Vaalit 2015

Vaalit 2015

HS - Eduskuntavaalit 2015 tulospalvelu

Markku Vihanto, 43

  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Ehdokasnumero: 43
  • Ikä: 71
  • Koulutustaso: logistiikkainsinööri
  • Lasten lukumäärä: 3

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

Lähimmäisen auttaminen on ihmisen tärkein tehtävä.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Palkkaus on rakennettava työtä suosivaksi. Keskeisintä on, että julkinen sektori, valtio, huolehtii tärkeimmästä tehtävästään ja luo uusia työpaikkoja. Tätä valtion velvoitetta ei ole saavutettu, joten julkisen sektorin työntekijöitä on aktivoitava suoritepalkkauksella tai ohjattava heidät ammattiaan vastaavaan työhön.

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
2015 valtion alijäämä on 8,0 miljardia euroa eikä 4,7. Julkinen sektorin virkamiehet on jalkauduttava yrityksiin etsimään työttömille työpaikkoja ja täyttämään uusien ja vahojen yritysten rahoitushakemuksia, koska he ovat perillä hakemuksista. Nenänvartta pitkin katseleminen ylimieliset, arvonsa tuntevat virkamiehet eivät sovellu valtion palvelutyöhön veronmaksajien varoilla. Suoritepalkkaisten virkamiesten tulee auttaa hankkeita eteenpäin yhteistyössä asiakkaan ja yrittäjien kanssa.

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Euron haitat ovat suuremmat kuin sen hyödyt, koska EU maissa kiinnitetään huomiota hallinnon kasvuun. Keinoja ei ole 20-vuoteen löydetty talouskasvuun ja tyttömyyteen lisääntymiseen. EU asema on alistettava lähempään tarkasteluun järjestelmän mielekkyydestä, toimivuudesta ja tulevaisuudesta. J:K: Paasikiven mukaan: Tosiasiat on tunnustettava, jos on tullut tehtyä virheitä. Silloin on vaihdettava suuntaa kohti parempaa taloudellista hyvinvointia ja tulevaisuutta.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Sääntöjä, turhaa hallintoa ja valvontaa tulee karsia taloudellisen toimeliaisuuden tieltä, koska varsinainen työteko kärsii kuten nyt maatalouselinkeinossa on tapahtunut. Viljelijöiden aika kuluu turhien kaavakkeiden täyttöön kuten valvontataloudessa Neuvostoliitossa aikanaan.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Keikan vapaalta markkinoilta otetun lainan korko oli 22% kaksi viikkoa sitten ja nyt 16,4%. Kreikkalaisen palkasta 20% peritään suoraan valtion lainanhoitokuluina ja jäljellä jäävästä palkasta kannetaan vero. Kreikka ei kykene maksamaan velkojaan. Kreikka on kulkemassa kohti omaa valuuttaansa ja Etelä-Euroopan maat seuraavat perässä kuin sopulit laumaansa

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Hallintohimmeleistä irvokkain esimerkki lienee Kainuun hallintokokeilu, jonka tappiot olivat vuosittain 10,0 - 16,0 milj.€ ja jonka maksoivat kunnat eli veronmaksajat. SOTE – uudistuksen hallintohimmeleistä on luovuttava ja näin säästyneet varat tulee käyttää lääkärien ja hoitohenkilökunnan palkkaamiseen nykyisiin terveyskeskuksiin. SOTE sotkee ja hidastaa lääkäripalveluiden saantia jo nykysin Kainuussa.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Nykyinen verojärjestelmää tulee järkeistää paremmin tasaamaan suuri- ja pientuloiset.

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Eläkkeet on maksetuilla valtion verotuloilla aikanaan maksettu. Älkää kansanedustajat sijoittako taitamattomasti kansalaisten yhteisiä verovaroja ja vaarantako eläkekertymiä.

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Suomi on hinnoitellut itsensä ulos kansainvälisiltä markkinoilta. Vientituotteemme ovat liian kalliita kansainvälisessä hintavertailussa, joten kansalaisten kokonaisverotusta on alennettava, joka johtaa kustannusten laskemiseen ja kansainväliseen kilpailukykyyn. "Oikeuden mukainen kuningas perii maan, veroja kiskova hävittää sen."

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Valtion toimet ovat olleet irvikuva työllistämisestä ja yritysten auttamisesta. Devalvaatiossa 1991 valtio auttoi pankkeja kaatamaan 40000 yritystä ja samalla sekoitti koko Suomen kansan keskinäiset sosiaaliset suhteet ja työttömyys kasvoi 635000 työttömään. 16 000 suomalaista teki itsemurhan, joiden murhien alkuperä on tutkittava ja syylliset saatettava vastuuseen. Vuoden 1991 poliittinen osaaminen on saatettava valtakunnanoikeuteen.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Suomen asema on olla rauhanrakentajana suurvaltapolitiikassa eturistiriitojen ulkopuolella kuten Helsingin ETYK - kokouksen aikana. Suomen etu on olla suurvaltapolitiikan ulkopuolella rauhan rakentajana.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Putinin uhka kumpuaa esiin Venäjän sisäpolitiikassa, koska Venäjän talouden ostovoima on hiipunut olemattomiin. Tämä on jo aiheuttanut venäläisten keskuudessa levotonta liikehdintää. Ilmeisesti Venäjä on uusimassa johtoaan lähitulevaisuudessa. Toivon mukaan Venäjä palaa kansainväliseen kauppaan hyvänä kauppakumppanina. Suomen asema on olla rauhanrakentajana suurvaltapolitiikassa eturistiriitojen ulkopuolella kuten Helsingin ETYK - kokouksen aikana. Eikä kuulua mihinkään sotilasliittoon.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Suomen ilmatilan loukkaukset ilmentävät Venäjän epävakaata poliittista tilaa, joka seurauksena poliittinen johto on vaihtumassa lähitulevaisuudessa.

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Venäjä on Suomelle normaalioloissa tärkeä kauppakumppani. Venäjän tulisi päästä taloutensa takia poliittiseen tasapainoon.

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Maamiinat voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa.

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Suomen maantieteellinen asema edellyttää rahantahtoista yhteistyötä pohjoismaiden kanssa.

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Kehitysapu on suunnattava tarkemmin ja oikein. On valvottava rahojen kulkua oikeaan osoitteeseen. Kehitysavussa olisi vihdoin päästävä 0,7% BKT:stä

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Varuskuntien lakkauttamiset on lopetettava välittömästi. Määrärahat puolustuskyvyn tarpeen mukaiseksi. Suomi ei voi toistaa 30-luvun virheitä ja supistaa puolustusmäärärahoja. Viime maailmansodan alkaessa puolustuslaitoksella oli antaa aseiksi suomalainen SISU ja siviililakkiin KOKARDI.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Kaikkialla maailmassa. Tullitarkastukset käyttöön. Peruttava sopimukset, jotka sallivat vapaan liikkumisen EU maasta toiseen EU maahan..

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
EU hallintokoneisto ei toimi. EU maat ovat velkaantuneet, talous ei toimi ja alueen työttömyys kasvaa. EU alueella tavaroiden hinnat eivät ole halventuneet kuten alustavasti oli luvattu ennen liittymistä. Hallintokoneisto kasvaa. Maastrichtin perussopimuksesta ei pidetä kiinni. Sopimus kieltää velkapakettien lähettämisen toiseen velkaantuneeseen EU maahan. SUOMI ON JO MAKSANUT LIIKAA TALOUDEN AHDINKOON JOUTUNEELLE EU HALLINTOHIMMELILLE.

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Luonnonmukainen avioliitto kuuluu miehen ja naisen väliseksi. Lapseni ovat luonnonmukaisessa avioliitossa.

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Mahdollinen LÄÄKETARKOITUS voidaan puoltaa lääkärin valvonnassa.

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Lähimmäisen auttaminen on ihmisen tärkein tehtävä ja oma etu. Alamme elää itsellemme vasta silloin, kun elämme toisille ihmisille. Se voi kuulostaa oudolta, mutta kokeile, niin vakuutut. www.markkuvihanto.com.

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Ei ole. Lapsi tarvitsee rakkautta varsinkin alle 3- vuotiaana ja silloin äidinrakkautta tarvitaan, jotta lapsi saa myöhemmin tasapainoisen elämän. ÄIDINPALKKA TULEE OTTAA ESILLE SEURAAVASSA EDUSKUNNASSA.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Kyllä ja kiltisti vaimon opastuksella.

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Puhtaan omantunnon kanssa on helpompi elää.

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Lähimmäisenrakkaus ja auttaminen ovat ihmisen tärkeimmät tehtävät ja hänen oma etu. Alamme elää itsellemme vasta silloin, kun elämme toisille ihmisille. Se voi kuulostaa oudolta, mutta kokeile, niin vakuutut. Rakkaus tulee Jumalalta ja virtaa kauttasi lähimmäisille. Sinun lähimmäinen on myös sinun vihollinen.

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Kotiruokaa TOKI ÄIDIN VALMISTAMAA.

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Kummatkin ovat kivoja eläimiä. En osaa mitata eläinten älykkyyttä, kun ei ole ollut aikaisemmin tarvetta. Heräsi itselleni kysymys: Onko kysymys järkevä.

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Markku Vihanto:
Hyvä maa, mutta sen nykyinen poliittinen johto on surkea. Vuonna 2008 valtionvelka oli 53 milj.€ ja nyt 95 milj.€. ja työttömyys samaan aikaan lisääntynyt aina 650 000 työttömään. Suomen hallituksen johto pakenee EU virkoihin, jossa he poliittisella talousosaamisellaan velkaannuttaa koko Euroopan.

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio