nykyistä paremmin budjetissa."

4 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "En usko, että kukaan haluaa Suomesta joidenkin amerikkalaisten kaupunkien tyylistä yhteiskuntaa, jossa kauppaan täytyy lähteä autolla oman asuinalueen ulkopuolelle ja kaikki liikkuminen perustuu autoiluun. Kaavoittamisen täytyy perustua siihen, että päivittäistavarakauppa on saavutettavissa jalan ja julkisin kulkuvälinein. Väestön ikääntyessä ja pienten kotitalouksien yleistyessä tämä on erityisen tärkeää."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Espoon pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Pormestarimalli on eurooppalainen toimivaksi todettu käytäntö. Suomessa kuntien tehtäväkenttä on poikkeuksellisen laaja ja siten on yllättävää, että mallia ei ole otettu täällä laajemmin käyttöön Helsingin ja Tampereen seutua lukuun ottamatta. Malli erottaisi nykyistä selkeämmin poliittisen johtamisen ja virkamiesjohdon ja vahvistaisi demokratiaa ja poliittisen ohjauksen edellytyksiä."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Tarvittaessa pakkolunastuksia täytyy voida käyttää, jos jonkin alueen kaavoittaminen ei kerta kaikkiaan etene, mutta tämän pitää olla vasta viimesijainen keino."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "On totta, että useat valituskierrokset hidastavat monien hankkeiden etenemistä, mutta kuntalaisilla on oltava oikeus vaikuttaa oman asuinympäristönsä kehitykseen. Joissain tilanteissa kuntalaisilla pitäisi olla nykyistä enemmänkin oikeuksia. Olen esimerkiksi ollut aktiivinen Högbergetin louhos- ja maantäyttöhankkeen tiimoilta. On uskomatonta, miten vaikeaa on nykylainsäädännön puitteissa saada estettyä hanketta, joka on katastrofaalinen alueella jo asuville ja elinkeinoa harjoittaville."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Yksi kallioon louhittu autopaikka voi maksaa jopa 50 000€. Autopaikat nostavat nyt tarpeettomasti asuntojen hintoja. Jokaiseen esimerkiksi metroaseman lähelle rakennettuun pieneen asuntoon ei tarvitse varata autopaikkaa. Uskon, että esimerkiksi moni hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella asuva yksineläjä mielellään maksaisi vähän vähemmän asuntolainaa. Rakennusliikkeetkin toivovat autopaikkanormin höllentämistä, jotta uudet asunnot menisivät paremmin kaupaksi."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Tämä on ihan absurdi kysymys ja tässä haetaan sellaista tarpeetonta vastakkainasettelua, mitä on nykyään aivan liikaa. Auraamisen toteuttaminen on operatiivista työtä ja sitä tekevät kyllä tietävät, miten lumet saadaan aurattua niin, että liikenne järjestyy."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Julkisen liikenteen kehittäminen on äärimmäisen tärkeää. Metron liityntäliikenne on saatava toimimaan hyvin ja lipunhintojen korotuksia pyrittävä torppaamaan. On myös muistettava se osa Espoota, johon metro ei vaikuta oikeastaan mitenkään. Julkisen liikenteen toimivuus hyödyttää kaikkia, se ehkäisee myös ruuhkia. Kukaan meistä ei halua viettää työmatkoilla tuntikausia. On kuitenkin muistettava, että on tilanteita ja työpaikkoja, joissa autolla liikkuminen on välttämätöntä."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Kirjastoista on tullut tärkeitä kulttuuritiloja. Hiljaisten tilojen olemassaolo ja hyvä kirjavalikoima ovat tietenkin tärkeitä, mutta on hienoa, että kirjastoissa on nykyään erilaisia työpajatiloja, vuokrattavia tavaroita, kulttuuriesityksiä jne."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Tämä on hankala kysymys tällaisenaan vastattavaksi ja olisin yhtä hyvin voinut valita kohdan "jokseenkin samaa mieltä". On kuitenkin älytön ajatus, että nykyiseen kouluverkkoon tulisi lukittautua hamaan tulevaisuuteen asti. Jos esimerkiksi kaksi asuinaluetta kasvaa vuosien saatossa yhteen ja molemmissa on pieni huonokuntoinen yläkoulu, niin totta kai tilalle pitää voida rakentaa yksi uusi, hyvä yhteinen yläkoulu."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Tästä seuraisi vain lisää asuinalueiden eriytymistä ts. perheet alkaisivat valita asuinpaikkansa koulun perusteella."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Tämä on taas hölmö kysymys ja oikea mielipiteeni on "ei samaa eikä eri mieltä". Jotkut tunnit voivat olla yhdessä ja toiset erikseen. Omalla lukioluokallani oli hyvin vähän poikia ja liikuntatunnit olivat usein yhdistetty ja en nähnyt tässä mitään huonoa. Olennaisinta on, että liikuntatunnit herättävät lapsessa halun liikkumiseen ja edesauttavat terveen kehonkuvan kehittymistä."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Myös maahanmuuttajalapsilla on oikeus lähikouluun. Ei voi olla niin, että samassa taloyhtiössä asuva kantasuomalainen lapsi lähtisi aamulla lähikouluun ja hänen maahanmuuttajaystävänsä matkaisi bussilla kauemmaksi. Siihen pitää silti pyrkiä, että asuinalueet säilyisivät sosiaaliekonomisesti monimuotoisina. Tunnen somalitaustaisen naisen, joka halusi vaihtaa lapsensa toiseen päiväkotiin, koska päiväkodissa oli niin vähän suomenkielisiä lapsia, että se oli riski lapsen kielitaidon kehitykselle."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Perheillä on todennäköisesti hyvä syy käyttää paikka kokopäiväisenä. Jos subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta luovutaan, myös monen maahanmuuttajan nyt päiväkodissa oleva lapsi joutuisi luopumaan hoitopaikastaan. Suomen kielen oppimisen ja integraation kannalta päivähoidosta on lapsille suurta hyötyä. Tietenkin perheiden kannattaa itse miettiä, riittääkö puolipäiväinen hoito, mutta valinnan tulee olla perheillä itsellään."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "En näe tämän olevan tässä taloustilanteessa mahdollista. Olennaisinta on mielestäni pyrkiä turvaamaan päivähoidon/varhaiskasvatuksen toimintaedellytykset. Emme saa joutua tilanteeseen, jossa vanhempi joutuu miettimään, että pitäisikö lapsi hoitaa kotona siksi, että lapsen ei ole hyvä olla päivähoidossa ylisuurien ryhmien tms takia."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Tämä "alueeni" on tässä vähän outo. Terveyspalveluiden toteuttamista tulee tarkastella isompina kokonaisuuksina ja rakenteellisella tasolla. Haluaisin joka tapauksessa, että julkinen sektori säilyy Suomessa terveyspalveluiden järjestäjänä ja tuottajana. Uskon, että näin turvaamme kohtuuhintaisen hoidon myös tulevaisuudessa sekä osaamisen säilymisen ja kehittymisen."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Ideaalitilanteessa näin olisi tietenkin, työterveydessäkään ei ole käyntimaksuja. En kuitenkaan näe, että syntyvä budjettivaje olisi mitenkään katettavissa eli hoidon saatavuus saattaisi heikentyä ts. sairauksien hoitoon pääsy ja hoidon aloittaminen hidastua. Maksuja ei tulisi kuitenkaan nostaa nykyisestään. Erityisesti pienituloisille eläkeläisille korkeat terveydenhuoltomenot ovat ongelmat. Osa ihmisistä jättää jo nyt tarpeelliset lääkkeet syömättä siksi, että heillä ei ole niihin varaa."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Väestön pakkautuminen kasvukeskuksiin nostaa asuntojen hintoja eli on sinänsä tärkeää, että työtä ja koulutusta on muuallakin kuin kaupungeissa, mutta tasapainon hakeminen tässä on tärkeää. Meillä on kuitenkin täällä omia haasteitamme, joiden ratkaiseminen myös kysyy rahaa. Espoolaisten verotuloista noin 160milj€ vuodessa menee ns. verotulojen tasauksen takia muualle Suomeen ja samaan aikaan meillä on vaikeuksia toteuttaa koulukorjauksia ja kasvavassa kaupungissa tarvittavia investointeja jne."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Laki on tulossa voimaan 1.3 ja on asiatonta yhä vatvoa, että pitäisikö se sittenkin kumota. Mitään adoptio-oikeutta Suomen laki ei myöskään tunne ja on hämmentävää, että tällaista termiä yhä käytetään. Ihmisillä on oikeus vuoden kestävään adoptioneuvontaan, jonka päätteeksi Valvira voi myöntää adoptioluvan, jos hakijat on todettu soveltuviksi. Sosiaalityöntekijä voi keskeyttää adoptioneuvonnan antamisen heti, jos toteaa, että adoptioon ei ole edellytyksiä (esim pitkäaikaissairaus voi olla este)."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "En näe perusteluita sille, miksi juuri Espoossa pitäisi toimia toisin kuin muissa kunnissa."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Riippuu siitä, mitä kurilla tarkoitetaan. Koulun, opettajien ja yhteisten tilojen kunnioitusta voisi nykyään olla enemmänkin. Tämä ei tarkoita, että pitäisi palata menneiden vuosikymmenien häpeäkulttuuriin, jossa koululaiset pelkäsivät opettajia. Oppilaat oppivat parhaiten hyvässä ilmapiirissä ja se tarkoittaa myös turvattua opiskelurauhaa."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Oikea vastaukseni tähän olisi "ei samaa eikä eri mieltä. Nuo ovat hyviä arvoja, mutta niin ovat monet muutkin. Itselleni tärkeitä arvoja ovat esimerkiksi ihmisistä ja luonnosta välittäminen ja siten puhtaan elinympäristön ja hyvän elämän turvaaminen myös tuleville sukupolville. Olen isäinmaallinen, mutta minkäänlainen nationalismi ei mahdu ideologiaani. En kannata perinteisiä arvoja, jos ne ovat poissulkevia ja suvaitsemattomia ja jotain sukupuolta tai perhemuotoa ylikorostavia."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Ulkoistamista tulee käyttää tapauskohtaiseksi. Joskus sillä on ratkaistavissa esimerkiksi palvelun saatavuuteen liittyvät ongelmat, mikään taikakeino se ei kuitenkaan ole ja kunnalla tulisi aina olla myös itsellään osaamista jonkin palvelun tuottamisessa, jotta ei päädytä sellaiseen tilanteeseen, että palvelua ei enää osata tuottaa tai kehittää itse tai määrittää sille hintaa, vaan se on pakko ostaa ulkoa."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "90-luvun laman seurauksena tehtyjen leikkausten on todettu monessa tapauksessa aiheuttaneen pitkällä aikavälillä vain lisää kuluja. (Joskin leikkaukset tehtiin pitkälti pakkotilanteessa.) Sosiaali- ja terveyspalveluista säästäminen ei siis ole kestävä ratkaisu. Verojen korottamisen sijaan pitää kuitenkin keskittyä kehittämistyöhön palveluiden toteuttamisessa sekä pyrkiä työllisyysasteen nostoon."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "On väitetty, että suuret tuloerot saisivat hyvinvoinnin valumaan myös köyhempien eduksi. Tutkimusten mukaan yhteiskunnan kokonaisedun kannalta pienet tuloerot ovat kuitenkin hyväksi. Olen asunut suurten tuloerojen maissa (Peru, Argentiina, USA) ja nähnyt, mitä erot käytännössä tarkoittavat. On myös suomalaisten hyvätuloisten etu, että täällä köyhien ei tarvitse ryöstellä rikkaampia."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Suomen terveydenhuoltomenot eivät ole OECD-maiden joukossa mitenkään erityisen isot, pikemminkin toisinpäin. Sitkeä taantuma ja heikko BKT:n kehitys ovat kuitenkin riski sekä sosiaali- että terveyspalveluiden ylläpitämiselle. Jos talouskasvu ei lähde kunnolla vauhtiin, on olemassa riski leikkauksiin. Palvelut itsessään eivät siis ole missään nimessä mielestäni liiallisia, mutta Suomen taloustilanne suhteessa niiden laajuuteen voi käydä haastavaksi, jos työllisyys ei kasva."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Esimerkiksi kaivosteollisuuden lupakäytäntö hämmentää minua suuresti. Annamme ulkomaisille yhtiöille luvan hyödyntää Suomen luonnonvaroja sekä oikeuden tuhota luontoamme lyhytnäköisen edun tavoittelun nimissä. Kun mineraalit on kerätty pois, niin seuraukset näkyvät luonnossa vielä kauan. Mitä työpaikkojen lisäämiseen vielä tulee, niin Suomi voisi myös olla vihreän talouden ja clean techin edelläkävijä."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pinja Nieminen: "Myös tulevilla sukupolvilla täytyy olla oikeus puhtaaseen elinympäristöön."