Vaalit 2015

Vaalit 2015

HS - Eduskuntavaalit 2015 tulospalvelu

Timo Korhonen, 65

  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Ehdokasnumero: 65
  • Ikä: 55
  • Koulutustaso: agrologi
  • Lasten lukumäärä: 2

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

Olen toisen kauden kansanedustaja Kainuusta, Oulun vaalipiiristä. Siviilityöni on Kainuun MTK:n toiminnanjohtaja. Harrastan metsänhoitoa, ruuanlaittoa ja liikuntaa. Olen mm. Kainuun maakuntahallituksen, Pohjois-Suomen neuvottelukunnan ja Kainuun keskustan puheenjohtaja. Toimin myös keskustan puoluehallituksessa ja useissa muissakin luottamustehtävissä.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
En pidä suomalaisia kiittämättöminä enkä laiskoina. Ilmaiset sosiaalituet käyvät itse asiassa niiden varassa eläville suomalaisille kalliiksi, koska ne jopa estävät aktiivisuuden ja töiden vastaanottamisen. Sosiaalitukijärjestelmän pitäisi olla kannustava ja palkita töiden vastaanottamisesta. Tähän on pyrkinyt keskustan perustulomalli, jota kannattaisi ehdottomasti kokeilla esimerkiksi meillä Kainuussa!

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Julkisen talouden velkaantumisen taittaminen on keskeisessä roolissa keskustan esityksessä seuraavan hallituksen strategiseksi ohjelmaksi. Valtiontalouden alijäämä on saatava painettua seuraavien vuosien aikana kahteen miljardiin euroon ja pitkän ajan tavoitteena on luonnollisesti oltava alijäämän kattaminen kokonaisuudessaan. Tätä varten valtion menot on jäädytettävä, jotta velan osuus BKT:sta saadaan laskemaan. Kaikin tavoin on tuettava talouskasvua, mutta leikkauksiakaan ei voi sulkea pois.

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Euroa perustettaessa tehtiin jälkikäteen arvioituna merkittäviä virheitä, mutta silti siitä on valuuttana ollut Suomelle hyötyä. Yritysten on helppo tehdä kauppaa euroalueella ja matkustamista harrastaville kansalaisille yhteisvaluutasta on ollut hyötyä. Osaltaan euro on myös taannut meille matalat korot. Pelkkä riemuvoitto euro ei kuitenkaan Suomelle ole ollut, vaan se on aiheuttanut meille myös harmia, kuten kriisimaiden auttamisen ja yhteisen velan.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Sääntely on ilman muuta mennyt liian pitkälle ja haittaa ehdottomasti yrityksiä ja sitä kautta talouskasvua. Keskusta on kerännyt mittavan määrän esimerkkejä turhasta sääntelystä ja ne on ensi töikseen seuraavan hallituksen purettava.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Jos Kreikka pitää kiinni siitä, mitä on sovittu, se pystyy hoitamaan lainansa. Mm. lainojen korot ovat jo minimaalisia ja lyhennyksillä on mittavat vapaavuodet tälläkin hetkellä.

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Jos mitään ei tehdä, kansalaisten sote-palvelut ovat vaarassa, koska kustannukset karkaavat käsistä. Palvelujen integraatio on merkittävässä osassa eli erikois- ja perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut pitää kytkeä samalle järjestäjälle. Palvelut pitää uudistuksessa rakentaa asiakaslähtöisesti. Eduskunnassa olevassa sote-laissa on merkittäviä ongelmia.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Progressiivinen verotus on perusteltavissa oikeudenmukaisuudella. Pidän kohtuullisena, että veroaste nousee, kun ansiot kasvavat.

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Monimutkainen asia, jossa on kyse koko eläketurvamallistamme. Suurista eläkkeistä nauttii kohtuullisen pieni määrä suomalaisia. Selvitysten mukaan eläkekatto ei pystyisi poistamaan julkisuudessa huomiota saaneita suureläkkeitä. Oikeudenmukaisuuden näkökulmasta eläkekatto voisi kuitenkin olla perusteltu.

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Kilpailukyvyn ongelmat osin palkkatasoon Suomessa ja siihen, että suhteelliset yksikkötyökustannukset ovat kilpaijamaita suuremmat. Yritysten kilpailukykyä pitää tukea sääntelyä purkamalla, verotusta uudistamalla, osaamista parantamalla jne. Palkkojen alentaminen leikkaisi suoraan suomalaisten ostovoimaa, mikä heikentäisi koko maan talouskasvun edellytyksiä.

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Usein suuren yrityksen, joka työllistää merkittävästi ihmisiä, alihankintaketjuissa voi olla runsas yritysrypäs ja jopa moninkertainen määrä työntekijöitä. Mikäli valtio ei osallistuisi pelastustoimiin, vaikutukset voisivat olla alueellisesti ja inhimillisesti hallitsemattomia. erityisesti pelastuoperaatiot ovat paikallaan suurten alueellisten shokkien keskellä.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Tällä hetkellä mahdolliseen jäsenyyteen tulee suhtautua suurella varauksella. Nyt ei ole sen aika. Pidän ehdottomana kansanäänestyksen järjestämistä ja sen tuloksen kunnioittamista.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
En pidä Venäjää sotilaallisena uhkana Suomelle. Tilannetta on silti tarkkailtava herkeämättä. Venäjään on säilytettävä tiiviit yhteistyösuhteet.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Suomen alueet ilmatilat mukaan lukien ovat koskemattomia. Mikäli koskemattomuutta loukataan, siihen pitää aina suhtautua vakavasti.

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Suomen on pysyttävä EU:n yhteisessä rintamassa. Suomen pitää kuitenkin vaatia kattavaa vaikutusarviointia pakotteista, koska me kärsimme pakotteista ja Venäjän niitä vastaan asettamista vastapakotteista merkittävästi. EU:n pitää myös hyvittää suomalaisille maanviljelijöille aiheutuneet tulonmenetykset. Kriisin ajautunut suomalainen maatalous ei saa jäädä EU:n ulkopolitiikan maksajaksi!

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
EU:Nn jäsenmaat ovat yhteisrintamana liittyneet jalkaväkimiinat kieltävään sopimukseen. En pidä kokoomuksen puoluekokouksen viimekesäistä irtautumista tästä kaksi vuosikymmentä kestäneestä poliittisesta sovusta Suomen puolueiden kesken hyväksyttävänä.

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Suomen kannattaa jatkaa ja syventää pohjoismaista puolustusyhteistyötä.

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Nykytaso on sopiva.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Suomen puolustuskyvystä huolehtiminen vaatii puolustusmäärärahojen lisäämistä.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Tämä on myös poliisin arvio, mutta uhkaa ei kannata liitotella.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Suomen nettomaksun jatkuva kasvaminen ei ole hyväksyttävää. Jäsenmaksuille pitää saada maksimaalinen hyöty, mikä olisi helpoiten ja Suomea parhaiten hyödyttävimmin mahdollista EU:n aluekehitystä tukevien rakennerahastojen ja maataloustukien kautta. Hallitus kuitenkin epäonnistui näissä neuvotteluissa vuosille 2014-2020. Hallituksen epäonnistumisesta johtuen nettomaksu on kasvanut voimakkaasti.

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Vapauttaminen johtaisi todennäköisesti päihdeongelman kasvamiseen Suomessa, kun sitä pitäisi pystyä hillitsemään,

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Minusta lainsäätäjän ei tarvitse ottaa asiaan kantaa. Jokaisen perheen oikeutta päättää asia itse pitää kunnioittaa! Perheet tietävät tilanteensa itse.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Onnellisuus perustuu paljon muuhunkin kuin materiaaliseen hyvään.

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Ruuanlaitto luonnonläheististä ja laadukkaista raaka-aineista on suuri intohimoni!

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Timo Korhonen:
Itsenäisen Suomen aika on ollut luonut meille vahvan demokratian ja tasa-arvoisen isänmaan. Koulutusjärjestelmä ja yhteiskunta, jossa heikoimmista kannetaan yhdessä huolta ovat ylpeyden aihe. Meillä on kattavat julkiset palvelut ja saamme nauttia turvallisesta lähiruuasta. Yhdyn Adolf Ehrnroothin sanoihin: Suomi on hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille.

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio