Vaalit 2015

Vaalit 2015

HS - Eduskuntavaalit 2015 tulospalvelu

Niilo Keränen, 63

  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Ehdokasnumero: 63
  • Ikä: 64
  • Koulutustaso: Ylempi korkeakoulututkinto (erikoislääkäri)
  • Lasten lukumäärä: 12

Ehdokkaan kotisivu »

Oma esittely:

Olen työskennellyt tk-lääkärinä/johtavana lääkärinä/tk-ylilääkärinä 34 vuotta. Eduskunnassa yhden kauden, 2 kautta 1.varaedustajana. Olen kirjoittanut 6 kirjaa (kustantajat OTAVA, SRK). Harrastan lukemista, kirjoittamista, mato-onkimista, metsätöitä, shakkia.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
Laiskoja ja kiittämättömiä toki on, mutta se joukko on aika pieni. Tulevaisuudessa sitäkin voidaan vielä pienentää esim. hyvällä opinto-ohjauksella, jokaisen ihmisen vahvuuksia vahvistamalla ja kannustamalla, etsimällä yhdessä sellainen paikka elämässä, missä asianomainen tuntee olevansa tarpeellinen ja arvostettu. Helppoa se ei tietenkään ole, mutta "laiskan" asennemuutos ei riitä - tarvitaan meidän "muiden" asennemuutosta.

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
Velkaantuminen on varsin voimakasta, mutta tämänhetkinen luottokorko on edullinen. Velkaa voidaan käyttää, jos sillä pystytään elvyttämään oman talouden nousua. Kuitenkin olisi tärkeää, saada velkaantuminen pysähtymään, mutta se taas vaatii oman talouden kasvua.

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
Yhteinen euro on pitänyt talouden kohtalaisen vakaana. Tämän vuoksi pidän etuja haittoja suurempina. Haitta on lähinnä siinä, että euro rajaa jossain määrin omien talous- ja rahapolitiikan keinovalikoimaa.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
Tämä on ehdottomasti näin. Suomessa pärjättäisiin huomattavasti vähemmällä sääntelyllä. Liiallinen sääntely luo automaattisesti liiallista byrokratiaa, joka hidastaa ja vaikeuttaa ihmisten omaa aktiivisuutta mm. yritystoiminnassa.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
Kreikkaa on tuettu jo niin paljon, että sen tulisi hoitaa oma byrokratiansa kuntoon. Ulkoiset olosuhteet Kreikassa ovat paljon Suomea paremmat, ja järkevällä, määrätietoisella politiikalla se kyllä pystyy hoitamaan asiansa ja ulkoiset velvoitteensa.

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
Ei ole mitenkään osoitettavissa, että nyt olemassa olevilla säännöksillä tai valmistelussa olevalla järjestämislailla palvelut paranisivat. Päinvastoin: lainsäädäntöön liittyy selvästi sellaisia elementtejä, että palvelut karkaavat kauemmas, niitä keskitetään ja heikennetään. Aivan liian isoiksi kaavaillut organisaatiot tulevat olemaan kalliita, ja kustannukset tullevat nousemaan.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
Katon korkeuden määrittämisessä voi kyllä tulla ongelmia.

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
Palkka-ale voisi olla mahdollista tilanteessa, jossa yksittäisellä yrityksellä on huono aika, joka arvioidaan ohimeneväksi. Silloinkin palkka-alesta on sovittava yrityksen ja työntekijöiden kesken yhdessä. Sama tulee koskea myös julkisia toimijoita.

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
Tällaisessa tilanteessa pitää pystyä arvioimaan, kuinka merkittävästä toimijasta on kyse, ja myös se, onko valtion pelastustoimilla todella mahdollisuus saada yritys oikeasti jaloilleen.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
Natoon liittyminen lisäisi Suomen puolustuksen kustannuksia aivan liikaa. Niinikään olisi kuitenkin epävarmaa, olisiko Natolla minkäänlaista todellista intressiä puolustaa Suomen aluetta mahdollisessa maahantunkeutumistilanteessa - jos Nato puolustaisi, sota laajenisi heti maailmanlaajuiseksi, ja sitä riskiähän USA ei ota koskaan.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
Venäjä ei ole sotilaallinen uhka Suomelle. Ei Venäjä tällä maalla valloitettuna mitään tee, itsenäisenä Suomi on aina ollut hyvä kauppakumppani Venäjälle ja sellaisena paljon arvokkaampi.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
Ei tarvitse ottaa. Venäjä on kuitenkin vielä "harjoitteleva suurvalta", joka ei oikein tiedä, miten mahtiaan näyttäisi ja ylilyöntejä tapahtuu. Ne tulevat kuitenkin loppumaan, Tietenkin ilmatilaloukkauksista tulee aina huomauttaa, erityisesti, jos ne todella vaarantavat tavallista liikennettä.

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
EU-maana Suomella on velvoitteita, yksi niistä on, että ollaan yhdessä rintamassa. Sen sijaan Suomen tulee voida vaikuttaa EU:n sisällä niin, että pakotteet eivät tule meidän kannaltamme kohtuuttomiksi, kuten näyttää joiltakin osin käyneen. Joissakin pakotteissa voisi olla myös erivapauksien paikka, jolloin Suomella oliksi neuvottelumahdollisuus Venäjän kanssa vastapakotteista.

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
Maamiinat olisi Suomen luonteva puolustusase. Ei Suomi kylvä miinoja satunnaisesti, eikä niistä siten siviileille olisi vaaraa. Ja jos niin huonosti kävisi, että Suomeen kohdistuisi sotilaallinen uhka, silloin maamiinat olisi erinomainen puolustusase. Jos sotatilanne syntyisi, isot maat pyyhkisivät pöytää mokomilla sopimuksilla joka tapauksessa.

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
Erilaisissa valvontatehtävissä ja mahdollisesti hankinnoissa yhteistyöstä voisi olla hyötyä, oikeassa sotatilanteessa ei juurikaan.

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
Hyvinvointi-Suomella on kehitysapuun varaa, edellyttäen, että avun kohteet arvioidaan kunnolla niin, että se menee aidon demokraattisen yhteiskunnan rakentamiseen ja todellisessa hädässä olevien hyväksi.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
Tällä hetkellä ei, mutta jos Suomessakin saa valtaa äärikielteinen asennoituminen islamiin (joka valtaosaltaan on rauhan uskonto), tästä voi seurata ylilyöntejä molemmin puolin.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
EU:hun on pesiytynyt valtavasti turhaa byrokratiaa ja esimerkiksi EU-virkailijoiden palkat ovat liian korkeita - nämähän ne rahaa vievät. Myös EU-virkailijoiden verot tulee samanlaisiksi muiden kansalaisten kanssa niin, että ne maksettaisiin asianmukaisesti kotimaahan.

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
Kohtelisin lastani ja hänen puolisoaan täsmälleen samalla tavoin ja samalla arvonannolla kuin heterolapsianikin.

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
Hullu ajatus: tupakoitsijoita jahdataan, mutta toinen huume sitten vapautettaisiin! Vaikka marihuana on mieto huume, se on todistetusti portti vahvempiin.

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
Mikä poikkeus muka suomalainen tässä on? Maailmassa on kerjäläisiä - valitettavasti - ja hädässä olevien auttaminen on kunnioitettavaa. On tietenkin eri asia, jos joku käyttää "kerjäläistä" organisoidusti hyväkseen, mutta silloin ei olekaan kysymys oikeasta kerjäläisestä.

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
Toki olisi lapsen kannalta hyvä, jos voitaisiin hoitaa kotona, mutta tämä ei aina ole mahdollista. Jokin kolmen vuoden raja on keinotekoinen, ja perhetilanteet vaihtelevat.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Niilo Keränen:
Kotikunnassani biojätteet pannaan nykyisin sekajätteiksi ja viedään poltettavaksi - jotta uusi alueen polttolaitos olisi kannattava! Aiemmin biojätteet hoidettiin erikseen. Muutoin jätteet kyllä lajitellaan.

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio