Vaalit 2015

Vaalit 2015

HS - Eduskuntavaalit 2015 tulospalvelu

Mikko Salmi, 55

  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen puolue
  • Ehdokasnumero: 55
  • Ikä: 39
  • Koulutustaso: ylempi korkeakoulututkinto, teologian maisteri
  • Lasten lukumäärä: 3

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

Olen elämälle perso pappi ja viestintäalan yrittäjä. Minussa asuu vahva maailmanparannusgeeni. Olen ollut Oulun kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsenenä vuodesta 2012 lähtien. Lisäksi toimin tällä hetkellä BusinessOulun johtokunnan jäsenenä. Vaikeasta taloustilantesta huolimatta uskon inhimilliseen politiikkaan. Hyvä yhteiskunta rakentuu luottamukselle. Sen tunnusmerkkejä ovat maltilliset palkkaerot, tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä ja terveydenhuolto. Kaikki viisaus ei asu etelässä. Uskon, että Pohjois-Suomi tarvitsee vahvan ja rohkean oman äänen valtakunnan päätöksenteossa. Sen takia olen ehdolla.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Uskon, että vain hyvin pieni joukko suomalaisista hyväksikäyttää sosiaalietuuksia. Ongelmana tänä päivänä on vain se, ettei terveille ihmisille riitä töitä. Tämä johtaa usein tarpeettomuuden kokemukseen ja nakertaa ihmisen itsetuntoa. Kiittämättömyys syntyy usein siitä, että oma paikkaa yhteiskunnassa ei ole löytynyt.

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Valtion velkaantuminen on huolestuttavaa. Tosin taloustaantumassa se on aika ymmärrettävää. Velkaantumisen taittaminen on tärkeää, kunhan sitä ei tehdä hyvinvointivaltiota romuttamalla.

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Euro on tuonut vakautta talouden ennustettavuuteen. Tosin kilpailukyvyn näkökulmasta euro on poistanut devalvaatiovaran. Yhteinen valuutta lisää yhteenkuuluvuutta koko euroalueella. Joskus me suomalaisetkin voimme tarvita apua.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Monet yritysjohtajat tuskailevat monimuotoisen byrokratian kimpussa. Sääntely on tarpeellista kansalaisten tasa-arvoisen kohtelun näkökulmasta, mutta toki byrokratianpoistotalkoita tarvitaan entistä enemmän.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Kreikan kansa on mielestäni kärsinyt jo tarpeeksi. Nuorisotyöttömyys on hurjissa lukemissa. Monet perheet elävät ilman sähköä ja itsemurhien määrä on monikertaistunut muutamassa vuodessa. Vähintään Kreikan velkojen ehtoja tulisi huojentaa. Meidän tehtävämme on osoittaa solidaarisuutta kärsivälle EU-jäsenelle. Sitä me suomalaiset varmaan itsekin toivoisimme, jos olisimme samassa tilanteessa. Pahimmillaan Kreikassa menetään kokonainen sukupolvi toivottomuuteen.

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Sote-uudistus on Suomelle valtava mahdollisuus. Jos uudistus toteutetaan huolella ovat säästöt useita miljardeja. Lisäksi kansalaisten vastuu omasta terveydestään kasvaa teknologian myötä. Muutosvastarintaa on paljon, mutta sen alle ei saa vajota.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Kukin maksaa veroja kantokykynsä mukaan. Mitä pienemmät ovat ihmisten tuloerot, sitä turvallisempi ja vakaampi on yhteiskunta.

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Jos ihminen on maksanut palkastaan eläkemaksut, ei eläkekattoa ole syytä asettaa.

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Uskon, että joillain aloilla palkkakehitys on nakertanut tuottavuutta. Tosin Suomi on kuuluisa hyvästä sopimusyhteiskunnasta, jossa osataan tehdä maltillisia palkkaratkaisuja vaikeina aikoina.

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Turun STX-telakkaratkaisu osoitti, että valtion on syytä tukea Suomelle strategisesti tärkeitä teollisuuden aloja vaikeassa tilanteessa. Sama koskee Talvivaaran kaivoksen kohtaloa.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Eurooppa elää rauhattominta aikaa vuosikymmeniin Ukrainan tilanteen takia. Tässä tilanteessa Suomen liittyminen Natoon lisäisi jännitteitä Suomen ja Venäjän välillä. Suomen kannattaa jatkaa kumppanuutta Naton kanssa ja kehittää puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Vaikka Venäjän puheet Suomeakin kohtaan kovenevat jatkuvasti, en näe Venäjää Suomelle sotilaallisena uhkana. Suomi on Venäjälle tärkeä rajanaapuri ja uskon Suomen pysyvän sotilaallisten selkkausten ulkopuolella.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Suomi on mielestäni tuonut tarpeeksi selvästi esiin ilmatilanloukkaukset.

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Suomi on osa Euroopan unionia, eikä syytä poisjättäytymiseen ollut.

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Maamiinat on yksi vammauttavimmista asemuodoista maailmalla. Liittyminen sopimukseen on puheenvuoro rauhan ja inhimillisyyden puolesta.

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Suomi ja Ruotsi ovat hyvin samantyyppisiä maita, jotka ovat puolustusliittojen ulkopuolella. Yhteistyö on hyvin luontevaa ja viisasta.

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Vaikka elämme taloudellisesti niukkoja aikoja, maailmalla on huomattavasti tukalammassa asemassa olevia yhteiskuntia. Suomi kantaa vastuunsa kansainvälisestä solidaarisuudesta. Kehitysapua voisi tulevaisuudessa jopa lisätä.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Suomen turvallisuustilanne ei ole mielestäni merkittävästi muuttunut Ukrainan tilanteen vuoksi. Puolustusmäärärahojen kasvattaminen heikentäisi selvästi hyvinvointivaltion palveluja. Tähän en ole valmis.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Ääri-islamilaiset ovat näyttäneet väkivaltaiset kasvonsa Euroopassa. Suojelupoliisin tekemän arvion mukaan Suomeen kohdistuvan terroriuhkan määrä ei ole kuitenkaan olennaisesti noussut. Ääri-islamistien hyökkäys Eurooppaan johtuu enemmänkin Länsimaiden ja Yhdysvaltojen puuttumiseen Lähi-idän tilanteeseen. Epäoikeudenmukaisuuden kokemus ajaa väkivaltaan enemmän kuin uskonto.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Maksuosuus EU:hun kuulostaa kohtuulliselta, vaikka Suomi taitaakin tällä hetkellä olla nettomaksaja. Suomen omaa edunvalvontaa ja lobbausta on EU:ssa syytä lisätä.

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas. Ihmisarvoon kuuluu oikeus rakastaa tasaveroista kumppania. On hienoa, jos tulevaisuudessa samaa sukupuolta olevat voidaan vihiä avioliittoon.

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Huumausaineet tuottavat paljon harmia varsinkin ongelmanuorten keskuudessa. Kannabiksen vapauttaminen vähentäisi salakauppaan liittyvää rikollisuutta, mutta lisäisi kannabiksen käyttöä. Alkoholista on jo riittävästi harmia suomalaisille.

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Kerjäläisyyden taustalla on usein järjestäytynyttä rikollisuutta. Tosin ihmisten hätä on usein todellista. Rahan sijaan suosin ruokaa ja vaatteita. Olen joskus kävelyttänyt kerjäläisen kauppaan ja osanut hänelle ruokakassin. Ei muuten pannut lainkaan vastaan.

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Uskon, että virikkeellinen päiväkotiympäristö on hyvä paikka kasvaa jo 1,5 vuoden ikäisesta saakka. Sitä pienemmät lapset tuskin hyötyvät päivähoidosta.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Biojätekomposti puuttuu.

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Rehellisyys elämässä ja parisuhteessa on turvallisen suhteen perusta. Usein ihmiset kestävät totuutta paremmin kuin valhetta. Joskus pettämisestä kertominen voi olla kuitenkin taakan heittämistä petetyn niskaan. Kertomisen ajankohtaa on syytä aina harkita.

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Liika ja raha ja liian vähäiset varat ainakin vaikeuttavat elämää. Kohtuullinen määrä rahaa, jolloin koko ajan ei pidä miettiä toimeentuloa, on paras tilanne. "Kohtuus kaikessa" on yksi aliarvostetuimmista ajatuksista tässä ajassa.

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Tavoittelen sitä, että syö kerran päivässä kunnollisen kotiruoka-annoksen. Liian usein tulee hotkittua jotain epämääräistä einestä. Tässä on minulla parannuksen paikka.

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
En mielelläni arvioi ihmistenkään älykkyyttä, joten jätän nyt eläimetkin rauhaan. Terv. koiraihminen.

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Mikko Salmi:
Suomi on turvallinen ja hyvä maa asua. Me olemme yrittelijäs ja osaava kansa, joka osaa nousta yhdessä vaikeuksista. Meillä on hyvä terveydenhuoltojärjestelmä ja arvostamme koulutusta ja sivistystä. Olen kuitenkin huolissani kansakunnan jakaantumisesta voittajiin ja häviäjiin. Suomen tulevaisuutta ei ratkaise se, miten häviäjät oppivat kestämään tappionsa, vaan miten voittajat oppivat jakamaan omastaan. Olen huolissaan myös suomalaisten henkisestä jaksamisesta.

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio