Vaalit 2015

Vaalit 2015

HS - Eduskuntavaalit 2015 tulospalvelu

Matti Leiviskä, 66

  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Ehdokasnumero: 66
  • Ikä: 30
  • Koulutustaso: Filosofian lisensiaatti
  • Lasten lukumäärä: 0

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

Olen historian tohtorikoulutettava Pyhännältä, nuorin Pohjois-Pohjanmaan keskustalaisista ehdokkaista. Vaikutan monenlaisissa luottamustehtävissä kyläyhdistyksestä maakuntahallitukseen. Vaaliteemani on: Hajautettu yhteiskunta - Kestävämpi Suomi.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Kattavat sosiaalituet ja -palvelut ovat lähes poistaneet Suomesta vakavan köyhyyden ja nälän, joka oli arkipäivää vielä 1940-luvulla. Tukiin liittyvät negatiiviset ilmiöt ovat kokonaisuuteen verrattuna hyvin vähäisiä.

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Suomen talous on tällä hetkellä taantumassa, joten alijäämäisessä budjetissa ei ole mitään kummallista. Ratkaisevampaa on, että talous lopulta saadaan kasvuun ja budjetti ylijäämäiseksi. Valtion velkaan ei voi suhtautua samalla tavoin kuin yksityistalouden velkaan, sillä valtion ei tarvitse koskaan maksaa kerralla pois kaikkia velkojaan. Tärkeintä on, että velkojat voivat luottaa siihen, että valtio pystyy huolehtimaan maksuista ajallaan.

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Suomelle euron hyödyt ovat olleet paljon haittoja suuremmat. Euro on antanut vakaan valuutan, matalat korot ja helpottanut ihmisten ja yritysten kanssakäymistä Euroopan alueella.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Turha byrokratia on yksi Suomen talouskehitystä jarruttavista tekijöistä. Esimerkiksi työntekijöiden palkkaamisen helpottaminen tai elintarvikkeiden myynnin mahdollistaminen suoraan tuottajilta kuluttajille lisäisivät taloudellista toimeliaisuutta Suomessa.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Kreikan velkatilanne on sellainen, ettei se käytännössä koskaan pysty selviytymään veloistaan, ellei maksuehtoja muuteta merkittävästi. Liian tiukka suhtautuminen Kreikan tilanteeseen johtaa vain inhimillisen kärsimyksen lisääntymiseen ja taloustaantuman jatkumiseen.

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen mahdollistaa kustannuskehityksen hillitsemisen ja jopa palveluiden parantamisen, jos se toteutetaan oikein. Tällä hetkellä valmistelussa oleva malli ei välttämättä ole paras mahdollinen, vaan voisi olla parempi pyrkiä maakuntamalliin, jossa sekä järjestämis- että tuotantovastuu olisi nykyisten sairaanhoitopiirien mukaisilla maakunnilla. Palveluiden rahoitus hoidettaisiin yksikanavaisesti suoraan maakuntien kautta.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Nykyinen progressiivinen veromalli tasaa hyvin tuloeroja ja mahdollistaa hyvinvointipalvelut myös pienituloisille, joten se on syytä säilyttää.

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Eläkekatto ei tutkimusten mukaan poistaisi kohua herättäneitä huippueläkkeitä, mutta voisi saada aikaa eläkejärjestelmän hajautumiseen huipputuloisten ja tavallisten ihmisten järjestelmiin. Eläkeläisten suurituloisin ryhmä saa nykyisin eläkettä suunnilleen saman verran kuin keskituloinen palkkaa, joten pääsääntöisesti eläkkeet ovat kohtuullisia.

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Yritysten kilpailukyky ei ole riippuvainen niinkään palkkatasosta, vaan tehokkaasta toiminnasta, hyvästä osaamisesta ja uusimman tekniikan hyödyntämisestä. Suomalaiset yritykset ovat tutkimusten mukaan kansainvälisesti erittäin kilpailukykyisiä.

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Valtion osallistuminen vaikeuksiin joutuneiden yritysten pelastamiseen on tapauskohtaista. Periaatteessa valtion ei tule tukea suoraan sellaista yritystä, joka on joutunut vaikeuksiin heikon kannattavuuden tai muun syyn takia. Jos tällainen automaatti luodaan, ei tuen hakijoista tule loppua. Yrityksen toiminnan pitää olla ennen kaikkea taloudellisesti kannattavaa. Toisaalta on tapauksia, kuten Talvivaara, joissa valtion mukaantulo on pienempi paha kuin yrityksen kaatuminen.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Natosta tuskin olisi suurtakaan apua Suomen puolustamiseen. Sen sijaan jäsenyys lisäisi entisestään jännitteitä lännen ja Venäjän välillä. Suomen on parempi kehittää omaa, itsenäistä puolustuskykyään ja lisätä pohjoismaista yhteistyötä.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Ukrainan tapahtumat ovat osoittaneet, etteivät edes vakiintuneet ja hyvät suhteet Venäjän kanssa riitä takamaan turvallisuutta sen naapurissa. Vielä tällä hetkellä Suomeen ei kuitenkaan kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa, mutta sen mahdollisuus on kasvanut.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Nykyinen linja on tällä hetkellä riittävä.

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Suomen kaltaisen pienen maan on hyvä pysyä yhdessä rintamassa muiden EU-maiden kanssa, vaikka se voikin merkitä taloudellisia menetyksiä lyhyellä aikavälillä. Irtautumalla EU:n yhteisestä politiikasta joutuisimme helposti Venäjän suorien vaikutusyritysten kohteeksi.

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Suomen kaltaiselle maalle, jolla on puolustettavanaan pitkä maaraja, tällainen sopimus ei ollut ollut kovin järkevä. Korvaavan järjestelmän luominen on tullut kalliiksi eikä sen toimivuus välttämättä ole yhtä hyvä kuin entisellä.

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa voidaan lisätä erityisesti ilma- ja merivoimien osalta.

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Heikompien auttaminen kuuluu hyviin suomalaisiin periaatteisiin, mutta apu on annettava siten, että se todella hyödyttää autettavaa eikä saata auttajaa itseään ongelmiin. Suomen taloudellinen tilanne on tällä hetkellä sellainen, ettei varaa auttamiseen ole yhtä paljon kuin aiemmin. Toisaalta monissa tutkimuksissa on kyseenalaistettu kehitysavun toimivuus ja hyödyt vastaanottajamaille. Kehitysavun määrään ja vaikuttavuutta pitää tutkia perusteellisesti tulevalla hallituskaudella.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Suomen uskottavasta puolustuksesta on huolehdittava heikossakin taloudellisessa tilanteessa, sillä kansalaisten turvallisuuden takaaminen on yksi valtion perustehtävistä. Täysin rajoituksettomaan tuhlailuun ei kuitenkaan pidä lähteä, vaan taloudellisuudesta on pidettävä huolta Puolustusvoimissakin.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Tällä hetkellä Suomeen ei kohdistu kovin suurta terroriuhkaa, mutta ellei maahanmuuttajien kotouttamisessa onnistuta kunnolla, voi riski kasvaa meilläkin.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
EU:n laajentumisen ja pitkään kestäneen suotuisan talouskehityksen myötä Suomi kuuluu nykyisin rikkaimpiin EU maihin. Koska unionissa on mukana huomattavasti Suomea köyhempiä maita, on meidän turha odottaa, että Suomesta tulisi nettotuensaaja. EU:lle maksettavaa maksuosuutta pitää silti pyrkiä pienentämään.

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Minulla ei ole lapsia, mutta jos tällainen tilanne joskus tulee eteen, minulla ei olisi mitään sitä vastaan.

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Päihdyttäviä ja huumaavia aineita on saatavilla aivan riittävästi ilman kannabistakin. Kaikkiaan pitäisi pyrkiä siihen, että ihmiset tulisivat toimeen ilman niitä.

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Kenenkään ei ole pakko antaa rahaa kerjäläiselle.

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Sopiva ikä päiväkotiin laittamiselle on tapauskohtaista eikä siihen ole yhtä oikeaa vastausta.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Lajittelen jätteeni niin hyvin kuin se on mahdollista.

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Totuus tulee yleensä aina julki, joten pettäminen ja valehtelu eivät kannata. Silti on hyvä aina miettiä, kumpi lopulta satuttaa toista enemmän, totuus vai tietämättömyys.

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Tutkimusten mukaan raha tuo onnea tiettyyn rajaan asti, mutta sen yläpuolella päästyään ihminen ei juuri tule entistä onnellisemmaksi.

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Kiireisessä arjessa eineksiäkin tulee käytettyä, mutta syön silti useammin kotiruokaa.

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Kissojen ja koirien älykkyyttä ei pystytä luotettavasti vertailemaan. Ne ovat molemmat älykkäitä eläimiä, mutta niiden älykkyys on erityyppistä.

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Matti Leiviskä:
Suomi on tutkitusti yksi maailman parhaista ja menestyneimmistä maista. Välillä tämä tosiasia vain tuntuu unohtuvan meiltä suomalaisilta emmekä osaa arvostaa sitä.

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio