Vaalit 2015

Vaalit 2015

HS - Eduskuntavaalit 2015 tulospalvelu

Eija Nivala, 69

  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Ehdokasnumero: 69
  • Ikä: 48
  • Koulutustaso: Teologian maisteri
  • Lasten lukumäärä: 4

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

Toimin Alavieskan kirkkoherran virassa. Aiemmin olen toiminut pappina Kalajoella ja Sievissä. Kansainvälistä työkokemusta minulla on vuosilta 1999–2003 jolloin koulutin pappeja ja evankelistoja Angolan ev. lut kirkon palveluksessa. Olen Oulun hiippakunnan kirkolliskokousedustaja, kirkkohallituksen täysistunnon jäsen, Suomen kirkon pappisliiton puheenjohtaja ja Kirkon akateemiset AKIn puheenjohtaja. Perheeseeni kuuluu puoliso ja neljä lasta.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Näen suomalaiset ahkerana kansana. Väitteessä on kuitenkin siinä mielessä perää, että menneinä vuosikymmeninä ja varsinkin sodanjälkeisinä vuosina kansakunta oli yhtenäisemmin Suomea rakentamassa. Minun sukupolveni, jonka ei ole tarvinnut kokea ruoan vähyyttä, on tottunut monenlaiseen hyvään. Mukaan mahtuu aina pieni joukko myös niitä, jotka eivät halua kantaa omaa vastuutaan yhteiskunnan rakentamiseksi.

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Velan määrä on kansainvälisesti mitattuna vielä kohtuullinen, mutta sen voimakas kasvusuunta on nyt huolestuttava. Velan määrän kasvu pitää saada taittumaan. Se ei taida taittua pelkästään luottamalla talouskasvuun. Vaalit saattavat houkutella meitä ehdokkaita lupaamaan jos jonkinlaista hyvää. Näyttää valitettavasti kuitenkin siltä, ettei tällaisia lupauksia voi nyt antaa. Valtionvelan määrä on 17500 euroa asukasta kohden. Siitä voi jokainen laskea oman perheen osuuden. Aika isoja lukuja.

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Euro on vakauttanut taloutta pitäen korot matalalla. Se on helpottanut kaupankäyntiä Euroopassa ja estänyt devalvaatiokilpailun euroalueen sisällä. Matti Meikäläisen tasolta katsottuna yhteisvaluuttaa helpottaa matkustamista. Haittana on se, että maakohtaisia rahapolitiikan (vrt. Kreikka) virheitä ei enää saada korjattua devalvaatiolla.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Vuosien saatossa meille on kertynyt valtava määrä erilaisia säädöksiä ja lakeja. Kaikkea ei tarvitse luvanvaraistaa. Voisimme hyvin karsia erilaisia säädöksiä ja luottaa ihmisten maalaisjärkeen. Mitä enemmän vaadimme luvanvaraisuutta ja säädöksiä, sitä isommaksi julkishallintomme kasvaa. Hyvä kohde julkishallinnon kustannustalkoille.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Kreikan on pystyttävä itse tekemään merkittävimmät korjausliikkeet. Kulutuksen sopeutus omaan elintasoon, korruption kitkentä, verojen keräämien väestöltä jne. on toimia, joita maa ei voi väistää. Maa ei voi laskea sen varaan, että muu Eurooppa maksaa. Euroopan on kuitenkin tuettava Kreikkaa ponnisteluissaan mm. laina-aikoja pidentämällä.

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Tavoite on hyvä ja siihen kai olisi uskominen. Onhan hankkeen takana kaikki eduskuntapuolueet niin hallituksesta kuin oppositiosta. Olemassa olevat laskelmat vaikuttavat kuitenkin vielä epämääräisiltä ja varmaa kustannussäästöä ei ole kukaan pystynyt osoittamaan. Ennen lopullista päätöksentekoa tulee olla selkeät kuntakohtaiset laskelmat hankkeen vaikutuksista.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
On oikeudenmukaista, että se jolla on maksukykyä enemmän, osallistuu yhteisten asioiden hoitoon suuremmalla osuudella.

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Eläkekatto voisi tulla kysymykseen normaalista poikkeavissa korkeissa eläkkeissä. Lakisääteisiä korkeita eläkkeitä on kuitenkin vähän ja pieniä eläkkeitä paljon. Mikäli haluttaisiin, että katolla olisi talousvaikutusta, raja pitäisi kaiketi tuoda jo liian alas. Norjan tapaan eläkekatto ei kuitenkaan ole poissuljettu korkeista eläkkeistä.

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
En usko, että työmarkkinoilla päästään palkkoja alentavaan sopimukseen. Samaan tavoitteeseen, hyvään työllisyyteen, voidaan päästäneen palkkamaltilla hieman hitaammalla aikataululla. Suomen kilpailukyky ei mahdollista sellaista palkkakehitystä jatkossa, mihin olemme muutaman viime vuosikymmenen aikana tottuneet.

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Kyllä tämä on joskus perusteltua ja näinhän on tehty esimerkiksi joissakin telakkaratkaisuissa. Valtion tukea pitää kuitenkin käyttää hyvin varovaisesti. Tuki ei voi johtaa kotimaassa kilpailua vääristävään tilanteeseen.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Natoon liittyminen on kaksiteräinen miekka. Meillä on yhtä paljon rajaa Venäjän kanssa kuin Natolla yhteensä. Liittyessämme Natoon saamme sen turvatakuut alueellisen koskemattomuutemme varalle. Samalla kuitenkin menemme osalliseksi Naton kaikkiin konflikteihin eri puolilla maailmaa, myös Naton ja Venäjän välisiin kiistoihin. Tässä epävakaassa maailmanpoliittisessa tilanteessa Suomen turvallisuus on parhaiten turvattu, kun emme tee kiireellä uusia turvallisuuspoliittisia ratkaisuja.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Ukrainan kriisin myötä myös Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut. En usko Venäjää sotilaalliseksi uhaksi, mutta jännite on kuitenkin kasvanut. Tasan vuosi sitten helmikuussa vietettiin Sotshin talviolympialaisia. Nyt olemme kylmän sodan kynnyksellä. Presidentin ohella seuraavalta pääministeriltä vaaditaan viisautta ja diplomatiaa.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Suomi on reagoinut ilmatilaloukkauksiin sopivalla tasolla. Tulee osoittaa, että ne havaitaan ja niitä ei hyväksytä. Ilmatilaloukkauksista ei kuitenkaan pidä provosoitua vaan pyrkiä diplomatian keinoin antamaan vahva viesti.

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Suomi teki oikean ratkaisun olemalla yhdessä muiden eurooppalaisten valtioiden kanssa Venäjä-pakotteissa. Jättäytymällä ulkopuolelle olisimme antaneet Venäjälle väärän signaalin sen Ukraina-politiikasta. Päätös on karulla tavalla koskettanut myös meidän aluettamme, joka on vahvaa maidon, perunan ja lihantuotantoaluetta. Tästä meidän kaikkien pitäisi kantaa yhteisvastuuta niiden osalta, joiden toimeentuloon pakotteet vaikuttavat.

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Sopimuksen allekirjoittamiseen oli voimakas kansainvälinen paine. Se tehtiin sillä ymmärryksellä, joka silloin oli kansainvälisestä turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Nyt sopimusta voitaisiin arvioida toisinkin. Suomella on Venäjän kanssa yhtä paljon kuin EU:lla tai Natolla. Päätös ilman muuta heikensi Suomen puolustusvalmiutta.

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Kannatan tätä. Suomella ja Ruotsilla on yhteinen historia, emme kuulu sotilasliittoihin, geopoliittinen asema naapureina on yhtäläinen ja väestöltään olemme samaa suuruusluokkaa. Meillä on myös syvä keskinäinen luottamus toisiamme kohtaan.

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Kehitysapu on perusteltu humanitaarisista syistä. Vuosia Angolassa asuneena ja kehitysyhteistyön tuloksia terveydenhuollossa, koulutuksessa ja elintarvikehuollossa läheltä seuranneena näen niiden vaikuttavuuden. Parhaana kehitysyhteistyön kanavana näen sen ohjautumisen suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta. Suoraan kohdemaan valtion budjetin kautta ohjattuna riski perillemenosta kasvaa.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Suomi on viime vuosina pienentänyt puolustusbudjettiaan. Olemme kuitenkin pystyneet säilyttämään kohtuullisen uskottavan puolustuksen. Puolustusbudjettia ei pidä enää karsia. Muuttuneessa tilanteessa meidän on arvioitava puolustuksemme uskottavuutta uudelleen. Uskottavuuden säilyttäminen edellyttää uusia panostuksia ja puolustusbudjetti on palautettava entiselle tasolle.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
En näe Suomea suurena uhkana ääri-islamisteille. Uskon terrorin kohdistuvan ensisijaisesti maihin, jotka he kokevat suurimmaksi uhaksi. Tästä huolimatta kaikki on mahdollista. Suomen tulee käydä tiivistä vuoropuhelua muiden maiden kanssa terrorismin vastaisessa toiminnassa.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
EU on luonut taloudellista vakautta Eurooppaan. Se on mahdollistanut ihmisten, tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkumisen. Se on mahdollistanut opiskelun, työn, yrityksen laajentamisen Eurooppaan. EU lisännyt turvallisuudentunnetta Euroopassa. Toki voimme moittia EU:ta byrokratiasta, maalaisjärjen puutteesta ja monesta muustakin asiasta. Vaikka Suomi on nettomaksaja, hyödyt on kuitenkin haittoja suuremmat.

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Äitinä ajattelen, että lapseni elämä olisi jollain helpompaa, jos puoliso löytyisi perinteisesti eri sukupuolesta. Kaikissa tilanteissa haluaisin luottaa ja tukea lastani.

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Olen sen verran vanhanaikainen, että en pidä kannabiksen kasvatuksen vapautusta mitenkään tarpeellisena. Pienimuotoisen kasvatuksen vapauttamista tai rangaistuskäytäntöjen lieventämistä on perusteltu mm. sillä, että yhteiskunnan on vaikea valvoa asiaa. Samalla perusteella voitaisiin pienimuotoinen näpistys myymälöissä poistaa rikoksena.

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Olen tässä huono. Ihmistä tulisi auttaa useammin kuin tulee autettua. Rahaa kerjäävä ei koskaan ole hyväosainen.

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Lapselle paras hoitopaikka yleensä on koti. En kuitenkaan näe mitään estettä sille, että lapsi menee jo pienestä pitäen päiväkotiin. Omat kokemukseni alle 3-vuotiaiden lasten päivähoidosta ovat hyvin myönteisiä.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Lajittelen kaikki ne jätteet, jotka jätehuoltoyhtiömme pystyy keräämään.

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Rohkaisen anteeksiantoon.

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Moni meistä varmaan haluaa vähän nykyistä enemmän rahaa. Vaikka tämän inhimillisen halun itsessäni tunnistan, ymmärrän myös sen, että raha ei tuo onnea. Raha ei tuo hyviä ihmissuhteita ja läheisyyttä. Elämä on lahja, sitä ei voi rahalla ostaa.

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Olen kotiruoan kannattaja. Tavoitteenani on päivittäinen ateriayhteys koko perheellä. Kerran pari viikossa laitamme ruokaa vähän pidemmän kaavan mukaan ja syömme arkiruokaa paremmin.

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Vanha vitsi menee jotenkin näin. "Koira ajattelee, että ihminen on kuningas, koska ihminen antaa hänelle ruokaa. Kissa ajattelee, että hän on kuningas, koska ihminen antaa sille ruokaa".

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eija Nivala:
Suomi on monilla kansainvälisillä mittareilla mitattuna yksi maailman parhaista maista asua. Lukutaitoprosenttimme on maailman korkein – lähes 100, lapsikuolleisuudessa olemme maailman 2. paras, korruptiota meillä on 3. vähiten maailmassa. Bruttokansantuotteen mukaan olemme yksi maailman vauraimmista maista. Meillä on rikas luonto, jossa valon ja lämpötilan määrän vuotuinen vaihtelu tuo upean vuosikierron. Turvallisuuden tunteemme on maailman huippua. Maailmalla asuneena arvostan kotimaatani.

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio